Strona główna

Leczenie dzieci z przedwczesnym dojrzewaniem płciowym triptoreliną lub leuproreliną


Pobieranie 15.09 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar15.09 Kb.

Narodowy Fundusz Zdrowia – SZP – 2005


LECZENIE DZIECI Z PRZEDWCZESNYM DOJRZEWANIEM PŁCIOWYM TRIPTORELINĄ lub LEUPRORELINĄ

Triptorelina i leuprorelina jest syntetycznym analogiem gonadoliberyny o wzmocnionym efekcie agonistycznym i wydłużonym okresie półtrwania. Gonadoliberyna (GnRH) jest hormonem podwzgórzowym pobudzającym przedni płat przysadki do uwalniania gonadotropin FSH i LH. Domięśniowe podanie długodziałających analogów GnRH w pierwszej fazie stymuluje przysadkowe wydzielanie hormonów LH i FSH. Uniewrażliwienie przysadki występuje w ciągu 24 godzin, a po 2 tygodniach przysadka przestaje odbierać jakiekolwiek bodźce. Prowadzi to do zmniejszenia stężeń hormonów płciowych .Jest to efekt odwracalny. Stosowanie analogów gonadoliberyny w terapii przedwczesnego dojrzewania płciowego jest postępowaniem standardowym. Wczesny wpływ hormonów płciowych, prowadzi u dzieci do przedwczesnego dojrzewania płciowego, co znacznie pogarsza prognozę ostatecznego prawidłowego rozwoju pacjenta. Należy mieć na względzie, że leczenie prowadzi także do zahamowania aktywności receptorów GnRH na pobudzający wpływ hormonów płciowych, a także do ustąpienia wielu problemów natury psychologicznej związanych z wystąpieniem cech dojrzewania we wczesnym okresie dzieciństwa. 1. PRZEDMIOTEM KONKURSU

Jest finansowanie kosztu leków w ramach realizacji programu leczenia przedwczesnego dojrzewania płciowego .
3. MIEJSCE REALIZACJI PROCEDURY I WARUNKI LOKALOWE
Miejscem realizacji procedury jest szpital specjalistyczny , który spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z listopada 1999r. z późniejszymi zmianami w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenie zakładu opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 74, poz. 366 ), posiadający poradnię endokrynologiczną dla dzieci.

 1. KWALIFIKACJE OSÓB UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ
 • lekarze specjaliści pediatrzy: endokrynolodzy lub z kilkuletnim doświadczeniem w pracy w dziedzinie endokrynologii

 • pielęgniarki zabiegowe z kilkuletnim stażem pracy w ośrodkach o specyfice endokrynologicznej


5. WYMAGANE WYPOSAŻENIE

 • laboratorium analityczne czynne całą dobę z możliwością oznaczenia poziomu hormonów wymienionych w punkcie 7.

 • posiadanie pełnoprofilowego zakładu radiodiagnostyki

 • dostęp do konsultacji specjalistycznej

 • możliwość stałego monitorowania efektywności stosowanej terapii, z możliwością diagnozowania oraz leczenia powikłań i działań niepożądanych

 • standardowe wyposażenie gabinetu zabiegowego z zestawem reanimacyjnym 1. ZAKRES LECZONYCH SCHORZEŃ ORAZ KRYTERIA DOBORU PACJENTÓW
 • przedwczesne dojrzewanie płciowe typu ośrodkowego u dzieci poniżej 9 r.ż., ustalone na podstawie badań laboratoryjnych i obrazowych oraz badania klinicznego

 • hamowanie przedwczesnego dojrzewania płciowego u pacjentów leczonych STH

 • przedwczesne dojrzewanie kostne z dużą akceleracją wzrostu kostnego

 1. ZAKRES BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZALECANYCH DLA USTALENIA

ROZPOZNANIA I MONITOROWANIA LECZENIA


 • stężenie gonadotropiny HCG

 • stężenie estradiolu

 • stężenie siarczanu dehydroepiandrosteronu

 • stężenie 17- hydroksyprogesteronu

 • hormon luteinizujący

 • hormon stymulujący dojrzewanie pęcherzyków ( FSH )

 • prolaktyna

 • Rtg lewej dłoni i nadgarstka w celu oceny wieku kostnego

 • USG narządów miednicy i nadnerczy

 • NMR lub KT głowy.

8. SPOSÓB POSTĘPOWANIAPełną supresję wydzielania gonadotropin uzyskuje się poprzez stosowanie długodziałającego analogu GnRH – triptoreliny, lub leuproreliny ( amp. 3.75 mg ) we wstrzyknięciu domięśniowym co 28 dni w dawce 60 - 75 g /kg m.c. przez okres 1 roku.


Dawkowanie zgodnie z dokumentacją rejestracyjną 1. STOSOWANE LEKI


Tryptorelina – amp. 3.75 mg
10. MONITOROWANIE WYNIKÓW PROGRAMU
Celem monitorowania wyników programu przewiduje się zbieranie następujących danych:

 • Identyfikator chorego (PESEL)

 • Rozpoznanie choroby podstawowej

 • Wskazanie do leczenia analogów gonadoliberyną

 • Daty rozpoczęcia i zakończenia leczenia

 • Dawkowanie analogów gonadoliberyny

 • Ocena wyników leczenia


Cały przebieg leczenia , diagnostyki i monitorowania leczenia należy udokumentować w historii choroby.

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość