Strona główna

Litowska maria (1943- ) Józef Ceynowa, Rafał Nowakowski, Maria Litowska


Pobieranie 23.96 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar23.96 Kb.
L-P

LESIAK TADEUSZ (1925-1998)
Lesiak T. : Związki heterocykliczne. Cz.1 Toruń 1969

Toruń 1970 (wyd.2)


LITOWSKA Maria (1943- )

Józef Ceynowa, Rafał Nowakowski, Maria Litowska / Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentów biologii

Toruń 1971

1973 wyd. 2*  1. wyd. 3

ŁODZIŃSKA ALICJA (1925- )
Jakościowa analiza chemiczna : aniony / Maria Czakis, Alicja Łodzińska, Antoni Swinarski

Toruń 1959

Eleonora Danilczuk, Alicja Łodzińska, Janusz Siedlewski :

Podstawy teoretyczne jakościowej analizy chemicznej i wstępne ćwiczenia laboratoryjne

Toruń 1967

Toruń 1970 wyd. 2


Analiza jakościowa : [praca zbiorowa]. Cz. 3 Aniony / [przez Marię Czekis, Alicję Łodzińską, Antoniego Swinarskiego].

1965 Wyd. 2

1969 Wyd.3

Toruń 1971 Wyd. 4


Analiza jakościowa. Cz. 2, Kationy / [pr. zbior. Eleonora Danilczuk, Karol Karpiński, Alicja Łodzińska, Janina Wojtczak. ; pod red. Antoniego Swinarskiego].

Toruń ? Wyd.1

Toruń 1965 Wyd.2

Toruń 1968 Wyd. 3

Toruń 1969 Wyd.4
Niektóre zagadnienia ochrony żywności : materiały konferencji naukowej, Toruń, 5-6. III. 1985 r. / pod red. Alicji Łodzińskiej Toruń 1986

Łodzińska A. ; Moje długie życie Toruń 2006
ŁUKASZEWICZ JERZY (1952- )

Kowalczyk-Dembińska H., Łukaszewicz J.: Chemia ogólna i jakościowa analiza

chemiczna : ćwicz. lab. Cz. 1: Omówienia teoretyczne Toruń 2003

Toruń 2008 Wyd.2 popr.


Kowalczyk-Dembińska H., Łukaszewicz J.: Chemia ogólna i jakościowa analiza

chemiczna : ćwicz. lab. Cz. 2 Opisy doświadczeń Toruń 2003

Toruń 2005 wyd. 2

Toruń 2008 wyd. 2 popr

Podstawy chemii : ćw. laboratoryjne / Łukaszewicz J. (et al.) Toruń 1992

Toruń 1997 (wyd.2)


Łukaszewicz J. Badania budowy, właściwości chemicznych ; detekcyjnych filmów

węglowych stosowanych jako czujniki wilgotności powietrza.(Praca hab.) Toruń, 2001 20817-19

ZPCH 2001/03 mfn 2132

MAZUR LEOPOLD (1925-1972)


Mazur L :Z badań pyłów kosmicznych Toruń 1973


NARĘBSKA ANNA (1926- )

Membrany i membranowe techniki rozdziału : podręcznik do ćwiczeń laboratoryjnych / pod red. Anny Narębskiej ; [aut.: Piotr Adamczak et al.]. Toruń 1996

Membrany i membranowe techniki rozdziału :Tempus Projekt JEN-04720PL

Red. Narębska A. Toruń 1997


Podstawy chemii i fizykochemii polimerów / Ostrowska J.(et al.)

Red. Narębska A. Toruń 1984Narębska A. Hydratacja i asocjacja w żelach polielektrolitów usieciowanych

(Praca hab.) Toruń 1967 *

ZCHF/67 1 egz.

NOWAKOWSKI JERZY Wacław (1949- )
Nowakowski J.W. Syntezy wybranych ddizocyjanianów org. oraz właściwości ich

Pochodnych (Praca hab.) Toruń 2000 20823-25ZCh.Org. 1843/00 mfn 1965*

NOWAKOWSKI KRZYSZTOF (1946- )
Gniłka St., Nowakowski K. ,Stachowiak-Gniłka D.: Zbiór zadań z matematyki dla chemików

Cz. 1 Poznań 1997
NOWAKOWSKI RAFAŁ (1937- 2011 )
Józef Ceynowa, Rafał Nowakowski, Maria Litowska / Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej dla studentów biologii

Toruń 1971  1. wyd. 2*

  1. wyd. 3

Maria Pietruszewska, Rafał Nowakowski, Jolanta Iwaszkiewicz-Nowak : Próba oceny stanu dydaktyki chemii i umiejętności dydaktycznych nauczycieli Toruń 1987

Wpływ domieszek chemicznych na kinetykę krystalizacji masowej i charakterystykę otrzymanych produktów krystalicznych jednozasadowego fosforanu amonowego.

Praca doktorska , Toruń 1972 – dostępna w Bibliotece GłównejUMK


ORYLSKI Zenon (1925- )
Analiza wagowa . Cz. Ogólna i przykłady oznaczeń wagowych /[oprac. E. Kozłowska, Z. Kroll, K. Orylska, Z. Orylski, W. Piotrowski ; red. H. Basińska Toruń 1964
Analiza wagowa : praca zbiorowa / Ewa Kozłowska, Zygfryd Kroll, Krystyna Orylska, Zenon Orylski, Wiktor Piotrowski : red. H. Basińska

Toruń 1967 Wyd.2
OSTROWSKA-CZUBENKO JADWIGA (1949- )

Podstawy chemii i fizykochemii polimerów / Ostrowska J.(et al.) ; Red. Narębska A. Toruń 1984Ostrowska-Czubenko J. :Wiązania jonów metali w roztworach prostych modeli polimerów


bakteryjnych.(Praca hab.) Toruń 2001 20934-36

ZCHF 2024/01 mfn 2154


PIETRUSZEWSKA MARIA (1934- )
Zadania konkursowe z chemii / Pietruszewska M. (et al.) Toruń 1994

Toruń 1998


Pietruszewska M. Podstawy dydaktyki chemii Toruń 1985

Toruń 1990 (wyd.2)


Pietruszewska M.,Nowakowski R., Iwaszkiewicz-Nowak J.

Próba oceny stanu dydaktyki chemii i umiejętności dydaktycznych

nauczycieli Toruń 1987
PISCHINGER ERNEST (1905-1980)
Technologia sody amoniakalnej : Aut.: W. Grycza, S.Kamiński, S. Leszczyński, E. Pischinger Warszawa 1953

Badania nad nową metodą otrzymywania sody : wykonane w latach 1963-1967 w Katedrze Technologii Chemicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : [praca zbiorowa / red. E. Pischinger] Toruń 1967


Badania nad nową metodą otrzymywania sody : wykonane w latach 1968-1969 w Katedrze Technologii Chemicznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu : [praca zbiorowa /

red. E. Pischinger] Toruń 1969


Badania zanieczyszczenia wód Noteci i Jeziora Pakoskiego / Ernest Pischinger, Irena Czerwińska Bydgoszcz 1962*

Tłumaczenie: Pianowe oczyszczalniki gazu : wymienniki ciepła i absorbery / M. F. Pozin, I. P. Muchlenow, E. J. Tarat ; tl. Z jęz. ros. E. Pischinger. Warszawa 1962

PISZCZEK PIOTR (1954- )

Pracownia Analizy Instrumentalnej ; ćwiczenia laboratoryjne. Cz. 1 / pod red. Edwarda Szłyka i Piotra Piszczka ; [aut. ćwiczeń Magdalena Barwiołek et al.]. Toruń 2004Piszczek Piotr


Związki koordynacyjne srebra(I) i tytanu(IV) z ligandami karboksylanowymi jako prekursory chemicznego osadzania metalicznego srebra i ditlenku tytanu z fazy gazowej. Toruń 2009


POCZOPKO STANISŁAW (1930-1974)


Poczopko St.:Termodynamiczne badania stężonych roztworów KNO3-NH4NO3-

-H2O, KCL-CO(NH2)2-H2O....... (Praca hab.) Toruń 1970* 10208ZCHF/70 1 egz.

PUZANOWSKA-TARASIEWICZ Helena (1940 - )


Puzanowska-Tarasiewicz H.:Badania nad własnościami i wykorzystaniem pochodnych

fenotiazyny jako wskaźnika redoks w analizie chem.(Praca hab.) Toruń 1975 ZCHN/75 1 egz. *


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość