Strona główna

Lista członków zespołu I ekspertóW ds. Wieku emerytalnego kobiet


Pobieranie 48.45 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar48.45 Kb.
LISTA CZŁONKÓW ZESPOŁU I EKSPERTÓW
ds. WIEKU EMERYTALNEGO KOBIET


Jacek Brzeski

Konfederacja Pracodawców Polskich

Teresa Janiszewska

Krajowe Przedstawicielstwo Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych

Wiesława Kazubek

Krajowe Przedstawicielstwo Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych

Jerzy Kędzierski

Federacja Związków Zawodowych PKP

Maria Anna Knothe

Fundacja Centrum Promocji Kobiet

Magdalena Korol

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Kinga Lohmann

Koalicja KARAT

Jadwiga Reinstein

Polski Związek Emerytów i Inwalidów

Grażyna Spytek

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

Tadeusz Sułkowski

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

Mirosława Posern-Zielińska

Związek Miast Polskich
LISTA CZŁONKÓW ZESPOŁU II EKSPERTÓW
ds. AKTYWIZACJCI OSÓB STARSZYCH


Leszek Karwowski

Konfederacja Pracodawców Polskich

Julian Zawistowski

NBP – Wydział Międzynarodowych Studiów Porównawczych

Mirosława Tymcio

Forum Związków Zawodowych

Józef Janik

Ruch Obrony Bezrobotnych

Leonard Woźnica

Krajowa Izba Gospodarcza

Alicja Wilkowska

Polski Związek Emerytów
i Rencistów

Bogdan Grzybowski

OPZZ

Jerzy Kędzierski

Forum Związków Zawodowych

Ryszard Stangreciak

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Bezrobotnych

Marek Góra

SGH

Urszula Sztanderska

UW

Danuta Kordecka

Centralny Instytut Ochrony Pracy -Państwowy Instytut Badawczy

Cezary Miżejewski

Departament Rynku Pracy

Teresa Guzelf

Departament Ubezpieczeń Społecznych

Joanna Bugajska

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Grzegorz Dudka

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

LISTA CZŁONKÓW ZESPOŁU III EKSPERTÓW
ds. RENT INWALIDZKICH

Rafał Skrzypczyk

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Andrzej Janocha

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym

Danuta Stempień

Polski Związek Głuchych

Dorota Poznańska

Narodowy Bank Polski

Andrzej Barczyński

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna

Włodzimierz Sobczak

Krajowa Izba Gospodarczo-Rehabilitacyjna

Ryszard Wojciechowski

Forum Związków Zawodowych

Ireneusz Wiszowaty

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

Anna Lachowicz

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Waldemar Czechowski

Konfederacja Pracodawców Polskich

Jerzy Molski

Krajowe Przedstawicielstwo Emerytów, Rencistów i Osób Niepełnosprawnych

Narcyz Janas

Business Center Club

Władysław Gołąb

Polski Związek Niewidomych ZG

Ks. Jerzy Zając

Caritas Diecezji Płockiej

Tadeusz Sułkowski

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

Grażyna Spytek

Polska Konfederacja Pracodawców PrywatnychLISTA CZŁONKÓW ZESPOŁU IV EKSPERTÓW
ds. AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Elżbieta Głogowska

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Rafał Skrzypczyk

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Roman Skroczyński

PFRON

Krystyna Mrugalska

Polskie Stow. na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Umysłowo

Mirosława Sosnowska

Zarząd Główny Polskiego Związku Głuchych

Dorota Poznańska

NBP

Andrzej Barczyński

KIGR

Włodzimierz Sobczak

KIGR

Ryszard Wojcinkowski

FZZON, Pr.Z PR.CHR.

Mariola Guzenda

Forum Zw. Zawodowych

Michał Rydzewski

PFRON

ks. Krzysztof Bąk

Caritas

Elilia Arciszewska

Zarz. Gł. Pols. Zw. Em., Ren. i Niep.

Sławomir Piechota

KPP- Impel S.A.

Włodzimierz Guzicki

POPON

Aleksander Budzyński

Państw. Przedst. Emer., Renc. i Osób Niepełnosprawnych

Tomasz Sadowski

Fundacja Pomocy Wzajemnej Pom. BARKA

Narcyz Janas

KOPON/BCC

Maria Ferdynus

Polski Związek Niewidomych

Henryk Łytek

Polski Związek Niewidomych

ks. Jerzy Zając

Caritas

Stanisław Piechota

KWRiST

Stanisława Golinowska

CASELISTA CZŁONKÓW ZESPOŁU V EKSPERTÓW
ds. ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
Jeremi Mordasewicz

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

Tomasz Uchman

BCC - ZP

Włodzimierz Gołaszewski

Forum Związków Zawodowych

Bożena Antczak-Połatyńska

Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

Witold Koćwir

Izba Gosp. Rolno-Przemysłowa

Janusz Czyż

Polski Związek Emerytów i Rencistów i Inwalidów

Joanna Żurawińska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Janusz Bodziacki

Związek Gmin Wiejskich RP

Paweł Śmigielski

OPZZ

Marek Wójcik

Związek Powiatów Polskich

Janina Pszczółkowska

KRUS

Maria Lewandowska

KRUS

Jan Krzysztof Ardanowski

Krajowa Rada Izb Rolniczych

Lech Goraj

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Andrzej Rosner

Instytut Wsi i Rozwoju Rolnictwa PAN

Marian Podstawka

SGGW

Stanisław Paszkowski

Akademia Rolnicza w Poznaniu


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość