Strona główna

Materiał pomocniczy do procedur postępowania przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia uszczegóławiający postępowanie w przypadku pacjenta z objawami chorobowymi spełniający kryteria B+C / A+C / A+B+C


Pobieranie 14.63 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.63 Kb.


Materiał pomocniczy do procedur postępowania przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia uszczegóławiający postępowanie w przypadku pacjenta z objawami chorobowymi spełniający kryteria B+C / A+C / A+B+C

Zespoły Ratownictwa Medycznego
Transport

 1. Decyzję odnośnie transportu oraz ewentualnego konwoju policji dyspozytor uzgadnia z Lekarzem Koordynatorem Ratownictwa Medycznego tel. (22)5951304

 2. Dyspozytor powiadamia o transporcie:

 1. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie ul. Wolska 37 tel.(22) 59-51-304

 2. Policję (jeśli będzie konwój) tel. (22) 60-36-555, (22) 60-36-262

 3. Państwową Straż Pożarną tel. (22) 59-67-998, 609998998

 1. Transport pacjenta powinien odbywać się przy użyciu kapsuły izolacyjnej.Środki ochrony osobistej

 1. Każdy członek ZRM zakłada kombinezon, maskę, ochraniacze na buty, okulary-gogle, rękawice krótkie (jednorazowe niejałowe) jako pierwsze oraz rękawice dłuższe (za nadgarstek) zaciągnięte na rękaw kombinezonu jako drugie. Wszystkie elementy kombinezonu muszą być oklejone szeroką taśmą izolacyjną, aby zachować jego szczelność. Należy zwrócić uwagę na odpowiedni rozmiar kombinezonu, jego stan oraz termin przydatności.

 2. Jeden członek zespołu podchodzi do pacjenta i wykonuje medyczne czynności ratunkowe, potem jedzie z nim w przedziale medycznym. Tylko jeżeli konieczne (np. w celu przetransportowania do pojazdu, jeżeli pacjent nie jest w stanie poruszać się o własnych siłach) do pacjenta może podejść następny członek zespołu.

 3. Jeden z członków ZRM, który nie miał bezpośredniego kontaktu
  z pacjentem ma za zadanie cały czas obserwować członka zespołu, który przebywał / przebywa z pacjentem. Szczególnie zwraca uwagę na prawidłowość używania i stan ubrania ochronnego.
Wywiad

Wywiad od pacjenta powinien być uzupełniony o następujące informacje:

 • Czy w ciągu ostatnich 21 dni pacjent był w:

 • Gwinei, Liberii, Sierra Leone, Demokratycznej Republice Kongo, ………………………………….……………………(aktualne dane: www.gis.gov.pl)

 • Kiedy opuścił ten kraj.

 • Czy miał w ciągu ostatnich 21 dni bezpośredni kontakt z osobą chorą / podejrzaną o zachorowanie / zmarłą z powodu gorączki Ebola.

 • Czy miał tam kontakt z: nietoperzami, gryzoniami, małpami, lub ich zwłokami.

 • Czy ma gwałtownie narastające objawy: gorączkę powyżej 38,5°C, ból głowy, bóle mięśni, wymioty, biegunkę, ból brzucha, krwawienia (nie wynikające
  z innych przyczyn).


Przekazanie pacjenta szpitalowi

 1. Karetka podjeżdża bezpośrednio do śluzy W Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym w Warszawie znajdującej się w pawilonie nr 2. Karetka ustawia się tyłem do drzwi śluzy i oczekuje na otwarcie drzwi zewnętrznych. Drzwi wewnętrzne muszą być zamknięte.

 2. Zespół karetki nie ma bezpośredniego kontaktu z personelem szpitala.

 3. Załoga ZRM wprowadza pacjenta do śluzy w kapsule izolacyjnej. Pozostawia go tam, wraz z kapsułą izolacyjną, i opuszcza śluzę zamykając drzwi.

 4. Pacjenta przejmuje personel szpitala, wprowadza go do izolatki. Następnie wystawia nosze do śluzy, wraz z preparatem dezynfekcyjnym wytwarzającym „suchą mgłę” (środek typu Nocospray), opuszcza śluzę i zamyka drzwi wewnętrzne.Dekontaminacja

 1. Załoga ZRM odbiera nosze ze śluzy, zamyka drzwi zewnętrzne i wkłada nosze do karetki.

 2. Oczekuje wewnątrz karetki na rozpoczęcie dekontaminacji przez PSP i ściśle stosuje się do zaleceń prowadzących dekontaminację.

 3. Załoga wstawia do środka urządzenie do dezynfekcji, włącza system dekontaminacji na około 40 min i zamyka drzwi ambulansu.

 4. W przestrzeni dekontaminacyjnej funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej dokonują dekontaminacji załogi ZRM i karetki z zewnątrz.

 5. Kombinezony po dekontaminacji są zdejmowane przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i utylizowane jako niebezpieczny odpad medyczny.

 6. Ewentualną decyzję o poddaniu pracowników ZRM kwarantannie podejmuje na miejscu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, który nadzoruje przebieg procesu dekontaminacji.


Uwaga:

W przypadku odmowy współpracy przez pacjenta, lekarz może zastosować środki przymusu bezpośredniego oraz zwrócić się o pomoc w jego zastosowaniu do policji, straży granicznej (tel. 112). Koniecznie najpierw uprzedź o tym osobę, wobec której środek ma być zastosowany.

Udzielenie pomocy następuje pod warunkiem wyposażenia funkcjonariuszy w środki ochrony osobistej przez lekarza (Art.36. Ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi).


*Kapsuła izolacyjna zlokalizowana jest w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” w Warszawie.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość