Strona główna

Mba 1(72) styczeń/luty 2005


Pobieranie 43.06 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar43.06 Kb.

MBA 1(72) styczeń/luty 2005


 • Jerzy Dietl Jerzy Altkorn (1931-2004). Wspomnienie

 • Piotr Pilch Krystyna Bolesta-Kukułka (1941-2004). Wspomnienie

 • Stefan Kwiatkowski Leon Koźmiński – kontynuacje

 • Dorota Dobija, Mieczysław Dobija O istnieniu i prawach zachowania kapitału

 • Marian Dobrzyński Nowe tendencje w zarządzaniu a budowanie kariery

 • Zofia Skrzypczak, Józef Haczyński Wydatki gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w Polsce w latach 1995-2002

 • Wojciech Matuszczak Finanse behawioralne

 • Grzegorz Tchorek Bancassurance a rozwój form dystrybucji produktów finansowych w Polsce.

 • Renata Trochimiuk, Justyna Sztukowska Rola działu personalnego w zarządzaniu wiedzą w wybranych przedsiębiorstwach.

 • Justyna Sztukowska: "Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach". Sprawozdanie z konferencji.

 • Beata Glinka M. Błoński, K. Kondracki (red.) "Zarządzanie na przełomie wieków". Recenzja.

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Dojrzałość to sprawa umowna

MBA 2(73) marzec/kwiecień 2005


 • Cezary Kosikowski Wiedza ekonomiczna oraz o zarządzaniu w strukturze studiów prawniczych

 • Nikolay Kirov Negocjowanie wspólnego przedsięwzięcia z partnerem zagranicznym

 • Jacek Ruszkowski, Kazimierz Ryć, Zofia Skrzypczak Polski sektor farmaceutyczny w latach 1996-2002

 • Łukasz Lutostański Studium przypadku jako metoda badawcza. Dylematy metodologii i praktyki

 • Jozef Medved Marketing in the Process of Strategic Management

 • Grażyna Niegowska Marketing zorientowany na kobietę

 • Marcin Awdziej, Paweł de Pourbaix, Jolanta Tkaczyk "Kontrowersje wokół marketingu w Polsce". Sprawozdanie z konferencji

 • Piotr Kobosko Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Konferencja okiem studenta

 • Wojciech Wrzosek Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka, przyszłość. Recenzja.

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism.

 • Jolanta Szaban Pochwała norm. Polemika z felietonem prof. Marcina Kuli

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Czas pobrać się

MBA 3(74) maj/czerwiec 2005


 • Witold Kieżun: Elementy nauki społecznej Jana Pawła II

 • Centrum Etyki Biznesu patronuje etyce biznesu

 • Wojciech Gasparski Wszyscy jesteśmy obywatelami…

 • Elżbieta Szymańska Skuteczność radia jako medium reklamy w dotarciu do młodych konsumentów.

 • Urszula Kłosiewicz-Górecka Procesy integracji w handlu polskim

 • Andrzej K. Koźmiński Polish Economic Perspectives in the Context of the EU Enlargement.

 • Dyskusja o książce Hernando de Soto Tajemnica kapitału. Dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie a zawodzi gdzie indziej?

 • Jacek Pasieczny Zróżnicowanie ekonomiczne regionów

 • Ewa M. Kwiatkowska Specyfika RTS – rosyjskiego rynku pozagiełdowego

 • Weronika Dusza, Ewelina Wojtasik Kupony rabatowe jako forma promocji w środowisku studenckim

 • Jacek Tomkiewicz Finanse publiczne a wzrost gospodarczy. Sprawozdanie z konferencji

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkowa Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Autorytety w nauce. Obserwacje z historią w tle

MBA 4(75) lipiec/sierpień 2005


 • Zbigniew Malara, Andrzej Stankiewicz Wspomnienie o Profesorze Leszku Krzyżanowskim

 • Wojciech Gasparski Prakseologia Jerzego Kurnala: od procesów integracyjnych do procesów decyzyjnych

 • Witold Kieżun Dzieło Jerzego Kurnala

 • Halina Wasilewska-Trenkner Koordynacja polityki fiskalnej i monetarnej prze przystąpieniem do strefy euro

 • Katarzyna Urbankowska-Bąk Metody pomiaru ryzyka operacyjnego w Nowej Umowie Kapitałowej

 • Elżbieta Królikowska Tworzenie rezerw celowych na ryzyko w bankach – propozycja zmian

 • Chen Ping, Tang Xian Jie The Theory of Space Value of Money

 • Andrzej Bolesta Chińska droga do rynku

 • Paweł de Pourbaix Internet – narzędzie tworzenia więzi rynkowych z młodymi nabywcami

 • Mariola Ciszewska Szpitale w warunkach reformy sektora opieki zdrowotnej

 • Robert Rządca Na marginesie ksiązki A. K. Koźmińskiego "Zarządzanie w warunkach niepewności"

 • Antoni Kamiński Witold Kieżun, Jerzy Kubin (red.) "Dobre Państwo". Recenzja

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova: Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula: Socjologia na co dzień. No to do ślubu!


MBA 5(76) wrzesień/październik 2005


 • Jubileusz 80-lecia Akademii Ekonomicznej w Krakowie

 • Jerzy Hausner Jak uwolnić Polskę i Europę od brzemienia państwa socjalnego?

 • Jerzy Oniszczuk Wolności i prawa socjalne w Konstytucji dla Europy

 • Lech W. Zacher Wdrażanie koncepcji zrównoważonego i trwałego rozwoju

 • Is China’s Growth Real and Sustainable? – interview with Professor Justin Yifu Lin

 • Maria Aluchna Przydatność technik zarządzania japońskiego w Polsce

 • Jerzy S. Czarnecki, T. Bartosz Kalinowski, Zbigniew Matyjas Metafory przedsiębiorstwa – w stronę hologramu

 • Marcin Dąbrowski Geneza i charakterystyka e-edukacji

 • Przemysław Baliński Dwunastu gniewnych ludzi –wiarygodność a realizm narracji

 • Agnieszka Stewart Przegląd modeli satysfakcji klienta

 • Andrzej Kuśmierz, Andrzej Mitas, Szymon Wierciński Teoria w praktyce –wygrywające strategie w branży szkół rodzenia

 • Konrad Kacpura, Joanna Węgrzynowska Strategia „Ekskluzywna szkołą rodzenia”

 • Kamila Nowowiejska, Katarzyna Łagowska Strategia „Szeroki profil”

 • Andrzej Mitas, Szymon Wierciński Strategia „Masowej szkoły rodzenia”

 • Jolanta Szaban Bolesław R. Kuc „Od zarządzania do przywództwa”. Recenzja

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Gdzieś trzeba mieszkać


MBA listopad/grudzień 2005


 • Maria Jarosz Plusy i minusy transformacji

 • Witold Kieżun Benchmarking – świat nie na niby – obserwacja uczestnicząca

 • Katarzyna Stabryła Zmiany w strukturze budżetu wspólnotowego UE

 • Witold T. Bielecki, Marcin Wardaszko Kreowanie dynamicznego środowiska nauczania przy pomocy symulacyjnych gier decyzyjnych

 • Jacek Pasieczny Pułapki krótkookresowej racjonalności

 • Konrad Trzonkowski, Jacek Pogorzelski VIRGIN – strategia rozszerzania marki

 • Magdalena Koczuba-Sobieraj Kształtowanie płac nauczycieli akademickich

 • Tadeusz Winkler-Drews Integracja, korelacja, inflacja…, wariacja?

 • Jacek Mrówczyński Obecne i przyszłe zmiany w zakresie nadzoru bankowego

 • Wojciech Matuszczak Gerard Zaltman „Jak myślą klienci. Podróż w głąb umysłu rynku”. Recenzja

 • Anna Zorska Katarzyna Żukrowska, Joanna Stryjek (red.) „Polska w Unii Europejskiej”. Recenzja

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkowa Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Tam, gdzie nawet król podobno chodzi piechotą


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość