Strona główna

Matematyka algebra dla studentów / Julian Klukowski, Ireneusz Nabiałek. Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. 325, [1] s.; 24 cm Sygn. 1520 1522, 2955 4 egz


Pobieranie 47.39 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar47.39 Kb.
MATEMATYKA


 1. ALGEBRA dla studentów / Julian Klukowski, Ireneusz Nabiałek. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 325, [1] s. ; 24 cm
  Sygn. 1520 - 1522 , 2955
  4 egz. 2. ALGEBRA dla studentów / Julian Klukowski, Ireneusz Nabiałek. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2002. - 325, [1] s.; ; 24 cm
  Sygn. 2224 – 2225
  2 egz. 3. ALGEBRA i analiza matematyczna dla licealistów i kandydatów na wyższe uczelnie / Wojciech Żakowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 376 s.: tabl., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 2716 - 2718 , 3014 , 2922
  5 egz. 4. ALGEBRA liniowa 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 8 zm. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2001. - 163 s.: rys., schem.,tab., wykr ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechniki Wrocławskiej)
  Sygn. 58 , 1141 - 1150 , 4307, 14286
  13 egz. 5. ALGEBRA liniowa 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. - Wyd 7 rozsz.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2000. - 135 s.: rys, wykr. ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechniki Wrocławskiej)
  Sygn. 1151 – 1160
  10 egz. 6. ALGEBRA liniowa 1 : kolokwia i egzaminy / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 5 popr. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2001. - 106 s. : rys., wykr ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechnik)
  Sygn. 1181
  1 egz. 7. ALGEBRA liniowa 1 : kolokwia i egzaminy / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 4 uzup. - Wrocław : GiS, 2000. - 107 s. : rys., tab., wykr ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechnik)
  Sygn. 8048
  1 egz. 8. ALGEBRA liniowa 1 : kolokwia i egzaminy / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 3 uzup. - Wrocław : GiS, 1999. - 104 s. : rys., wykr ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechniki Wrocławskiej)
  Sygn. 1182 – 1185
  4 egz. 9. ALGEBRA liniowa 1 : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 7 popr.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2001. - 167 s.: rys. ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechniki Wrocławskiej)
  Sygn. 59 , 1161 – 1180
  21 egz. 10. Algebra liniowa 1 : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas.- Wyd. 8 popr.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2002.
  (Matematyka dla Studentów Politechnik)
  Sygnatura: 25271
  1 egz. 11. ALGEBRA liniowa 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 5 rozsz.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2000. - 122 s.: rys., wykr. ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechniki Wrocławskiej)
  Sygn. 60
  1 egz. 12. ALGEBRA liniowa 2 : przykłady i zadania / Teresa Jurlewicz, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 4 uzupeł.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2000. - 143 s.: rys. ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechniki Wrocławskiej)
  Sygn. 61
  1 egz. 13. ALGEBRAICZNE aspekty kryptografii / Neal Koblitz; dod. Alfred J. Menezes, Yi-Hong Wu, Robert J. Zuccherato; tł. z ang. Witold Kraśkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 256 s. : rys., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 7287, 17316 – 17318
  4 egz.
 14. ANALIZA danych : metody statystyczne i obliczeniowe / Siegmund Brandt; tł. z ang. Lech Szymanowski. - Wyd. 2 zm. dodr. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 730, [2] s. : rys., tab., wykr ; 25 cm + CD-ROM
  Sygn. 3686
  1 egz. 15. ANALIZA funkcjonalna / Walter Rudin; tł. Piotr Sołtan, Tadeusz Świrszcz, Grzegorz Świrszcz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 440 s.; 1 rys. ; 24 cm
  Sygn. 1646
  1 egz. 16. ANALIZA matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 11 zm.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2001. - 197 s.: rys., wykr. ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechnik)
  Sygn. 62 , 1186 – 1205
  21 egz. 17. ANALIZA matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 12 powiększone. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2002. - 214 s.: rys., wykr. ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechnik)
  Sygn. 2876
  1 egz. 18. ANALIZA matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 5 pow.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2001. - 138 s.: il. ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechniki Wrocławskiej)
  Sygn. 1226 – 1230
  5 egz.

 1. Analiza matematyczna 1 : kolokwia i egzaminy / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas.- Wyd. 16 uzup.- Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2014.
  (Matematyka dla Studentów Politechnik)
  Sygnatura: 35323
  1 egz. 2. ANALIZA matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 10 zm.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2001. - 182 s.: rys., wykr. ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechnik)
  Sygn. 63 , 1206 – 1225
  21 egz. 3. ANALIZA matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 11 powiększone. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2002. - 210 s.: rys., wykr. ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechnik)
  Sygn. 2942 , 4256 , 2877 – 2880
  6 egz. 4. ANALIZA matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 6 popr.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 1998. - 100 s.: rys., wykr. ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechniki Wrocławskiej)
  Sygn. 64
  1 egz. 5. ANALIZA matematyczna 2 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 9 rozsz.. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2001. - 133 s.: rys., wykr. ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechniki Wrocławskiej)
  Sygn. 65
  1 egz. 6. ANALIZA matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Wyd. 26 Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 2 / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 491, [1] s. : rys., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 486
  1 egz. 7. ANALIZA matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Wyd. 27, 2 dodr Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 2 / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 491, [1] s. : rys., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 8784 – 8786
  3 egz. 8. ANALIZA matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Wyd. 27 dodr Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 1 / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000. - 510, [2] s. : rys., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 30
  1 egz. 9. ANALIZA matematyczna w zadaniach / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Wyd. 29, 2 dodr Analiza matematyczna w zadaniach. Cz. 1 / Włodzimierz Krysicki, Lech Włodarski. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - 510, [2] s. : rys., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 8781 – 8783
  3 egz.

 1. Analiza matematyczna w zadaniach. 1 / W. Krysicki, L. Włodarski.- Wyd. 29, 8 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
  Sygnatura: 34765
  1 egz
  . 2. ANGIELSKO-POLSKI słownik matematyczny / red. Hanna Jezierska. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2003. - 147, [5] s., [8] k. tabl. : tab ; 20 cm. - (Słownik Podręczny)
  Sygn. 13743
  1 egz. 3. BIOSTATYSTYKA / red. Andrzej Stanisz. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2005. - 410 s. : rys., schem., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 12597 – 12598, 12685 - 12686
  4 egz. 4. BIOSTATYSTYKA : wykorzystanie metod statystycznych w pracy badawczej w naukach biomedycznych / Cezary Watała. - Bielsko-Biała : Alfa-medica press, cop. 2002. - 423 s. : schem., tab., wykr ; 24 cm + CD-ROM
  Sygn. 8551 – 8552
  2 egz. 5. BIOSTATYSTYKA w zadaniach / Roman Gondko, Alojzy Zgirski, Maria Adamska; Uniwersytet Łódzki. - Wyd. 2. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2001. - 473 s., [2] k. tabl. złoż.: rys., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 8553 – 8554
  2 egz. 6. ĆWICZENIA z matematyki w Excelu : dla szkoły średniej / Czesława Kuźniewska, Andrzej Szczygieł. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Mikom, 2001. - 124 s. : rys., wykr ; 23 cm + dyskietka . - (Ćwiczenia z ...)
  Sygn. 773
  1 egz.

 1. dtv-Atlas Mathematik. Bd. 2, Analysis und angewandte Mathematik / Fritz Reinhardt, Heinrich Soeder ; Graph. Gerd Falk.- 11., durchges. und korrig. Aufl.- München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2003
  (dtv 3008)
  Sygnatura: 21181
  1 egz.
 1. dtv-Atlas Mathematik. Bd. 1, Grundlagen, Algebra und Geometrie / Fritz Reinhardt, Heinrich Soeder ; Graph. Gerd Falk.- 12., durchges. Aufl.- München : Deutscher Taschenbuch Verlag, 2001
  (dtv 3007)
  Sygnatura: 21180
  1 egz. 2. ELEMENTY lingwistyki matematycznej i teorii automatów / Władysław Homenda. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005. - 262 s. : rys., schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 13057
  1 egz.
 3. ELEMENTY lingwistyki matematycznej i teorii automatów / Władysław Homenda. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2005. - 262 s. : rys., schem., tab. ; 23 cm
  Sygn. 18426
  1 egz.

 1. Elementy matematyki dla ekonomistów / Mirosława Mikosz ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile. Instytut Ekonomiczny.- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2006.
  Sygnatura: 16995
  1 egz. 2. ELEMENTY matematyki wyższej / Ryszard Nowakowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. Elementy matematyki wyższej. T. 1 / Ryszard Nowakowski. - Wrocław : Wydaw. Naukowo Oświatowe Alef, 1998. - 300 s. : rys., wykr. ; 24 cm + err.
  Sygn. 3385
  1 egz. 3. ELEMENTY matematyki wyższej / Ryszard Nowakowski Elementy matematyki wyższej. T. 2 / Ryszard Nowakowski. - Wrocław : Wydaw. Naukowo Oświatowe Alef, 2000. - 251 s. : rys., wykr. ; 24 cm + err.
  Sygn. 3386
  1 egz.
 4. ELEMENTY matematyki wyższej / Ryszard Nowakowski. - Wyd. 2 popr. i rozsz. Poradnik samouka : suplement do podręcznika Elementy matematyki wyższej / Ryszard Nowakowski. - Wrocław : Wydaw. Naukowo Oświatowe Alef, 2001. - 200 s. : rys., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 3387
  1 egz.

 1. Elementy matematyki wyższej /Antoni Sobotka.- Wyd. 2 popr. i uzup.- Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1972.
  Sygnatura: 8084
  1 egz.
 2. ELEMENTY równań różniczkowych w studiach techniki / Ryszard Nowakowski. - Wrocław : Wydaw. Naukowo Oświatowe Alef, [200?]. - 104 s. : wykr. ; 21 cm + err.
  Sygn. 3384
  1 egz. 3. Gabinet zagadek matematycznych / Ian Stewart ; przeł. Agnieszka Sobolewska.- Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 2011.
  Sygnatura: 33208 , 33209 , 33210
  3 egz.
 4. GEOMETRIA obliczeniowa : algorytmy i zastosowania / Mark de Berg, Marc van Kreveld, Mark Overmars, Otfried Schwarzkopf ; tł. z ang. Mirosław Kowaluk. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. - XI, 430, [3] s. : mapy, rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 23274 – 23276
  3 egz. 5. Jak to rozwiązać ? / G. Polya ; z jęz. ang. tł. Leszek Kubik.- Wyd. 3, 1 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
  Sygnatura: 33205 , 33206 , 33207
  3 egz. 6. Koło matematyczne w gimnazjum : (tematycznie ułożone zadania godne zainteresowania) / Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Mirosław Uscki ; [Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych].- Toruń : Wydawnictwo "Aksjomat" Piotr Nodzyński, 2010.
  Sygnatura: 33190 , 33191 , 33192 , 33193 , 33194 , 33195
  6 egz. 7. Kwadraty magiczne / Zbigniew Bobński, Piotr Nodzyński, Adela Świątek.- Toruń : Aksjomat, 2010.
  (Miniatury Matematyczne dla szkół podstawowych ; 30)
  Sygnatura: 33178 , 33179 , 33180 , 33181 , 33182 , 33183
  6 egz. 8. LOGIKA i teoria mnogości : ujęcie systematyczno - historyczne / Kazimierz Trzęsicki. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2003. - 471 s. : rys., schem., tab. ; 23 cm . - (Problemy Współczesnej Nauki. Teoria i Zastosowania. Informatyka)
  Sygn. 15002 – 15005
  4 egz. 9. Matematyczno-przyrodniczy czar par : gry i zabawy konkursowe dla gimnazjalistów / Jolanta Piekarska, Anna Widur.- Opole : Nowik, 2001.
  Sygnatura: 33202 , 33203 , 33204
  3 egz. 10. MATEMATYKA / komitet red. tomu Kazimierz Cegiełka [et al.]; red. tomu Maria Gronkowska [et al.]; Wiktor Bartol [et al.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - [8], 360, [4] s. : kolor. portr., rys. , tab., wykr ; 25 cm . - (Encyklopedia dla Wszystkich)
  Sygn. 1043
  1 egz. 11. MATEMATYKA : algebra / Fritz Kammermeyer, Roland Zerpies; [tł. Anna Just]. - Warszawa : Muza, 1998. - 147 s.: tab., wykr. ; 16 cm . - (Bez Problemów)
  Sygn. 1912 – 1929
  18 egz. 12. MATEMATYKA : definicje, twierdzenia, przykłady, zadania / Wacław Leksiński, Ireneusz Nabiałek, Wojciech Żakowski. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 494 s. : rys., tabl., wykr ; 24 cm . - (Podręczniki Akademickie. EIT : Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja)
  Sygn. 599
  1 egz. 13. Matematyka : kompendium : [wzory i reguły, liczne przykłady z rozwiązaniami, od elementarnych działań do matematyki wyższej] / Katja Maria Delventhal, Alfred Kissner, Malte Kulick ; z niem. przeł. Beata Szemberg, Tomasz Szemberg.- Warszawa : Świat Książki, cop. 2005.
  (Zamiast Korepetycji)
  Sygnatura: 35674
  1 egz. 14. Matematyka : kurs inżynierski / Lechosław Hącia ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2006.
  Sygnatura: 16327
  1 egz.

 1. Matematyka : nowe vademecum : zadania klasyczne i testy / Tadeusz Supady.- Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Tukan Remy, 1999.
  Sygnatura: 16858
  1 egz. 2. MATEMATYKA : poradnik encyklopedyczny / I. N. Bronsztejn, Il'ja Nikolaevič Bronštejn, K. A. Siemiendiajew, Konstantin Adol'fovič Semendjaev; tł. Stefan Czarnecki, Robert Bartoszyński. - Wyd. 19. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 856 s.. : rys., tabl., wykr ; 17 cm + [2] s. tabl. luz
  Sygn. 4078
  1 egz. 3. MATEMATYKA abelowa : w dwóchsetlecie urodzin Nielsa Henrika Abela (1802-1829) : XVII Ogólnopolska Szkoła Historii Matematyki, NowySącz, 9-13 czerwca 2003 roku / red. Witold Więsław. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu : Wydaw. Fundacja, 2004. - 170 s. : faks., fot., port., rys. ; 24 cm
  Sygn. 11922
  1 egz. 4. MATEMATYKA dla ekonomistów / Jerzy Gawinecki.- Wyd. 2 uzup. i popr.- Warszawa : Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, cop. 1998.
  Sygnatura: 9867
  1 egz.
 5. MATEMATYKA dla licealistów : podręcznik do I klasy / Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna - Krzysztof Pazdro, 1999. - 274 s. : 1 mapa, 1 pl., rys. (w tym kolor.), tab. (w tym kolor.), wykr. (w tym kolor.) ; 24 cm
  Sygn. 4277 – 4278
  2 egz.
 6. MATEMATYKA dla szkół średnich / Jadwiga Nikodem, Kazimierz Nikodem. - Wyd. 5. - Bielsko-Biała : Park, cop. 2000. - 375, [1] s.: rys., wykr. ; 10 cm . - (Słowniki P)
  Sygn. 1930 , 1894 - 1899 , 1909 - 1911 , 1907 , 1903 - 1905 , 1901 , 1892
  16 egz. 7. MATEMATYKA dla szkół średnich / Jadwiga Nikodem, Kazimierz Nikodem. - Wyd. 4. - Bielsko-Biała : Park, cop. 2000. - 375, [1] s.: rys., wykr. ; 10 cm . - (Słowniki P)
  Sygn. 1931 , 1908 , 1893 , 1906 , 1902 , 1900
  6 egz. 8. MATEMATYKA I : podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum / Maciej Bryński, Norbert Dróbka. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 1996. - 239, [1] s. : rys., tab., wykr ; 21 cm
  Sygn. 4276
  1 egz. 9. Matematyka na co dzień : po co ja się tego uczę w gimnazjum? / Renata Uliasz, Barbara Kamińska.- Opole : Wydawnictwo Nowik, 2002.
  Sygnatura: 33223 , 33224 , 33225 , 33226 , 33227 , 33228
  6 egz. 10. MATEMATYKA ogólna 1. Elementy logiki, teorii mnogości, analizy matematycznej i stochastyki / Adam Płocki. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu : Wydaw. Fundacja, 2003. - 285 s. : fot., port., rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 9384
  1 egz. 11. Matematyka to nie czarna magia : zbiór zadań na kółka matematyczne w gimnazjum / Barbara Stryczniewicz.- Wyd. 2.- Opole : Wydawnictwo Nowik, 2009.
  Sygnatura: 33211 , 33212 , 33213 , 33214 , 33215 , 33216
  6 egz. 12. Matematyka wokół zegara / Zbigniew Bobiński, Piotr Nodzyński, Adela Świątek ; Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych.- Toruń : Wydawnictwo Aksjomat, Piotr Nodzyński, cop. 2008.
  (Miniatury Matematyczne dla Szkół Podstawowych ; 24)
  Sygnatura: 33184 , 33185 , 33186 , 33187 , 33188 , 33189
  6 egz. 13. MATEMATYKA wspomagająca zarządzanie (W OPRACOWANIU) / red. Krzysztof Piasecki; współaut. Jadwiga Abtowa. - Poznań : Akademia, 1994. - 511 s.: rys., wykr. ; 24 cm
  1 egz. 14. MATEMATYKA. - Wyd. 10 Matematyka. Cz. 4 / Wojciech Żakowski, Wacław Leksiński. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. - 431, [1] s. : rys., wykr ; 24 cm . - (Podręczniki Akademickie. EIT : Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja)
  Sygn. 598
  1 egz. 15. MATEMATYKA. - Wyd. 10 popr Matematyka. Cz. 3 / Tadeusz Trajdos. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1999. - 387, [1] s. : rys., wykr ; 23 cm . - (Podręczniki Akademickie. EIT : Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja)
  Sygn. 597
  1 egz. 16. MATEMATYKA. - Wyd. 14 Matematyka. Cz. 2, Analiza matematyczna / Wojciech Żakowski, Witold Kołodziej. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 360 s. : rys., wykr ; 24 cm . - (Podręczniki Akademickie. EIT : Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja)
  Sygn. 596
  1 egz. 17. MATEMATYKA. - Wyd. 17 Matematyka. Cz. 1, Analiza matematyczna / Wojciech Żakowski, Grzegorz Decewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2000. - 256 s. : rys., tab., wykr ; 23 cm . - (Podręczniki Akademickie. EIT : Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja)
  Sygn. 595
  1 egz.

 1. Metody i narzędzia zapisu i udostępniania danych : praca zbiorowa / redakcja naukowa Tadeusz Grabiński, Dorota Wilk-Kołodziejczyk, Marta Woźniak-Zapór.- Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014.
  Sygnatura: 36426
  1 egz. 2. METODY numeryczne / Zenon Fortuna, Bohdan Macukow, Janusz Wąsowski. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - 383, [1] s. : rys., tab., wykr ; 24 cm . - (Podręczniki Akademickie. EIT : Elektronika, Informatyka, Telekomunikacja)
  Sygn. 691
  1 egz. 3. Modele dynamiki układów fizycznych dla inżynierów : zasady i przykłady konstrukcji modeli dynamicznych obiektów automatyki / Anna Czemplik.- Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.
  Sygnatura: 27437 , 27438 , 27439 , 27440 , 27441 , 27442
  6 egz. 4. Nowe gry i zabawy matematyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Alicja Kozłowska-Brzoza.- Wyd. 3.- Opole : Wydawnictwo Nowik, 2012.
  Sygnatura: 33196 , 33197 , 33198 , 33199 , 33200 , 33201
  6 egz.
 5. NOWOCZESNE kompendium matematyki / I. N. Bronsztejn, K. A. Siemiendiajew, Gerhard Musiol, Heiner Mühlig; tł. z niem Andrzej Szczech; tł. z niem. Marek Gorzecki. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2004. - XLIV, 1258, [2] s. : rys., tab., tabl., wykr ; 21 cm
  Sygn. 10299
  1 egz. 6. Optymalizacja : wybrane metody z przykładami zastosowań / Jan Kusiak, Anna Danielewska-Tułecka, Piotr Oprocha ; red. nauk. Jan Kusiak.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  Sygnatura: 27568 , 27569 , 27570 , 27571
  4 egz.

 1. Podstawy matematyki i statystyki : dla biologów, lekarzy i farmaceutów / Jean Martin ; tł. Stanisław Orzeszyna i Urszula Wilczyńska.- Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1972.
  Sygnatura: 8081
  1 egz. 2. POLSKO-ANGIELSKI słownik matematyczny / red. Hanna Jezierska. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 143, [3] s., [8] k. tabl. : tab ; 20 cm. - (Słownik Podręczny)
  Sygn. 13742
  1 egz. 3. PORADNIK radio- i teleelektryka / red. Jerzy Antoniewicz Poradnik radio- i teleelektryka. A. Tablice matematyczne, fizyczne i materiałowe / red. Jerzy Antoniewicz ; Stefan Czarnecki [et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1959. - XI, 293, [4] s. : tab., tabl., wykr ; 24 cm + err.
  Sygn. 3887
  1 egz.

 1. Przegląd metod numerycznych na ćwiczenia laboratoryjne / Anita Uściłowska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2009.
  Sygnatura: 28497
  1 egz.

 1. Repetytorium z matematyki / Tomasz Karolak.- Warszawa : Skrypt, cop. 2004.
  Sygnatura: 16855
  1 egz. 2. Repetytorium z matematyki / Marian Matłoka.- Poznań : Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, 1999.
  Sygnatura: 16856
  1 egz. 3. REPETYTORIUM z matematyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia / Danuta Zakrzewska, Marek Zakrzewski. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2000. - 551, [1] s.: rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 81 , 47 , 1653
  3 egz. 4. REPETYTORIUM z matematyki dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia / Danuta Zakrzewska, Marek Zakrzewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2002. - 551, [1] s.: rys., tab., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 3866 , 3239 – 3242, 16857
  6 egz. 5. ROZMYTY świat zbiorów, liczb, relacji, faktów, reguł i decyzji / Andrzej Łachwa. - Warszawa : Exit, 2001. - 283 s.; rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Problemy Współczesnej Nauki. Teoria i Zastosowania. Informatyka)
  Sygn. 1096
  1 egz. 6. RÓWNANIA różniczkowe zwyczajne : teoria, przykłady, zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wyd. 6 zm. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza GiS, 2001. - 250 s.; rys., tab., wykr. ; 23 cm . - (Matematyka dla Studentów Politechnik)
  Sygn. 2000
  1 egz. 7. ŚWIAT matematyki / Philip J. Davis, Reuben Hersh, Elena Anne Marchisotto; tł. Roman Duda. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 416, [2] s.: faks., fot., portr., rys. ; 24 cm
  Sygn. 180
  1 egz. 8. TABLICE matematyczne : [definicje, twierdzenia, własności, wzory] / Alicja Cewe, Halina Nahorska, Irena Pancer. - Gdańsk : Podkowa, 1998. - 139 s.: rys. kolor., tab., wykr. kolor., ; 25 cm . - (Matematyka)
  Sygn. 181
  1 egz. 9. TABLICE matematyczne : [definicje, twierdzenia, własności, wzory] / Alicja Cewe, Halina Nahorska, Irena Pancer. - Gdańsk : Podkowa, 2002. - 139 s.: rys. kolor., tab., wykr. kolor., ; 25 cm . - (Matematyka)
  Sygn. 2766 – 2767
  2 egz. 10. TABLICE matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne / Tomasz Szymczyk, Stanisłw Rabiej, Anna Pielesz, Jan Desselberger. - Wyd. 6. - Bielsko-Biała : Park, cop. 2001. - 412 s., [3] k. tabl. złoż. : rys., tab., tabl. (w tym kolor.), wykr. ; 21 cm
  Sygn. 16385
  1 egz.
 11. TEORIA automatów i lingwistyka matematyczna / Stanisław Kowalski, Andrzej Włodzimierz Mostowski. - Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1979. - 115, [1] s. : rys., schem., tab. ; 24 cm
  Sygn. 4530
  1 egz. 12. TOMOGRAFIA komputerowa : budowa urządzeń CT : algorytmy rekonstrukcyjne / Robert Cierniak. - Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2005. - 430 s. : fot., rys., schem., tab., wykr. ; 24 cm . - (Problemy Współczesnej Nauki. Teoria i Zastosowania. Informatyka)
  Sygn. 13104 – 13105
  2 egz. 13. Wprowadzenie do ćwiczeń laboratoryjnych z metod numerycznych / Anita Uściłowska ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile.- Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica, 2007.
  Sygnatura: 20509
  1 egz.
 1. Wprowadzenie do teorii grafów / Robin J. Wilson ; z jęz. ang. przeł. Wojciech Guzicki.- Wyd. 2, 7 dodr.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  Sygnatura: 34219 , 34220 , 34221 , 34222
  4 egz. 2. WSTĘP do matematyki współczesnej / Helena Rasiowa. - Wyd. 12. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 302, [2] s.: rys., 3 wykr. ; 24 cm
  Sygn. 184
  1 egz. 3. Wybrane zagadnienia matematyki / Karol Selwat.- Legnica : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona, 2009.
  (Seria Wydawnicza Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy)
  Sygnatura: 31221
  1 egz. 4. WYKŁADY z analizy matematycznej / Ryszard Rudnicki. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, cop. 2001. - 536, [2] s. : rys., wykr ; 24 cm
  Sygn. 583
  1 egz. 5. WYKŁADY z kombinatoryki : przeliczanie / Zbigniew Palka, Andrzej Ruciński. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2004. - 199, [1] s. : rys ; 24 cm
  Sygn. 10007 – 10008
  2 egz. 6. ZADANIA z matematyki dla wyższych uczelni technicznych / Włodzimierz Stankiewicz. - Wyd. 11 dodr Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Cz. A / Włodzimierz Stankiewicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - 274, [5] s. : rys., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 4387
  1 egz. 7. ZADANIA z matematyki dla wyższych uczelni technicznych / Włodzimierz Stankiewicz. - Wyd. 12 Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Cz. A / Włodzimierz Stankiewicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - 274, [6] s. : rys., tab., wykr ; 23 cm
  Sygn. 4447
  1 egz. 8. ZADANIA z matematyki dla wyższych uczelni technicznych / Włodzimierz Stankiewicz. - Wyd. 11 dodr Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Cz. B / Włodzimierz Stankiewicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2001. - S. [4], 275-738 : rys., wykr ; 23 cm
  Sygn. 4388
  1 egz. 9. ZADANIA z matematyki dla wyższych uczelni technicznych / Włodzimierz Stankiewicz. - Wyd. 12 Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Cz. B / Włodzimierz Stankiewicz. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2003. - S. [4], 275-738 : rys., wykr ; 23 cm
  Sygn. 4448
  1 egz. 10. ZARYS matematyki wyższej dla studentów / Roman Leitner. - Wyd. 12 Zarys matematyki wyższej dla studentów. Cz. 1 / Roman Leitner. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - 447, [1] s. : rys., tab., wykr ; 24 cm
  Sygn. 702 , 4930
  2 egz. 11. ZARYS matematyki wyższej dla studentów / Roman Leitner. - Wyd. 8 Zarys matematyki wyższej dla studentów. Cz. 3 / Roman Leitner, Janusz Zacharski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1998. - 341, [1] s. : rys., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 703 , 4335 - 4339 , 4932 - 4933 , 2920
  9 egz. 12. ZARYS matematyki wyższej dla studentów / Roman Leitner. - Wyd. 9 Zarys matematyki wyższej dla studentów. Cz. 2 / Roman Leitner. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - 479, [1] s. : rys., tabl., wykr ; 24 cm
  Sygn. 784 , 4931
  2 egz. 13. ZBIÓR zadań z analizy matematycznej / Józef Banaś, Stanisław Wędrychowicz. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001. - 483, [1] s.: rys., wykr. ; 24 cm
  Sygn. 2919
  1 egz. 14. ZBIÓR zadań z matematyki : dla studentów wyższych uczelni ekonomicznych / Teresa Bażańska, Maria Nykowska. - Warszawa : Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze KWANTUM, cop. 1997. - 463 s. : rys., tabl., wykr ; 23 cm
  Sygn. 3381
  1 egz.
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość