Strona główna

Leczenie bólu: wierzyć pacjentowi


Pobieranie 40.4 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar40.4 Kb.
Leczenie bólu:


 • wierzyć pacjentowi

 • leczenie przyczynowe

 • leczenie objawowe

Metody leczenia bólu
 • wpływ na fizjologiczne mechanizmy przeciwbólowe (psychologia, neuromodulacja, fizjoterapia)

 • blokady (środki miejscowo znieczulające, neuroliza, przecięcie nerwów)

 • hamowanie percepcji (NLPZ, opiaty, leki przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe, leki działające na naczynia)

Drabina analgetyczna

1. NLPZ

2. kodeina, tramadol3. morfina, fentanyl

Opium (około20 różnych alkaloidów)  morfina (Morfeusz) (alk. fenantrenowy)

kodeina (alk. fenantrenowy)

papaweryna (alk benzyloizochinolinowy) • Największe stężenie alkaloidów występuje 3 tygodnie po zakwitnięciu `


receptor

agoniści

antagoniści

analgezja

μ, δ, κ

+

0

Ośrodek oddechowy

μ

-

0

Przewód pokarmowy

μ,κ

-

0

Psychozy

κ

+

-

Apetyt

μ, δ, κ

+

0

Sedacja

μ, κ

+

0

Diureza

κ

+
Prolaktyna

μ

+

-

Hormon wzrostu

μ, δ

+

-

Acetylocholina

μ

-
Dopamina

μ, δ

-


Table 4. Receptor μ

Bezpośrednio poprzez białko G
• aktywacja kanałów potasowych
• hamowanie kanałów wapniowych (N, P, Q i R)
• hamowanie cyklazy adenylowej

Działania dodatkowe
• aktywacja PLA2
• aktywacja PLC b
• aktywacja kinazy MAP
• zwiększenie przewodności kanałów potasowych zależnych od

• aktywacja kanałów wapniowych L

• hamowanie kanałów wapniowych T
• pośrednie hamowanie uwalniania innych neurotransmiterów


Analgezja


Wpływ na nastrój, działanie nagradzające euforyzujące, wzmacniające

Morfinapodwzgórze: • Spadek temperatury ciała

 • Spadek GnRH, CRF, LH, ACH, beta-endorfiny spadek testosteronu I kortyzolu

 • Wzrost protaktyny, (hamowanie inhibicyjnego wpływu dopaminy)

 • Wzrost stężenia hormonu wzrostu

 • Działanie antydiuretyczne (odwrotnie agoniści kappa)

Morfinaźrenice • Zwężenie (poprzez wpływ na układ przywspółczulny)

 • Szpilkowate źrenice są objawem patognomonicznym intoksykacji (w przypadku niedotlenienia dochodzi do rozszerzenia)

 • Niewielka tolerancja

 • Dawki terapeutyczne zwiększają zdolnośc do akomodacji

 • Obniżenia ciśnienia wewnątrzgałkowego (zarówno zarówno osób zdrowych jak I z jaskrą)

Działanie prodrgawkowe (pobudzenie neuronów hipokampalnych, poprzez zahamowanie transmisji GABA)


Oddychanie:

 • Depresja ośrodka oddechowego (główna przyczyna śmierci w przypadku przedawkowania)

 • Uwaga na łączne podawania z : anastetykami, leki przeciw depresyjne, alkohol, leki uspokajające, nasenne,

 • Maksymalne działanie 5-10 minut po podaniu iv, 30-90 minut po podaniu im

 • Uwaga na tlenoterapię!

Kaszel:


 • Hamowanie odruchu

 • Brak związku z depresyjnym wpływem na ośrodek oddechowy

Działanie pro-wymiotne:


Wpływ na układ krążenia :

 • Dawki terapeutyczne bez znaczącego wpływu

 • Rozszerzenie naczyń obwodowych (histamina)

 • Hamowanie odruchu z baroreceptorów

 • Hipotonia

 • Spadek zużycia tlenu przez serce

 • Zmniejszenie napięcia lewej komory

 • Zmniejszenie obciążenia wstępnego (zawał)

 • Działanie przeciwbólowe

 • Działanie kardioprotekcyjne

Przewód pokarmowy:
 • Generalnie efekt hamujący

 • Spadek wydzielania kwasu solnego

 • Hamowanie wydzielania żółci, soku trzustkowego I

 • Skurcz zwieraczy

 • Działanie zapierające

 • Zamknięcie zwieracza Oddiego (10-krotny wzrost ciśnienia w pęcherzyku)

 • Skurcz moczowodów i zwieracza pęcherza moczowego

Skóra:


 • Rozszerzenie krwawiących naczyń

 • Zaczerwienienie

 • Świąd

System immunologiczny:

 • Generalnie supresja

 • Wzrost wrażliwości na infekcje oraz proces rozrostowy

Morfina- farmakokinetyka • Podawana iv, im, sc, podtwardówkow, po (biodostępność 25% ), doodbytniczo

 • Jest hydrofilna (przechodzi przez barierę krew-mózg wolniej niż: kodeina, heroina, metadon)

 • 30% wiąże się z białkami

 • metabolizowana w wątrobie (glukuronizacja)-> substancje czynne (6-glukuronid morfiny 2x silniejsze działanie – prawdopodobnie odpowiedzialny za działanie przeciwbólowe u osób przyjmujących przewlekle morfinę)  następnie wydalana przez nerki (spotęgowane działanie przeciwbólowe u osób z niewydolnością nerek)

 • Analgezja w chorobie nowotworowej przy stężeniu (16-360 ng/ml) w surowicy

 • Czas działania 4-6 godzin
Kodeina

 • 60 % biodostępności po podaniu doustnym (podobnie leworfanol, oksykodon, metadon)

 • 10% jest O-demetylowana do morfiny (CYP2D6)- około 10 % populacji kaukaskiej nie przekształca kodeiny do morfiny (polimorfizm), cześć natomiast jest nadwrażliwa

 • małe powinowactwo do receptorów opioidowych  efekt analgetyczny związany jest z konwersją do morfiny, działanie preciwkaszlowe tylko częściowo wynika z tego mechanizmu

 • okres półtrwania 2-4 godziny

Tramadol


 • syntetyczny analog kodeiny (słaby agonisty mu – 6000 razy mniejsze powinowactwo od morfiny)

 • 68 % biodostępności po podaniu doustnym, 100% po podaniu domięśniowym

 • enancjomer prawoskrętny jest agonisty mu i inhibitorem transportu zwrotnego serotoniny, natomiast enancjomer lewoskrętny jest agonistą alfa2 i inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny

 • słabsze (w porównaniu z ekwiwalentymi dawkami morfiny) wpływ depresyjny na ośrodek oddechowy

 • mniejsze zaparcia niż po kodeinie

 • raczej nie podawać łącznie z inhibitorami MAO

Heroina (diacetylomorfina) • natychmiast hydrolizowana do 6-acetylomorfiny a następnie do morfiny

 • bardziej lipofilna od morfiny


Petydyna (dolantyna) -jest piperydyną
 • stosowana nie dłyużej niż 48 h, nie więcej niż 600mg/24 h

 • około 10 krotnie wyższe dawki niż w przypadku morfiny – efekt działania zbliżony do morfiny

 • metabolizowana do N-norpetydyny nerki, w przypadku kumulacji mogą wystąpić drgawki

 • słabsze zaparcia

 • rozszerza mięśniówkę gładką – działanie cholinolityczne (sedacja u chorych z astmą, kolka żółciowa i nerkowa)

 • podawana przy porodzie, przechodzi do płodu-> depresja oddechowa noworodka

 • czas działania: 1 godzina

Fentanyl • syntetyczny opioid zaliczany do fenylopiperydyn

 • 100 krotnie większe w porównaniu z morfiną powinowactwo do receptora mu

 • popularny środek stosowany w anastezji

 • czasami występuje drżenie mięsni ( leki depolaryzujące), może powodować drgawki

 • działanie depresyjne na układ krążenia

 • łączony z droperidolem (NLA)

Metadon • długodziałający agonisty mu (T1/2= 15-40 h)

 • podawany doustnie, maksymalne stężenie po 4 godzinach

 • 90 % wiąże się z białkami

 • silny efekt 1 przejścia N-demetylacji i cyklizacja_> pyrolidyny i pyroliny

 • Tolerancja rozwija się wolniej niż w przypadku morfiny

Pentazocyna (ago/antagonist) • działanie generalnie podobne do morfiny

 • działanie psychomimetyczne (receptor kappa)

 • w wyższych dawkach wzrost ciśnienia tętniczego, wzrost obciążenia następczego

 • słabsza depresja oddechowa

 • nie antagonizuje depresji oddechowej po morfinie

 • może wywoływać zespół odstawienia

Nalokson, Naltrekson
 • podawany parenteralnie (naltrekson doustnie)

 • sam nie wywołuje znaczących efektów (wzrost ciśnienia, pogorszenie zapamiętywania, dysforia, wzrost GRH, LH, FSH, ACTH, wzrost protaktyny

 • 1 mg naloksonu iv blokuje działanie 25 mg heroiny

 • w przypadku przedawkowania ago/antagonistów wymagane są wyższe dawki (10-15 mg naloksonu, 100 mg naltreksonu)

 • czas działania antagonistycznego 1h, ( naltrekson 24 h)

 • uwaga na efekt z odbicia (wzrost ciśnienia)


Przedawkowanie
 • Morfina >30mg parenteralnie lub >120 mg doustnie

 • Stupor, śpiączka, zaburzenie oddychania, sinica, szpilkowate żrenice, wiotkość, zmniejszone odruchy, wiotki język, niekardiogenny obrzęk płuc

 • ABC, naloksonu (uwaga na zespól odstawienia),

Działania niepożądane (uboczne)
 • depresja oddechowa

 • wymioty

 • zawroty głowy

 • zamroczenie

 • dysforia

 • świąd

 • zaparcia

 • wzrost ciśnienia w drogach żółciowych

 • zatrzymanie moczu

 • hipotonia

 • atak astmy

 • uzależnienie (zrujnowanie pozycji społecznej i finansowej)

Interakcje
 • działanie depresyjne na ośrodek oddechowy: pochodne fenotiazyny, inhibitory MAO, trójcykliczne przeciwdepresyjne (mechanizm niejasny, być może związany z hamowaniem metabolizmu, zmianami w neurotransmisji)

 • pochodne fenotiazyny potęgują efekt analgetyczny (NLA)

 • małe dawki amfetaminy potęgują działanie przeciwbólowe i euforię

 • leki przeciwhistaminowe potęgują analgezję

 • w bólu neuropatyczny łączone z amitryptyliną i dezipraminą

Zastosowanie agonistów • analgezja (chętnie łączone z NLPZ-> zwiększają wpływ opiatów na kanał potasowy)

 • NLA

 • działanie przeciwkaszlowe

 • zapierające

 • redukcja obrzęku płuc

 • zawał

 • anastezja

 • terapia substytucyjna (metadon, buprenorfina)

 • rekreacyjne (zakazane!)

 • próbowano w depresji, schizofrenii

Zastosowanie antagonistów • Depresja oddechowa ( u noworodków, zatrucia opiatami, barbituranami, benzodizepinami, anastetykami wziewnymi, CO2)

 • Uszkodzenie OUN -próby

 • Alkoholizm


Wpływ na mezolimbiczny układ dopaminergiczny (działanie nagradzające)©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość