Strona główna

Lista obiektów przeznaczonych do konserwacji w ramach zadania „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum”, wraz ze stanem zachowania


Pobieranie 294.62 Kb.
Strona1/5
Data18.06.2016
Rozmiar294.62 Kb.
  1   2   3   4   5
Lista obiektów przeznaczonych do konserwacji w ramach zadania „Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum”, wraz ze stanem zachowania

DOKUMENTY UWIERZYTELNIONE PIECZĘCIAMI1. BO nr 3

1359, Mikołaj Wierzynek nadaje sołectwo we wsi Skrzynka.

Perg. J. łac. 34,8 x 23,5 + 4,1 cm. Pieczęć woskowa uszkodzona.

Dokument na miękkim, aksamitnym w dotyku pergaminie. Silnie zabrudzony z nielicznymi rdzawymi plamami, zaciekami głownie wokół krawędzi zagięć dokumentu. Silniejsze zabrudzenia i przetarcia atramentów na kwaterach zewnętrznych. Miejsca złożenia obiektu zdeformowane, lekko usztywnione zabrudzone. Atramenty w tych miejscach przetarte, Lekko rozmyte atramenty na zaciekach. Nieliczne otwory po owadach. Plika dodatkowo zagięta na zewnątrz. Pieczęć zachowana częściowo – duży ubytek ca 30% z lewej strony. Miska pieczęci zachowana fragmentarycznie. Sznurki spękane zabrudzone. Brak końcówki sznurka z prawej strony2. BO nr 4

1381, Otto z Pilczy zakłada wieś Handzlówka.

Perg. J. łac. 34,3 x 23,9 + 3,1 cm. Brak pieczęci.

Pergamin bardzo sztywny, z prawej strony i na górnej krawędzi z cechami żelatynizacji. Zdeformowane - z lekkimi załamaniami powierzchni, zabrudzone, z przetartym atramentem - krawędzie składania dokumentu. Na lewym zagięciu ubytek połączony z brązową plamą. Dokument silnie zabrudzony, z plamami, szczególnie zniszczone kwatery zewnętrzne. Pośrodku pliki wycięcie pergaminu. Ubytek na krawędzi z prawej strony obiektu przy plice. Inicjał z lewej strony dokumentu rozmyty.3. BO nr 6

1383, Witold, w. książę litewski, nadaje Bazylemu Koraczewskiemu wieś.

Perg. J. łac. 28 x 16,1 + 3,6 cm.

Pergamin miękki, aksamitny w dotyku, ogólnie zabrudzony i zażółcony. Strona odwrocia silnie zabrudzona, wybłyszczona. Zabrudzenia w postaci silnie brudnych smug. Atrament silnie przetarty na marginesie z prawej strony oraz na odwrociu dokumentu. Na plice z lewej strony oraz na odwrociu w prawym górnym narożniku owalne plamy przypuszczalnie po wosku. Krawędzie zagięć usztywnione zabrudzone, zdeformowane, lekko przetarte atramenty. W górnych narożnikach dziurki po pinezkach. W plice trzy otwory po nieistniejących sznurkach.4. BO nr 7

1393, Gniewosz starosta Rusi, przyznaje wieś Nowosielce.

Perg. J. rus. 23 x 14 + 2,5 cm. Brak pieczęci.

Pergamin miękki, aksamitny, na krawędziach zagięć usztywniony, lekko zdeformowany. Zabrudzony szczególnie od odwrocia. Żółte plamy z prawej strony dokumentu oraz na lewym zagięciu. Duża plama na odwrociu w środkowej dolnej kwaterze. Plika dodatkowo zagięta na zewnątrz, zachowany fragment paska pergaminowego na którym zawieszona była pieczęć. Atrament w różnych miejscach poprzecierany.5. BO nr 8

1395, Wawrzyniec, notariusz publiczny stwierdza, że arcybiskup halicki Jakub dokonał we Lwowie zamiany domu.

Perg. J. łac. 29,4 x 29 + 3,5 cm. Fragm. pieczęci woskowej.

Dokument na pergaminie miękkim, aksamitnym w dotyku. Krawędzie zagięć usztywnione, zdeformowane i zabrudzone, z lekkimi przetarciami atramentów. Załamania obiektu wokół krawędzi. Pergamin zażółcony z licznymi drobnymi plamkami. Duża plama w środkowej części dokumentu. Odwrocie dokumentu silniej zabrudzone. Pieczęć woskowa zabrudzona, zachowana częściowo. Misy pieczętnej prawie brak.6. BO nr 9

1400, Macina, wojewoda lwowski zaświadcza, że Teodor Szydłowski sprzedał kluczowi wieś Szydłów.

Perg. J. łac. 36,5 x 14,3 + 3,4 cm. Pieczęć woskowa.

Pergamin usztywniony, na krawędziach zagięć zdeformowany z załamaniami, zabrudzeniem. Na lewej i prawej kwaterze plamy widoczne także na odwrociu. W tych miejscach atrament nieczytelny. Zaplamienia na środkowych kwaterach widoczne także na odwrociu dokumentu. Przetarcia atramentów na zapiskach kancelaryjnych. Misa pieczętna dobrze zachowana, pieczęć zachowana w ok. 50%. Ślady działalności owadów. Sznurek lekko postrzępiony, brak końcówek wychodzących z misy pieczętnej. Otwory po pinezkach na górnej krawędzi obiektu oraz na plice.7. BO nr 10

1408, Ziemowit, książę mazowiecki, nadaje Mikołajowi z Górki wieś Byszów.

Perg. J. łac. 46,5 x 27,5 + 8,7 cm.

Pergamin sztywny, zdeformowany, lekko zżelatynizowany. Krawędzie zagięć silnie zabrudzone, z załamaniami oraz drobnymi ubytkami na górnej krawędzi. Obiekt silnie zabrudzony szczególnie kwatery zewnętrzne. W partii tekstu silne zaplamienie dokumentu połączone z rozmyciem atramentów. Ślady działalności owadów. Liczne rdzawe plamki na zewnętrznej stronie dokumentu oraz plice. Część układa się w sposób charakterystyczny dla zniszczeń powodujących przez metalową puszkę. Sznurki w dwóch kolorach z postrzępionymi końcówkami, splątane z sobą. Brak pieczęci.8. BO nr 11

1483, Zygmunt Pappenheim, oznajmia, że Fryderyk Scherll winien zapłacić synowi Henrykowi i jego żonie Małgorzacie 150 florenów.

Perg. J. niem. 31,8 x 21,1 cm.

Dokument na sztywny, zagięcia wtórne usztywnione i zdeformowane. Obiekt wydobyty z książki – funkcjonował jako wyklejka (?), na obiekcie widoczna wokół krawędzi warstwa mizdry skóry oraz fragmenty papieru. Na całej powierzchni pozostała warstewka kleju. Cały pergamin przebarwiony. Atrament zachowany dobrze. Nieliczne ślady działalności owadów oraz inne otwory na górnej krawędzi oraz w środkowej części dokumentu Na odwrociu widoczne ślady oryginalnego składania obiektu.9. BO nr 12

1423, Paweł z Bogumiłowic, sędzia i Jakub z Boturzyna, podsędek, zaświadczają że Wilczko z Majkowic zobowiązał się zapłacić grzywnę.

Perg. J. łac. 22 x 11,3 + 2,1 cm.,

Pergamin usztywniony krawędzie składania zdeformowane, zabrudzone. Rozległe, widoczne z obu stron dokumentu plamy i zacieki połączone z przemyciem atramentu. Na odwrociu dodatkowe zażółcenie na krawędziach składania obiektu. Zachowany zdeformowany pergaminowy pasek, brak pieczęci. Dokument uszkodzony w 20%.10. BO nr 13

1423, Władysław, król polski, zatwierdza sprzedaż wsi Tezatyn.

Perg. J. łac. 52,9 x 23,5 + 9,4 cm.

Pergamin dość miękki, o mechatej powierzchni. Krawędzie składanie zdeformowane, lekko usztywnione, silniej zabrudzone, z przetarciami atramentów, zwłaszcza wzdłuż poziomego i prawego załamania na których widoczne również zacieki. Ślady działalności owadów w postaci zachowanego kokonu i nielicznych otworów. Żółte plamy na prawej krawędzi. Deformacje pergaminu w miejscach nie zachowanych sznurków.11. BO nr 14

1426, Piotr Włodkowicz z Charbinowic, stwierdza, że Katarzyna małżonka Szymona z Ożańska sprzedała 5 i pół łanów roli.

Perg. J. łac. 28,3 x 14,4 + 5,6 cm.

Pergamin lekko usztywniony, zdeformowany na zagięciach. Zabrudzenia głównie na zewnętrznych kwaterach odwrocia dokumentu. . Nieliczne rdzawe plamki, zaplamienie na lewej krawędzi. Atramenty w zapiskach kancelaryjnych słabo czytelne. Fragmentarycznie zachowane pergaminowy zdeformowany pasek. Pieczęci brak.12. BO nr 15

1428, Władysław, król polski, zatwierdza dwa dokumenty rezygnacyjne dotyczące dóbr Ożańsko.

Perg. J. łac. 39,5 x 28 + 6,8 cm.

Pergamin zdeformowany, silnie usztywniony na krawędziach zagięć, ze śladami żelatynizacji. Zabrudzone szczególnie zewnętrzne kwatery, połączone z zaciekami na górnej krawędzi, oraz drobnymi gęsto rozmieszczonymi plamami grzybowymi. Plamy na plice z lewej strony. Na krawędziach ślady działalności gryzoni. Odciśnięcie sznurka na dokumencie. Atramenty na zapiskach kancelaryjnych przetarte i wyblakłe. Sznurek z licznymi przetarciami nici, zabrudzony, zachowany fragmentarycznie. Pieczęć nie zachowana.13. BO nr 16

1428, Passek, książę oświęcimski, zaświadcza że Michał wypłacił wiano córce Elżbiecie.

Perg. J. łac. 22,2 x 14,6 + 2,8 cm.

Pergamin miękki, aksamitny, lekko zabrudzony. Krawędzie zagięć zdeformowane, silniej zabrudzone. Dokument zabrudzony szczególnie od strony zewnętrznej. Zdeformowany zabrudzony pasek , na nim nieliczne otwory po owadach. Pieczęci brak14. BO nr 17

1428, Jan Mężyk z Dąbrowy zaświadcza, że Jan z Ożańska i siostra Katarzyna sprzedali wieś Ożańsko.

Perg. J. łac. 36,2 x 18 + 6,4 cm.

Pergamin miękki, aksamitny, lekko zabrudzony. Krawędzie zagięć zdeformowane, silniej zabrudzone. Dokument zabrudzony szczególnie od strony zewnętrznej. Silnie żółta plama w prawej dolnej kwaterze na odwrociu dokumentu, tekst w tych miejscach przetarty i słabo czytelny. Nieliczne rdzawe plamki przy górnej krawędzi. Zdeformowany zabrudzony pasek.15. BO nr 18

1440, Jan z Tarnowa oznajmia o sprzedaży 8 grzywien Bartłomiejowi.

Perg. J. łac. 26,3 x 17, 2 + 3,8 cm. Pieczęć woskowa.

Dokument silnie zdeformowany, sztywny, krawędzie składania dodatkowo zabrudzone. Drobne rdzawe plamki. Pergamin silnie zaplamiony z zaciekami widocznymi na obu stronach dokumentu, na których silnie rozmyty jest atrament. Wokół zacieków ślady żelatynizacji pergaminu. Na prawym marginesie odbity fragment tekstu. Drobne ubytki po owadach na zagięciach i po środku obiektu. Pleciony sznurek z nielicznymi przetarciami nici, postrzępione końcówki. Pieczęć zabrudzona bez uszkodzeń mechanicznych.16. BO nr 20

1445, Jan z Rokitnicy stwierdza, iż dokonał rozgraniczenia pomiędzy wsiami Długie i Szurowicze a wsią Ożańsko.

Perg. J. łac. 24,5 X 15,5 + 3,8 cm.

Dokument na miękkim aksamitnym w dotyku pergaminie. Krawędzie składania zdeformowane i usztywnione, z drobnymi przetarciami lica pergaminy i warstwy atramentu. Obiekt ogólnie zabrudzony -strona odwrotna silniej. Na całej powierzchni drobniutkie plamki pochodzenia mikroorganicznego. Na odwrociu przebarwienie pergaminu pod zapiskami kancelaryjnymi możliwe że wynikające z zabezpieczenia tekstu nieznaną substancją. Atrament w różnych miejscach wykruszony i przetarty. Pasek pozostały po pieczęci zdeformowany i brudny.17. BO nr 21

1446, Wernherus, sołtys i ławnicy norymberscy zaświadczają o sprzedaży domu.

Perg. J. niem. 31,8 x 17 + 4,5 cm.

Dokument sztywny, zagięcia wtórne usztywnione i zdeformowane. Obiekt wydobyty z książki – funkcjonował jako wyklejka (?), na powierzchni widoczna wokół krawędzi warstwa mizdry skóry oraz fragmenty papieru. Na całej powierzchni pozostała gruba warstwa kleju. Cały pergamin przebarwiony. Atrament z licznymi uszkodzeniami - wykruszony, odklejony od podłoża przetarty. Nieliczne ślady działalności owadów oraz inne otwory na górnej krawędzi oraz w środkowej części dokumentu. Na odwrociu widoczne ślady oryginalnego składania obiektu18. BO nr 22

1448, Zbigniew, biskup krakowski, zatwierdza fundację szpitala w Tarnowie.

Perg. J. łac. 52 x 31 + 7,5 cm.

Pergamin dość miękki aksamitny. Krawędzie składania usztywnione, zdeformowane lekko zażółcone z przetarciami atramentu oraz nielicznymi ubytkami. Na powierzchni obiektu dodatkowe zagniecenia i zmarszczki pergaminu głównie na bocznych krawędziach. Nieliczne ślady po owadach. Po środku pliki ślad oryginalnego szycia pergaminu. Drobne plamki na plice i na zewnętrznej stronie dokumentu. Zabrudzenia obiektu głównie na zewnętrznych kwaterach. Sznurek dwukolorowy z przetartymi nićmi postrzępiony na krawędziach z ubytkami, nie zachowana pieczęć.19. BO nr 23

1453, Jan de Capistrano franciszkanin Agnieszce Roemschyn nadaje możność uczestnictwa w łaskach duchownych zakonu św. Franciszka.

Perg. J. łac. 27,6 x 15,8 x + 3,2 cm.

Pergamin miękki jednostronnie aksamitny. Powierzchnia dokumentu ogólnie zabrudzona. Na lewej krawędzi ślady po kleju usztywniającego pergamin. Na skrzyżowaniu poziomego i prawego zagięcia dokumentu duża plama widoczna także na odwrociu obiektu. Drobniejsze plamy wzdłuż poziomego zagięcia połączone z rozmyciem atramentu. Na plice z lewej strony rdzawe plamy z ubytkami pergaminu oraz przedarcie ok. 2 cm. Nieliczne otwory po owadach. Na odwrociu w środkowej kwaterze atrament częściowo wykruszony.20. BO nr 29

1464, Kazimierz, król polski, oznajmia, że Jan Podgrodzki z Dębiny darował swym synowcom trzecią część wszystkich swych dóbr.

Perg. J. łac. 40 x 20,5 + 3,7 cm.

Pergamin silnie zdeformowany, jednostronnie aksamitny w dotyku. Krawędzie składania usztywnione, z załamaniami i drobnymi rozdarciami i ubytkami. Po środku lewej krawędzi gruba warstwa wosku. Plamy woskowe i przebarwienia pergaminu widoczne n odwrociu z lewej strony pochodzą być może od nie zachowanej uszkodzonej pieczęci. Duże brązowe plama na dole dokumentu widoczne także na odwrociu. Atramenty częściowo rozmyte, na stronie zewnętrznej słabo czytelne. Otwory po pergaminowym pasku.21. BO nr 30

1463, Drobysz Mzurowicz kupuje wieś Koniuchy i sprzedaje Iwanowi Wasylewiczowi.

Perg. J. łac. 28 x 14,9 + 3 cm. Fragm. pieczęci woskowej.

Pergamin aksamitny w dotyku. Krawędzie składania lekko zdeformowane usztywnione z zażółceniami i przetarciami atramentu. Odwrocie obiektu silnie zabrudzone. Atramenty silnie przetarte. Plamy na pergaminie pośrodku lewego zagięcia oraz w prawym górnym narożniku. Fragment pieczęci woskowej na sznurku z licznymi przetarciami nici, postrzępionymi końcówkami.22. BO nr 31

1467, Spytko z Jarosławia wraz z Mikołajem z Nowego miasta Korczyna fundują ołtarz.

Perg. J. łac. 49,5 x 29,3 + 6,6 cm.

Dokument na miękkim aksamitnym pergaminie. Krawędzie składania obiektu lekko usztywnione zdeformowane z przetarciami i ubytkami pergaminu. Od strony zewnętrznej silnie zabrudzony z silnie przetartym tekstem w środkowych kwaterach. Rdzawe ślady pozostałości po puszce pieczętnej. W okolicy sznura na plice brązowe plamy. Plamy woskowe w górnej części dokumentu. Zacieki z rozmyciem atramentów na lewym zagięciu oraz na inicjale i w pierwszych słowach tekstu. Nieliczne otwory po owadach. Sznur wielobarwny z licznymi przetarciami, miejscami sfilcowany, postrzępiony z ubytkami. Brak pieczęci.23. BO nr 33

1472, Marcisz z Morawska, sędzia i Mikołaj Hleb, posędek zaświadczają o sprzedaży części wsi Zamoszcze z lasem i łąkami.

Perg. J. łac. 31,5 x 14 + 1,5 cm. Dwie pieczęcie woskowe.

Pergamin sztywny, krawędzie składania silnie sprężyste, zabrudzone. Pergamin ogólnie zabrudzony, silnie na stronie zewnętrznej z wybłyszczeniami oraz plamami na plice. Atrament na zapiskach kancelaryjnych w środkowej zewnętrznej kwaterze silnie wyblakły. Pieczęcie na pergaminowych zdeformowanych i zabrudzonych paskach. Jedna pieczęć zachowana dobrze, zabrudzona. Druga zachowana fragmentarycznie.24. BO nr 34

1472, Marcisz z Morawska, sędzia i Mikołaj Hleb, podsędek zaświadczają o zapisie w dokumencie o podziale wsi Kisielów.

Perg. J. łac. 22,6 x 18 + 1,8 cm.

Pergamin zdeformowany. Na krawędziach zagięć sztywny, z przetarciami i zagnieceniami. Plika odwinięta. Pergamin ogólnie zabrudzony, silnie na stronie zewnętrznej, na której dodatkowo znajdują się zarysowania i zaplamienia. Zapiski kancelaryjne na stronie zewnętrznej miejscami nieczytelne. Na licu dokumentu w różnych miejscach plamy i zabrudzenia. Nieliczne otwory po owadach.25. BO nr 35

1476, Stanisław de Swyradzicze, proboszcz kielecki, transsumuje dokument.

Perg. J. łac. 28 x 21,7 cm.

Pergamin zdeformowany, krawędzie składania usztywnione z załamaniami i przetarciami pergaminu. Obiekt prawdopodobnie pełnił rolę wyklejki książki. Dokument mocno przycięty. Ślady zawiniętej skóry wokół krawędzi, oraz kleju i pozostałości papieru na dolnej krawędzi. Liczne otwory po owadach. Dwa większe ubytki z prawej strony dokumentu na obu kwaterach26. BO nr 37

1482, Stanisław z Pilczy, podkomorzy przemyski, zaświadcza że Jan Łysakowski przeprowadził rozgraniczenie pomiędzy wsiami Zurowycze a Ożeńsko.

Perg. J. łac. 21 x 15,8 + 2,6 cm.

Pergamin miękki aksamitny, obiekt zdeformowany, krawędzie składania usztywnione z lekkimi przetarciami tekstu. Na odwrociu w dolnej części dokumentu oryginalny ubytek skóry. Dokument ogólnie zabrudzony, silniej na odwrociu. Na górnej krawędzi oraz na dolnych kwaterach pergaminu zacieki połączone z rozmyciem atramentów. Na odwrociu rdzawe plamy połączone z pęknięciami pergaminu, widoczne także od strony lica. Zapiski kancelaryjne przetarte. Nacięcia po pasku pergaminowym.27. BO nr 39

1505, Papież Juliusz zatwierdza posiadanie wszystkich dóbr i przywileje klasztoru w Miechowie.

Perg. J. łac. 37 x 21 + 5,4 cm.

Dokument zdeformowany. Krawędzie składania dokumentu usztywnione, zagniecione, z przetarciami lica, zażółceniem i przetarciem atramentu. Na odwrociu obiektu pergamin silnie wypolerowany z zachowanym licem skóry, gładki o żółtym zabarwieniu. Na dolnej krawędzi żółta plama. Drobne otwory po owadach. Atramenty przetarte, na inicjałach i dużych literach wykruszone, na odwrociu słabo czytelne. Na dolnej krawędzi rozcięcie i deformacje fragmentów dokumentu powstałe po wycięciu pieczęci.28. BO nr 40

1507, Zygmunt, król polski, zatwierdza i transsumuje dokument z 1433 r.

Perg. J. łac. 32,6 x 17,1 + 4,9 cm.

Dokument zdeformowany, krawędzie składania usztywnione, sprężyste, z drobnymi przetarciami pergaminu i atramentów, oraz drobnymi ubytkami. Obiekt ogólnie zabrudzony, silniej od strony zewnętrznej. Na lewym zagięciu zaciek połączony z rozmyciem atramentu. Największe usztywnienie i przebarwienie pergaminu na odwrociu dokumentu, na dolnej krawędzi. Zapiski kancelaryjne przetarte. Nieliczne otwory po owadach. Nacięcie po nie zachowanym pasku i pieczęci.29. BO nr 41

1508, Zygmunt, król polski, przy udziale rozjemców wydaje wyrok w sporach.

Perg. J. łac. 73,6 x 55,6 +3,2 cm. Pieczęci wiszącej brak, pozostały nacięcia po sznurkach.

Pergamin zdeformowany, krawędzie składania sprężyste, zdeformowane, w tych miejscach silnie przetarte atramenty. W wielu miejscach brązowe niezbyt duże plamy, nieliczne zacieki na całej powierzchni. Dokument ogólnie zabrudzony, silniej od strony odwrocia, szczególnie kwatery zewnętrzne. Na kwaterach atramenty z zapiskami kancelaryjnymi miejscami słabo czytelne. Od pliki - w okolicach prawego otworu na sznurek -ukośne rozcięcie pergaminu ok. 8 cm długości. Brak sznurka i pieczęci.30. BO nr 43

1511, Jakub z Lubomirza, sędzia i Jan Minor z Biechowa, podsędek, ziemscy krakowscy stwierdzają zamianę dóbr.

Perg. J. łac. 30 x 9,3 + 1,5 cm. Dwie pieczęcie wiszące na paskach pergaminowych.

Dokument zdeformowany, pergamin sztywny krawędzie składania silnie sprężyste, z załamaniami. Obiekt zabrudzony, szczególnie silnie od strony zewnętrzne,j z widocznymi plamami po muchach. Od strony zewnętrznej widoczne zacieki i rozmycia atramentów przechodzące również na lico dokumentu. Plamy i zacieki widoczne także na górnej krawędzi. Rdzawe plamki na całej powierzchni obiektu. Pieczęcie na pergaminowych lekko zdeformowanych paskach. Pasek prawy z drobnymi rozdarciami. Pieczęcie brudne w stanie dobrym.31. BO nr 45

1512, Jan Amicinus, biskup laodycejski i sufragan krakowski, transsumuje i uwierzytelnia na podstawie oryginału pismo.

Perg. J. łac. 35 x 21,5 + 3,7 cm.

Dokument na miękkim, aksamitnym pergaminie. Krawędzie składania obiektu zdeformowane, z przetarciami skóry, zabrudzeniami oraz przetarciami atramentu. Obiekt silnie zabrudzony, szczególnie kwatery zewnętrzne. Na powierzchni liczne silne plamy widoczne na obu stronach dokumentu, szczególnie duże, nieznanego pochodzenia na górnej krawędzi obiektu. Na plamach atrament całkowicie rozmyty. Plama z prawej strony o nietypowym metalicznym połysku. Na prawym zagięciu widoczny zaciek. Od strony zewnętrznej dokumentu przebarwienia części tekstu w górnej prawej kwaterze. Rdzawe plamy prawdopodobnie od nie zachowanej puszki pieczętnej przebijające na odwrocie połączone z wykruszeniem pergaminu. Nieliczne otwory po owadach. Na plice nacięcia.32. BO nr 46

1517, Zygmunt, król polski, zatwierdza Konstantemu Iwanowiczowi nadanie dóbr Krasiłów oraz pozwala mu założyć miasto na prawie niemieckim.

Perg. J. łac. 68 x 40 + 9,7 cm.

Dokument na pergaminie sztywnym, aksamitnym w dotyku. Obiekt bardzo silnie zdeformowany zwłaszcza w dolnej części na plice i w okolicach nie zachowanych pieczęci. Silne zmarszczki i zagniecenia na całej powierzchni i wokół krawędzi. Obiekt silnie zabrudzony, szczególnie kwatery zewnętrzne. Dokument ze śladami zalania, widoczne liczne zacieki, plamy, ślady błota, liczne drobne plamki rdzawe na całe powierzchni. Część plam pochodzenia mikroorganicznego. Atramenty przetarte na zgięciach dokumentu i w miejscach zacieków. Część zapisków kancelaryjnych słabo czytelna. Dokument zniszczony w 15%.33. BO nr 47

1517, Tomasz, kardynał [arcybiskup] ostrzyhomski. Legat apostolski na Czechy, Węgry i Polskę nadaje odwiedzającym w Tarnowie kościół 100 dni odpustu.

Perg. J. łac. 58,8 x 37,5 + 5,8 cm. Pieczęci wiszącej brak, pozostała blaszka owalna wisząca na sznurku.

Dokument na pergaminie dość miękkim, aksamitnym w dotyku. Krawędzie składania usztywnione, zdeformowane z dodatkowymi zagnieceniami szczególnie pionowymi. Na dolnym zagięciu pęknięcie pergaminu z wykruszeniami atramentu. Obiekt ogólnie zabrudzony, silniej kwatery zewnętrzne. Obiekt uszkodzony przez mikroorganizmy, widoczne plamki oraz efekt żelatynizacji pergaminu. Na odwrociu liczne rdzawe plamki pochodzące od metalowej puszki. Część plam z tendencją do wykruszania. Liczne drobne otwory po owadach. Sznurek od pieczęci zabrudzony z przetarciami nici. Dno (?) metalowej puszki pieczętnej skorodowane z ubytkiem z prawej strony.34. BO nr 49

1519, Piotr Tomicki, biskup przemyski, nadaje plebanowi dziesięcinę snopową we wsi Chotyniec.

Perg. J. łac. 38,6 x 21,5 + 8,6 cm. Pieczęć woskowa biskupa Tomickiego wisząca na sznurku, uszkodzona.

Dokument na miękkim, aksamitnym pergaminie. Krawędzie składania dokumentu usztywnione zdeformowane, z przetarciami i zabrudzeniami Obiekt zabrudzony, szczególnie intensywnie kwatery zewnętrzne. Nieliczne rdzawe plamy na całej powierzchni oraz zacieki - szczególnie na plice z lewej strony. Plamy brązowe na górnej krawędzi dokumentu. Na zagięciu na odwrociu z lewej strony intensywny zaciek widoczny także na licu. Sznurki przetarte, postrzępione na krawędziach, rozwarstwione Pieczęć zabrudzona z ubytkiem na dole otoka, miska pieczętna zachowana fragmentarycznie przełamana na dwie części35. BO nr 52

1532, Zygmunt, król polski, pozwala założyć wieś nad potokiem Stebniczek w starostwie przemyskim na prawie wołoskim.

Perg. J. łac. 56 x 32,9 +7,3 cm. Pieczęć woskowa wisząca na sznurku.

Pergamin sztywny, o miękkiej aksamitnej powierzchni. Sprężyste, silnie zdeformowane , zabrudzone krawędzie składania dokumentu. Obiekt ogólnie zabrudzony, szczególnie silnie kwatery zewnętrzne. Wzdłuż poziomego zagięcia intensywny zaciek – plama połączona z drobnymi ubytkami, pęknięciami pergaminu i przetarciami atramentów. Plamy i zabrudzenia dodatkowo występujące marginesach. Rdzawe plamki na zewnętrznej części dokumentu. Przebarwienia pergaminu na zapiskach kancelaryjnych. Pieczęć zabrudzona, z pionowymi spękaniami. Pęknięcie przechodzi na dolną krawędź miski pieczętnej. Sznurki uszkodzone, przedarte z ubytkami nici i końcówek wystających z misy.36. BO nr 55

1542, Instrument publiczny spisany przez Michała Skrzetuszewskiego, notariusza publicznego, zawierający opis zebrania wyborczego odbytego w refektarzu klasztoru miechowskiego.

Perg. J. łac. 75,2 x 42 + 13,1 cm. Pieczęć konwentu miechowskiego częściowo uszkodzona, wisząca na pasku pergaminowym.

Pergamin usztywniony o miejscami szorstkiej powierzchni. Krawędzie zagięć usztywnione, zdeformowane, zabrudzone, lekko zażółcone, z przetarciami pergaminu i z przetarciami atramentów. Obiekt ogólnie zabrudzony, szczególnie zewnętrzne kwatery. Drobne plamki rdzawe, mikrobiologiczne. na całej powierzchni. Pieczęć woskowa zachowana fragmentarycznie, zabrudzona. Pasek pergaminowy w dolnej części zdeformowany, z ubytkami i przedarciami, fragment wychodzący z pieczęci z lewej strony urwany.


  1   2   3   4   5


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość