Linie GalicyjskePobieranie 11.55 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar11.55 Kb.
Linie Galicyjske

Józef Erazm Godziemba Głowiński + Izabela Kat. Dunin Wąsowicz |Roch Godziemba Głowiński + Anna Wareg Massalska

(właściciel wsi Wola Jelska w Galicji Starej, koło Horodyszcza) | (1726 – 1803)

Linia zaczynająca się w Działosznie | Linia Galicyjska |

Karol Emanuel Godziemba Głowiński + Maryanna Dąbrowska | Marcin Godziemba Głowiński +Anna Maliszewska

( 1769 – 1838) | ( 1765 – 1840)

Józef Godziemba Głowiński + Elżbieta Dąbrowska (*) | Joachim Godziemba Głowiński + Paulina Krajewska

( 1799- 1850) | ( około 1810 - ? komisarz dóbr Iławcze)

Karol Józef Godziemba Głowiński + baronówna Emilia Mosch | Wincenty Godziemba Głowiński + Alexandra Holinaty

( 1827 – 1899) | ( 1852 -1914)

Józef Walenty Godziemba Głowiński + Helena Lewandowska (**) | Kazimierz Godziemba Głowiński + Wanda Zduń

(1856 – 1911) | ( 1878 – 1942)
-. Dzieci Karola Emanuela z Maryanną Dąbrowską: (x) | Dzieci Joachima z Pauliną Krajewską (*):

1. Tekla Glowinska (ur. 1793) urodzila syna 18 lipca 1821 roku. | 1. Waleria Głowinska (ur. 26 Nov. 1839)2. Józef Głowiński (ur.1799) – nasz pradziad | 2. Helena Paulina Głowińska (ur. 28 April. 1844)

3. Michalina Glowinska (ur. list.1800- Czerw.1886) | 3. Kazimierz Głowiński (ksiądz, ur. 19 Lipiec. 1845)

4. Alexander Głowiński (ur. 2 Mar.1809) | 4. Joachim Głowiński (urodzony 4 List .1846)

5. Sylwani Glowinski (ur. 28 grud.1810 - 1859) | 5. Władysław Głowiński (urodzony 18 Maj 1848)

6. Emanuel Głowiński (1799-??) kancelista sądu kaliskiego 1838, | 6. Henryk Wladyslaw Głowiński (ur. 29 Mar. 1849)

Slub 1827 z Józefą Jarecką assesor sądowy sandomierski 1849. | 7. Wincenty Głowiński dr med. (1852- 1914) żona

............................................................ | Alex. Holinaty, c. Filipa i Anastazji Krajkowskiej

| 1a. Syn Kazimierz Głowiński (1878-1842)

(**) Helena Lewandowska – córka Andrzeja i Weroniki Laryssa | 2a. Syn Stanisław Wincenty ur. 28 luty 1884

Madalińskiej, wnuczka Marcina Madalińskiego, prawnuczka |

gen. Antoniego Laryssa Madalińskiego | 8. Alfred Gwidon Godziemba Głowiński (1850?- 1929),

(*) Elżbieta Dąbrowska – córka Franciszki Lubiatowskiej, której | pierwsza żona Maria, (um. Czerwiec 1897, lat 28)

brat Kazimierz poślubił Teklę Cielecką, córkę Andrzeja, posła | ślub z hr. Renatą Mycielską 12-04-1898 Sarnki Dolne.

na Sejm Wielki. | ..........................................................

(x) Katarzyna Głowińska –Stecka (1790-1846) córka K.Emanuela | (*) ojciec Pauliny Krajewskiej Piotr, matka Maria

| Romanowska


Wizytówka Józefa Godziemba Głowińskiego z Londynu – brata Antoniego, a syna Kazimierza:

(1965)

Mój dziadek:©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy