Strona główna

Kultura języka polskiego


Pobieranie 12.08 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar12.08 Kb.
KULTURA JĘZYKA POLSKIEGO 1. CZESKO-POLSKI słownik zdradliwych wyrazów i pułapek frazeologicznych / red. Teresa Zofia Orłoś; Edvard Lotko [et al.]. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003. - 385 s. ; 25 cm
  Sygn. 8171
  1 egz. 2. Czułe słówka : słownik afektonimów / Mirosław Bańko, Agnieszka Zygmunt.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
  Sygnatura: 28092
  1 egz. 3. ENCYKLOPEDIA języka polskiego / red. Stanisław Urbańczyk, Marian Kucała; oprac. Anna Kałkowska [et al.]. - Wyd. 3 popr. i uzup.. - Wrocław ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. - 507, [1] s., [16] k. tabl.: faks., fot., mapy, rys., tab., wykr. ; 25 cm
  Sygn. 13642
  1 egz.
 4. GRAMATYKA języka polskiego : podręcznik dla cudzoziemców / Barbara Bartnicka, Halina Satkiewicz. - Wyd. 5. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 2006. - 277, [1] s. : rys., tab. ; 21 cm
  Sygn. 16831 – 16834
  4 egz.
 5. KULTURA języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia / Hanna Jadacka. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 252, [2] s. ; 24 cm
  Sygn. 12342
  1 egz.
 6. KULTURA języka polskiego : fleksja, słowotwórstwo, składnia / Hanna Jadacka. - dodr. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. - 252, [2] s. ; 24 cm
  Sygn. 17214 – 17216
  3 egz.
 7. KULTURA języka polskiego : teoria, zagadnienia leksykalne / Andrzej Markowski. - dodr. 1. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2006. - 292, [2] s. : tab ; 24 cm
  Sygn. 13378 – 13379
  2 egz. 8. NOWY słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji / oprac. zasad pisowni i interpunkcji polskiej; red. nauk. Edward Polański; oprac. haseł Jan Grzenia [et al.]. - Wyd. 4, 1 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - CXXXIX, [1], 941, [3] s. ; 24 cm
  Sygn. 297
  1 egz. 9. NOWY słownik poprawnej polszczyzny PWN / red. Andrzej Markowski; oprac. haseł Agnieszka Grzegółka-Maciejewska [et al.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - XLI, [1] s., 1786, [4] s. ; 24 cm
  Sygn. 298
  1 egz. 10. POLSKO-SŁOWACKIE stosunki po roku 1918 = Slovensko-pol'ské vzt'ahy po roku 1918 / red. Halina Mieczkowska, Jozef Hvišč ; Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu RP i Ministerstwa Szkolnictwa RS. - Wrocław : Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego : Oficyna Wydawnicza Atut, 2002. - 166 s. : tab., 1 wykr. ; 21 cm
  Sygn. 22839 – 22844
  6 egz. 11. Porzekadła na każdy dzień / Jerzy Bralczyk.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  Sygnatura: 24780
  1 egz.

 1. Skrzydlate słowa : wielki słownik cytatów polskich i obcych / Henryk Markiewicz, Andrzej Romanowski.- Wyd. nowe, popr. i znacznie rozszerz.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007.
  Sygnatura: 19675
  1 egz. 2. Słownik dobrego stylu czyli Wyrazy, które się lubią / Mirosław Bańko.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
  Sygnatura: 14528
  1 egz. 3. Słownik etymologiczny języka polskiego / Wiesław Boryś.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008.
  Sygnatura: 21492
  1 egz.
 4. SŁOWNIK frazeologiczny PWN / oprac. Anna Kłosińska. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - XII, 653, [3] s. ; 21 cm
  Sygn. 16471
  1 egz. 5. SŁOWNIK nazw własnych / Jan Grzenia. - Wyd. 2 popr.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 386, [2] s. : tab. ; 21 cm
  Sygn. 10296
  1 egz.
 6. SŁOWNIK ojczyzny polszczyzny / Jan Miodek; oprac. Monika Zaśko-Zielińska, Tomasz Piekot. - Wrocław : Wydaw. Europa, 2002. - 811 s. ; 24 cm . - (Słowniki 21 wieku)
  Sygn. 1637
  1 egz. 7. SŁOWNIK paronimów czyli wyrazów mylonych / Małgorzata Kita, Edward Polański; red. Radosław Pawelec. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 230, [2] s. ; 17 cm
  Sygn. 8624
  1 egz.
 8. Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989 / Rafał Zimny, Paweł Nowak ; przedm. Jerzy Bralczyk ; red. i korekta Lidia Wiśniakowska.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  Sygnatura: 27981
  1 egz.
 9. SŁOWNIK porównań / Mirosław Bańko. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 266, [2] s. : tab ; 21 cm
  Sygn. 8625
  1 egz. 10. SŁOWNIK synonimów polskich / aut. i red. Zofia Kurzowa; Zofia Kubiszyn-Mędrala, Mirosław Skarżyński, Justyna Winiarska. - Wyd. 3, dodr. 3. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 530, [2] s. ; 21 cm
  Sygn. 8744
  1 egz. 11. SŁOWNIK wyrazów obcych / red. tomu Elzbieta Sobol; oprac. haseł Anna Stankiewicz. - 11 dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - [14], 1185, [1] s. ; 24 cm
  Sygn. 301
  1 egz. 12. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem / Władysław Kopaliński.- Wyd. 25 (popr. i uzup.).- Warszawa : Muza, 1999.
  Sygnatura: 16382
  1 egz.
 13. ŚWIADOMOŚĆ narodowa w Polsce i Słowacji w XIX i XX wieku = Národné vedomie v Pol'sku na Slovensku v XIX a XX storočí / red. Stefan Bednarek ; Polsko-Słowacka Komisja Nauk Humanistycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu RP i Ministerstwa Szkolnictwa RS. - Wrocław : Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego : Oficyna Wydawnicza Atut, 2003. - 200, [1] s. ; 21 cm
  Sygn. 22849 – 22854
  6 egz. 14. WIELKI słownik wyrazów obcych PWN / red. Mirosław Bańko; oprac. haseł Alina Gałązka [et al.]; oprac. etymologii Andrzej Bańkowski. - dodr.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - XVI, 1348 s. ; 24 cm + CD-ROM
  Sygn. 17421 – 17422
  2 egz.
 15. ZARYS gramatyki polskiej / Alicja Nagórko. - Wyd. 7 dodr.. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 331, [1] s. : rys., schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 14199 – 14202
  4 egz. 16. ZARYS gramatyki porównawczej języków słowiańskich / Zdzisław Stieber. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2005. - 264, [2] s. ; 24 cm
  Sygn. 14225 – 14228
  4 egz.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość