Strona główna

Liceum profilowane I technikum


Pobieranie 118.42 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar118.42 Kb.
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

NA ROK SZKOLNY 2010/2011
PROGRAMY NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCHLICEUM PROFILOWANE I TECHNIKUM

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Szkolny nr dopuszczenia

Ministerialny nr dopuszczenia

Klasa

Tytuł programu

Autor


Język polski
1/2010

DKOS-4015-143/02

IV

Przeszłość to dziś. Program nauczania języka polskiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanymi technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. Przemysław Czepliński, Agnieszka Karolczuk, Alina Kowalczykowa, Krzysztof Mrowcewicz, Ewa Paczoska , konsultacja - Teresa Kosyra-Cieślak, opracowanie - Teresa Marciszuk 
Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR 

2/2010

DKOS-5002-79/03

I-III

Między dawnymi i młodszymi laty. Program nauczania języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Mariusz Pawłowski, Katarzyna Porembska, Daniel Zych
Wydawnictwo NOWA ERA


Język niemiecki
3/2010

DKOS-4015-119/02

I-IV grupy początkowe

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie podstawowym. 

Krystyna Łuniewska, Zofia Wąsik, Urszula Tworek, Maria Zagórna
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.

4/2010

DKOS-5002-06/07

I-IV grupy kontynuacyjne

Program nauczania języka niemieckiego w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Kształcenie w zakresie rozszerzonym

Paweł Piszczatowski

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
Język angielski
5/2010

DKOS-4015-117/02

I-IV grupy kontynuacyjne

Program nauczania języka angielskiego jako pierwszego języka obcego - kurs kontynuacyjny.

Joanna Sosnowska, Maria Małgorzata Wieruszewska 
OXFORD UNIVERSITY PRESS 

6/2010

DKOS-5002-47/03

I-IV grupy początkowe

Program nauczania języka angielskiego dla szkół ponadgimnazjalnych. Kurs dla początkujących.


Magdalena Kębłowska
Wydawnictwo EGIS


Historia
7/2010

DKOS- 5002-50/05

I-IV

Poznać przeszłość, zrozumieć dziś. Program nauczania historii w liceum ogólnokształcącym, liceum profilowanym i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.  

Grzegorz Szczepański

Wydawnictwo Piotra Marciszuka STENTOR
Wiedza o społeczeństwie
8/2010

DKOS-4015-27/02

II-III

Wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym). 

Janusz Maleska, Zbigniew Smutek 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON 
Matematyka
9/2010

DKW-4015-37/01

II-IV

Matematyka z plusem. Program nauczania matematyki dla czwartego etapu edukacyjnego.

Marcin Braun, Marcin Karpiński, Jacek Lech 
GDAŃSKIE WYDAWNICTWO OŚWIATOWE

10/2010

DKOS-\5002-79/07

I

Program nauczania matematyki dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym.

Wojciech Babiański, Katarzyna Hall, Dorota Ponczek 
Wydawnictwo NOWA ERA 


Fizyka i astronomia
11/2010

DKOS-4015-142/02

I-III

Fizyka dla Ciebie. Program nauczania fizyki w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. 

Jan Dunin-Borkowski, Jerzy Brojan, Elżbieta Kawecka, Janina Krasowska, Sławomir Ziemicki 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON  


Chemia
12/2010

DKW-4015-43/01

I-IV

Chemia. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresie podstawowym i rozszerzonym),

liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).Stanisława Hejwowska, Ryszard Marcinkowski 
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON  Biologia
13/2010

DKOS-4015-35/02

I-IV

Biologia. Kształcenie w zakresie podstawowym. Program nauczania w liceum ogólnokształcącym, profilowanym i technikum. 

Janina Grzegorek, Andrzej Jerzmanowski 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.


Geografia
14/2010

DKOS- 5002-11/07

I-IV

Geografia na czasie. Program nauczania geografii w szkołach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony

Barbara Lenartowicz

Wydawnictwo Szkolne PWN 
Wiedza o kulturze
15/2010

DKOS-5002-13/04

III

Wiedza o kulturze. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego (w zakresach podstawowym i rozszerzonym), liceum profilowanego i technikum (w zakresie podstawowym).

Sław Krzemień-Ojak, Alicja Kisielewska, Andrzej Kisielewski, Monika Romanowska, Zbigniew Suszczyński, Natalia Szydłowska
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON


Technologia informacyjna
16/2010

DKOS-5002-99/03

I-IV

Technologia informacyjna. Program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

Grażyna Hermanowska, Wojciech Hermanowski
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERONWychowanie fizyczne
17/2010

DKW-4014-88/01

I-IV

Program wychowania fizycznego dla czterech etapów edukacyjnych. Od zabawy do sportu i rekreacji. 

Urszula Kierczak, Tadeusz Glos
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.Podstawy przedsiębiorczości
18/2010

DKOS-5002-98/03

I-III

Podstawy przedsiębiorczości. Program nauczania w zakresie podstawowym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, wydanie II.

Jarosław Korba, Mirosław Mistrzak, Zbigniew Smutek
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERONPrzysposobienie obronne
19/2010

DKOS-4015-1/02

I-II


Przysposobienie obronne. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. 

Bogusława Breitkopf, Teodor Jakobson, Zbigniew Worwa 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.


Wychowanie do życia w rodzinie
20/2010

DKW-4015-22/01

I-III

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych 

Teresa Król, Maria Ryś
Wydawnictwo Rubikon


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE
Szkolny nr dopuszczenia

Ministerialny nr dopuszczenia

Klasa

Tytuł programu

Autor


Język polski
21/2010

DKOS-4015-121/02

I-III

Zrozumieć świat. Program nauczania języka polskiego w zasadniczej szkole zawodowej.

Jadwiga Pakulska 
Wydawnictwo ARKA Romy Koper


Język niemiecki
22/2010

DKOS-5002-64/03

I-III

Program nauczania języka niemieckiego dla zasadniczych szkół zawodowych. Kurs podstawowy.

Barbara Kujawa, Małgorzata Multańska, Dorota Obidniak
Wydawnictwo Szkolne PWN


Język angielski
23/2010

DKOS-5002-73/03

I-III

My profession. Program nauczania języka angielskiego.

Monika Mizak, Marcin Mizak
Wydawnictwo REA


Historia i wiedza o społeczeństwie
24/2010

DKOS-4015-205/02

I-II

Historia i wiedza o społeczeństwie. Program nauczania dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Szymon Olszaniec
Wydaw. Pedagogiczne OPERON


Matematyka
25/2010

DKOS-5002-18/03

I-III

Matematyka krok po kroku. Program nauczania matematyki dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Edward Lesiak, Tadeusz Stanisz
Wydawnictwo Edukacyjne RES POLONA


Fizyka i astronomia
26/2010

DKOS-5002-74/03

I-II

Program nauczania fizyki i astronomii dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Ryszard Rozenbajgier, Edmund Misiaszek
ZamKor


Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska
27/2010

DKOS-4015-180/02

I-II

Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska. Program nauczania dla zasadniczych szkół zawodowych.

Jan Mordawski Wydaw. Pedagogiczne OPERON


Podstawy przedsiębiorczości
28/2010

DKW-4015-48/02

I

Przedsiębiorczość dla szkół zasadniczych. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej - kształcenie ogólne - na podbudowie programowej gimnazjum.

Agnieszka Mikina, Małgorzata Sienna

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.


Przysposobienie obronne
19/2010

DKOS-4015-1/02

I-II

Przysposobienie obronne. Program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum i zasadniczej szkoły zawodowej.

Bogusława Breitkopf, Teodor Jakobson, Zbigniew Worwa 
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.


Technologia informacyjna
29/2010

DKOS-5002-34/03

I

Technologia informacyjna. Program nauczania. Zasadnicza szkoła zawodowa.

Edward Krawczyński, Maria Wilk
Wydawnictwo Szkolne PWN


Wychowanie do życia w rodzinie
20/2010

DKW-4015-22/01

I-II

Wychowanie do życia w rodzinie. Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych

Teresa Król, Maria Ryś
Wydawnictwo Rubikon


Wychowanie fizyczne
30/2010

DKOS-5002-14/03

I-III

Wychowanie fizyczne. Program nauczania dla szkoły zawodowej.

Ilona Gur
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Łodzi


PROGRAMY NAUCZANIA W POSZCZEGÓLNYCH PROFILACH KSZTAŁCENIA OGÓLNOZAWODOWEGO W LICEACH PROFILOWANYCH

Szkolny nr dopuszczenia

Ministerialny numer dopuszczenia

Klasa

Nazwa profilu kształcenia
ogólnozawodowego

Wydawca

31/2010

LP-EA/MENiS/2002.04.30

I-III

ekonomiczno-administracyjny

Gospodarstwo Pomocnicze MENiS

32/2010

LP-UG/MENiS/2002.04.30

I-III

usługowo-gospodarczy,

Gospodarstwo Pomocnicze MENiS

33/2010

LP-ZI/MENiS/2002.04.30

I-III

zarządzanie informacją.

Gospodarstwo Pomocnicze MENiSPROGRAMY NAUCZANIA W POSZCZEGÓLNYCH ZAWODACH

TECHNIKUM


Szkolny nr dopuszczenia

Numer programu

Klasa

Nazwa zawodu

Symbol cyfrowy zawodu

34/2010

321[10]/MEN/2009.02.02

I-II

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

321[10]

35/2010

2407 / MRiGŻ / 1997.08.18

III-IV

Technik żywienia i gospodarstwa domowego

321[10]

36/2010

341[03]/MEN/2009.02.03

I-II

Technik handlowiec

341[03]

37/2010

2305 / T-5, T-3, SP/ MEN / 1997.07.16

III-IV

Technik handlowiec

341[03]

38/2010

341[02] /MEN / 2008.02.07

I-III

Technik ekonomista

341[02]

39/2010

2302 /T-5, SP/MEN/ 1998.02.24

IV

Technik ekonomista

341[02]ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

40/2010

522[01] /ZSZ,SP/ MEN / 2007.02.08

I-II

Sprzedawca

522[01]


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość