Mba 1(66) styczeń/luty 2004Pobieranie 32.85 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar32.85 Kb.

MBA 1(66) styczeń/luty 2004


 • Witold Mikułowski Jerzy Stefan Langrod (1903-1990). Życie i dzieło

 • Wojciech Gasparski Jan Zieleniewski (1901-1973) – współtwórca prakseologicznej teorii organizacji

 • Cezary Kosikowski Prawo a gospodarka. Prawnicy a ekonomiści – symbioza i partnerstwo

 • Andrzej K. Koźmiński Czy polscy menedżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?

 • Witold Kieżun O kosztach administracji

 • Tadeusz Kowalik Państwo opiekuńcze i jego przyszłość

 • Dirk Pilat, Anita Wölfl ICT and Economic Growth – New Evidence from International Comparisons

 • Henryk Król Praktyka zarządzania zasobami ludzkimi. Holandia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy, Japonia, Stany Zjednoczone

 • Paweł Ciach E-drogo, e-wolno, czyli e-Polska

 • Marek Pycia Czy Kalifornijczycy są szczęśliwi? O znaczeniu badań Daniela Kahnemana i Amosa Twersky'ego dla teorii ekonomii

 • Justyna Sztukowska Pomiar rozwoju kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa

 • Maria Holstein-Beck Transnational Corporations in Poland. Recenzja

 • Beata Glinka Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Najpierw trzeba się urodzić

MBA 2(67) marzec/kwiecień 2004


 • Piotr Sztompka Chcieć i móc; dwa imperatywy transformacji

 • Andrzej K. Koźmiński Chcieć i móc; dwa imperatywy transformacji

 • Witold Kieżun Nie tylko chcieć i móc – prakseologiczny model transformacji

 • Witold T. Bielecki Nauczanie e-hybrydowe

 • Hermann Simon Hidden Champions. The way to the Global Leadership

 • Marcin Awdziej Motywy religijne w reklamie

 • Karolina Bogusławska Marketingowa baza danych

 • Paweł de Pourbaix Orientacja przedsiębiorstw na młodego klienta – chwilowe zauroczenie czy tworzenie trwałego związku?

 • Monika Neymann Know-how komunikacji w biznesie

 • Mariola Ciszewska Dominująca logika firmy. Sprawozdanie z konferencji

 • Leszek Pasieczny Kazimierz Dendura "Metodyka wdrożenia systemu zarządzania jakością w kształceniu akademickim". Recenzja

 • Anna Olejniczuk-Merta Jerzy Altkorn "Podstawy marketingu". Recenzja

 • Beata Glinka Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Ciało grzeszne czy szlachetne?

MBA 3(68) maj/czerwiec 2004


 • Jan K. Bielecki Kreatywna etyka

 • Izabela Koładkiewicz Wartości rodzinne w praktyce – przykład Auchan

 • Ryszard Bugaj Demokracja pod wpływem neoliberalnej doktryny

 • Leszek Buller Sprzeciw obywatelski w demokratycznym państwie

 • Tony Addison, Aminur Rahman Capacities to Globalize: Why Some Countries Are More Globalized Than Others?

 • Andrzej Malawski Czy rzeczywiście dowód na istnienie kapitału intelektualnego?

 • Zbigniew Grabowski Singapurski projekt elektronicznego prawnego środka płatniczego

 • Paweł Kossecki Budowa zaufania klientów w handlu elektronicznym

 • Elżbieta Królikowska Księgowe i podatkowe aspekty operacji spisania ze stanu należności bez umorzenia

 • Elżbieta Jendrych Języki obce w szkole biznesu

 • Beata Glinka Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Nic o nas bez nas?


MBA 4(69) lipiec/sierpień 2004


 • Mieczysław Dobija Uwarunkowania zmniejszenia podatku dochodowego

 • Małgorzata Niesiobędzka Funkcje podatków w odbiorze społecznym

 • Nikolay Kirov Co Internet zmienia w relacjach między firmą a otoczeniem?

 • Julia Pitera Dostęp do informacji w sprawach publicznych

 • Kazimierz Frieske, Paweł Poławski Administracja publiczna: instytucje obywatelskiej partycypacji

 • Dyskusja o książce Andrzeja K. Koźmińskiego i Piotra Sztompki

  • Marcin Kula Dwóch panów z szafą?

  • Witold Morawski Zrozumieć wielką przemianę

  • Dyskusja o książce A. K. Koźmińskiego i P. Sztompki "Rozmowa o wielkiej przemianie"

 • Robert Banach Pokonać lukę wiedzy

 • Grażyna Aniszewska Współczesne organizacje – w stronę różnorodności czy homogeniczności?

 • Jacek Tomkiewicz Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce. Sprawozdanie z konferencji

 • Beata Glinka Przegląd Czasopism

 • Teresa Bochwic Nauczyć się pisać, zachęcać, przekonywać...


MBA 5(70) wrzesień/październik 2004


 • Piotr Pilch Poza dziś, poza jutro

 • Władysław Baka Ekonomiczne idee Okrągłego Stołu po piętnastu latach. Wnioski na przyszłość

 • Bolesław Rafał Kuc Audyt wewnętrzny – perspektywy rozwoju

 • Piotr Kisiel Audyt wewnętrzny – korzyści i zagrożenia

 • Fabio Frezatti Market Value Computation For MVA Analysis In Brazil: A Challenge Or A Nightmare?

 • Jan Myszewski Spojrzenie na przedsiębiorczość z perspektywy zarządzania jakością

 • Jolanta Góra Europa regionów uczących się?

 • Wojciech Andrzej Nowak O ryzyku w kontekście systemowym

 • Wojciech Jeziorski Skok w przedsiębiorczość. Za wcześnie czy za późno...

 • Dominika Latusek Myśląc o zarządzaniu. Recenzja

 • Maria Holstein-Beck Miękkie zarządzanie. Recenzja

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Uczłowieczyć człowieka


MBA 6(71) listopad/grudzień 2004


 • Jerzy Przystawa, Czesław Oleksy: Mit proporcjonalności i reprezentatywności. Ordynacja wyborcza.

 • Andrzej K. Koźmiński: Zmierzch strategii?

 • Krzysztof Konecki: Uwarunkowania zarządzania japońskimi przedsiębiorstwami.

 • Jacek Miroński: Związek agencyjny, władza i japońskie stosunki władzy.

 • Julian Daszkowski: Podatek od dochodów osobistych. Rozkład obciążeń.

 • Renata Dyląg, Magdalena Koczuba-Sobieraj: Addytywna funkcja produkcji w rachunkowości zarządczej.

 • Bożena Grad: Regionalny transport publiczny w konkurencyjnym otoczenia.

 • Grażyna Niegowska: Kobieta a kultura konsumencka.

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova: Przegląd Czasopism.

 • Marcin Kula: Socjologia na co dzień. Pochwała buntu.

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy