Mba 1(78) styczeń/luty 2006 Leszek KubickiPobieranie 25.48 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar25.48 Kb.
MBA 1(78) styczeń/luty 2006

 • Leszek Kubicki Sądy specjalne i pseudosądy – bezpowrotna przeszłość czy renesans?

 • Dorota Dobija, Mieczysław Dobija Deterministyczna premia za ryzyko?

 • Anna Macko, Tadeusz Tyszka Jacy są i jak są spostrzegani przedsiębiorcy?

 • David P. Hanson, Jan Napoleon Saykiewicz Political Organization and Product Regulation in the EU

 • Jacek Tomkiewicz Euro w Polsce – konieczność czy rozsądny wybór?

 • Andrzej Wieczorkiewicz, Katarzyna Dąbrowska-Gruszczyńska, Marcin Gruszczyński Perspektywy wprowadzenia euro w Polsce w świetle doświadczeń europejskich

 • Marta Strumińska Trwały rozwój – wyzwanie dla szkół wyższych

 • Bogdan Rogoda Innowacje jako gra między konkurującymi firmami

 • Witold Kieżun NAFTA. Nowe wyzwanie amerykańskie? Recenzja książki prof. Ignacego H. Chrzanowskiego.

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Tam, gdzie król ewentualnie doszedł piechotą


MBA 2(79) marzec/kwiecień 2006

 • Włodzimierz Siwiński Czy integracja europejska przyspieszy wzrost gospodarczy Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej?

 • Witold Szwajkowski Głęboko ukryte bogactwo biednych

 • Roman Batory Dostosowanie struktury polskiego systemu bankowego do wymagań eurosystemu

 • Oskar Kowalewski Spółki wycofywane z GPW w latach 1998-2005

 • Alberto Lozano Platonoff, Sylwia Sysko-Romańczuk, Anna Rudawska Producenci pieczywa w Polsce – determinanty rozwoju

 • Michał Marte Innowacje korporacji transnarodowych w sektorze zaawansowanych technologii

 • Aneta Kowalska Struktura inwestycji na rynku hotelowym w Warszawie

 • Antoni Z. Kamiński, Bartłomiej Kamiński Seminarium Krytycznej Teorii Organizacji. Korupcja rządów. Państwa postkomunistyczne wobec globalizacji

 • Krzysztof Jackowicz Market Discipline across Countries and Industries. Recenzja

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Częste mycie skraca życie?


MBA 3(80) maj/czerwiec 2006
Uroczystość nadania godności Doktora Honoris Causa Profesorowi Witoldowi Kieżunowi
Laudacja promotora, prof. dr. hab. Stefana Kwiatkowskiego
Recenzje dorobku naukowego prof. dr. hab. Witolda Kieżuna – prof. dr hab. Zofia Mikołajczyk, prof. dr hab. Wojciech Gasparski
Wystąpienie Dziekana Kolegium Zarządzania i Administracji prof. dr. hab. Leszka Pasiecznego
Wystąpienie Doktora Honoris Causa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego Profesora Witolda Kieżuna


 • Aurelia Polańska Prakseologiczne i aksjologiczne kryteria oceny pracy

 • Krzysztof Pawłowski Na marginesie polskojęzycznego tomu serii Knowledge café

 • Matthias Tomenendal Complex Dynamics in the Virtual Corporation

 • Katarzyna Urbankowska-Bąk Ubezpieczanie ryzyka operacyjnego

 • Zofia Skrzypczak, Marta Szewczyk Stacjonarna opieka medyczna w polskim systemie ochrony zdrowia

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd CzasopismMBA 4(81) lipiec/sierpień 2006


 • Wojciech Gasparski Adres ku uczczeniu Jubileuszu 65-lecia prof. dr. hab. Bogdana Wawrzyniaka oraz 40-lecia Jego pracy naukowej

 • Krytyczna Teoria Organizacji Peter Drucker – nieprzemijające wartości

 • Sebastian Bartosik Ocena stopnia internacjonalizacji przedsiębiorstwa

 • Grzegorz W. Kołodko Globalization, Transformation and Management Education

 • Andrzej Bolesta Kulturowe wyznaczniki zarządzania przedsiębiorstwami azjatyckimi

 • Ewa M. Kwiatkowska Zasady ładu korporacyjnego – obowiązek czy przywilej spółki?

 • Jerzy J. Wajszczuk Mechanizm rynkowy w międzynarodowym środowisku finansowym

 • Lechosław Garbarski "Dobra gospodarka". Recenzja

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism

 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Wypadałoby się ubrać


MBA 5(82) wrzesień/październik 2006


 • Jubileusz mgr. Marka Kamińskiego
 • Andrzej Blikle Usuń strach
 • Anna Zorska Efekty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gospodarkach krajów goszczących
 • Anna Czarczyńska Kobiety w życiu publicznym – europejska polityka równouprawnienia
 • Dominika Bielecka W stronę równości płci – projekt PARITEIA
 • Bogusław Balza Kierunki reformy systemu podatkowego w Polsce
 • Wojciech Cielicki Project Management platformą komunikacji szkół biznesu organizacjami rynkowymi? • Artur Banach Sponsoring sportu jako element działań marketingowych

 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism
 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. No to ubierzmy się


MBA 6(83) listopad/grudzień 2006
 • Wojciech Gasparski Wielkość małej filozofii
 • Paweł Cacko Niepewność w biznesie
 • Andrzej Zawiślak Prawdy w czasie rzeczywistym (I część)
 • Tomasz Maliszewski Info management. Środki masowego komunikowania a zdolność manewrowa i szybkość reakcji w zarządzaniu
 • Nguyen Hoang Tien Złożoność zmian w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem – ujęcie systemowe
 • Marek Kunasz Pomiar kapitału intelektualnego – wartość rynkowa i księgowa podmiotów notowanych na GPW w Warszawie
 • Łukasz Kozłowski Wpływ czynników systematycznych na ryzyko niewypłacalności kredytobiorcy
 • Beata Glinka, Svetlana Gudkova Przegląd Czasopism
 • Marcin Kula Socjologia na co dzień. Polityczne spodnie

©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy