Strona główna

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc


Pobieranie 13.7 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar13.7 Kb.
Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

dla II roku Ratownictwa Medycznego (semestr zimowy 2013/2014)Miejsce prowadzenia ćwiczeń: Sale ćwiczeniowe Zakładu Ratownictwa Medycznego

Osoba prowadząca ćwiczenia: lek. Marek Brodzki, mgr Łukasz Iskrzycki

Koordynator przedmiotu: mgr Łukasz Iskrzycki

Wykłady


L.p.

Data

Temat

1.
Wstrząs.

2.
Inne stany nagłe — drgawki, cukrzyca, za­wał mięśnia sercowego, udar mózgowy, zatrucia, podtopienie.

3.
Urazy chemiczne, termiczne, elektryczne i obrażenia, zagrożenia środowiskowe, akty terroru.

4.
Taktyka działań ratowniczych — zdarzenie masowe, mnogie, pojedyncze, segregacja wstępna, karta udzielonej pomocy, logi­styka.

5.
Ewakuacja ze strefy zagrożenia.Literatura :

1. John Emory Campbell „International Trauma Life Support Ratownictwo przedszpitalne w urazach (ITLS)”

2. Wytyczne ERC 2010

3. Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych. Pod red. Jana Ciećkiewicza. Górnicki Wydawnictwo Medyczne Wrocław 2005.

4. Pierwsza pomoc i resuscytacja krążeniowo-oddechowa - podręcznik dla studentów red. Janusz Andres

6. Diagnostyka i postępowanie w ratownictwie medycznym. Procedury zabiegowe. P. Gregory, I. Mursell, red. wyd. pol. Jacek Smereka.

7. Ewakuacja i transport poszkodowanego. Pod red. Lilianny Styki, Wrocław 2008.

8. Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

9. Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

10. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych + rozporządzenia.11. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

12. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

13. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.

14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej.


15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość