Strona główna

L p. Szpital Dyrektor Telefon


Pobieranie 47.99 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar47.99 Kb.

L p.

Szpital

Dyrektor


Telefon

Klinika realizująca

Telefon


1

Wojewódzki Szpital Zakaźny,01-201 Warszawa, ul. Wolska 37Andrzej Horban

33-55-351 - 5

33-55-226f


Poradnia Profilaktyczno – Lecznicza,

dr Ewa Firląg - Burkacka022335 81 01 w. 102

2

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych AM

Prof. Dr hab. Med. Janusz Cianciara

33-55-222


631-05-35f

3

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM

Dr hab. med. Magdalena Marczyńska

33-55-292


4

Woj. Szpital Specjalistyczny im. Dłuskiego, ul. Żurawia 14,

15-540 Białystok

Henryk Misiewicz

0-85

740-94-01

740-96-00f


Klinika Obserwacyjno - Zakaźna

Prof. dr hab. med. Robert Flisiak

0-85

7409479

743-46-13


741-69-21f

5

Woj. Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. T. Browicza, ul. Św. Floriana 12, 85-030 Bydgoszcz

Waldemar Halota

0-52

322-48-70
Klinika Chorób Zakaźnych AM

Prof. Dr hab. med. Waldemar Halota
0-52


32-55-605

6

Szpital Specjalistyczny, ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

Jolanta Karlicka - Chmiel

0-32


34-99-350 sek

24-14-733fPoradnia Diagnostyki i Terapii AIDS

Dr n. Med. Marek Beniowski – 34-99-341 – sekret.
0-32


34-99-341sek

241-71-92f7

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, ul. Smoluchowskiego 18

80-214 Gdańsk

Bogdan Lamparski

0-58

341-53-10Klinika Chorób Zakaźnych AM

Dr n. med. Tomasz Smiatacz

0-58


341-40-41

341-28-87sek8

Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ul. Kopernika 36, 31-501 Kraków

Andrzej Zięba

0-12

42-47-001

42-47-473


Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM Collegium Medicum Uniwersytetu, ul. Kopernika 21

Prof. dr hab. med. Tomasz Mach
0-12

421-38-91


42-47-340

42-47-3509

Woj. Szpital Specjalistyczny im. Władysława Biegańskiego, ul. Kniaziewicza 1/5, 91-347 Łódź

Maria Szymborska

Zbigniew Bednarkiewicz

(z-ca ds. medycznych)

0-42

251-60-50

251-60-55 f


Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM

Prof. Dr hab. Jan Kuydowicz;

centrala 251-60-11

0-42


251-61-09

659-58-18f10

Zakład Opieki Zdrowotnej Stare Miasto, ul. Szkolna 8/12,

60-987 Poznań

Bartłomiej Gruszka

0-61

852-52-40Szpital Zakaźny, Klinika Chorób Zakaźnych AM, ul. Wincentego 2, 61-003 Poznań

Prof. dr hab. med. Jacek Juszczyk

0-61


877-36-71

877-37-03

877-36-87 (f)


11

Samodzielny Szpital Kliniczny AM Nr 5, ul. Szpitalna 27/33,

60-572 Poznań

Paweł Daszkiewicz

0-61

847-29-60

848-33-62


Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej AM

Prof. Dr hab. med. Wojciech Służewski,


0-61

849-13-6212

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, 71-455 Szczecin

Mariusz Pietrzak

0-91

45-41-007

45-41-547


Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych PAM

Prof. Dr hab. Anna Boroń – Kaczmarska


Poradnia 45-42-450 p. Rachwalska

0-91


431-62-42

431-65-96f13

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław, Laboratorium wew. 138 lub 140

Janusz Jerzak

0-71

326-06-22

372-74-37


Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM

Prof. Dr hab. med. Andrzej Gładysz

0-71


325-52-42sek

326-13-2514

Akademicki Szpital Kliniczny, ul. Wrońskiego 24/25,

50-375 Wrocław

Piotr Pobrotyn


0-71

32-00-705

32-00-718f


Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych

ul. Bujwida 44,50-345 Wrocław

Dr n. med. Leszek Szemborn


Oddziałowe: 32 00 489

0-71


328-54-38f

32-00-484 (96),
15

Instytut Matki i Dziecka

01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 17a

Sławomir Janus

0-22

327-74-22

327-71-26f


dr Jacek Maciejewski

tylko kobiety w ciąży

L p.

Szpital – tylko profilaktyka poekspozycyjna

Dyrektor


Telefon

Imię i nazwisko szefa ośrodka prowadzącego /odpowiedzialnego na leczenie ARV

Telefon


16

Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

39-200 Dębica , ul. Krakowska 91

Przemysław Wojtys

0-14

680-82-24

670-28-49f


lek. med. Teresa Brzostek
17

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

20-089 Lublin , ul. Biernackiego 9

Piotr Cioczek

0-81

740-20-39

740-86-14f

Ordynator Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych


Prof. dr hab. Romana Modrzewska
18

Szpital Wojewódzki

45-372 Opole, ul. A.Kośnego 53

Renata Ruman-Dzido

0-77

44-33-100

44-33-110f

Oddział Chorób Zakaźnych


Ordynator Wiesława Budzin
19

Woj. Szpital Obserwacyjno-Zakaźny

ul. Krasińskiego 4/4a87-100 Toruń

Elżbieta Strawińska

0-56

658-25-00

622-54-43f


lek. med. Joanna Petelska-Michorzewska


20

Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego

65-046 Zielona Góra, ul. Zyty 26


Waldemar Taborski

0-68

327-02-21327-02-21f

Jacek Smykał©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość