Strona główna

List Minister Bogdan Zdrojewski Władysław Miodunka


Pobieranie 32.91 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar32.91 Kb.
SPIS TREŚCI
List – Minister Bogdan Zdrojewski

Władysław Miodunka

Wprowadzenie

Rada programowa IV Kongresu Polonistyki Zagranicznej, organizowanego

pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP, Bogdana BorusewiczaMaria Podraza-Kwiatkowska

Profesor Brigitte Schultze – laureatka nagrody im. Jana KochanowskiegoFranciszek Ziejka

Laudacja prof. Marii Delaperrière

I. POLONISTYKA BEZ GRANIC (OBRADY PLENARNE)

Luigi Marinelli

Granice i zagranice historii literatury w czasach płynnej polonistykiBożena Shallcross

O nie[z]rozumieniu i zachwycieAlois Woldan

Spatial turn w literaturoznawstwie – perspektywy polonistyczne: poetyka miasta

Leonard Neuger

Pragmatyka i teorieGerman Ritz

Gender studies dziś

Halina Filipowicz

Pułapki, paradoksy i wyzwania gender studiesTamara Trojanowska

Na scenie czy w kulisach?Algis Kalëda

Światopogląd polonistyczny... O znaczeniu polonistyki w kulturze krajów Rodzinnej EuropyBenjamin Paloff

Czy fraza Polish literature oznacza „literaturę polską”? (Problem teorii recepcji i nie tylko...)

II. GRANICE ODRĘBNOŚCI DYSCYPLINY (POLONISTYKA ZA GRANICĄ)

Andrzej Borowski

Tożsamość kulturowa jako przedmiot studiów polonistycznych za granicąKrystyna Lipińska Iłłakowicz

Polonistyka w świetle globalnego kryzysu humanistyki: Jak sprzedać polski język i kulturę

na amerykańskim uniwersytecie?

Włodzimierz Bolecki

Koncepcja utworzenia katedry polskiej na uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (Komunikat)Cheong Byung Kwon

Historia Polski w nauczaniu literatury polskiej w KoreiChoi Sung Eun (Estera Czoj)

Korea – Polska wschodu: koreańsko-polskie paralele historyczne i literackie

jako kluczowe hasło w nauczaniu literatury polskiej w Korei

Tadeusz Bujnicki

Polonistyczne badania literackie w krajach bałtyckichAndrzej Baranow

Między polskością a litewskością. Specyfika akademickiego wykładania literatury polskiej na LitwieHalina Turkiewicz

Regionalne ukierunkowanie polonistyki na Litwie (na podstawie doświadczeń dydaktyczno-naukowych Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego)Alicja Nagórko

Jak daleko leży Berlin? Polonistyka w kraju ościennymGabriela Matuszek

Polonistyka w Niemczech – stan obecny, perspektywy i propozycjePetr Kaleta, Renata Rusin Dybalska

Praska polonistyka w ramach nowego modelu Studiów ŚrodkowoeuropejskichMarie Sobotková, Michał Hanczakowski

Polonistyka w Ołomuńcu w pierwszej dekadzie III tysiąclecia – lata 2003–2009Wacław M. Osadnik

Polonistyka w Kanadzie i w Prowincji Alberty – historia i perspektywy rozwojuNikolaj Jež

Mniej znane polonica u Słoweńców

III. GRANICE POLONO- I EUROCENTRYZMU

1

Teresa Walas

Oko innego/cudzoziemca jako możliwa perspektywa poznawcza literatury polskiej

Wiktor Choriew

Rosyjsko-polski projekt badawczy „Rosjanie i Polacy. Wzajemne widzenie w literaturze

i kulturze w europejskim kontekście”

Wiktoria Moczałowa

Trzy spojrzenia na Polskę z Rosji (1863–1916)Wiktoria Tichomirowa

Literatury łagrowej obszary nieodsłonięte. Kulturowe oblicza InnegoLászló Kálmán Nagy

Polonocentryzm i hungarocentryzm w nauczaniu literatury polskiej na WęgrzechKris Van Heuckelom

Na zachodzie nie bez zmian. Polska emigracja zarobkowa na europejskich ekranachHanna Burkhardt

Stereotyp Polaka i Niemca w niemieckich i polskich dowcipach

2

Małgorzata Czermińska

Podróż egzotyczna i zwrot do wnętrza (Narracje niefikcjonalne między „orientalizmem” a intymistyką)Aleksander Fiut

Zachód oglądanyAndrzej Zawadzki

Antropolog w podróży służbowej: Malinowski, EliadeMargreta Grigorova

„Kapitan”, „Pielgrzym”, „Podróżujący Herodot” albo polski twórca w załodze międzynarodowej (Rozważania o polskiej misji międzykulturowej w twórczości Mickiewicza, Conrada i Kapuścińskiego) .Cristina Godun

Przestrzeń w prozie podróżniczej Andrzeja Stasiuka. Brand, metafora czy swoista obsesja?Panayot Karagyozov

Wprowadzenie do polskiego partiocentryzmu

IV. TEORII Z PRAKTYKĄ ZATARGI GRANICZNE

1

Michał Paweł Markowski

Humanistyka i egzystencja, czyli dlaczego zajmujemy się literaturą?

Hanna Konicka

Wyznaczniki literackości w perspektywie pragmatycznejMarta Skwara

Intertekstualność a interkulturowość – perspektywa filologicznaSergiy Yakovenko

Antropologia literacka a tożsamość nauki o literaturzeRomuald Cudak

Recepcja literatury jako wyzwanie rzucone polonistyce literackiej?Tomasz Kunz

Granice przedstawialności doświadczenia. (na przykładzie Jądra ciemności Josepha Conrada)Agnieszka Rydz

Pamięć autobiograficzna jako kategoria w badaniach literackich

2

Jacek Olczyk

Julian Tuwim – teoretyk poezjiMaria Zadencka

Witold Gombrowicz: sceny w przestrzeni nieeuklidesowejMałgorzata Anna Packalén

„Mój świat jest kobietą”... Kilka uwag o nowym gatunku polskiej prozy współczesnejJoanna Kot

Niezwykła bohaterka „dramatu kobiecego”, czyli o Sprawiedliwości

Marceliny Grabowskiej

Svetlana Vassileva-Karagyozova

Obraz „Matki-Polki” w polskiej powieści inicjacyjnej po 1989 rokuZofia Zarębianka

Miejcse badań nad sacrum w literaturze w refleksji literaturoznawczej.

Rozpoznania i postulaty

V. POLONISTYCZNE KONTAKTY TRANSGRANICZNE (KOMPARATYSTYKA I TRANSLATOLOGIA)

1

Maria Delaperrière

Gdzie są moje granice? O postkolonializmie w literaturzeTomasz Bilczewski

Nowa komparatystyka: lektura i komunikacjaElwira M. Grossman

Blaski i cienie globalizacji, czyli problemy polonistyki w badaniach komparatystycznych. Przyczynek do dalszych badańLidia Wiśniewska

Polonistyka – komparatystyka – filozofia kulturyKnut Andreas Grimstad

Polsko-żydowskie gry kabaretowe, czyli próba akulturacji Juliana TuwimaAnna Sobieska

Rosyjska „cygańszczyzna” w poezji dwudziestolecia międzywojennego .Pau Freixa Terradas

Argentyński portret wyobrażeniowy GombrowiczaMarie Sobotková

Zbigniew Herbert w środowisku czeskim

2

Piotr Wilczek

Kanon literatury polskiej jako wyzwanie dla zagranicznego polonisty.

Problem przekładu

Bożena Zaboklicka

Literatura polska w Hiszpanii: obecna, lecz nieznanaOksana Weretiuk

Plusy i minusy ukraińskich przekładów współczesnej poezji polskiej

(na materiale wybranych publikacji z lat 2001–2007)

Małgorzata Gaszyńska-Magiera

Przekład literacki w kulturze docelowej. Wokół zagadnień recepcji prozy

iberoamerykańskiej w Polsce

Jeremy Lambert

Jak być polskim Mesjaszem we Francji? (Problem językowo-kulturowy twórczości

Andrzeja Towiańskiego wobec Wielkiej Emigracji)

VI. PONAD GRANICAMI:

DOCIEKANIA I WARSZTATY POLONISTYCZNE

1

Franciszek Ziejka

Nie zapomnieć mowy ojców

Wojciech Ligęza

Literatura powrotów. WariantyMarek Skwara

Kazania pogrzebowe jako zapomniane źródła do dziejów kultury staropolskiejSwietłana Musijenko

Eliza Orzeszkowa w świadomości twórczej Zofii NałkowskiejAnna Brzozowska-Krajka

Regionalizm w diasporze: „Tatrzański Orzeł” (The Tatra Eagle) jako polonijne medium sformatowane

2

Katia Vandenborre

Nowe wymiary baśni. Metamorfoza baśni w Balladynie Słowackiego i jej wpływ na groteskę dwudziestowiecznąMaciej Dajnowski

Od stereotypów pejzażu do pejzażu stereotypów. O uznakowieniu krajobrazu i jego roli we współczesnej prozie polskiejEugeniusz Pańkow

Struktura narracyjna w powieści K. Irzykowskiego PałubaEugeniusz Sobol

Lew Tołstoj w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza (streszczenie)Anna Śliwa

Sztuka – percepcja – język. Sfera wizualna w twórczości Mirona BiałoszewskiegoIryna Frys

Motyw poszukiwania Raju Utraconego w twórczości Tadeusza NowakaRadosław Bień

Historia alternatywna jako przykład przeoczonej i omijanej literatury fantastycznejNatalia Liszczyńska

Semantyka przestrzeni we współczesnej powieści: Paweł Przywara – Borys HumeniukNoty o autorach

Indeks nazwisk


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość