Strona główna

Lenkijos valstybinio geologijos instituto leidinyje – „Przegląd Geologiczny“ T. 58: Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 publikuojami straipsniai apie gamtines ir skalūnines dujas Lenkijoje ir svetur


Pobieranie 10.44 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar10.44 Kb.
Lenkijos valstybinio geologijos instituto leidinyje – „Przegląd Geologiczny“ T. 58: Nr. 3, Nr. 4 ir Nr. 5 publikuojami straipsniai apie gamtines ir skalūnines dujas Lenkijoje ir svetur:


 1. Występowanie gazu ziemnego zamkniętego w piaskowcach czerwonego spągowca Polski = Tight gas accumulations in Rotliegend sandstones of Poland / Kiersnowski H., Buniak A., Kuberska M., Srokowska – Okońska A. // Przegląd Geologiczny. – 2010. – Vol. 58, No. 4. – P. 335–346: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 346.
 1. Ilościowa charakterystyka porowatości i przepuszczalności utworów czerwonego spągowca potencjalnie zawierających gaz ziemny zamknięty = Quantitative porosity and permeability characterization of potential Rotliegend tight gas reservoirs / Such P., Leśniak G., Słota M. // Przegląd Geologiczny. – 2010. – Vol. 58, No. 4. – P. 347–351: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 351.
 1. Wstępne wyniki modelowań przestrzennych (3 D) parametrów petrofizycznych skał podczas poszukiwań stref występowania gazu zamkniętego w polskim basenie czerwonego spągowca = Preliminary results of 3 D modeling of petrophysical parameters for tight gas prospecting in the Polish Rotliegend Basin / Papiernik B., Górecki W., Pasternacki A. // Przegląd Geologiczny. – 2010. – Vol. 58, No. 4. – P. 352–364: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 362–364.
 1. Jasionowski M. Groningen – największe złoże gazu ziemnego w Europie // Przegląd Geologiczny. – 2010. – Vol. 58, No. 5. – P. 395–396: iliustr. – Bibliogr.: p. 396.
 1. Konferencja pt. Niekonwencjonalne złoża gazu ziemnego w Polsce – gaz w łupkach (shale gas) i gaz zamknięty (tight gas) , Warszawa, 27. 01. 2010 = Conference on Unconventional gas deposits in Poland – shale gas and tight gas – Warsaw, 27. 01. 2010/ Poprawa P., Zalewska E. // Przegląd Geologiczny. – 2010. – Vol. 58, No. 3. – P. 209–212: iliustr.
 1. Zalewska E. Koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złoż węglowodorów w Polsce w tym shale gas i tight gas = Concessions for prospecting and exploration of hydrocarbon deposits in Poland, including shale gas and tight gas deposits // Przegląd Geologiczny. – 2010. – Vol. 58, No. 3. – P. 213–215: iliustr.
 1. Poprawa P. System węglowodorowy z gazem ziemnym w łupkach –północnoamerykańskie doświadczenia i europejskie perspektywy = Shale gas hydrocarbon system – North American experience and European potential // Przegląd Geologiczny. – 2010. – Vol. 58, No. 3. – P. 216–225: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 225.
 1. Poprawa P. Potencjał występowania złoż gazu ziemnego w łupkach dolnego paleozoiku w basenie bałtyckim i lubelsko – podlaskim =Shale gas potential of the Lower Palaeozoic complex in the Baltic and Lublin – Podlasie basins (Poland) // Przegląd Geologiczny. – 2010. – Vol. 58, No. 3. – P. 226–249: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 248–249.
 1. Hadro J. Strategia poszukiwań złoż gazu ziemnego w łupkach = Shale gas exploration strategy // Przegląd Geologiczny. – 2010. – Vol. 58, No. 3. – P. 250–258: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 258.
 1. Lis P. Analiza sedymentologiczna drobnoziarnistych osadów górnoordowicko – dolnosylurskich basenu podlasko – lubelskiego = Upper Ordovician – Lower Silurian fine – grained sediments in the Podlasie – Lublin Basin // Przegląd Geologiczny. – 2010. – Vol. 58, No. 3. – P. 259–262: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 262.
 1. Drop K., Kozłowski M. Rola geofizyki wiertniczej w określeniu zasobów gazu ziemnego w łupkach = Application of wire log analysis for petrophysical evaluation and determination of shale gas reserves // Przegląd Geologiczny. – 2010. – Vol. 58, No. 3. – P. 263–265: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 265.
 1. Macuda J. Środowiskowe aspekty produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złoż = Environmental aspects of unconventional gas production // Przegląd Geologiczny. – 2010. – Vol. 58, No. 3. – P. 266–270: iliustr. – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 270.


Parengė:

Informacijos valdymo skyriaus

Geologijos fondo poskyrio vedėja Liudmila Ramanauskienė

tel.: (85) 233 1535


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość