Strona główna

Magdalena Chrenkoff – wykaz publikacji: Artykuły: „Amen”


Pobieranie 44.14 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar44.14 Kb.
Magdalena Chrenkoff – wykaz publikacji:
Artykuły:


  1. Amen” Henryka Mikołaja Góreckiego w kontekście tradycji interpretacji muzycznych słowa „amen”

[w:] Duchowość europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku, pod red. K. Droby, T. Maleckiej i K. Szwajgiera. Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 2004


  1. Bukiet dla Profesora. „Polna różyczka”, „Ruta” i „Macierzanka” w muzycznej interpretacji Moniuszki.

[w:] M. Janicka-Słysz, T. Malecka, K. Szwajgier (red.), Muzyka w kontekście kultury. Studia dedykowane profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin. Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 2001
3. Edvard Grieg’s „En svane” (A Swan) to H. Ibsen’s Words

[w:] Pieśń artystyczna narodów Europy (European Solo Song) [w:] Muzyka i liryka t. 8, Zeszyty Naukowe Zespołu Historii i Teorii Pieśni pod red. Mieczysława Tomaszewskiego. Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 1999


4. Idiom barkaroli w liryce wokalnej XIX wieku

[w:] Pieśń europejska między romantyzmem a modernizmem [w:] Muzyka i liryka t. 9, Zeszyty Naukowe Zespołu Historii i Teorii Pieśni pod red. Mieczysława Tomaszewskiego. Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 2000


5. Interpretacje wykonawcze pieśni Moniuszki na przykładzie pieśni „Złota rybka” do słów Jana Zachariasiewicza

[w:] Muzyka i jej konteksty, cz. I, [w:] Musica practica – musica theoretica t. 9, pod red. Teresy Brodniewicz, Hanny Kostrzewskiej i Janiny Tatarskiej

Wydawnictwo Akademii Muzycznej I.J. Paderewskiego w Poznaniu

Poznań, 2005


6. Krzysztof Penderecki “Dies Irae” – Between the Sacred and the Profane

[w:] Sacrum und Profanum in der Musik des 20. Jahrhunderts; Bratislava (Hudobné centrum) 2008, s. 165-1757. Krzysztof Penderecki in Polish Musicological Writings of the Last Decade (1992-2003)


[w:] Krzysztof Penderecki. Musik im Kontext. Konferenzbericht Leipzig 2003, herausgegeben von Helmut Loos und Stefan Keym

Gudrun Schröder Verlag, Leipzig 2006, s. 380-389


8. Liryka Byrona w pieśni XIX wieku

[w:] Poeci i ich muzyczny rezonans [w:] Muzyka i liryka t. 4, Zeszyty Naukowe Zespołu Historii i Teorii Pieśni pod red. Mieczysława Tomaszewskiego. Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 1994


9. „Litanie ostrobramskie” Stanisława Moniuszki – utwory zapomniane?

[w:] Muzyka religijna między epokami i kulturami t. II, (red. K. Turek i B. Mika); Katowice – Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2009, s. 71-87.


10. Oratorium „Św. Franciszek z Asyżu” Juliusza Łuciuka


[w:]Krakowska szkoła kompozytorska 1888-1988. Materiały sesji naukowej w 100-lecie Akademii Muzycznej w Krakowie, 22-25 listopada 1988, Teresa Malecka i Ewa Siemdaj (red.). Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 1993

11. Pieśni Moniuszki – repertuar gatunków


[w:] Pieśń polska. Rekonesans. Odrębności i pokrewieństwa. Inspiracje i echa. [w:] Muzyka i liryka t. 10, Zeszyty Naukowe Zespołu Historii i Teorii Pieśni pod red. Mieczysława Tomaszewskiego

Wydawnictwo Akademii Muzycznej w Krakowie, Kraków 200212. Pieśni religijne Stanisława Moniuszki – od łacińskiego psalmu do patriotycznej modlitwy

[w:] Muzyka religijna między epokami i kulturami t. I, (red. K. Turek i B. Mika); Katowice – Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008, s. 86-104.13. Reduction of Composition Means in the Songs by Stanisław Moniuszko
in the Context of the Status of Polish Culture During Foreign Partitions

(Ograniczenie środków kompozytorskich w pieśniach Stanisława Moniuszki, w kontekście sytuacji kultury polskiej w okresie zaborów), Bratislava (Hudobné centrum) 2008
14. Reception of the Viennese School in Krakow
(Recepcja Szkoły Wiedeńskiej w Krakowie)


Wydawnictwo Arnold Schönberg Center, Wien
15. Twórczość pieśniowa Stanisława Moniuszki. Zbiory i cykle pieśni

[w:] Semiotyka cyklu. Cykl w muzyce, plastyce i literaturze, pod red. Mieczysławy Demskiej-Trębacz, Krystyny Jakowskiej i Radosława Siomy

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2005, s. 99-112
16. Teksty analityczne w ramach grantu Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu. Studia pod redakcją Mieczysława Tomaszewskiego, Akademia Muzyczna, Kraków:

Dies irae” na 3 głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę


[w:] Twórczość... t. 3. Przełom i pierwsza synteza 1966-1971, 2010
Kosmogonia” (oddane do druku)

Hasła monograficzne do encyklopedii:
1. Encyklopedia Muzyczna PWM (red. Elżbieta Dziębowska):

Macpherson James tom 6 „M”, Kraków 2000

Milton John tom 6 „M”, Kraków 2000

Owidiusz tom 7 „NOPa”, Kraków 2002

Pariati Pietro tom 7 „NOPa”, Kraków 2002

Poe Egdar Allan tom 8 „PeR”, Kraków 2004

Pol Wincenty tom 8 „PeR”, Kraków 2004

Pichl Vaclav tom 8 „PeR”, Kraków 2004

Philidor François-André tom 8 „PeR”, Kraków 2004

Philidor – rodzina tom 8 „PeR”, Kraków 2004

(Jean Danican Philidor

André Danican Philidor

Jacques Danican Philidor

Anne Danican Philidor

Pierre Danican Philidor)Shaw George Bernard tom 9 Sa-Sł, 2007

Shelley Percy Bysshe tom 9 Sa-Sł, 2007

Sheridan Richard Brinsley tom 9 Sa-Sł, 2007

Syrokomla Władysław tom 10 Sm-Ś, 2007

Wasilewski Edmund (oddane do druku)

Wolski Włodzimierz (oddane do druku)

Zabłocki Franciszek (oddane do druku)

Zelter Carl Friedrich (oddane do druku)
2. Die Musik in Geschichte und Gegenwart, (red. Ludwig Finscher), wyd. Barenreiter- Metzler

Marek Stachowski (Personenteil) wyd. 2007

Lipski Stanisław Samuel (Personenteil - Supplement) wyd. 2008

3. Słownik Kompozytorzy polscy 1918-2000 (red. Marek Podhajski), wyd. Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Warszawa / Gdańsk 2005:

Buczek Barbara

Garścia Janina

Kirkov Michał

Łuciuk Juliusz

Machl Tadeusz

Prace redakcyjne:

1. BEETHOVEN. Studia i interpretacje (Z dziejów recepcji. Struktura i ekspresja. Beethoven i europejski ruch romantyczny)

Materiały z Międzynarodowych Sympozjów Naukowych towarzyszącym Wielkanocnym Festiwalom Ludwiga van Beethovena odbywającym się w ramach Festiwalu Kraków 2000 Europejskie Miasto Kultury (1997-1999), red. Mieczysław Tomaszewski i Magdalena Chrenkoff, wyd. Akademia Muzyczna Kraków 2000wersja obcojęzyczna:

BEETHOVEN. Studien und Interpretationen (Zur Geschichte der Rezeption. Struktur und Expression. Beethoven und die Europaische Romantische Bewegung)

red. Mieczysław Tomaszewski i Magdalena Chrenkoff

wyd. Akademia Muzyczna Kraków 2000
2. BEETHOVEN 2. Studia i interpretacje (Od Beethovena do Mahlera – w kręgu wielkiej symfoniki. Beethoven i muzyka xx wieku, »wieku apokalipsy i nadziei«. Beethoven – Schubert – Chopin; w poszukiwaniu ekspresji własnej egzystencji)

Materiały z Międzynarodowych Sympozjów Naukowych towarzyszącym Wielkanocnym Festiwalom Ludwiga van Beethovena (2000-2002), red. Mieczysław Tomaszewski i Magdalena Chrenkoff, wyd. Akademia Muzyczna Kraków 2003wersja obcojęzyczna:

BEETHOVEN 2. Studien und Interpretationen (Von Beethoven zu Mahler. Beethoven und die Musik des 20. Jhs. Beethoven – Shubert – Chopin)

red. Mieczysław Tomaszewski i Magdalena Chrenkoff

wyd. Akademia Muzyczna Kraków 2003
3. BEETHOVEN 3. Studien und Interpretationen (Beethoven und die Barockzeit. Beethoven: Inspirationen, Kontext, Resonanz. Beethoven zwischen Nord und Süd)

Materiały z Międzynarodowych Sympozjów Naukowych towarzyszących Wielkanocnym Festiwalom Ludwiga van Beethovena (2003-2005) red. Mieczysław Tomaszewski i Magdalena Chrenkoff, wyd. Akademia Muzyczna Kraków 2006


4. BEETHOVEN 4. Studien und Interpretationen (Erbe und Resonanz. Beethoven. Musik und Literatur. Beethoven und sein Wien)

Materiały z Międzynarodowych Sympozjów Naukowych towarzyszących Wielkanocnym Festiwalom Ludwiga van Beethovena (2006-2008) red. Mieczysław Tomaszewski i Magdalena Chrenkoff, wyd. Akademia Muzyczna Kraków 20095. Regina Chłopicka, Krzysztof Penderecki. Musica sacra – Musica profana, red. Magdalena Chrenkoff, wyd. Instytut Adama Mickiewicza: Warszawa 2003

6. Studies in Penderecki, vol. II. Penderecki and the Avant Garde

red. R. Robinson i R. Chłopicka (członkostwo w Editorial Board oraz koordynacja Magdalena Chrenkoff), wyd. Prestige Publications: Princeton, New Jersey 2003


7. Redakcja książek programowych:

4. Festiwal Muzyki Polskiej, Kraków 9-16 listopada 2008

5. Festiwal Muzyki Polskiej, Kraków 9-15 listopada 2009

6. Festiwal Muzyki Polskiej, Kraków 5-11 listopada 2010


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość