Strona główna

Laparoskopowych w bydgoszczy


Pobieranie 17.03 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.03 Kb.
SPRAWOZDANIE SIÓDMYCH WARSZTATÓW

LAPAROSKOPOWYCH W BYDGOSZCZY

W dniach 04 - 05 listopada 2005 roku, odbyły się w Bydgoszczy siódme Warsztaty Laparoskopowe, organizowane przez zespół Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. W warsztatach uczestniczyło 200 urologów, 20 lekarzy przyjechało z za naszej wschodniej granicy, z Litwy i Ukrainy.


Program warsztatów obejmował wykłady, dyskusje oraz transmisje na żywo, zabiegów z sali operacyjnej. W pierwszym dniu przedstawione zostały cztery operacje: laparoskopowa varicocelectomia, laparoskopowa limfadenektomia miednicza, retroperitoneoskopowa ureterolitotomia, oraz retroperitoneoskopowa marsupializacja torbieli nerki, w drugim dniu dwie operacje: laparoskopowa radykalna prostatektomia i laparoskopowa radykalna nefrektomia.
Zaproszonymi gośćmi operatorami byli: prof. dr med. Claude Abbou z Kliniki Urologii Szpital Henri Mondor, Creteil we Francji oraz prof. dr med. Stefan Loening i dr med. Serdar Deger z Kliniki Urologii Szpital Charite, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie.
Dyskusję okrągłego stołu prowadził dr med. Artur Antoniewicz z Kliniki Urologii CMKP w Warszawie, a jej uczestnikami byli: prof. dr med. Stefan Loening i dr med. Serdar Deger z Kliniki Urologii Szpitala Charite, Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; prof. dr med. Claude Abbou z Kliniki Urologii, Szpital Henri Mondor, Creteil we Francji; prof. dr hab. med. Andrzej Borówka Klinika Urologii CMKP, Oddział Urologii CSK w Warszawie, prof. dr hab. med. Andrzej Sikorski z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Szczecinie; dr n. med. Tomasz Borkowski z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Warszawie; oraz dr med. Piotr Jarzemski i dr med. Sławomir Listopadzki z Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.

Warsztaty otworzył dr n. med. Piotr Jarzemski przedstawiając referat na temat systemu szkolenia laparoskopowego w Polsce. Zaprezentował założenia już częściowo realizowanego 4 stopniowego programu nauczania, obejmującego kursy teoretyczne i praktyczne. Odbywające się w Bydgoszczy warsztaty laparoskopowe stanowią jeden z elementów nauczania tej trudnej techniki zabiegowej.

Po wykładzie rozpoczęła się bezpośrednia transmisja z sali operacyjnej.
Pierwszy zabieg, laparoskopową varicocelectomię wykonał dr n. med. Sławomir Listopadzki w asyście lek. med. Jacka Kabzińskiego z Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Zabieg wykonano z dostępu przezotrzewnowego, używając 3 trokarów. Po nacięciu otrzewnej poniżej lewego pierścienia pachwinowego wewnętrznego wypreparowano żyłę i tętnicę jądrową. Założono dwa klipsy na żyłę, oszczędzając tętnicę. Zabieg zakończono nie pozostawiając drenu w jamie otrzewnej.

Drugi zabieg laparoskopową limfadenektomię miedniczą wykonał dr n. med. Piotr Jarzemski w asyście lek. med. Romana Kalinowskiego z Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy. Podczas operacji usunięto obustronnie węzły chłonne zasłonowe u pacjenta przed planowaną radioterapią raka gruczołu krokowego. Zabieg zakończono nie pozostawiając drenu w jamie otrzewnej


Po krótkiej przerwie prof. Claude Abbou z Kliniki Urologii Szpitala Mondor, Creteil, Francja, przedstawił referat dotyczący wyników laparoskopowej radykalnej prostatectomii, na podstawie własnych doświadczeń. Była to niezwykle interesująca prezentacja na podstawie dużego materiału ilustrowana schematami i krótkimi filmami z najważniejszych etapów operacji. Oryginalna technika prowadzenia zabiegu wypracowana w klinice prowadzonej przez prof. Abbou jest godna zainteresowania naśladowania. W następnym dniu uczestnicy sympozjum mieli okazję na żywo prześledzić poszczególne etapy operacji wykonanej przez prof. Abbou.

Kolejny referat przedstawił dr Serdar Deger z Kliniki Urologii Szpitala Charite, Uniwersytet Humboldta w Berlinie. Tematem wystąpienia były wyniki laparoskopowej radykalnej nefrektomii w materiale szpitala Charite w Berlinie. Niewielka liczba powikłań oraz odległe rezultaty porównywalne z operacjami klasycznymi zachęcają do rozpowszechnienie tej małoinwazyjnej techniki zabiegowej. Usuwanie nowotworów nerek metodą laparoskopową jest standardem Klinice Charite w Berlinie..


W drugiej części dnia odbyła się dyskusja okrągłego stołu, w której uczestniczyli. Prof. Stefan Loening, prof. Claude Abbou, prof. Andrzej Borówka, prof. Andrzej Sikorski, dr Serdar Deger, dr Tomasz Borkowski, dr Piotr Jarzemski, dr Sławmomir Listopadzki. Moderatorem był dr Artur Antoniewicz. Temat dyskusji to system szkolenia laparoskopowego.
Po przerwie na lunch rozpoczęła się transmisja kolejnego zabiegu.. Była to retroperitoneoskopowa ureterolitotomia wykonana przez dr n. med. Piotra Jarzemskiego w asyście lek. med. Romana Kalinowskiego z Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Zabieg wykonano z dostępu zaotrzewnowego. Po wykreowaniu przestrzeni zaotrzewnowej uwidoczniono leżący na mięśniu biodrowo-lędźwiowym moczowód. Po zlokalizowaniu miejsca położenia złogu, moczowód nacięto monopolarną sondą igłowa. Usunięto złóg w całości. Skontrolowano drożność moczowodu, a następnie na jego ścianę założono 4 pojedyncze szwy Vicryl 3-0. W przestrzeni zaotrzewnowej pozostawiono dren.
Czwartym i ostatnim zabiegiem w tym dniu była retroperitoneoskopowa marsupializacja torbieli nerki wykonana przez dr n. med. Sławomira Listopadzkiego w asyście lek. med. Jacka Szyperskiego z Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy. Podobnie jak podczas poprzedniej operacji po wykreowaniu przestrzeni zaotrzewnowej uwidoczniono moczowód i dolny biegun nerki. Posuwając się wzdłuż grzbietu nerki zlokalizowano torbiel. Ścianę torbieli wycięto oddając materiał do badania histopatologicznego. Wykonano marsupializaję loży. Zabieg zakończono pozostawiając w przestrzeni zaotrzewnowej dren.
Na zakończenie I dnia obrad, w godzinach wieczornych odbyło się w hotelu „Pałac” wieczorne spotkanie towarzyskie. Gościnie zagrały zespoły „Taxi” i „Żuki”.
Dzień II
W drugim dniu warsztatów zaprezentowano dwa zabiegi laparoskopowe: laparoskopową radykalną prostatektomię i laparoskopową radykalną nefrektomię.
Pierwszą operację, laparoskopową radykalną prostatektomię wykonał prof. dr med. Claude Abbou z Kliniki Urologii Szpitala Henri Mondor, Creteil, Francja w asyście dr med. Tomasza Borkowskiego z Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Warszawie i dr med. Piotra Frąckiewicza z Oddziału Urologii Wojewódzkiego Szpitala im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

Zabieg wykonano z dostępu przedotrzewnowego. Po nacięciu, pod pępkiem, skóry i powięzi, rozwarstwiono mięśnie. Następnie do tak przygotowanego otworu wprowadzono balon, który ułatwił wykreowanie przestrzeni przedotrzewnowej. Po usunięciu balonu w tym samym miejscu umieszczono pierwszy 10 mm trokar. Następnie po wykonaniu insuflacji, pod kontrolą wzroku wprowadzono 5 kolejnych trokarów (w sumie operację prowadzono z użyciem 6 trokarów). W pierwszej części zabiegu prof. Abbou usunął węzły chłonne z obu otworów zasłonowych. Technika usuwania stercza prezentowana przez prof. Abbou składała się z następujących etapów: I etap - przecięcie powięzi po obu stronach gruczołu. II – podkłucie splotu żylnego. III - odcięcie stercza od szyji pęcherza. III - wypreparowanie pęcherzyków nasiennych,\. IV nacięcie powięzi Denoviliersa i odsunięcie pęczków naczyniowo-nerwowych. Oba pęczki zostały oszczędzone. Preparując pęczki nie używano koagulacji, zakładając na drobne naczynia pojedyncze klipsy zatrzaskowe. V – w kolejnym etapie wypreparowany został szczyt stercza. Operator założył dwa dodatkowe podkłucia na splot żylny, od strony dystalnej. Następnie żyła została przecięta aż do uwidocznienia cewki moczowej. VI – przecięcie cewki od strony szczytu gruczołu i całkowite odcięcie stercza od otaczających tkanek. VI - wykonanie zespolenia szwem ciągłym. Zabieg zakończono kontrolując szczelność zespolenia oraz pozostawiając dren w przestrzeni przedotrzewnowej.

Drugi zabieg, laparoskopową radykalną nefrektomię , wykonał dr med. Serdar Deger w asyście prof. dr hab. med. Stefana Loeninga z Kliniki Urologii Szpitala Charite, Uniwersytet Humboldta w Berlinie. Operacje przeprowadzono z dostępu przezotrzewnowego.

W pierwszym etapie zabiegu, po odsunięciu wstępnicy, dr Deger uwolnił dolny biegun nerki prawej uwidaczniając moczowód i żyłę gonadalną. Posuwając się po żyle dotarł do ŻGD. Posuwając się po żyle głównej dolnej uwidocznił szypułę nerki. Następnie operator zaklipsował i przeciął moczowód i żyłę gondalną. W ten sposób możliwe było uniesienie bieguna dolnego nerki. Odsłonięta została tętnica nerkowa. Po uwolnieniu z otaczających tkanek zamknięto ją, zakładając plastikowe klipsy zatrzaskowe na dwie rozdzielające się gałęzie. Następnie uwolniono biegun górny nerki. W ten sposób możliwe było swobodne wypreparowanie i zamkniecie żyły nerkowej. Na żyłę założono jeden duży plastikowy klips zatrzaskowy. W kolejnym etapie założono po dwa dodatkowe klipsy na dwie gałęzie tętnicy nerkowej i przecięto je pomiędzy klipsami. Następnie założono trzy kolejne klipsy na żyłę nerkową i przecięto ją pomiędzy klipsami. Nerkę całkowicie uwolniono od otaczających tkanek i wprowadzono do worka. Nerkę wraz z workiem usunięto na zewnątrz przez 4 cm nacięcie wykonane, w okolicy podbrzusza po stronie lewej. Otwór rozwarto specjalnym plastikowym pierścieniem, który znacznie ułatwił wydobycie wprowadzonej do worka nerki. Zabieg zakończono pozostawiając w jamie otrzewnej dren.
Na zakończenie obrad wręczono uczestnikom certyfikaty uczestnictwa, zapraszając na kolejne warsztaty laparoskopowe, które odbędą się w dniach 26-27 października 2006 roku w Bydgoszczy.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość