Strona główna

Materiał szkoleniowy Poradnik Jak zorganizować Gminne Dni Inteligentnej Energii


Pobieranie 22.32 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar22.32 Kb.
Materiał szkoleniowy
Poradnik
Jak zorganizować Gminne Dni Inteligentnej Energii
Czym są Gminne Dni Inteligentnej Energii (GDIE)?
GDIE są doskonałym narzędziem służącym tworzeniu więzi pomiędzy gminą, jej mieszkańcami oraz lokalnymi instytucjami, a także służącym przekazywaniu informacji na temat zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz związku pomiędzy zużyciem energii a zmianami klimatu. W ramach GDIE gmina wraz z lokalnymi instytucjami i mieszkańcami (postępując zgodnie z Planem Działania) przygotowują różnorodne imprezy takie jak wycieczki połączone ze zwiedzaniem, konkursy, wystawy, spotkania, itp. GDIE dają samorządom lokalnym znakomitą sposobność pokazania swego zaangażowania w realizację celów UE w zakresie wykorzystania energii i ochrony klimatu na szczeblu lokalnym oraz dania dobrego przykładu swoim mieszkańcom. Gminne Dni Inteligentnej Energii są adresowane do setek obywateli.
Jak zorganizować Gminne Dni Inteligentnej Energii?
Organizacja GDIE obejmuje następujące etapy:

 • Zawarcie porozumienia pomiędzy gminą a organizatorem (koordynatorem) organizacji GDIE

 • Ustanowienie komitetu organizacyjnego w ramach Rady Gminy i/lub administracji

 • Spotkania z partnerami lokalnymi (przedstawicielami biznesu, innych urzędów, itp.) oraz osobami reprezentującymi mieszkańców (reprezentanci szkół, stowarzyszeń, itp.) – można przedyskutować ich udział w organizowaniu Miejskich Dni Inteligentnej Energii oraz ewentualny sponsoring

 • Wybór odpowiedniego terminu (można zorganizować GDIE równolegle z innymi wydarzeniami, takim jak np. Dni gminy, Gminne dożynki, Dzień strażaka, Dzień bez samochodu itp.)

 • Wybór odpowiedniej formy (można zorganizować GDIE w ramach innej regionalnej lub lokalnej imprezy)

 • Przygotowanie terminarza dla organizatorów GDIE

 • Wybór odpowiednich działań

 • Przygotowanie szczegółowego programu GDIE

 • Podział zadań – kto jest za co odpowiedzialny; (znacząca rola gminnego departamentu ds. komunikacji społecznej)

 • Rozesłanie zaproszeń (dla wszystkich mieszkańców + sąsiednich gmin), przygotowanie materiałów, które zostaną rozdane uczestnikom podczas GDIE


Działania, w których gmina jest liderem


 • Wprowadzenie tzw. menu na rzecz oszczędzania energii – listy prostych działań podejmowanych przez gminę i zachęcających mieszkańców, aby także je realizowali (np. Menu: poniedziałek – sklepy zamykają drzwi, wtorek – wychodząc z biura, wszyscy wyłączają światła, drukarki, komputery, środa – temperatura w pomieszczeniach 19-20 C…)

 • Oficjalne rozpoczęcie wdrażania Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miejskiego Planu Energetycznego oraz powiadomienie społeczeństwa o realizacji pierwszych projektówPubliczne otwarcie Miejskiego Biura Do Spraw Energii

 • Zorganizowanie Dnia Bez Samochodu

 • Wyłączenie świateł na określony czas i ogłoszenie rezultatów


Współpraca z mieszkańcami i lokalnymi instytucjami

 • Seminaria dla mieszkańców wyjaśniające zagadnienia związane ze zmianami klimatu oraz ich związek z oszczędzaniem energii w budynkach mieszkalnych, a także informujące jak oszczędzać pieniądze na rachunkach za energię

 • Sesja Rady Gminy poświęcona Gminnemu Planowi Energetycznemu – otwarta dla przedstawicieli wszystkich instytucji, mieszkańców oraz pracowników Urzędu Gminy;

 • Dyskusja publiczna na temat pakietów inwestycyjnych dotyczących Gminnego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i efektywności energetycznej prowadzona przez profesjonalnych moderatorów;

 • Zaprezentowanie udanych projektów stanowiących przykład partnerstwa publiczno-prywatnego;

 • Wystawy dla małych i średnich przedsiębiorstw (promocja efektywnego energetycznie oświetlenia, izolacji, okien, itp.)


Wydarzenia kulturalne

 • Koncert grup lokalnych, który wpłynie na wzrost świadomości w zakresie ochrony klimatu,

 • Zaproszenie sławnych sportowców do udziału w imprezie

 • Festiwal filmowy – filmy poświęcone efektywności energetycznej, zmianom klimatu (np. film Al Gore’a “Inconvenient Truth”, edukacyjne filmy Komisji Europejskiej, itp.)

 • Sztuka teatralna dotycząca zmian klimatu i ochrony środowiska (np. wystawiana we współpracy z teatrem szkolnym w celu zmniejszenia kosztów)


Współpraca ze szkołami


 • Konkursy szkolne – plastyczne, fotograficzne, literackie, rękodzieła, taneczne, sportowe – na temat (lub na rzecz) oszczędzania energii w szkołach. Takie działania mogą przyciągnąć sponsorów (np. na ceremonię rozdania nagród)

 • Sztuka teatralna dotycząca zmian klimatu i kwestii środowiskowych w różnych krajach. Uczniowie mogliby zbadać, jaki ślad ekologiczny pozostawiają pojedynczy ludzie lub kraje (każdy uczeń będzie reprezentował inny kraj)

 • Audyty energetyczne w szkołach wykonane przez uczniów – zbieranie danych dotyczących zużycia energii, poszukiwanie sposobów uzyskania potencjalnych oszczędności w tym zakresie (okna, oświetlenie, zamykanie drzwi…)

 • Działania i programy edukacyjne – wystawa zorganizowana przez różnych producentów energii ze źródeł odnawialnych, mająca na celu pokazanie i wyjaśnienie nastolatkom sposobów poprawy efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych

 • Zorganizowanie uczniom wizyty w najbliższym przedsiębiorstwie korzystającym z odnawialnych źródeł energii

 • Dla przedszkoli – przedstawienie kukiełkowe na temat podstawowych zagadnień związanych ze źródłami energii

 • Przygotowana przez uczniów prezentacja i dyskusja na temat projektów badawczych związanych z efektywnością energetyczną


Kto może być Twoim partnerem?

 • działacze lokalni

 • szkoły

 • mieszkańcy/gospodarstwa domowe

 • małe i średnie przedsiębiorstwa

 • administracja gminna

 • służba zdrowia

 • agencje energetyczne/agencje rozwoju

 • reprezentanci władz regionalnych i/lub państwowych

 • sponsorzy


Jak informować na temat GDIE?

Szkoły – informuj nauczycieli, uczniów i ich rodziców podczas regularnych spotkań, włączając ich w organizację MDIE

Kampania na temat zmian klimatu angażująca mieszkańców – nie wahaj się zrobić użytku z dobrych doświadczeń innych miast i zorganizuj kampanię informacyjną. Możesz wykorzystać zdjęcia mieszkańców wraz z cytatami z ich wypowiedzi na temat działań, jakie osobiście podejmują każdego dnia, aby oszczędzać energię,
Wywiad z Wójtem (specjalistą do spraw energii) przeprowadzony na temat ochrony klimatu i wykorzystania energii

Wywiady z urzędnikami szczebla lokalnego zajmującymi się inteligentnym wykorzystaniem energii

Instrumenty PR (plakaty, płyty CD, koszulki, teledyski/slajdy w lokalnej telewizji, długopisy/czapki z daszkiem/torby/balony/darmowe kompaktowe żarówki fluoroscencyjne jako materiały promocyjne dla mieszkańców/uczestników GDIE). Zaproszenie sławnych osób i przedstawicieli władz, aby zwrócić większą uwagę na wydarzenie,
Jak zmierzyć sukces GDIE?
Kryteria

 • Liczba działaczy lokalnych (szkół, firm, mieszkańców) zaangażowanych w organizację GDIE jako partnerzy,

 • Liczba mieszkańców biorących udział w imprezach związanych z GDIE,

 • Oryginalność podjętych działań,

 • Promocja w mediach

 • Wzrost parametrów socjo-ekonomicznych i świadomości mieszkańców

 • Zrównoważone partnerstwo – więź komunikacyjna – pomiędzy gminą a mieszkańcami

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość