Ślepy kosztorys Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2013Pobieranie 139.74 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar139.74 Kb.

    1. Ślepy kosztorys


Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2013.


Nr

Rodzaj prac oraz stosowane materiały do jego wykonania.

Zieleń, której prace dotyczą.


Cena zł
za rok 2013


1

Zakup, transport i wysadzenie sadzonek bratków na początku sezonu wegetacyjnego przed wejściem głównym

Bratki – 11 574 szt.
2

Zakup roślin jednorocznych i jałowców, transport na teren PKiN obsadzenie donic oraz rabat (łącznie z dekoracją wejścia głównego i 5% rezerwą na uzupełnienie nasadzeń).

Aksamitka wąskolistna – 396szt.

Pelargonia bluszczolistna – 929szt.

Begonia Dragon – 241 szt.

Wilec ziemniaczany – 320szt.

Tojeść rozesłana – 385 szt.

Begonia bulwiasta – 4 824szt.

Jałowiec pośredni – 56 szt.

3

Pielęgnacja roślin jednorocznych w okresie wegetacji (dosadzanie skradzionych i zniszczonych roślin, korekta wzrostu, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów).

Donice z roślinami jednorocznymi – 302szt.

Rabaty z roślinami jednorocznymi – 100,00m2


4


Uzupełnienie ubytków rabat. Zakup sadzonek i ich posadzenie na rabaty.


Tawuła van Hutte’a C3- 7 szt.

Berberys Thunberga ‘Atropurpurea Nana’ C3- 280 szt.

Berberys Thunberga ‘Atropurpurea’ C3- 2szt.

Irga pozioma C3- 14 szt.

Irga błyszcząca – 50 szt.

Tawuła japońska C3- 55szt.

Róża rabatowa – 40 szt.

5

Przegląd i cięcia sanitarne i korygujące drzew (w ograniczonym zakresie)

Dotyczy wszystkich drzew w granicy opracowania (zgodnie z inwentaryzacją)

6

Cięcia sanitarno-odmładzające

Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52


7

Czyszczenie posuszu, ciecia korygujące
i formujące krzewów (intensywne zabiegi).

Powierzchnia krzewów 6 290,3 m2
8

Cięcie żywopłotów.

Żywopłot liściasty 3 razy w sezonie.

Żywopłot iglasty 2 razy w sezonie.


Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52


9

Rozsypanie pod koronami krzewów i na rabatach bylinowych oraz różanych kompostu korowego.

Zakup kompostu korowego.Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52

Krzewy - 6 290,3 m2

Rabaty różane – 240,00m2

Rabaty bylinowe - 695 m2

10

Interwencyjna ochrona fungicydami przed chorobami grzybowymi po wystąpieniu objawów.

Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52

Krzewy - 6 290,3 m2

Rabaty różane – 240,00m2

Rabaty z roślinami jednorocznymi - 100m2

Rabaty bylinowe - 695 m2

Donice z roślinami jednorocznymi i jałowcami – 329 szt.

11

Ochrona przed szkodnikami na rabatach różanych poprzez zawieszenie żółtych tablic lepowych w czasie pierwszego, masowego lotu szkodników;

1 tablica na 1,00 m2

Rabaty różane – 240,00 m2


12

Interwencyjna ochrona pestycydami po przekroczeniu progu zagrożenia wystąpienia szkodnika.

Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52

Krzewy 6 290,3 m2

Rabaty różane – 240,00m2

Rabaty z roślinami jednorocznymi - 100m2

Rabaty bylinowe - 695 m2

Donice z roślinami jednorocznymi i jałowcami– 329 szt.

13

Nawożenie nawozami mineralnymi przeznaczonymi do róż, roślin jednorocznych i bylin. Nawożenie podłoża w donicach nawozem otoczkowanym. Zakup nawozów.

Rabaty różane – 240,00 m2

Rabaty z roślinami jednorocznymi - 100m2

Rabaty bylinowe - 695 m2

Donice z roślinami jednorocznymi – 302 szt.


14

Rozkopczykowanie krzewów wiosną.

Przycięcie pędów wiosną i jesienią przed zabezpieczeniem na zimę.

Zabezpieczenie krzewów na zimę przy użyciu ziemi kompostowej.

Wycinanie w czasie sezonu wegetacyjnego odrostów i porażonych pędów a także przekwitniętych kwiatostanów.

Zakup ziemi kompostowej.


Rabaty różane – 240 m2

Rabaty bylinowe - 695 m2


15

Nawożenie w okresie wegetacji:

- saletra wapniowa na początku wegetacji;

- wieloskładnikowy nawóz uniwersalny na przełomie czerwca i lipca. Zakup nawozów.


Trawniki – 51 924,7 m2
16

Koszenie trawników.

Cykl koszenia - co 15 dni.Trawniki – 51 924,7 m2
17

Podlewanie roślin w okresie suszy.

Ujecie wody nieodpłatnie udostępni PKiN.Rabaty różane – 240 m2.

Trawniki w najbliższym otoczeni PKiN oraz zejścia do stacji metra centrum – 15 000 m2.


18

Podlewanie pielęgnacyjne.

Ujecie wody nieodpłatnie udostępni PKiN.Rabaty z roślinami jednorocznymi – 100,00m2

Donice obsadzone roślinami trwałymi – 27 szt.

Donice z roślinami jednorocznymi – 302szt.

Rabaty bylinowe - 695 m2


19

Wymiana podłoża w donicach i napełnienie pustych donic.

Zakup i transport podłoża.Donice do roślin jednorocznymi – 302 szt. – wymiana 1/3 podłoża.

Donice z jałowcami – 27 szt. – napełnienie donic.


20

Przygotowanie rabat do wysadzenia roślin jednorocznych.

Rabaty z roślinami jednorocznymi – 100,00m2
21

Renowacja trawnika, likwidacja powstałych przedeptów. Zakup potrzebnych materiałów.

Trawniki około 1 000,00 m2
22

Zabiegi agrotechniczne – usuwanie chwastów.

Wszystkie rośliny
23

Wygrabienie liści oraz usuniecie obumarłych roślin jednorocznych.

Cały teren
24

Usunięcie poza teren PKiN i utylizacja odpadów ogrodniczych powstałych przy pielęgnacji zieleni (pokosy trawy, wypielone chwasty, zgrabione liście, wycięte gałęzie itp.)

Około 100 m3.
25

Podlanie całej powierzchni oraz rozpylenie na rośliny w ramach biologicznej ochrony przed szkodnikami i chorobami preparatu zawierającego EM (efektywne mikroorganizmy)

Zabiegi zgodnie z zaleceniami producentów.Wszystkie rośliny i trawniki.
26

Wykonanie dodatkowych prac nieprzewidzianych w trzyletnim programie pielęgnacji.

Należy wycenić robociznę w zakresie szacunkowym (ok. 50 roboczo-godzin)
27

Wynagrodzenie dla Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, zatrudnionego przez Wykonawcę w celu dokonania miesięcznych odbiorów prac i podpisania protokołu stanowiącego załącznik do faktury.

Okres pracy 8 miesięcy, co roku.Razem


Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2014.


Nr

Rodzaj prac oraz stosowane materiały do jego wykonania.

Zieleń, której prace dotyczą.


Cena zł
za rok 2014


1

Zakup, transport i wysadzenie sadzonek bratków na początku sezonu wegetacyjnego przed wejściem głównym

Bratki – 11 574 szt.
2

Zakup roślin jednorocznych i jałowców, transport na teren PKiN obsadzenie donic oraz rabat (łącznie z dekoracją wejścia głównego i 5% rezerwą na uzupełnienie nasadzeń).

Niecierpek Walleriana – 618 szt.

Wilec ziemniaczany – 265 szt.

Wilec ziemniaczany – 329 szt.

Begonia Dragon – 243 szt.

Scewola wachlarzowata – 748 szt.

Plektrantus – 175szt.

Pelargonia bluszczolistna – 135 szt.

Begonia bulwiasta – 4 824 szt.

Jałowiec pośredni – 3 szt.


3

Pielęgnacja roślin jednorocznych w okresie wegetacji (dosadzanie skradzionych i zniszczonych roślin, korekta wzrostu, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów).

Donice z roślinami jednorocznymi – 302szt.

Rabaty z roślinami jednorocznymi – 100,00m2


4

Usuniecie wraz z karpami drzew, na które Zarząd PKiN otrzyma decyzję zezwalającą na wycinkę.

20 drzew do usunięcia

4 grupy drzew do usunięcia (844,845,846,847)


5

Wykonanie nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa. Zakup roślin ziemi i kory do wykonania nasadzeń.

20 drzew alejowych

360 szt. Cisów pośrednich ‘Hollii’ lub ‘Farmen’ C3

6

Przegląd i cięcia sanitarne i korygujące drzew (intensywne zabiegi)

Dotyczy wszystkich drzew w granicy opracowania (zgodnie z inwentaryzacją)
7

Cięcia sanitarno-odmładzające

Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52

8

Czyszczenie posuszu, ciecia korygujące
i formujące krzewów (w ograniczonym zakresie)).

Powierzchnia krzewów 6 290,3 m2
9

Cięcie żywopłotów.

Żywopłot liściasty 3 razy w sezonie.

Żywopłot iglasty 2 razy w sezonie.


Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52


10

Rozsypanie pod koronami krzewów i na rabatach bylinowych oraz różanych kompostu korowego.

Zakup kompostu korowego.Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52

Krzewy - 6 290,3 m2

Rabaty różane – 240,00m2

Rabaty bylinowe - 695 m2

11

Interwencyjna ochrona fungicydami przed chorobami grzybowymi po wystąpieniu objawów.

Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52

Krzewy - 6 290,3 m2

Rabaty różane – 240,00m2

Rabaty z roślinami jednorocznymi - 100m2

Rabaty bylinowe - 695 m2

Donice z roślinami jednorocznymi i jałowcami – 329 szt.

12

Ochrona przed szkodnikami na rabatach różanych poprzez zawieszenie żółtych tablic lepowych w czasie pierwszego, masowego lotu szkodników;

1 tablica na 1,00 m2

Rabaty różane – 240,00 m2


13

Interwencyjna ochrona pestycydami po przekroczeniu progu zagrożenia wystąpienia szkodnika.

Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52

Krzewy - 6 290,3 m2

Rabaty różane – 240,00m2

Rabaty z roślinami jednorocznymi - 100m2

Rabaty bylinowe - 695 m2

Donice z roślinami jednorocznymi i jałowcami– 329 szt.

14

Nawożenie nawozami mineralnymi przeznaczonymi do róż, roślin jednorocznych i bylin. Nawożenie podłoża w donicach nawozem otoczkowanym. Zakup nawozów.

Rabaty różane – 240,00 m2

Rabaty z roślinami jednorocznymi - 100m2

Rabaty bylinowe - 695 m2

Donice z roślinami jednorocznymi – 302 szt.


15

Rozkopczykowanie krzewów wiosną.

Przycięcie pędów wiosną i jesienią przed zabezpieczeniem na zimę.

Zabezpieczenie krzewów na zimę przy użyciu ziemi kompostowej.

Wycinanie w czasie sezonu wegetacyjnego odrostów i porażonych pędów a także przekwitniętych kwiatostanów.

Zakup ziemi kompostowej.


Rabaty różane – 240 m2

Rabaty bylinowe - 695 m2


16

Nawożenie w okresie wegetacji:

- saletra wapniowa na początku wegetacji;

- wieloskładnikowy nawóz uniwersalny na przełomie czerwca i lipca. Zakup nawozów.


Trawniki – 51 924,7 m2
17

Koszenie trawników.

Cykl koszenia - co 15 dni.Trawniki – 51 924,7 m2
18

Podlewanie roślin w okresie suszy.

Ujęcie wody nieodpłatnie udostępni PKiN.Rabaty różane – 240 m2.

Trawniki w najbliższym otoczeni PKiN oraz zejścia do stacji metra centrum – 15 000 m2.


19

Podlewanie pielęgnacyjne.

Ujęcie wody nieodpłatnie udostępni PKiN.Rabaty z roślinami jednorocznymi – 100,00m2

Donice obsadzone roślinami trwałymi – 27 szt.

Donice z roślinami jednorocznymi – 302szt.

Rabaty bylinowe - 695 m2


20

Wymiana podłoża w donicach.

Zakup i transport podłoża.Donice do roślin jednorocznymi – 302 szt. – wymiana 1/3 podłoża.
21

Przygotowanie rabat do wysadzenia roślin jednorocznych.

Rabaty z roślinami jednorocznymi – 100,00m2
22

Renowacja trawnika, likwidacja powstałych przedeptów. Zakup potrzebnych materiałów.

Trawniki około 500,00 m2
23

Zabiegi agrotechniczne – usuwanie chwastów.

Wszystkie rośliny
24

Wygrabienie liści oraz usuniecie obumarłych roślin jednorocznych.

Cały teren
25

Usunięcie poza teren PKiN i utylizacja odpadów ogrodniczych powstałych przy pielęgnacji zieleni (pokosy trawy, wypielone chwasty, zgrabione liście, wycięte gałęzie itp.)

Około 100 m3.
26

Podlanie całej powierzchni oraz rozpylenie na rośliny w ramach biologicznej ochrony przed szkodnikami i chorobami preparatu zawierającego EM (efektywne mikroorganizmy)

Zabiegi zgodnie z zaleceniami producentów.Wszystkie rośliny i trawniki.
27

Wykonanie dodatkowych prac nieprzewidzianych w trzyletnim programie pielęgnacji.

Należy wycenić robociznę w zakresie szacunkowym (ok. 50 roboczo-godzin)
28

Wynagrodzenie dla Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, zatrudnionego przez Wykonawcę w celu dokonania miesięcznych odbiorów prac i podpisania protokołu stanowiącego załącznik do faktury.

Okres pracy 8 miesięcy, co roku.Razem

Podane ceny prac zawierają wszystkie koszty netto związane z wykonaniem poszczególnych prac w roku 2015.


Nr

Rodzaj prac oraz stosowane materiały do jego wykonania.

Zieleń, której prace dotyczą.


Cena zł
za rok 2015


1

Zakup, transport i wysadzenie sadzonek bratków na początku sezonu wegetacyjnego przed wejściem głównym

Bratki – 11 574 szt.
2

Zakup roślin jednorocznych i jałowców, transport na teren PKiN obsadzenie donic oraz rabat (łącznie z dekoracją wejścia głównego i 5% rezerwą na uzupełnienie nasadzeń).

Aksamitka wąskolistna – 396szt.

Pelargonia bluszczolistna – 929szt.

Begonia Dragon – 241 szt.

Wilec ziemniaczany – 320szt.

Tojeść rozesłana – 385 szt.

Begonia bulwiasta – 4 824szt.

Jałowiec pośredni – 3 szt.

3

Pielęgnacja roślin jednorocznych w okresie wegetacji (dosadzanie skradzionych i zniszczonych roślin, korekta wzrostu, usuwanie przekwitniętych kwiatostanów).

Donice z roślinami jednorocznymi – 302szt.

Rabaty z roślinami jednorocznymi – 100,00m2


6

Przegląd i cięcia sanitarne i korygujące drzew (w ograniczonym zakresie)

Dotyczy wszystkich drzew w granicy opracowania (zgodnie z inwentaryzacją)
8

Cięcia sanitarno-odmładzające

Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52


9

Czyszczenie posuszu, ciecia korygujące
i formujące krzewów (intensywne zabiegi).

Powierzchnia krzewów 6 290,3 m2
10

Cięcie żywopłotów.

Żywopłot liściasty 3 razy w sezonie.

Żywopłot iglasty 2 razy w sezonie.


Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52


11

Rozsypanie pod koronami krzewów i na rabatach bylinowych oraz różanych kompostu korowego.

Zakup kompostu korowego.Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52

Krzewy - 6 290,3 m2

Rabaty różane – 240,00m2

Rabaty bylinowe - 695 m2

12

Interwencyjna ochrona fungicydami przed chorobami grzybowymi po wystąpieniu objawów.

Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52

Krzewy - 6 290,3 m2

Rabaty różane – 240,00m2

Rabaty z roślinami jednorocznymi - 100m2

Rabaty bylinowe - 695 m2

Donice z roślinami jednorocznymi i jałowcami – 329 szt.

13

Ochrona przed szkodnikami na rabatach różanych poprzez zawieszenie żółtych tablic lepowych w czasie pierwszego, masowego lotu szkodników;

1 tablica na 1,00 m2

Rabaty różane – 240,00 m2


14

Interwencyjna ochrona pestycydami po przekroczeniu progu zagrożenia wystąpienia szkodnika.

Żywopłotu liściastego – 646,5 m2

Żywopłotu iglastego – 417,52

Krzewy 6 290,3 m2

Rabaty różane – 240,00m2

Rabaty z roślinami jednorocznymi - 100m2

Rabaty bylinowe - 695 m2

Donice z roślinami jednorocznymi i jałowcami– 329 szt.

15

Nawożenie nawozami mineralnymi przeznaczonymi do róż, roślin jednorocznych i bylin. Nawożenie podłoża w donicach nawozem otoczkowanym. Zakup nawozów.

Rabaty różane – 240,00 m2

Rabaty z roślinami jednorocznymi - 100m2

Rabaty bylinowe - 695 m2

Donice z roślinami jednorocznymi – 302 szt.


16

Rozkopczykowanie krzewów wiosną.

Przycięcie pędów wiosną i jesienią przed zabezpieczeniem na zimę.

Zabezpieczenie krzewów na zimę przy użyciu ziemi kompostowej.

Wycinanie w czasie sezonu wegetacyjnego odrostów i porażonych pędów a także przekwitniętych kwiatostanów.

Zakup ziemi kompostowej.Rabaty różane – 240 m2

Rabaty bylinowe - 695 m2


17

Nawożenie w okresie wegetacji:

- saletra wapniowa na początku wegetacji;

- wieloskładnikowy nawóz uniwersalny na przełomie czerwca i lipca. Zakup nawozów.


Trawniki – 51 924,7 m2
18

Koszenie trawników.

Cykl koszenia - co 15 dni.Trawniki – 51 924,7 m2
19

Podlewanie roślin w okresie suszy.

Ujęcie wody nieodpłatnie udostępni PKiN.Rabaty różane – 240 m2.

Trawniki w najbliższym otoczeni PKiN oraz zejścia do stacji metra centrum – 15 000 m2.


20

Podlewanie pielęgnacyjne.

Ujęcie wody nieodpłatnie udostępni PKiN.Rabaty z roślinami jednorocznymi – 100,00m2

Donice obsadzone roślinami trwałymi – 27 szt.

Donice z roślinami jednorocznymi – 302szt.

Rabaty bylinowe - 695 m2


21

Wymiana całego podłoża w donicach:

- usuniecie starego podłoża

- zdezynfekowanie i umycie donic

- napełnienie donic nowym podłożem

- posprzątanie pod donicami.

Zakup podłoża.Donice do roślin jednorocznymi – 302 szt.

Około 37 m322

Przygotowanie rabat do wysadzenia roślin jednorocznych.

Rabaty z roślinami jednorocznymi – 100,00m2
23

Renowacja trawnika, likwidacja powstałych przedeptów. Zakup potrzebnych materiałów.

Trawniki około 1 000,00 m2
24

Zabiegi agrotechniczne – usuwanie chwastów.

Wszystkie rośliny


25

Wygrabienie liści oraz usuniecie obumarłych roślin jednorocznych.

Cały teren


26

Usunięcie poza teren PKiN i utylizacja odpadów ogrodniczych powstałych przy pielęgnacji zieleni (pokosy trawy, wypielone chwasty, zgrabione liście, wycięte gałęzie itp.)

Około 100 m3.
27

Podlanie całej powierzchni oraz rozpylenie na rośliny w ramach biologicznej ochrony przed szkodnikami i chorobami preparatu zawierającego EM (efektywne mikroorganizmy)

Zabiegi zgodnie z zaleceniami producentów.Wszystkie rośliny i trawniki.
28

Wykonanie dodatkowych prac nieprzewidzianych w trzyletnim programie pielęgnacji.

Należy wycenić robociznę w zakresie szacunkowym (ok. 50 roboczo-godzin)
29

Wynagrodzenie dla Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni, zatrudnionego przez Wykonawcę w celu dokonania miesięcznych odbiorów prac i podpisania protokołu stanowiącego załącznik do faktury.

Okres pracy 8 miesięcy, co roku.Razem

LP.

ROK KALENDARZOWY

KOSZT NETTO W DANYM ROKU

1

20132

20143

2015Razem©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy