Strona główna

LAbiRynt festiwal Nowej Sztuki „W granicach wiarygodności“


Pobieranie 35.58 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar35.58 Kb.

lAbiRynT

Festiwal Nowej Sztuki „W granicach wiarygodności“ | Festival der Neuen Kunst „In den Grenzen der Glaubwürdigkeit”


24-26.10.2014 Słubice – Frankfurt n/O

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


24.10.2014
15.15

inauguracja festiwalu lAbiRynT | Eröffnung des 13. lAbiRynT Festivals


15. 30

premiera filmu „Galeria Okno, oknem na świat sztuki najnowszej” | Premiere des Films „Galerie Okno, ein Fenster in die Welt der neuesten Kunst”

(sala kinowa SMOK | Kinosaal im Słubicer Kulturhaus SMOK)
16.00

otwarcie wystawy „Stan rozproszenia” | Eröffnung der Ausstellung „Störzustand” – kurator | Kurator: Jerzy Olek, autorzy | Autoren: Monique François, Piotr C. Kowalski, Jerzy Olek, Krystyna Piotrowska, Rudolf Sikora, Annegret Soltau, Barbara Wille

(Galeria „Okno” | Galerie „Okno” im Słubicer Kulturhaus SMOK)
16.30

Monique François – „Odra 2014” (instalacja i projekcja) | „Oder 2014” (Installation und Projektion)

(Pracownia plastyczna SMOK | Kunstatelier im SMOK)
16.45

„Linia” | „Linie” – kurator | Kurator: Jerzy Olek; wystawa studentów Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu | eine Ausstellung von Studenten der Hochschule für Gesellschaftspsychologie in Wrocław

(sala taneczna na II p. SMOK | Tanzsaal im 2. Stock des SMOK)
17.00

Karolina Zalisz – „Dualizm” | Dualismus”

(Studio fotograficzne SMOK | Fotostudio im SMOK)
17.15

Grzegorz Jarmocewicz – „In facto terra”

(Galeria Mała | Kleine Galerie im SMOK)
17.30

Djamila Grossmann – „1000 mórg” | „1000 Morgen”

(Foyer SMOK | Foyer des SMOK)
17.45

Eksperymentalny film taneczny „InSide” w reżyserii Anny Z. Błaszczyk | experimenteller Tanzfilm „InSide”, Regie: Anna Z. Błaszczyk

(sala kinowa SMOK | Kinosaal im SMOK)18.00

wykłady | Vorträge:

Anna Rojkowska – „Szaleństwa mody” | „Der Modewahn”

Grzegorz Sztabiński – „Dzieło sztuki w kulturze konwergencji” | „Das Kunstwerk in der Kultur der Konvergenz”

Piotr C. Kowalski – „Obrazy smaczne i niesmaczne” | „Leckere und eklige Bilder”

(sala kinowa SMOK | Kinosaal im SMOK)


19.30

filmy | Filme:

„ZKM Centrum Sztuki i Technologii Medialnej w Karlsruhe – słuchać, zobaczyć i przeżyć“ | „ZKM Zentrum für Kunst und Medientechnologie Karlsruhe ­ hören, sehen und erleben“, 2007

„Anamorfozy” | „Anamorphosen” – Radosław Nowacki, Bartosz Polek, Mateusz Koguc, 2014 

(sala kinowa SMOK | Kinosaal im SMOK)
Akcent muzyczny |Musikalischer Akzent

(klub Prowincja | Prowincja Club)
25.10.2014
9.30

„Wiarygodność niewiarygodnego i niewiarygodność wiarygodnego“ | „Die Glaubwürdigkeit des Unglaubwürdigen und die Unglaubwürdigkeit des Glaubwürdigen“ – kurator | Kurator: Rudolf Němeček; autorzy | Autoren: Petr Balíček, Jiřina Hankeová, Jaroslav Malík, Petr Moško, Rudolf Němeček, Pavel Rejtar, Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc

(Foyer Collegium Polonicum | Foyer des Collegium Polonicum)
10.00

Kolekcja Sztuki Nowoczesnej w Collegium Polonicum | eine Sammlung zeitgenössischer Kunst im Collegium Polonicum – Lars Borges, Łukasz Prus-Niewiadomski, Roland Schefferski, Sławomir Sobczak, Erika Stürmer-Alex  

(Collegium Polonicum)
Przejście do Frankfurtu nad Odrą | Spaziergang nach Frankfurt (Oder)
11.15

Grzegorz Sztabiński – „Pismo natury – Transcendencja” | „Handschrift der Natur – Transzendenz”

(kościół Marienkirche | Marienkirche)
11.45-13.45

Anna Panek-Kusz – „Synteza symetrii” | „Synthese der Symmetrie”

Andrea Szöcs – „Obraz czy pismo” | „Bild oder Schrift”

Zbigniew Muziewicz – „Granice wiarygodności obrazowania” | „Die Grenzen der Glaubwürdigkeit von Schilderungen”

Marijke Wijgerinck – “For the time being”

Przemek Szyber – „Duchy” | „Geister”

Patrycja Mielnik – „Istnienie” | „Dasein”

Maciej Sperski – „Psykońja” | „Hundpferdich“

Adam Czerneńko – „To normalne” | „Das ist normal”

Agata Burniak i Martyna Walczak – „Niezwykłość zwyczajności” | „Die Ungewöhnlichkeit des Gewöhnlichen”

Kamil Bohdankiewicz – „Pozostałość rzeczywistości” | „Der Überrest an Wirklichkeit”

Radosław Głowaty i Wojciech Januszewski – „Zabrana przestrzeń” | „Verbotener Raum”

Joanna Ogrodnik – „Granice wszechświata” | „Die Grenzen des Weltalls“

Natalie Richter – „29361”

Hanna Zänker – “As far as the Eye can See”

Jerzy Olek – „Anihilacja tekstu” | „Die Annihilation des Textes”

(Pustostan | ehem. Schulamt, Kleist-WG)
13.45-14.45

IKG (Międzynarodowe Gremium Artystów) | (Internationales Künstlergremium) – „Sztuka z walizki” | „Kunst aus dem Koffer”

(Pustostan | ehem. Schulamt, Kleist-WG)
15.00

Lunch | Mittagessen


15.45

otwarcie wystawy uczestników „Akademii Fotografii i Multimediów lAbiRynT” | Eröffnung der Ausstellung der Teilnehmer der „Foto- und Multimedia Akademie lAbyRinT”, koordynator projektu | Projektkoordinator: Michael Kurzwelly, wykładowcy | Vortragende: Djamila Grossmann, Michael Kurzwelly, Andrzej Łazowski, Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz, Tadeusz Sawa-Borysławski

(Universytet Ludowy we Frankfurcie | Volkshochschule Frankfurt)
17.15

Tomasz Kalitko – „22:47“

(Stary warsztat samochodowy | ehem. Kfz-Werkstatt)
17.30

„Kamuflaż albo 1:1” | „Tarnung oder 1:1” – kurator | Kurator Piotr C. Kowalski; autorzy | Autoren: Aleksandra Czaja, Robert Derasz, Dorota Haraszczuk, Andrzej Jurczak, Magda Kalenin, Kacper Kapela, Michał Liebner, Przemek Majchrzak, Natalia Michałowska, Mateusz Płóciennik, Zosia Rzeźniczak, Aleksandra Soseńska, Michał Stachowiak, Katarzyna Surma, Agata Szafran, Agnieszka Świerniak, Adrian Tkacz – studenci Akademii Sztuki w Szczecinie, Politechniki Koszalińskiej, Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu | Studenten der Kunstakademie Szczecin, der Politechnischen Hochschule Koszalin, Der Hochschule für Humanistische Wissenschaften und Journalismus in Poznań und der Kunstuniversität Poznań.

(Stary warsztat samochodowy | ehem. Kfz-Werkstatt)

18.15

Katharina Karrenberg – „Piękne Madonny i ich nierówności” – reflektografie | „Die Kurven der Schönen Madonnen” – Reflektografien

(Radio Słubfurt)
18.30

Krystyna Piotrowska – „Portret zbiorowy” | „Gruppenporträt”

(Galeria B | Galerie B)
18.45

Piotr C. Kowalski – „Creatio ex nihilo”

(Galeria B | Galerie B)
20.00

Christina Hohmuth, Peggy Einenkel, Angelique Vetterle – spektakl teatralny „Inwazja nadmiaru” I Theaterstück „Invasion des Überflusses”

(Teatr we Frankfurcie | Theater Frankfurt)


26.10.2014
9.30

Anita Kumecka – „Podróż z dźwiękiem mis i gongów” | „Eine Reise mit dem Klang von Schalen und Gongs”


10.00

Katarzyna Gielecka – „Oblicza”wystawa połączona z prezentacją techniki | „Spiegelbild” – Ausstellung verbunden mit einer Präsentation der Technik


10.30

Tomasz Fedyszyn – „Zjawiska transparentne” | „Transparente Erscheinungen”


Dolina Uradu | Tal bei Urad)

(wyjazd autobusu o 8.45 – ul. Piłsudskiego przy akademikach)


12.00

wykłady | Vorträge:

Marek Hamera – „O manipulowaniu mediów” | „Über das Manipulieren der Medien”

Grzegorz Jarmocewicz – „Estetyka brzydoty” | „Die Ästhetik des Hässlichen”

Jarosław Klupś – „O osobliwych praktykach i przyrządach fotograficznych” | „Über seltsame Praktiken und fotografische Geräte”

(sala kinowa SMOK | Kinosaal im Słubicer Kulturhaus SMOK)


13.00

Zakończenie festiwalu | Festivalabschluss(klub Prowincja SMOK | Prowincja Club SMOK)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość