Strona główna

Liceum, Technikum Historia


Pobieranie 15.71 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar15.71 Kb.
Liceum, Technikum Historia

Klasa III Lekcja 133 Dział: Od końca II wojny światowej do czasów współ (Polska)


Temat: Polska w czasach władysława Gomułki i Edwarda Gierka.
1. Droga do kryzysu społecznego

 • 1956 zmarł w Moskwie Bolesław Bierut - następcą Edward Ochab – „tymczasowo”

 • 2 grupy w PZPR: puławska (liberalizacja kom.), natolińska (konserwatyzm i antysemityzm)

 • Amnestia dla więźniów politycznych (70 tys.) „odwilż” w kulturze działa m.in.: „Po prostu”

 • Bez rozgłosu Władysław Gomułka (sekretarz PPR do 1948) zwolniony z więzienia


2. Poznański czerwiec 1956 - wystąpienia robotnicze krwawo stłumiono

 • 28 VI- wystąpienia robotników zakładów przemysłowych– „podwyżki płac i obniżenia cen”

 • 29 VI -strajk spacyfikowany przez wojsko -strzelanie do „wrogów ludu” -zginęło 80 osób

 • Premier Józef Cyrankiewicz określa wydarzenia „prowokacją imperialistyczną” (niemiecką)

 • „Kto podniesie rękę na władzę, musi wiedzieć o tym ze zostanie mu ona odrąbana”

 • VII Plenum KC PZPR – naprawa „błędów i wypaczeń” rehabilitacja Władysława Gomułki


3. Polski październik 1956 - groźba konfrontacji zbrojnej z ZSRR i VIII Plenum KC PZPR- Władysław Gomułka I sekretarzem PZPR.

 • Fala protestów w Polsce - hasła liberalizacji życia i uniezależnienia się od ZSRR

 • Wojska radzieckie stacjonujące w Polsce maszerują na Warszawę

 • VIII Plenum KC PZPR– Chruszczow zgodził się by Władysław Gomułka był I sekretarzem

 • X 24 Plac Defilad – W. Gomułka owacyjnie witany - „zaapelował o powrót do pracy”


4. „Mała stabilizacja” –Polska w czasach Władysława Gomułki.

a. Początkowa odwilż (destalinizacja) i początek problemów gospodarczych

 • Uwolnienie prymasa S. Wyszyńskiego (inwigilacja SB), przywrócenie religii w szkołach

 • Odsunięcie od władzy stalinowców oraz z wojska oficerów radzieckich ( K. Rokossowski)

 • Złagodzono cenzurę -wznowienie wydawania katolickiego „Tygodnika Powszechnego”

 • Zlikwidowano spółdzielnie produkcyjne ( wzór kołchozów)

 • W sejmie katoliccy posłowie niezależni – koło parlamentarne „Znak” - legalna opozycja

 • Umowa repatriacyjna z ZSSR - do Polski powróciło 100 tys.

 • Fiasko planu 5-letmiego, niewystarczająca ilość artykułów żywnościowych głównie mięsa


b. Milenium chrztu państwa polskiego 1966 - spór władz państwowych z kościelnymi - oddzielne obchody święta

 • 1965 - List biskupów polskich do niemieckich „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”

 • Walka z kościołem -usunięcie religii ze szkół, księża w wojsku, papież nie przyjedzie

 • Uroczystości kościelne - Jasna Góra (MK arcb. K. Wojtyła) Kraków (prymas Wyszyński)

 • Uroczystości państwowe – wiece - utrudnianie procesji kościelnych (również siłą)


5. Marzec 1968

a. Nagonka antysemicka -20 tys. Żydów ucieka z polski

 • 1967 wojna 6-dniowa Izraelsko –Palestyńska - Gomułka określa żydów jako V kolumnę

b. zakaz wystawiania Dziadów

c. Studenckie protesty w obronie sztuki zaostrzyły się po usunięciu z uczelni m.in. Adama Michnika i Henryka Szlajfera (oskarżeni o szpiegostwo)

 • III 8 -Manifestacje na UW stłumione przez MO przebraną za–„aktyw robotniczy”

d. Represje pomarcowe- rozprawa z inteligencją i syjonistami

 • Rekrutacja na uczelnie wyższe –punkty dodatkowe za pochodzenie robotnicze i chłopskie

 • Usuwanie z pracy profesorów wprowadzenia nowych „marcowi docenci”(volksdocenci)

 • Zatrzymanych 2730- 900 osób sankcje prokuratorskie, kilkaset studentów relegowano


6. Grudzień 1970

a. Podwyżka ceny żywności - tuż przed świętami na art. spożywcze

b. Strajk w Stoczni Gdańskiej i tragiczny bilans walk na Wybrzeżu

 • Gdańsk, Gdynia inne miasta na Wybrzeżu m.in. Gdynia, Szczecin, Elbląg 14/15/17 XII

 • Postulaty: cofnięcie podwyżek, zmiany we władzach powołano MKS

 • Tłum podpalił budynek KW PZPR - 25 tys. żołnierzy i 1300 czołgów do walk

 • Do idących rano do pracy w Gdyni stoczniowców wojsko otworzyło ogień -18 zab.

 • Symbol XII Ballada o Janku Wiśniewskim (zastrzelony Godlewski noszony na drzwiach

 • Na wybrzeżu zginęło 45 osób rannych 1165 aresztowanych 3 tys. pomnik trzy krzyże 1980

c. Zmiany we władzach państwa i partii – I sekretarzem Edward Gierek
7. Polska Gierka

 • E. Gierek – wychowany na zachodzie „ no, więc jak, towarzysze –pomożecie?– Pomrzemy”

a. Pierwsze 5 lat sukcesów -wielkie inwestycje przemysłowe i wielkie pożyczki na zach.

 • Zaciąganie pożyczek w bankach zachodnich, które planowano spłacać węglem

 • Wielkie budowy – Huta Katowice, Port Północny (Rafineria Gdańska)

 • W sklepach nie brakuje żywności ani artykułów pierwszej potrzeby

 • 1974 gierkowska gigantomania doprowadziła do spirali zadłużenia 8,4 miliarda dolarów

 • Kupowanie licencji z zachodu- Fiat 126, ciągnik Massey Ferguson – zyski na spłatę długów

 • Wzrost demograficzny – budowa bloków – pomnożenie etatów by nać zatrudnienie

b. Reforma administracyjna i 49 województw -osłabić pozycje woj. sekretarzy PZPR.

 • 1976 – podniesienie cen na mięso i cukier - wystąpienia w Radomiu, Ursusie - stłumione

c. Powstanie jawnej opozycji politycznej po wydarzeniach w Radomiu i Ursusie

 • 1976 Komitet Obrony Robotników (KOR – Jacek Kuroń i Jerzy Andrzejewski) organizacja niosąca pomoc represjonowanym

 • 1977 Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO –Leszek Moczulski)

 • Ofensywa SB - śmiertelne pobicie studenta UJ działacza KOR - Stanisława Pyjasa

 • 1978 Gdańsk – A. i J. Gwaidowie, A. Walentynowicz i L. Wałęsa – cel powstanie WZZ


8. 1978 X 16 Karol Wojtyła (1920 -2005) papieżem, pierwsza pielgrzymka do polski 1979
Zadanie domowe str. 294

3. Napisz rozprawkę, zajmując w niej własne stanowisko wobec cytowanych poniżej słów Krzysztofa Czabańskiego • Władza stosując terror i przemoc nie rozwiązuje problemów kraju


Pytania sprawdzające:

1. Wymień najważniejsze i krótko scharakteryzuj kryzysy polityczno – społeczne w latach 50-tych, 60-tych i 70-tych w Polsce. • Poznański czerwiec 1956 - wystąpienia robotnicze krwawo stłumiono. Polski październik 1956 - groźba konfrontacji zbrojnej z ZSRR Marzec 1968, Nagonka antysemicka, zakaz wystawiania Dziadów – protesty studentów stłumione. Grudzień 1970 Podwyżka ceny żywności. Strajk w Stoczni Gdańskiej i tragiczny bilans walk na Wybrzeżu

133
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość