Strona główna

Lista 2 dla klasy 3 zsz zaocznej semestr 6 –statystyka


Pobieranie 15.45 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar15.45 Kb.
Lista 2 dla klasy 3 ZSZ zaocznej semestr 6 –statystyka

Zadanie 1

W 30 rzutach sześcienną kostką do gry otrzymano następujące dane indywidualne uporządkowane: l, 1, 1,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,5,5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 6.

Na podstawie danych sporządź: 1. tabelę liczebności

 2. diagram punktowy

 3. diagram kołowy.

Zadanie 2


Za pomocą diagramu kołowego podano stan obecności uczniów klas III w pewnej szkole w dniu 14 III 2013 r.

Korzystając z danych przedstawionych na diagramie, odpowiedz na pytania: 1. Ilu uczniów klas III było obecnych w tym dniu w szkole?

 2. Ilu uczniów było nieobecnych?

 3. Jakim procentem liczby uczniów obecnych jest liczba uczniów nieobecnych?

Zadanie 3
Diagram procentowy przedstawia podział zysku firmy X na koniec 2012.

Firma w 2012 r. wypracowała zysk w wysokości 2 250 000 zł.

Na podstawie analizy diagramu odpowiedz na pytania:


 1. Jaką kwotę firma przeznaczyła na premię?

 2. Jaką kwotę firma przeznaczyła na reklamę i inwestycję?

 3. Ile razy więcej pieniędzy firma przeznaczyła na reklamę niż na szkolenie pracowników?

Zadanie 4

Tabela przedstawia wysokość najwyższych szczytów:

Kraj - góry

Szczyt

Wysokość w m n. p. m.

Polska - Tatry

Rysy

2499

Polska, Czechy - Sudety

Śnieżka

1902

Słowacja - Tatry

Gerlach

2655

Australia – Alpy Australijskie

Góra Kośćiuszki

2230

Francja, Włochy - Alpy

Mont Blanc

4807

USA - Alaska

McKinley

6194

Nepal, Chiny - Himalaje

Mount Everest

8848

Tanzania - Kilimandżaro

Kibo

5895

Korzystając z tabeli, odpowiedz na pytania:


 1. Ile razy najwyższy szczyt Ziemi jest wyższy od najwyższego szczytu w Polsce?

 2. Jakim procentem wysokości najwyższego szczytu w USA jest wysokość Śnieżki?

 3. Przedstaw dane z tabeli na diagramie słupkowym.

Zadanie 5

Wyznacz średnią arytmetyczną podanych liczb: 1. 12, 3, 3, 23, 4, 2, 5, 6, 4, 6

 2. 3, 2, 4, 21, 5, 4, 6, 7, 7, 8

 3. sprawdź czy średnia arytmetyczna ze średnich w podpunktach a) i b) jest taka sama jak średnia wszystkich 20 liczb.

Zadanie 6

Paweł otrzymał następujące oceny na koniec roku: 2,3,3,4,3,5,4,3 a Wojtek: 3,2,2,3,4,5,5,4, który chłopiec ma: 1. wyższą średnią ocen,

 2. większą modę ocen,

 3. większą medianę otrzymanych ocen.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość