Strona główna

Kuratorium oświaty w poznaniu


Pobieranie 7.08 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar7.08 Kb.

KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU
www.ko.poznan.pl
Poznań, 20 lutego 2015 r.

WRE.533.4.1.2015

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego

Instytut Badań Edukacyjnych rozpoczyna realizację Badania postaw młodzieży szkół ponadgimnazjalnych wobec historii Polski w XX wieku.

Celem badania jest zbudowanie typologii postaw młodzieży wobec historii Polski


w XX wieku. Badanie ma dostarczyć wiedzy na temat formującej się tożsamości
i świadomości historycznej osób wchodzących w dorosłe życie.

Do badania zostało wytypowanych 170 szkół ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Wśród nich znajdują się licea, technika oraz zasadnicze szkoły zawodowe. W każdej uczestniczącej w badaniu szkole uczniowie jednego oddziału klasy drugiej wypełnią ankietę zawierającą materiały audiowizualne oraz zdjęcia. Czas trwania badania to jedna godzina lekcyjna. Przeprowadzenie badania nie zakłóca pracy szkoły, wymaga jedynie udostępnienia sali lekcyjnej oraz wyznaczenia dogodnego dla uczniów i nauczycieli terminu.

Badanie prowadzone jest w ramach projektu „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”.


  • koordynator badania, p. Aleksandra Oniszczuk – a.oniszczuk@ibe.edu.pl

  • koordynator projektu, p. Urszula Krassowska – tel. 22 598 97 11

Dyrektor

Wydziału Rozwoju Edukacji

Irena Pyszyńska - Królak

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wydział Rozwoju Edukacji

ul. Kościuszki 93 61-716 Poznańtel. (61) 854 17 75 fax (61) 852 31 69

kancelaria@ko.poznan.pl


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość