Strona główna

Lao-cy pełny system samoleczenia wewnętrzne ćwiczenia taoistyczne Dr Stephen T. Chang Przełożyła Maria Grabowska polska direct warszawa 1994


Pobieranie 0.5 Mb.
Strona1/12
Data18.06.2016
Rozmiar0.5 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


LAO-CY

PEŁNY SYSTEM SAMOLECZENIA
Wewnętrzne ćwiczenia taoistyczne

Dr Stephen T. Chang

Przełożyła Maria Grabowska

POLSKA DIRECT

Warszawa 1994

Tytuł oryginału: Le systeme complet d'autoguerison© Copyright by DMIC, Nice 1992

© Copyright for the Polish edition by Polska Direct, Warszawa 1994

ISBN 83-86486-04-X

Skład: FOTOTYPE Milanówek tel./fax 55-84-14

Spis treści

Autor ................................................................ 4

Przedmowa do wydania francuskiego............... 4

Podziękowania................................................... 4

Wstęp................................................................. 5

Wprowadzenie................................................... 5CZĘŚĆ I. UKRYTE ZASADY

1. TAOIZM......................................................... 7

Tao filozofii........................................................ 8

Tao ożywcze ................................................... 9

Tao zrównoważonego odżywiania...................... 9

Tao zapomnianych produktów............................ 10

Tao sztuki uzdrawiania....................................... 10

Tao mądrości seksualnej.................................... 11

Tao pełnego mistrzostwa.................................... 11

Tao sukcesu...................................................... 12

2. TEORIA ENERGII.......................................... 12

Natura energii..................................................... 13

Energia a ciało ludzkie........................................13

3. TEORIA KRĄŻENIA ENERGII....................... 15

4. TEORIA SIEDMIU GRUCZOŁÓW................. 16

5. TEORIA NERWÓW...................................... 19CZĘŚĆ II. ŻYĆ CAŁYM SWOIM CIAŁEM

6. WEWNĘTRZNE ĆWICZENIA TAOISTYCZNE ……………… 19

Teoria pięciu elementów.............................................................. 20

Pięć ćwiczeń naśladujących ruchy zwierząt................................ 21

Osiem ćwiczeń kierunkowych..................................................... 25

Dwanaście ćwiczeń zodiakalnych............................................... 29

Dwanaście ćwiczeń dla nerwów................................................. 34

Ćwiczenie jelenia dla mężczyzn................................................. 38

Ćwiczenie jelenia dla kobiet........................................................ 41

Ćwiczenie żurawia....................................................................... 44

Ćwiczenie splotu słonecznego..................................................... 47

Ćwiczenie żółwia....................................................................... 49

Kombinacja ćwiczeń jelenia, żurawia i żółwia.............................. 50

Pozycja siedząca......................................................................... 50

Pozycja stojąca......................................................................... 51

Chodzenie.................................................................................... 52

Pozycja leżąca............................................................................ 52

Masaż głowy................................................................................ 52

Ćwiczenie oczu......................................................................... 52

Ćwiczenie nosa......................................................................... 54

Ćwiczenie uszu............................................................................ 55

Ćwiczenie ust............................................................................ 56

Ćwiczenie pocierania twarzy....................................................... 57

Ćwiczenie tarczycy................................................................... 57

Techniki łagodzenia bólu............................................................. 57

Ćwiczenia dłoni, rąk i tułowia....................................................... 58

Ćwiczenie płuc............................................................................. 59

Ćwiczenia serca......................................................................... 60

Ćwiczenie okolic brzucha............................................................. 62

Ćwiczenie odchudzające.............................................................. 62

Ćwiczenie uzdrawiające żołądek.................................................. 64

Ćwiczenie wątroby..................................................................... 64

Ćwiczenie nerek........................................................................... 65

Ćwiczenie dolnej partii pleców..................................................... 66

Ćwiczenie adoracji słońca........................................................... 66

Ćwiczenie dolnej części ciała i gruczołów płciowych …………… 67

Rozciąganie ciała i przebieranie palcami nóg.............................. 68

Relaksacja narządów wewnętrznych........................................... 68

Pocieranie rąk i nóg: masaż meridianów..................................... 69

CZĘŚĆ III. ŻYĆ NA WYŻSZYM POZIOMIE DUCHOWYM

7. TAOISTYCZNE ĆWICZENIA MEDYTACJI,

KONTEMPLACJI I ODDYCHANIA............................................... 72

Medytacja nad meridianami......................................................... 73

Ćwiczenia kontemplacyjne i medytacyjne.................................... 78

Ćwiczenia oddechowe ............................................................. 80

Oczyszczanie mózgu I .............................................................. 83

Oczyszczanie mózgu II................................................................ 84

8. ODDYCHANIE NIEŚMIERTELNE…………………………….. 85

Mały cykl niebiański .................................................................. 86

Duży cykl niebiański..................................................................... 86

CZĘŚĆ IV. NOWY PUNKT WYJŚCIA

9. ZALECENIA TAOISTYCZNE.................................................. 87

PODSUMOWANIE .................................................................... 92

Autor


Stephen Thomas Chang jest uczonym o międzynarodowej sławie. Babka jego była wielkim lekarzem, a jej ojciec był osobistym lekarzem cesarzowej Chih Shee i pierwszym am­basadorem Chin w Stanach Zjednoczonych. Doktor Chang posiada wyższe wykształcenie medyczne zarówno w zakresie medycyny chińskiej jak i europejskiej. Jest on ponadto doktorem prawa, filozofii i teologii.
Doktor Chang prowadzi na całym świecie konferencje dotyczące różnych aspektów Taoizmu, jest także założycielem Fundacji Tao. Jest autorem następujących książek:

The Complete Book of Acupuncture,

The Great Tao

The Tao of Sexology

The Tao of Management

The Tao of Healing Diet: Secrets of a Thin Body.

Wiele z nich zostało przetłumaczonych na 10 języków.

Przedmowa do wydania francuskiego

Jako wydawca nie mam na swym koncie wielu książek, z których mógłbym być naprawdę dumny. Należy do nich niewątpliwie praca Doktora Chang'a.

Nie ma chyba innej metody, która dawałaby tak znakomite rezultaty przy zastosowaniu tak prostych środków.

Tak więc proszę Państwa usilnie - spróbujcie. Odłóżcie na bok sceptycyzm i, mimo nieznajomości filozofii chińskiej, ćwiczcie. Regularnie. Przez 3 tygodnie.
Obiecuję rezultaty, które przewyższą wszelkie oczekiwania. Tysiące dziękczynnych listów od czytelników, którzy zdążyli już zetknąć się z tą metodą, są tego najlepszym dowodem.

A kiedy odczujecie już dobroczynne skutki tych ćwiczeń, zainteresujcie nimi swe otoczenie. Czyż zdrowie nie jest naszym największym dobrem? Ofiarowując je Waszym bliskim, dacie im dowód swojej miłości.

Z najlepszymi życzeniami zdrowia,

Christian H. Godefroy,

Autor,

Przewodniczący KomitetuCzytelniczego

i założyciel Fundacji

Editions Godefroy

Podziękowanie

Autor pragnie serdecznie podziękować następującym osobom za wsparcie i pomoc:

Verze Brown

Helenie Chang

Shirley Dahn

Mako Hayamizu

Samowi Matthew

Edowi McLean

Rickowi Miller

Dr. Bjornowi Overbye

Grace Roessler, Ph.D.

Dr. Cecilii Rosenfeld

Eugene'owi Schwartz

Leonardowi Worthington, J.D.


Wstęp

Korzystając z okazji, pragnę podziękować wszystkim moim czytelnikom, którzy, kupując od 1978 r. moje książki, wspierali mnie w bardzo istotny sposób zasypując mnie setkami listów z pytaniami lub podziękowaniami. Jednocześnie bardzo prze­praszam tych, którym do tej pory nie zdążyłem odpowiedzieć. Chciałbym poinformować moich wiernych czytelników, że oddaję do ich rąk nową książkę, która powinna udzielić wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania i wypełnić istniejącą lukę w pogłębianiu wiedzy na temat nauk Tao. Aby przybliżyć czytelnikom treści zawarte w mojej nowej pracy i pomóc im w ocenie wniesionych poprawek i nowych opraco­wań ćwiczeń wewnętrznych zatytułowałem moją nową książkę Pełny system samoleczenia zamiast Księga wewnętrznych ćwiczeń taoistycznych. W ten sposób „praca ta nie okazuje tylko jednego pokoju, ale otwiera drzwi do całego domu". Dzieło to jest owocem moich czterdziestoletnich skrupulatnych poszuki­wań, badań i doświadczeń. Starałem się przedstawić w niej doświadczenia i szczegóły najbardziej istotne, aby mieć absolut­ną pewność, że techniki zawarte w tej książce są:

• dokładnym odzwierciedleniem autentycznych nauk taois­tycznych (np. zasada jedności ducha i ciała);

• ścisłe naukowo;

• sprawdzone i uznane jako techniki o wielkim znaczeniu terapeutycznym;

• całkowicie zgodne z naturą (nie wymagające żadnych rekwizytów);

• całkowicie pewne (nie wywołujące żadnych skutków ubocz­nych), nie ograniczone czasem ani przestrzenią.

Mam nadzieję, że docenicie właściwie wartości przekazane w mojej pracy i w pełni wykorzystacie dobrodziejstwa przed­stawionej w niej nauki dla poprawy stanu waszego zdrowia. Mam nadzieję, że wzbogaci ona wiedzę osób zainteresowanych oraz przyniesie ulgę osobom cierpiącym na zaburzenia zdro­wotne.Stephen T. Chang

Wprowadzenie

Całe nasze życie upływa na zaspakajaniu dwóch podstawowych potrzeb, które utrzymują nas przy życiu, odżywiają, ożywiają i pozwalają żyć dłużej.

1. Konsumpcja (picie, jedzenie, itp.)

2. Ruch


a. „ruch" umysłu (myśl)

b. „ruch" ciała (oddychanie i wszelkie inne funkcje organów i członków)

c. seks.

Życie gaśnie w momencie, kiedy jedna z tych potrzeb nie jest w pełni zaspakajana. Jeżeli jesteśmy pozbawieni substancji odżywczych, organizm nasz może przetrwać około 10 dni. Z drugiej strony, jeśli pozbawimy nasze ciało ruchu, zacznie ono niszczeć. Jeżeli nie zapewnimy mu pewnych podstawowych ruchów, będzie osłabione. W oparciu o tę ostatnią przesłankę, dawni Taoiści stworzyli Tao ożywcze, czyli filozofię i metodę myślenia, oddychania i ruchu.

Tao ożywcze jest to system oparty na rozlicznych ćwiczeniach umysłowych i fizycznych, nazywanych „wewnętrznymi ćwicze­niami taoistycznymi". Ćwiczenia te, sprawiające, że nasze organy wewnętrzne mogą zostać uzdrowione lub napełnione nową energią, stanowią tajemnicę młodości, zdrowia i odporności przeciwko chorobom. Ich dobroczynne skutki wypływają ze spowolnienia funkcji organizmu, harmonii, spokoju, precyzji, prostoty i podkreślenia wszystkiego tego, co jest wewnętrzne.

Wewnętrzne Ćwiczenia taoistycznie są całkowitym przeciwieńs­twem tradycyjnych ćwiczeń fizycznych. Te konwencjonalne ćwiczenia, takie jak piłka nożna, boks, gimnastyka, podnoszenie ciężarów, joga czy sztuki walki, sprawiają być może, że ciało nasze staje się piękniejsze, odbywa się to jednak kosztem rezerw energii naszych organów wewnętrznych, co z kolei sprawia, że stajemy się podatni na różnego rodzaju choroby i że nasz organizm szybciej się starzeje. Zmęczenie, stres, wysiłek, ból — wszystkie te składniki konwencjonalnych ćwiczeń fizycznych zakłócają delikatne funkcje naszych organów wewnętrznych. Tymczasem, to właśnie organy wewnętrzne zapewniają sprawny przebieg procesów regeneracyj­nych naszego organizmu i zwalczają czynniki chorobotwórcze. Dlatego też każde zakłócenie ich działania powoduje ograniczenie zdolności organizmu do odnawiania starych i zużytych komórek oraz do przeciwstawiania się zarazkom i wirusom. Jednym słowem organy wewnętrzne zapewniają organizmowi coś, czego nie są w stanie dać rozwinięte mięśnie: ochronę przed starzeniem i chorobami. Wewnętrzne Ćwiczenia taoistyczne chronią, uzdra­wiają i zwiększają żywotność organów wewnętrznych. A w mo­mencie kiedy są one zdrowe, nasze ciało jest naturalnie piękne.

Tradycyjnie przyjmuje się, że wewnętrzne ćwiczenia taoistyczne sięgają czasów Żółtego Cesarza, który był jednym z twórców nauki i filozofii życia i długowieczności zwanej Taoizmem. Po chińsku Tao ożywcze to „Yang Sheng Shu", co oznacza zdrowe i szczęśliwe długie życie dzięki stosowaniu ćwiczeń umysłowych i fizycznych, które zapobiegają i leczą wszelkie nasze bolączki, odwracają proces starzenia się i pobu­dzają wszelkie funkcje organizmu.

Korzyści wypływające z Tao ożywczego znane są i doceniane od przeszło sześciu tysięcy lat. Kiedy Żółty Cesarz zdał sobie sprawę z ogromnych możliwość leczniczych Tao ożywczego, uznał go za „Największą ze wszystkich terapii". W Tao-te-king, wielki mędrzec Lao-Tseu mówi o Tao odżywczym jako o naj­lepszej metodzie terapeutycznej na wspomaganie i przedłużanie życia. Tao ożywcze, które było skuteczne już w czasach, kiedy jego nauka była fragmentaryczna i niezorganizowana, zawsze miało niezliczonych adeptów.

Istnieje wiele wersji Tao ożywczego; każda z nich nosi oddzielną i bardzo opisową nazwę. Żadna z nich jednak nie oddaje w pełni prawdziwego znaczenia i rzeczywistych funkcji Tao ożywczego. Jest na przykład „Tao-Yin", która to nazwa opisuje zastosowanie myśli, pewnych sposobów i niektórych ćwiczeń fizycznych sterujących krążeniem energii w organizmie, co pozwala wyleczyć wszelkie niedomagania. Ta wersja Tao ożywczego jest obecnie bardzo popularna w Japonii, gdzie nosi ona nazwę „Do-In". Ośrodki nauczania „Do-In" można spotkać we wszystkich wielkich aglomeracjach miejskich, mniej­szych miastach i miasteczkach. Członkowie tych ośrodków spotykają się raz lub kilka razy w tygodniu, aby sobie nawzajem pomagać i zachęcać się do stosowania określonej metody .,Do-In", która ma na celu zapobiec lub wyleczyć chorobę.

W Chinach popularna jest inna forma Tao ożywczego, zwana „Chi-kung" lub „Nei-kung". Termin „Chi-kung" oznacza „ćwiczenia oddechowe" lub „ćwiczenia ożywiające" (dodające energii), natomiast „Nei-kung" znaczy „ćwiczenia wewnętrzne".

Badania naukowe na temat „Chi-kung" przeprowadził w Chi­nach doktor Pao Ling. Badania te, których wyniki zostały opublikowane w Guolin Research Report, objęły 2873 pacjentów w ostatnim stadium raka. Chorzy ci wzięli udział w doświadczeniu polegającym na leczeniu raka przy pomocy jednej z terapii „Chi-kung". Po upływie 6 miesięcy okazało się, że ok. 12 procent pacjentów zostało całkowicie uzdrowionych, natomiast u 47 procent stwierdzono znaczną poprawę ich stanu zdrowia. U pozo­stałych pacjentów nie zaobserwowano żadnej poprawy. Przepro­wadzono również inne doświadczenie wśród uczniów, aby przetes­tować inną część „Chi-kung": ćwiczenia dla oczu. W ramach tego doświadczenia, wspomnianym ćwiczeniom towarzyszyła muzyka i instrukcje przekazywane przez dyktafon. Może wydać się to dziwne, ale w wyniku tych ćwiczeń przypadki krótkowzroczności, dalekowzroczności i innych schorzeń oczu stały się niezmiernie rzadkie. Inne jeszcze doświadczenia z zastosowaniem terapii „Chi-kung" wykazały, że metoda ta szybko i skutecznie wpływa na zahamowanie alergii zatokowych, schorzeń hemoroidów i problemów z prostatą oraz na złagodzenie starzenia się. We wszystkich szpitalach i klinikach, jak również w innych ośrodkach zdrowia w Chinach, wyniki stosowania terapii „Chi-kung" przewyższają w znacznym stopniu wyniki uzyskiwane przy innych formach leczenia, takich jak chemioterapia, chirurgia czy akupun­ktura. Wygląda na to, że cała skuteczność tej metody polega na jej możliwościach leczenia i zapobiegania chorobie.

W Stanach Zjednoczonych badania dotyczące wewnętrznych ćwiczeń taoistycznych przeprowadziła doktor Cecilia Rosenfeld.

Sama stosowała ćwiczenia wewnętrzne i kiedy stwierdziła zdecydowaną poprawę swego stanu zdrowia, postanowiła prze­pisać takie ćwiczenia swoim pacjentom. Wskazała im jedynie, jak należy je wykonywać i w ciągu niecałego tygodnia 80 procent pacjentów stwierdziło u siebie pozytywne rezultaty. Doktor Rosenfeld zatrudniła więc 8 pielęgniarek, które nie tylko same doskonale opanowały wewnętrzne ćwiczenia taoistyczne, ale mogły również nauczyć pacjentów, jak należy je wykonywać, a w następnym etapie nadzorować ich postępy. Po przebadaniu pacjentów i zaordynowaniu im indywidualnych wewnętrznych ćwiczeń taoistycznych, doktor Rosenfeld powierzyła ich pielęg­niarkom. Większość pacjentów oznajmiła, że prawie natychmiast zauważyli u siebie poprawę stanu zdrowia, a same pielęgniarki stwierdziły, że nigdy nie były tak pełne energii, jak po całym dniu spędzonym na demonstrowaniu ćwiczeń. Jedna z nich wyraziła swoje zdanie na temat tych ćwiczeń mówiąc: „Do tej pory, życie pielęgniarki nie było specjalnie wesołe. Cały dzień upływał nam pośród chorób, cierpień, bólu i śmierci. Słyszałyśmy tylko narzekania. Żaden pacjent nie wołał nas, żeby nam powiedzieć coś w rodzaju: „Jaki piękny mamy dziś dzień!". Poza tym praca bez przerwy na nogach przez osiem godzin jest kompletnie wyczerpująca. Ale odkąd zaczęłyśmy stosować wewnętrzne; ćwiczenia taoistyczne, które powtarzamy sto razy dziennie, rozpiera nas energia, nawet pod koniec dnia! Jesteśmy tak pełne werwy i witalności, że aż trudno to wytrzymać!"

Nadzwyczajne rezultaty, do jakich może doprowadzić stoso­wanie wewnętrznych ćwiczeń taoistycznych, sprawiły, że zain­teresowały się nimi uniwersytety, szkoły (college), wydziały medycyny, szpitale, jak też szeroka publiczność.

Jak wytłumaczyć te graniczące z cudem rezultaty?

Mówi się, że prewencja, która jest jedną z zasad Tao ożywczego, leży u podstaw skuteczności wewnętrznych ćwiczeń taoistycznych: jeżeli nie wystąpią drobne zaburzenia zdrowotne, nie rozwiną się też poważne schorzenia i organizm nie umrze przedwcześnie. Pierwszym celem Tao ożywczego jest więc pomóc ludziom w przedłużaniu ich życia.

Tao ożywcze nie jest sportem. W swoich założeniach nie ma ono na celu przygotowania nas do jakichś zawodów i zmuszania nas do wykonywania męczących ruchów, które w sposób nieunikniony pociągają za sobą stres lub napięcia (psychiczne) i stratę energii, czyli to, co skraca nam życie. Nie jest to również odmiana sztuki walki. W odróżnieniu od Kung-fu, Karate czy innych szkół tego typu, z Tao nie wiążą się ani napięcia ani wyczerpujące ruchy. Pomimo, że ruchy w Tai-chi chuan wydają się być bardzo powolne, wywołują one jednak napięcia, jako że Tai-chi chuan było na początku techniką walki. Jest natomiast w Tai-chi chuan pewien aspekt, który zbliża je do Tao ożywczego, a mianowicie związek (jedność)ciała i duszy. W koń­cu Tao ożywcze nie jest też Jogą w dosłownym znaczeniu tego słowa, gdyż nie wymaga od ciała całego szeregu skrętów, pozycji i ruchów rozciągających i zginających. Nie jest to też forma medytacji z uwagi na to, że celem najczęściej stosowanych form medytacji jest osiągnięcie „pustki" w umyśle, czyli jego „uśpienie" (doprowadzenie do tego, że nie jest aktywny). Nie można opróżnić sobie umysłu, gdyż przez sam fakt nakazania sobie tego uaktywnia się umysł.

W Tao ożywczym nacisk położony jest nie na rozwój zewnętrzny, lecz na rozwój wewnętrzny. W początkowym okresie uprawianie Tao ożywczego ukierunkowane jest ono w znacznej mierze na ćwiczenia ruchowe, później jednak, w miarę postępów, odchodzi się stopniowo od ćwiczeń fizycz­nych, aby skoncentrować się głównie na ćwiczeniach wewnętrznych. Zaawansowany w ćwiczeniach będzie fizycznie nieruchomy, natomiast będzie tryskał energią i będzie bardzo aktywny wewnętrznie. Praktyki, które nie opierają się na wewnętrznym wymiarze ruchu na pewno nie są Tao ożywczym.

Siła Tao ożywczego polega na jego ogromnej elastyczności. Każdy, bez względu na wiek, stan zdrowia czy chorobę na jaką cierpi, może uprawiać wybrane przez siebie wewnętrzne ćwicze­nia taoistyczne kiedy chce i gdzie chce i nie potrzebuje do tego żadnego sprzętu. Stosowane we właściwy sposób techniki "tao ożywczego mogą przekształcić najważniejszy z procesów meta­bolicznych, czyli oddychanie, w nadzwyczaj skuteczną terapię.

Pozytywne rezultaty, jakie możemy uzyskać poprzez szczere i bezinteresowne stosowanie rozmaitych wewnętrznych ćwiczeń taoistycznych, jakie by one nie były, sprawiają, że powstaje w nas swojego rodzaju zapał, który jest w stanie przenieść nas na nowe szczyty zrozumienia świata, długowieczności i rozwoju duchowego.Kto wykonuje ćwiczenia zewnętrzne,

musi wykonywać ćwiczenia wewnętrzne.

Kiedy jednak wykonuje ćwiczenia wewnętrzne,

może sobie pozwolić na to, aby zapomnieć o ćwiczeniachzewnętrznych.

CZĘŚĆ I

UKRYTE ZASADY

1

Taoizm

Pełny system samoleczenia; wewnętrzne ćwiczenia taoistyczne jest dziełem omawiającym pewien specyficzny aspekt wiecznie żywej filozofii Taoizmu. Taoizm jest najstarszą religią świata. Jej założyciel, Lao-Tseu, bez wątpienia najbardziej znany i ceniony ze wszystkich mędrców taoistów, w swoim traktacie zatytułowanym Tao-te-king wyłożył podstawy na których mogło się oprzeć później 8 filarów Taoizmu. Dzieło to jest przede wszystkim traktatem politycznym i teoretycznym przedstawieniem Taoizmu w sposób, w jaki jest w stanie to objąć oświecony umysł. Sformułowanie praktycznych i użytkowych jego aspektów pozostawiono innym mędrcom, przede wszystkim Żółtemu Cesarzowi. Poza filozofią i podstawowymi doktrynami duchowymi, dawni mistrzowie Taoizmu opracowali niezliczone techniki mające na celu przeobrażenie i do­prowadzenie do nieśmiertelności ciała fizycznego. Na tej pod­stawie pojawiło się w końcu osiem filarów Taoizmu. Tych osiem filarów Taoizmu odpowiadających ośmiu gałęziom myśli i za­stosowania Taoizmu przedstawia 8 trigramów „Pa-Kua" czyli symboli Taoizmu. Wewnętrzne ćwiczenia taoistyczne są jednym z filarów Taoizmu.Rys. 1. Pa-Kua (Symbol Taoizmu). Osiem trigramów (skierowanych w ośmiu różnych kierunkach wokół symbolu Yin-Yang) symbolizuje osiem filarów Taoizmu

Taoizm

Wiele nauk Taoizmu było okryte tajemnicą przez długie wieki. Dlatego też, zanim przystąpimy do szczegółowego oma-wiania wewnętrznych ćwiczeń taoistycznych, wskazane byłoby sporządzenie listy tych ośmiu filarów i krótkie opisanie każdego z nich.1. Tao filozofii

2. Tao ożywcze (Wewnętrzne ćwiczenia taoistyczne)

3. Tao zrównoważonego odżywiania

4. Tao zapomnianych pokarmów

5. Tao sztuki uzdrawiania

6. Tao mądrości seksualnej

7. Tao mistrzostwa

8. Tao sukcesu


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość