Strona główna

Liczba jednostek lekcyjnych


Pobieranie 0.69 Mb.
Strona4/7
Data20.06.2016
Rozmiar0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

cytuje

 • pisze wskazówki (dla poszukujących piękna)

 • redaguje opowiadanie według instrukcji
 • LEKTURA


  118,119,120,121

  Lucy Maud Montgomery Ania z Zielonego Wzgórza (całość)- film.


  122.


  Dla kogo jest przeznaczona książka
  L.M. Montgomery pt. „Ania z Zielonego Wzgórza”?
  123.

  „Ania z Zielonego Wzgórza” – książka


  o zwyczajnych ludzkich sprawach.
  124.

  Jaka jesteś, Aniu Shirley?  1. W poszukiwaniu własnego miejsca.

  2. Wyobraźnia nade wszystko.

  Praca klasowa

  1. Charakterystyka Ani Shirlej.

  2. Czy Ania mogłaby zostać moja przyjaciółką?

  3. najciekawsza przygoda Ani z Zielonego Wzgórza- opowiadanie z dialogiem.
  I.1.2, II.1.1, II.1.2, II..1.3, II.2.1, II.2.2, II.2.3, II.2.7, II.2.9, II.2.10. II.2.11, III.1.1.,

  III.1.3, III.1.5, III.1.6, III.1.7  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi (autora, narratora, czytelnika)

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
   w wypowiedzi

  • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
   w wypowiedzi

  • wyciąga wnioski wynikające
   z przesłanek zawartych w tekście

  • korzysta z informacji zawartych w słowniku języka polskiego, słowniku wyrazów bliskoznacznych

  • porównuje losy bohaterki
   o autorki

  • określenie adresata
   i problematyki powieści (Czy tylko dla dziewcząt?)

  • odczytuje motyw domu w powieści

  • gromadzi słownictwo związane z pojęciem wyobraźnia
  II. Analiza

  i interpretacja  • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

  • wyraża swój stosunek do postaci

  • omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia

  • charakteryzuje i ocenia bohaterów

  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
   i przenośnym

  • odczytuje wartości pozytywne
   i ich przeciwieństwa wpisane
   w teksty kultury

  • zna treść lektury

  • nazywa cechy postaci

  • analizuje przyczyny różnych opinii o bohaterce

  • określa skutki marzycielstwa i wyobraźni bohaterki

  • ocenia bohaterkę

  • charakteryzuje miejsca związane z bohaterką – etapy życia bohaterki

  • wyodrębnia motyw domu
   w powieści

  • określa znaczenie domu
   w życiu bohaterki
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • uczestnicząc w rozmowie, słucha z uwagą wypowiedzi innych, mówi na temat; prezentuje własne zdanie i uzasadnia je

  • operuje słownictwem
   z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie skoncentrowanym przede wszystkim wokół tematów: dom, rodzina)

  • dyskutuje, prezentując argumenty

  • notuje

  • ocenia projekt okładki

  • przedstawia bohaterkę

  • charakteryzuje bohaterkę powieści
  125.

  O źródle,

  z którego im więcej się weźmie wody, tym więcej

  jej napływa.  Podręcznik:

  Henryk Sienkiewicz Bajka, s. 197


  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Schemat nr 3
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Różne formy wypowiedzi. Życzenia i gratulacje

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • identyfikuje wypowiedź jako tekst literacki

  • wyciąga wnioski wynikające
   z przesłanek zawartych w tekście

  • wyodrębnia elementy świata przedstawionego: czas, miejsce, bohaterowie, wydarzenia

  • odczytuje podobieństwa między baśniami

  „Śpiąca królewna”  II. Analiza

  i interpretacja  • identyfikuje baśń

  • odbiera teksty kultury na poziomie dosłownym
   i przenośnym

  • odczytuje wartości pozytywne
   i ich przeciwieństwa wpisane
   w teksty kultury

  • wyjaśnia sens wartości,
   o których mowa w baśni

  • identyfikuje cechy baśni
   w utworze

  • podaje przykłady zachowań świadczących o dobroci człowieka

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • dostosowuje sposób wyrażania się do oficjalnej i nieoficjalnej sytuacji komunikacyjnej oraz do zamierzonego celu

  • redaguje życzenia

  126.

  „Pechowo” schwytani skarżą się królowi Salomonowi. Pisownia wyrazów z rz, ż, ch, h.  Podręcznik:

  „Król Salomon

  i więźniowie”. Pisownia wyrazów z rz, ż, ch, h – inne reguły
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Ortografia. Pisownia rz, ż, ch, h – inne reguły


  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • uczy się rozpoznawać różne teksty kultury, w tym użytkowe (reguła ortograficzna) oraz stosować odpowiednie sposoby ich odbioru

  • uzasadnia pisownię wyrazów z rz, ż, ch, h, korzystając z reguł ortograficznych

  • zna wyjątki w pisowni wyrazów z rz, ż, ch, h,
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • pisze poprawnie pod względem ortograficznym (w tym w razie potrzeby wykorzystuje wiedzę:
   o wymianie głosek w wyrazach pokrewnych oraz w tematach fleksyjnych wyrazów odmiennych)

  • redaguje opowiadanie
   z wyrazami z rz, ż, ch, h

  SPRAWDZANE WYMAGANIA

  • wyodrębnia elementy świata przedstawionego: czas, miejsce, bohaterowie, wydarzenia

  • identyfikuje cechy baśni w utworze

  • odróżnia fabułę od akcji

  • opowiada fragment akcji

  • uzupełnia schemat akcji

  • wyjaśnia przenośne znaczenie tytułu baśni oraz jego związek z treścią utworu

  • wyjaśnia sens wartości, o których mowa w baśni

  • odczytuje wypowiedzi i sytuacje komiczne w komiksie

  • identyfikuje wyrazy dźwiękonaśladowcze

  • opisuje zachowania postaci

  • redaguje opowiadanie według instrukcji

  • opisuje wygląd postaci

  • uzasadnia pisownię wyrazów z rz, ż, ch, h, korzystając z reguł ortograficznych

  • zna wyjątki w pisowni wyrazów z rz, ż, ch, h
  127.

  Różnie rozumiane szczęście.


  Co tworzy rytm utworu?

  Podręcznik:

  Ballada o szczęściu słowa i muzyka: siostra Magdalena Nazaretanka, s. 202
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Zabawy słowem. Rytm

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • określa temat i główną myśl tekstu

  • wyróżnia opinie bohaterów (lirycznych)

  • określa główną myśl wiersza
  II. Analiza

  i interpretacja  • rozpoznaje w tekście literackim (powtórzenie)

  • rozpoznaje wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm

  • określa rytm: liczbę strof, sylab w wersie, wyróżnia rymujące się wyrazy

  • identyfikuje powtórzenie

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

  • rozwija wypowiedź bohatera (lirycznego)

  128.

  Jaki utwór nazywamy bajką?

  Czas na bajkę.

  129.  Podręcznik:

  Kruk i lis, s. 204; Adam Mickiewicz Lis i kozieł, s. 205; Ezop Lew
  i wdzięczna mysz
  ; Trzcina i oliwka, s. 206
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Czytanie ze zrozumieniem. Bajki

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozwija sprawność uważnego słuchania, czytania głośnego
   i cichego oraz umiejętność rozumienia znaczeń dosłownych
   i prostych znaczeń przenośnych


  • identyfikuje wypowiedź jako tekst literacki

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • słucha z uwagą

  • podaje cechy kojarzone
   z gatunkami zwierząt

  • opowiada treść bajki

  • identyfikuje bohaterów bajki

  • określa cechy bohaterów bajki

  bajki Ignacego Krasickiego  II. Analiza

  i interpretacja  • zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela

  • objaśnia morał bajki oraz samodzielnie formułuje przesłanie baśni

  • odczytuje wartości pozytywne
   i ich przeciwieństwa wpisane
   w teksty kultury

  • identyfikuje bajkę

  • formułuje morał bajki

  • odróżnia wiersz od prozy

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • czytając głośno, wyraziście, przekazuje intencję tekstu, właściwie akcentuje wyrazy, wprowadza pauzę, stosuje odpowiednią intonację

  • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

  • czyta bajkę z odpowiednią intonacją, wyraziście, przekazując intencje tekstu, właściwie akcentując wyrazy, wprowadzając pauzę

  • redaguje opowiadanie według podanych dyspozycji

  130.

  Oznajmić, zapytać, rozkazać.
  Podręcznik:

  „Spotkanie


  z przyjaciółmi”. Wypowiedzenia oznajmujące, pytające
  i rozkazujące, s. 208
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Nauka o języku. Wypowiedzenia oznajmujące, rozkazujące i pytające

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • zdobywa świadomość języka jako wartościowego
   i wielofunkcyjnego narzędzia kształtowania wypowiedzi


  • układa zdania z podanych wyrazów

  • identyfikuje wypowiedzenie: oznajmujące, pytające, rozkazujące, wyjaśnia ich funkcje
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • poprawnie używa znaków interpunkcyjnych: kropki, przecinka, znaku zapytania, znaku wykrzyknika

  • rozróżnia i poprawnie zapisuje zdania oznajmujące, pytające
   i rozkazujące

  • stosuje w wypowiedzi pisemnej odpowiednią kompozycję i układ graficzny zgodny z wymogami danej formy gatunkowej (w tym wydziela akapity)

  • czyta z uwzględnieniem znaków interpunkcyjnych

  • przekształca wypowiedzenia, stosując tryb przypuszczający

  • redaguje dialog

  SPRAWDZANE WYMAGANIA


  • określa główną myśl wiersza

  • odróżnia wiersz od prozy

  • określa rytm: liczbę strof, sylab w wersie, wyróżnia rymujące się wyrazy

  • identyfikuje powtórzenie

  • identyfikuje bajkę

  • opowiada treść bajki

  • określa cechy bohaterów bajki

  • identyfikuje/formułuje morał bajki

  • identyfikuje wypowiedzenie: oznajmujące, pytające, rozkazujące; wyjaśnia ich funkcje

  • przekształca wypowiedzenia, stosując tryb przypuszczający

  • redaguje dialog
  DZIEŃ JAK CO DZIEŃ

  CO DZIEŃ


  DZIEŃ JAK CO DZIEŃ


  131.

  Co o sobie

  i o swojej rodzinie pisze Dorota?


  Podręcznik:

  Anna Kamieńska Dom (fragm. książki Dom


  w domu. Pamiętnik dziesięciolatki
  ),
  s. 211
  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Schemat nr 4

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • identyfikuje nadawcę wypowiedzi (narratora)

  • odróżnia zawarte w tekście informacje ważne od drugorzędnych

  • określa narratora opowiadania i czas wydarzeń

  • przedstawia bohaterów
   z użyciem nazw pokrewieństwa
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury
  • redaguje wypowiedź w roli postaci

  • redaguje dialog, używając nazw uczuć

  132.

  Kto, dla kogo


  i o czym śpiewa kołysankę?

  133.


  Podręcznik:

  Agnieszka Osiecka, Seweryn Krajewski Kołysanka dla Okruszka, s. 216


  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Zabawy słowem. Zdrobnienia

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi

  • odczytuje nadawcę i odbiorcę w wierszu
  II. Analiza

  i interpretacja  • rozpoznaje w tekście literackim porównanie

  • identyfikuje porównania

  • identyfikuje zdrobnienia
   i określa ich rolę w wierszu

  • nazywa uczucia osoby mówiącej

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy spójne teksty na tematy poruszane na lekcjach – związane z otaczającą rzeczywistością i poznanymi tekstami kultury

  • układa zdania z wyrazami należącymi do jednej rodziny wyrazów

  • przedstawia adresata wiersza

  134.,135.

  LEKTURA


  „Zeszyt w kratkę” ks. Jan Twardowski
  „Obiecanki cacanki”

  „Lekarstwo dla złośnicy”

  „O owocu i liście stokrotnym”

  „O północy”  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • sprawnie czyta teksty głośno
   i cicho

  • określa temat tekstu

  • wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio (ukryte)

  • określa czas i miejsce akcji, bohaterów, temat

  • gromadzi słownictwo wokół pojęcia komizm

  • identyfikuje komizm, w tym sytuacje i postaci

  • wyszukuje w tekście literackim potrzebne informacje

  • gromadzi słownictwo do opisu postaci
  II. Analiza

  i interpretacja  • nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje)

  • wyraża swój stosunek do postaci

  • konfrontuje sytuację bohaterów
   z własnymi doświadczeniami

  • charakteryzuje i ocenia bohaterów

  • określa swoje reakcje czytelnicze

  • określa relacje pozytywne
   i negatywne bohaterów

  • określa skutki postępowania bohaterów

  • ocenia bohaterów

  • konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • formułuje pytania do tekstu

  • tworzy wypowiedzi pisemne
   w następujących formach gatunkowych: prosta notatka

  • sporządza plan odtwórczy wypowiedzi

  • tworzy wypowiedzi pisemne
   w następujących formach gatunkowych: opis postaci

  • formułuje pytania do tekstu

  • formułuje notatkę na temat świata przedstawionego

  • redaguje plan fragmentu akcji

  • opisuje postać
   z uwzględnieniem wyglądu, relacji z innymi, zdolności, zainteresowań, oceny
  136..

  Co różni zdanie od równoważnika zdania?

  137.


  Podręcznik:

  „Wyjście do kina”. Zdanie i równoważnik zdania, s. 217


  Zeszyt ćwiczeń, część 2. Nauka o języku. Zdanie
  i równoważnik zdania

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych
   w wypowiedziach (orzeczenie)

  • rozpoznaje w tekście zdania pojedyncze, równoważniki zdań

  • identyfikuje czasowniki osobowe – orzeczenia
   w zdaniach

  • rozróżnia zdania od równoważników zdania
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • świadomie posługuje się różnymi formami językowymi

  • uzupełnia dialog, świadomie budując zdania

  138.

  Jak zbudować Kupścia? Instrukcja.
  Podręcznik:

  Radomiła Birkenmajer-Walczy Kupść (fragm. książki Ciotka, my


  i reszta świata
  ), s. 219
  Zeszyt ćwiczeń, część2. Różne formy wypowiedzi. Instrukcja

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi

  • określa związek motta
   z treścią tekstu
  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • formułuje pytania do tekstu

  • tworzy wypowiedzi pisemne
   w następujących formach gatunkowych: instrukcja

  • układa pytania do tekstu

  • redaguje instrukcję, świadomie stosując równoważniki zdania

  SPRAWDZANE WYMAGANIA

  • rozumie dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi

  • wnioskuje o przyczynach postępowania bohatera

  • odczytuje nadawcę i odbiorcę w wierszu

  • identyfikuje porównania

  • identyfikuje zdrobnienia i określa ich rolę w wierszu

  • nazywa uczucia osoby mówiącej

  • rozróżnia zdania od równoważników zdania

  • identyfikuje czasowniki osobowe – orzeczenia w zdaniach

  • porządkuje instrukcję
  139.

  Kilka słów


  o zdrowym odżywianiu.

  Jak walczyć


  z przyzwyczajeniami? Zdrowe przepisy na małe desery.  Podręcznik:

  Krystyna Drzewiecka Dieta cud, w domu głód (fragm. książki Nowe przygody Piątki


  z Zakątka
  ), s. 226

  I. Odbiór wypowiedzi

  i wykorzystanie

  zawartych w nich

  informacji  • wyciąga wnioski wynikające
   z przesłanek zawartych w tekście

  • dostrzega relacje między częściami składowymi wypowiedzi (wstęp, rozwinięcie, zakończenie

  • wyjaśnia znaczenie przysłowia

  • odpowiada na pytania do tekstu

  • porównuje informacje
   z tekstu literackiego
   i informacyjnego

  • wnioskuje o przyczynach postępowania bohatera
  II. Analiza

  i interpretacja  • konfrontuje sytuację bohaterów
   z własnymi doświadczeniami

  • odczytuje wartości pozytywne i ich przeciwieństwa wpisane w teksty kultury

  • rozważa wpływ słodyczy na zdrowie

  III. Tworzenie

  wypowiedzi  • tworzy wypowiedzi pisemne
   w następujących formach gatunkowych: (przepis)

  • operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych

  • redaguje
  1   2   3   4   5   6   7


  ©snauka.pl 2016
  wyślij wiadomość