Strona główna

Mężczyzna dał kobiecie podarunek


Pobieranie 12.3 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar12.3 Kb.
LEKCJA TRZYNASTA
1.

A. Mężczyzna dał kobiecie podarunek.

B. Słońce daje światu światło.

C. My (włączne) znajdziemy skarb i damy (włączne) go trzynastu Krasnoludom.

D. Jedzenie mięsa czyni grubym, a my (włączne) nie chcemy grubych ciał, gdyż grube ciała nie są piękne.

E. My (wyłączne) poszliśmy do miasta (aby) znaleźć mądre kobiety, gdyż chcieliśmy (wyłączne) je zobaczyć.

F. Mężczyzna mający dobre pomysły jest mądry i da pokój i radość miastu.

G. Przyzwaliśmy (wyłączne) ich (aby) rozmawiać o wielu rzeczach.

H. Pinie wina nie jest dobre dla ciała.
2.

I. Quen ánë i ohtaren alta macil. (Zauważmy samogłoskę pomocniczą -e- wstawioną między ohtar a końcówkę -n, aby uniknąć niemożliwej formy **ohtarn.)

J. Carië coa i seldoin ná mára noa. (Tutaj gerundium carië "zrobienie" przyjmuje zarówno dopełnienie bliższe jak i dalsze kolejno coa oraz i seldoin.)

K. Mahtalvë séren; mahtië umë anta i lien alassë, an ecénielvë i cala.

L. Quetië i Eldalambë ná alta alassë Atanin. (Być może alta alassë nie jest idealnym oddanie "wielkiej radości", gdyż przymiotnik alta zasadniczo oznacza "wielki" = "duży" z odniesieniem do fizycznej wielkości - ale nie mamy słowa na "wielki" w mniej konkretnym znaczeniu.)

M. (I) ohtari i atta nórion [albo i atta nórion ohtari] mahtuvar i lient, ar lelyuvalmë ter alta mornië hirien cala. (Ewentualnie "dwa kraje" a nie tylko "dwa ludy" mogłoby być oddane tu za pomocą formy podwójnej: i nóret, dopełniacz i nóreto, zamiast i atta nórion.)

N. I neri arwë i mára limpëo merner yulmar sucien i limpë, ar i arano móli áner i nerin rasta yulmar maltava. (Zauważmy dopełniacz po arwa [tutaj lm arwë], stąd limpëo.)

O. Merilmë lelya mir i osto lerien ilyë Atani ar antien (i) malta i aranwa i mólin. (Zauważmy, że podczas gdy zwrot "chcemy pójść" niewątpliwie oznacza cel, "pójść" powinno być tu oddane jako zwykły bezokolicznik lelya, nie jako gerundium w celowniku, gdyż **merilmë lelien = "chcemy [aby] pójść" nie miałoby sensu. Z drugiej strony test z "aby" ujawnia, że czasowniki lerya- "uwolnić" i anta- "dać" powinny wystąpi w gerundium w celowniku, tj. lerien i antien: " My chcemy pójść do miasta {aby} uwolnić wszystkich Ludzi i (aby) dać złoto króla niewolnikom.")

P. (I) rambar i osto [or, i osto rambar] nar altë; acárielvet varien i lië. (Varien: gerundium w celowniku od varya- "chronić".)
(W tym kluczach nie podaję wszystkich możliwych wariacji w szyku wyrazów, powiedzmy acárielvet i lië varien zamiast acárielvet varien i lië.)


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość