Strona główna

„Materiały biurowe”


Pobieranie 9.83 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar9.83 Kb.


Nr sprawy-92/PN/11

Gliwice, dn. 02.12.2011r.Dotyczy: przetarg nieograniczony „Materiały biurowe”

Zamawiający, Szpital Miejski Sp. z o.o. w Gliwicach zawiadamia, że postępowanie j.w. zostało rozstrzygnięte w zakresie obu pakietówPAKIET 1 - Papier
Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Hurtownię Papierniczą Paweł

Wysocki, 43-100 Tychy, ul. Aleja Bielska 80
Uzasadnienie - oferta nie podlega odrzuceniu i zawiera najniższą cenę.
Zestawienie wykonawców, którzy złożyli ważne oferty wraz z otrzymaną liczbą punktów

Kryterium - cena 100 %
1. A-Z BIURO Hurtownia Papiernicza Adam Watoła, 42-600 Tarnowskie Góry,

ul. Oświęcimska 3 - 87,30 pkt

2. Hurtownia Papiernicza Paweł Wysocki, 43-100 Tychy, ul. Aleja Bielska 80 -

100,00 pkt

3. PHU VECTOR Sp. z o.o., 40-749 Katowice, ul. Bielska 29 - 90,90 pkt

4. BIURO PLUS Jerzy Rożen, 40-601 Katowice, ul. Kolejowa 19 - 89,07 pkt
PAKIET 2 - Pozostałe materiały i wyroby biurowe
Jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Hurtownię Papierniczą Paweł

Wysocki, 43-100 Tychy, ul. Aleja Bielska 80
Uzasadnienie - oferta nie podlega odrzuceniu i zawiera najniższą cenę.
Zestawienie wykonawców, którzy złożyli ważne oferty wraz z otrzymaną liczbą punktów

Kryterium - cena 100 %


1. A-Z BIURO Hurtownia Papiernicza Adam Watoła, 42-600 Tarnowskie Góry,

ul. Oświęcimska 3 - 73,37 pkt

2. Hurtownia Papiernicza Paweł Wysocki, 43-100 Tychy, ul. Aleja Bielska 80 -

100,00 pkt

3. PHU VECTOR Sp. z o.o., 40-749 Katowice, ul. Bielska 29 - 91,92 pkt

4. BIURO PLUS Jerzy Rożen, 40-601 Katowice, ul. Kolejowa 19 - 93,63 pkt

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość