Strona główna

Medycyna pracy – badania wstępne, okresowe i kontrolne – tylko dla pracownika uprawnionego


Pobieranie 106.17 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar106.17 Kb.
GI-BAD-231-1/16 Załącznik nr 8 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia


 • Medycyna pracy – badania wstępne, okresowe i kontrolne – tylko dla pracownika uprawnionego

Usługa zawiera pełny zakres obejmujący wszystkie badania i konsultacje lekarskie wymagane obowiązującymi przepisami prawa dla pracownika na danym stanowisku pracy, na które kieruje pracodawca wydając skierowanie.

W ramach badań wstępnych, okresowych i kontrolnych Lekarz Medycyny Pracy przeprowadza lub zleca badania niezbędne do wydania pracownikowi orzeczenia


o zdolności do wykonywania pracy na danym stanowisku, zgodnie z wymaganiami Kodeksu Pracy, w tym również badania sanitarno-epidemiologiczne (z wyłączeniem badań w kierunku nosicielstwa).

Profilaktyka medyczna w Medycynie Pracy obejmuje również:

- czynne poradnictwo dla osób chorych na choroby zawodowe lub choroby związane
z wykonywaną pracą,

- wizytację stanowisk pracy,

- zapewnienie udziału Lekarza Medycyny Pracy w zakładowych komisjach BHP.

Pracodawca zgłasza zapotrzebowanie na uczestnictwo Lekarza Medycyny Pracy


w Komisji BHP. Dopuszcza się podanie terminu w jakim musi nastąpić zgłoszenie. • Kompleksowe konsultacje specjalistyczne

W ramach wykupionego pakietu, Pacjent ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów w sytuacjach chorobowych, zaostrzenia się chorób przewlekłych oraz pomocy w nagłych zachorowaniach. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania:

 • choroby wewnętrzne (internista i/lub lekarz medycyny rodzinnej),

 • ginekolog, położnik,

 • chirurg,

 • laryngolog,

 • okulista,

 • dermatolog,

 • alergolog,

 • ortopeda,

 • kardiolog,

 • kardiochirurg,

 • neurolog,

 • urolog,

 • diabetolog,

 • endokrynolog,

 • gastroenterolog, gastrolog,

 • nefrolog,

 • onkolog,

 • pulmonolog,

 • reumatolog,

 • hematolog.

W odniesieniu do dzieci, bez skierowania: • pediatria,

 • chirurgia dziecięca,

 • ortopedia dziecięca,

 • neurologia dziecięca.

Ponadto przez lekarza pediatrę prowadzona jest działalność profilaktyczna.


Konsultacje u lekarzy pozostałych specjalności wymagają skierowania od lekarza, a w przypadku gdy pacjentem jest dziecko – od lekarza pediatry.
W przypadku braku w placówkach Zleceniobiorcy wymaganego specjalisty, istnieje możliwość skierowania Pacjenta na konsultację specjalistyczną do lekarza, który nie przyjmuje w placówkach Zleceniobiorcy, ale jest dostępny w Polsce.

Usługa ta nie obejmuje konsultacji z zakresu: stomatologii, rehabilitacji, psychiatrii oraz konsultacji u specjalistów innych zawodów, tj. np. dietetyk, logopeda, psycholog (w tym seksuolog).
 • Konsultacje Psychologa ( w tym Seksuologa/Androloga) i Psychiatry

W ramach abonamentu Pacjent może korzystać z konsultacji specjalistycznych lekarza psychiatry i psychologa (w tym seksuologa i androloga). Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Konsultacje te są limitowane i obejmują 3 porady w roku
u każdego z tych specjalistów.


 • Konsultacje Profesorskie ze skierowaniem

Lekarze specjaliści w każdym niezbędnym przypadku kierują na konsultacje do samodzielnego pracownika naukowego (dr hab., prof. nazw., prof. zw.) danej specjalności. Konsultacje te nazywane konsultacjami profesorskimi nie wymagają wówczas żadnej dodatkowej odpłatności.


 • Kompleksowe badania diagnostyczne

W zakres kompleksowych badań diagnostycznych wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej, obrazowej i czynnościowej wraz ze środkami kontrastowymi. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych jest nielimitowana. Badania diagnostyczne wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza Zleceniobiorcy:
Diagnostyka laboratoryjna:

hematologiczne i koaguolologiczne: eozynofilia bezwzględna, leukocyty, OB, morfologia krwi obwodowej z rozmazem, płytki krwi, retikulocyty, czas protrombinowy, czas trombinowy (TT), czas tromboplastynowy (INR), D-Dimery, APTT, fibrynogen

badania biochemiczne i hormonalne oraz markery nowotworowe: białko c-reaktywne, ALAT-aminotransferaza alaninowa, ASPAT-aminotransferaza asparaginianowa, amylaza, albuminy, białko całkowite, bilirubina całkowita, bilirubina bezpośrednia, chlorki, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, kinaza kreatynowa (CPK), dehydrogenaza mleczanowa, fosfataza zasadowa, fosfataza kwaśna, fosforany, GGTP –gamma– glutamylotranspeptydaza, glukoza, glukoza – krzywa, kreatynina, kwas moczowy, lipidogram, magnez, mocznik, potas, proteinogram, sód, trójglicerydy, wapń, żelazo, IGE całkowite, IGA całkowite, IGG całkowite, IGM całkowite, kwas foliowy, witamina B12, TIBC – całkowita zdolność wiązania żelaza, żelazo-krzywa wchłaniania, ferrytyna, ceruloplazmina, transferyna, troponina, tyreoglobulina, apolipoproteina A1, lipaza, miedź, adrenalina (poziom we krwi), kortyzol, test z metodopramidem, prolaktyna, prolaktyna po obciążeniu MCP, TSH, estradiol, FSH, FT3 (wolne T3), FT4 (wolne T4), beta-HCG, LH, progesteron, testosteron, AFP, PSA, CEA, CA-125, CA-15.3, CA-19.9, bhemoglobina glikolowana

badania serologiczne i diagnostyka infekcji: odczyn VDRL, ASO, RF, Waalera – Rosego, CoombsaBTA, oznaczenie przeciwciał anty Rh, grupa krwi, badanie przeglądowe alloprzeciwciał, Antygen Hbs (HBs-Ag), ATPO, ATG, cytomegalia przeciwciała w klasie IGG/IGM, EBV przeciwciała w klasie IGG/IGM, przeciwciała anty-Hbs, przeciwciała anty-HCV, Helikobakter pyroli, przeciwciała HIV1/HIV2 oraz mononukleoza, różyczka, toksoplazmoza przeciwciała w klasie IGG/IGM, chlamydia trachomatis IGG/IGM/IGA, HBc przeciwciała IGM

badania moczu: badanie ogólne + osad, kwas wanilinomigdałowy białko, fosforany, glukoza kreatynina, kwas moczowy, magnez, mocznik, sód, wapń, ALA, miedź, potas, katecholaminy noradrenalina adrenalina, kortyzol, metoksykatecholaminy, ołów w dobowej zbiórce moczu

badania bakteriologiczne: posiewy i wymazy w kierunku bakterii tlenowych - posiew moczu, posiew kału ogólny, wymaz z gardła, w zależności od wskazań dodatkowo antybiogram, posiew i wymaz w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych, wymaz z ucha, oka, nosa, odbytu, pochwy, rany, posiew kału w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella, czystość pochwy, posiew nasienia, posiew plwociny, wymaz z szyjki macicy

badania kału: badanie kału ogólne w kierunku pasożytów, na krew utajoną, na Lamblie oraz na Rota Wirus/adenowirusy

badania cytologiczne: cytologia ginekologiczna, cytologia złuszczeniowa z nosa

badania mykologiczne z posiewem, mykogram

badania toksykologiczne: digoksyna, ołów

Diagnostyka obrazowa:

badania elektrokardiograficzne: EKG spoczynkowe, EKG wysiłkowe, 24 godzinne badanie EKG (Holter EKG), Holter EKG ciśnieniowy, Holter EKG „event”

badania rentgenowskie: RTG czaszki, RTG jamy brzusznej, RTG klatki piersiowej – również z barytem, RTG kości krzyżowej i krzyżowo-ogonowej, RTG kości (nosa, podudzia, udowej, ramienia, przedramienia, skroniowych), RTG kręgosłupa (lędźwiowego, krzyżowo-biodrowego, piersiowego, szyjnego), RTG w kierunku skoliozy, RTG łopatki, RTG miednicy, RTG mostka, RTG żuchwy, RTG zatok, RTG żeber, RTG stawów, RTG kończyn, urografia, RTG nosogardła (trzeci migdał), RTG barku

W przypadku badań RTG Pacjent otrzymuje: opis badania oraz wynik badania na nośniku ustalonym dla danej placówki medycznej.

badania ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej, USG miednicy mniejszej, USG układu moczowego, USG ginekologiczne przez powłoki brzusznej, USG ginekologiczne (ocena ciąży), USG piersi, USG tarczycy, USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne, USG transwaginalne, USG ciąży przez powłoki brzuszne, USG scriningowe ginekologiczne, USG jąder, USG ślinianek, ECHO serca, USG gruczołu krokowego transrektalne, Doppler USG tętnic szyi, Doppler USG żył szyi, Doppler USG tętnic kończyny, Doppler USG żył kończyny, USG Doppler jamy brzusznej/ układu wrotnego, USG Doppler tętnic nerkowych, USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych, USG stawu biodrowego, USG stawu kolanowego, USG stawu łokciowego, USG stawu skokowego, USG staw barkowy, USG monitorowanie biopsji, USG tkanek miękkich, USG węzłów chłonnych, USG krtani, USG nadgarstka, USG drobne stawy i więzadła, USG palca, USG ścięgna Achillesa

badania endoskopowe: anoskopia, gastroskopia, rektoskopia, sigmoidoskopia, kolonoskopia - pobranie wycinków z oceną histopatologiczną w przypadku wskazań medycznych

badania okulistyczne: pole widzenia, dno oka, adaptacja do ciemności, badanie ciśnienia śródgałkowego, badanie widzenia przestrzennego

rezonans magnetyczny: jamy brzusznej, miednicy małej, śródpiersia (z wyłączeniem piersi), kręgosłupa: lędźwiowego, piersiowego, szyjnego, głowy + angio (z wyłączeniem spektroskopii), oczodołów, zatok, przysadki, stawów: barkowego, łokciowego, kolanowego, nadgarstka, skokowego, biodrowych, krzyżowo-biodrowych, stopy (z wyłączeniem badań dynamicznych), kończyny dolnej (udo, podudzie), kończyny górnej (ramię, przedramię).

tomografia komputerowa: głowy (z wyłączeniem dental CT), zatok, oczodołów, kości skroniowych, szyi, krtani, klatki piersiowej (z wyłączeniem naczyń wieńcowych i serca), klatki piersiowej HRCT, jamy brzusznej (z wyłączeniem kolonoskopii wirtualnej), miednicy małej, kręgosłupa: szyjnego, piersiowego, lędźwiowego, stawów: biodrowych, kolanowego, skokowego, nadgarstka, barkowego, łokciowego, stopy, CT tkanek miękkich (udo, podudzie, ramie, przedramię).

Inne badania diagnostyczne:

 • spirometria,

 • audiometria tonalna,

 • audiometria impedancyjna,

 • densytometria przesiewowa (screeningowa),

 • badanie uroflowmetryczne,

 • biopsje cienkoigłowe - guzka, prostaty, piersi, tarczycy, węzłów chłonnych wraz z oceną histopatologiczną,

 • mammografia.

Dopuszcza się zmianę nazwy lub metody oznaczeń poszczególnych badań, które mogą ulegać zmianie w związku z rozwojem technologii i podwyższaniem standardów obsługi, co nie będzie miało wpływu na zakres usług dostępnych w pakiecie. • Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji specjalistycznych, do których Pacjent jest uprawniony w ramach wykupionego pakietu. W ramach dostępu do konsultacji u wszystkich specjalistów, konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:

Zabiegi ambulatoryjne ogólnolekarskie:

 • pobranie wymazu/posiewu,

 • pomiar ciśnienia tętniczego,

 • pomiar wzrostu i wagi ciała,

 • odczulanie (lek Pacjenta).

Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

 • założenie i zmiana prostego opatrunku niewymagającego opracowania chirurgicznego,

 • pobranie wymazu i posiewu,

 • usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych w palcówkach Zleceniobiorcy,

 • usunięcie szwów po zabiegach wykonywanych poza placówkami Zleceniobiorcy, klasyfikacja przypadku po ocenie lekarza,

 • znieczulenie miejscowe,

 • usunięcie kleszcza.

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

 • założenie i usunięcie przedniej tamponady nosa,

 • przedmuchiwanie (kateteryzacja) trąbki słuchowej,

 • koagulacja naczyń przegrody nosa,

 • usunięcie ciała obcego z nosa, ucha,

 • założenie/zmiana innego opatrunku laryngologicznego,

 • założenie/zmiana/usunięcie sączka,

 • płukanie ucha/nosa,

 • laryngoskopia pośrednia,

 • pobranie wymazu/posiewu,

 • usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych w placówkach Zleceniobiorcy,

 • usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych wykonywanych poza placówkami Zleceniobiorcy – kwalifikacja przypadku po ocenie lekarza,

 • donosowe podanie leku obkurczającego śluzówki nosa.

Zabiegi ambulatoryjne okulistyczne:

 • badanie dna oka,

 • pomiar ciśnienia śródgałkowego,

 • usunięcie ciała obcego z oka,

 • badanie ostrości widzenia,

 • iniekcja podspojówkowa,

 • badanie autorefraktometrem,

 • badanie pola widzenia, perymetria

 • podanie leku do worka spojówkowego,

 • płukanie worka spojówkowego,

 • gonioskopie,

 • pobranie wymazu/posiewu,

 • dobór okularów.

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

 • założenie/zmiana/usunięcie opatrunku gipsowego,

 • repozycja złamania (jeżeli standard przychodni na to pozwala),

 • założenie/zmiana opatrunku,

 • iniekcje dostawowe i okołostawowe,

 • punkcja stawu – pobranie materiału do badań,

 • założenie opaski elastycznej,

 • założenie szyny/temblaka,

 • założenie/dopasowanie kortezy lub stabilizatora.

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

 • dermatoskopia,

 • pobranie wymazu/posiewu.

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

 • pobranie cytologii

Zabiegi ambulatoryjne pielęgniarskie:

 • podanie leku doustnego,

 • iniekcja podskórna, domięśniowa, dożylna,

 • podłączenie wlewu kroplowego,

 • pobranie wymazu/posiewu,

 • założenie/zmiana opatrunku niewymagającego zaopatrzenia chirurgicznego,

 • pobranie krwi.

Wymienione powyżej zabiegi wykonywane są w ramach komplementarnej konsultacji jeżeli dostępne są w placówce. Materiały i środki medyczne, tj.: gips tradycyjny i syntetyczny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy


i nici chirurgiczne użyte do w/w zabiegów są bezpłatne.Skórne testy alergiczne (na zlecenie lekarza Zleceniobiorcy.) metodą nakłuć, preparat do testów alergicznych uwzględniony jest w cenie usługi.


 • Prowadzenie ciąży

Prowadzenie ciąży fizjologicznej obejmuje opiekę lekarza ginekologa, konieczne konsultacje, niezbędne badania diagnostyczne oraz czynne poradnictwo zdrowotne
w zakresie fizjologii przebiegu ciąży i porodu.

Koszyk usług obejmuje:

 • badanie cytologiczne,

 • grupa krwi i czynnik Rh  oraz przeciwciała odpornościowe dla krwinek czerwonych,

 • przeciwciała odpornościowe dla krwinek czerwonych (BTA),

 • morfologia krwi,

 • badanie ogólne moczu,

 • badanie stężenia glukozy we krwi na czczo,

 • badanie stężenia glukozy na czczo i 2 godz. po podaniu doustnym 75 g glukozy,

 • VDRL,
 • antygen HBs,  

 • przeciwciała anty-HBV,

 • przeciwciała anty-HCV,

 • przeciwciała anty HIV,

 • przeciwciała w kierunku różyczki (IgG, IgM),

 • przeciwciała w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM),

 • przeciwciała w kierunku cytomegalii (IgG, IgM),

 • test podwójny

 • test potrójny – (całkowite HCG, wolny estriol i (PAPP-A, wolna podjedn

stka ß-HCG), 


 • posiew w kierunku paciorkowców ß-hemolizujących z pochwy i okolicy odbytu,FP), 
 • posiew z kanału szyjki macicy,

 • badania ultrasonograficzne macicy i przydatków.
  • Szczepienia przeciwko grypie/anatoksyna p/tężcowa
W ramach profilaktyki chorób zakaźnych szczepienia przeciwko grypie i tężcowi.

Usługa obejmuje:

- konsultację lekarską przed szczepieniem,

- szczepionkę (preparat),

- wykonanie usługi pielęgniarskiej w postaci iniekcji.


 • Rabat na pozostałe usługi medyczne świadczone przez Zleceniobiorcę
Każdemu Pacjentowi abonamentowemu przysługuje min. ….. rabatu na wszystkie oferowane usługi medyczne, których nie obejmuje wykupiony pakiet.


 • Transport medyczny – tylko dla pracownika uprawnionego

Korzystanie z interwencyjnego zespołu wyjazdowego możliwe jest w przypadku nagłych zachorowań i wypadków. Nagłe zachorowanie jest stanem polegającym na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagające podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia. Każdorazowo decyzję wyjazdu ambulansu sanitarnego podejmuje dyspozytor. W zależności od sytuacji, świadczenie może być realizowane przez własny zespół interwencyjny lub zespół współpracujący. Zespół medyczny, wyposażony w specjalistyczny środek transportu oraz sprzęt medyczny i leki umożliwiające podjęcie medycznych czynności ratunkowych, w przypadku nagłego zagrożenia zdrowotnego udziela pomocy w siedzibie Zleceniodawcy, a w razie konieczności wykonania badań przewozi Pacjenta do placówki medycznej Zleceniobiorcy, zaś w przypadku zagrożenia życia do najbliższego szpitala. Usługa ta nie zastępuje świadczeń realizowanych w ramach Państwowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Usługa ta jest nielimitowana.


 • Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne

Usługi w formie zabiegów, które nie są integralną częścią konsultacji lekarskiej, mogą być wykonywane w znieczuleniu miejscowym i nie wymagają hospitalizacji oraz reżimu sali operacyjnej.

Zakres pozakonsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych jest uwarunkowany dostępnością w danej placówce Zleceniobiorcy. Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują:Zabiegi ambulatoryjne chirurgiczne:

 • biopsja chirurgiczna (cienkoigłowa) guzka, prostaty, piersi, tarczycy, węzła chłonnego wraz z oceną histopatologiczną,

 • założenie szwów w nagłych przypadkach wymagających niezwłocznej pomocy.

Zabiegi ambulatoryjne ortopedyczne:

 • unieruchomienie typu Dessault mały/duży,

 • dobór i założenie ortezy: stawu kolanowego, stawu łokciowego, stawu skokowego, lędźwiowo-krzyżowej, nadgarstka,

 • dobór i założenie kołnierza ortopedycznego,

 • założenie gipsu syntetycznego: udowego, podudzia, przedramiennego, ramiennego, typu rękawiczka,

 • założenie gipsu typu gorset,

 • założenie longiety,

 • założenie temblaka uniwersalnego,

 • założenie prosto trzymacza – opatrunek ósemkowy,

 • założenie szyny Stocka,

 • założenie szyny na palec,

 • założenie ochrony na gips – kończyna dolna,

 • dobór kul łokciowych.

Zabiegi ambulatoryjne dermatologiczne:

 • elektrokoagulacja dermatologiczna (1 punkt),

 • krioterapia dermatologiczna,

 • ścięcie i koagulacja włókniaków skóry,

 • wyłyżeczkowanie/laserochirurgia zmiany skóry,

 • lampa PUVA.

Zabiegi ambulatoryjne ginekologiczne:

 • elektrokoagulacyjne leczenie nadżerek,

 • kriochirurgiczne leczenie nadżerek,

 • założenie wkładki domacicznej,

 • usunięcie wkładki domacicznej.

Zabiegi ambulatoryjne laryngologiczne:

 • laryngologiczne zabiegi kriochirurgiczne,

 • punkcja zatok,

 • zabieg płukania zatok metodą Petza,

 • wlewka krtaniowa,

 • nastawienie nosa zamknięte,

 • nacięcie krwiaków małżowiny usznej,

 • nacięcie krwiaków przegrody nosa,

 • obliteracja żylaków nasady języka,

 • podcięcie wędzidełka języka.

Pozostałe zabiegi ambulatoryjne:

 • premedykacja,

 • enema,

 • założenie/zmiana cewnika,

 • kule łokciowe – wypożyczenie.

Materiały i środki medyczne, takie jak: gips tradycyjny, opatrunki, bandaże, venflon, strzykawki, waciki, plastry, igły, środki dezynfekujące, szwy i nici chirurgiczne, użyte do w/w zabiegów, są bezpłatne. Za pozostałe materiały i środki medyczne zużyte do w/w zabiegów, od Pacjenta pobierana jest opłata z uwzględnieniem rabatu.
 • Rehabilitacja

Usługa kierowana jest do Pacjentów:

- po urazach ortopedycznych,

- cierpiących na chorobę zwyrodnieniową stawów,

- cierpiących z powodu chorób zawodowych,

- cierpiących z powodu neurologicznych zespołów bólowych.

Usługa składa się z leczenia ruchem (kinezyterapia) i/lub wykorzystania leczniczego działania energii (fizykoterapia). Zakres i rodzaj zabiegów rehabilitacyjnych określany jest przez kierującego na nie lekarza przy usługach specjalistycznych


i uzależniony jest od możliwości techniczno-sprzętowych danej placówki. Rehabilitacja zawiera wszystkie zabiegi składające się na szeroko pojętą: kinezyterapię: miejscowa i ogólna,

fizykoterapię: elektroterapia, pola elektromagnetyczne, magnetoterapia, ultradźwięki, aerozoloterapia, laseroterapia, światłolecznictwo, hydroterapia, termoterapia (krioterapia, ciepłolecznictwo),

fizjoterapię: w tym terapię manualną i masaż leczniczy.
Abonament nie obejmuje kosztów rehabilitacji w przypadku wad wrodzonych i ich następstw, urazów okołoporodowych, przewlekłych chorób tkanki łącznej i ich następstw, rehabilitacji po zabiegach operacyjnych w okresie 1 miesiąca po zabiegu, po incydentach wieńcowych, po incydentach neurologicznych i naczyniowo-mózgowych oraz usług o charakterze fitness i gimnastyki korekcyjnej. • Wizyty domowe

Konsultacja lekarska udzielana przez lekarza zespołów wyjazdowych (lekarza rodzinnego/internistę, pediatrę) realizowana w miejscu zamieszkania chorego, konieczna z uwagi na stan zdrowia Pacjenta, który uniemożliwia mu przybycie do placówki Zleceniobiorcy. Wizyty domowe obejmują tylko przypadki nagłych zachorowań lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w tym zaostrzenia dolegliwości przewlekłych, z wyłączeniem stanów bezpośredniego zagrożenia życia. Wizyta domowa w domu chorego ma na celu postawienie rozpoznania i rozpoczęcie leczenia, natomiast kontynuacja leczenia, a także wizyty kontrolne odbywają się
w placówkach Zleceniobiorcy. W szczególności, niedogodny dojazd do przychodni, wypisanie recepty lub zwolnienia nie są okolicznościami uzasadniającymi wizytę
w domu Pacjenta. Wizyta domowa jest świadczeniem pomocy doraźnej, która jest udzielana wyłącznie w dniu jej zgłoszenia. W przypadku wizyty domowej nie ma możliwości swobodnego wyboru lekarza. O przyjęciu lub odmowie wizyty domowej decyduje Dyspozytor, na podstawie przeprowadzonego wywiadu.


 • Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia

To coroczny przegląd stanu zdrowia, dostosowany do indywidualnych potrzeb, wieku i płci Pacjenta. Proponowany program profilaktyczny obejmuje szeroki zakres badań i konsultacji. Program kończy konsultacja specjalistyczna, w ramach której Pacjent uzyskuje m.in. pełną informację i zaświadczenie o stanie swojego zdrowia oraz zalecenia na przyszłość.

Zakres programu obejmuje:

- badania laboratoryjne (kał na krew utajoną, ogólne badanie moczu + osad, morfologia krwi, OB., glukoza, lipidogram (CHOL,HDL,LDL,TG), HCV przeciwciała, HBs Antygen),

- EKG spoczynkowe,

- USG jamy brzusznej,

- USG piersi - kobiety do 40 roku życia,

- mammografia - kobiety po 40 roku życia,

- USG scriningowe ginekologiczne,

- USG gruczołu krokowego przez powłoki brzuszne - mężczyźni po 40 roku życia,

- cytologia – kobiety,

- konsultacja kardiologiczna,

- konsultacja ginekologiczna – kobiety,

- konsultacja urologiczna - mężczyźni po 40 roku życia,

- konsultacja okulistyczna,

- konsultacja stomatologiczna - przegląd stomatologiczny,

- końcowa konsultacja internistyczna - kompleksowa informacja i zaświadczenie o stanie zdrowia oraz zalecenia na przyszłość.


 • Profilaktyka Stomatologiczna

Zakres profilaktyki stomatologicznej obejmuje bezpłatny przegląd stomatologiczny – raz w roku, oraz rabat w wysokości 50% na następujące usługi wraz z materiałami:

 • fluoryzację zębów,

 • usuwanie kamienia nazębnego (scaling),

 • uszczelnianie bruzd,

 • piaskowanie.
 • Stomatologia

Usługa obejmuje rabat 50% na usługi wraz materiałami, wykonywane przez lekarzy stomatologów w placówkach własnych.

Zakres stomatologii obejmuje:

 • leczenie ubytków próchniczych,

 • leczenie kanałowe zębów,

 • dewitalizacja, amputacja i ekstyrpacja miazgi,

 • impregnacja zębiny,

 • odbudowa zębów,

 • ekstrakcja zęba,

 • suchy zębodół,

 • konsultacje specjalistyczne: stomatologa, ortodonty, chirurga stomatologicznego, periodontologa, protetyka (plan leczenia),

 • RTG zęba,

 • pantomogram,

 • znieczulenie miejscowe.

W zależności od możliwości konkretnej placówki medycznej w skład usługi stomatologicznej wchodzi także nocna pomoc stomatologiczna (pomoc doraźna) w godzinach 20.00-8.00, w czasie której w ramach abonamentu wykonywane bezpłatnie są usługi w razie bólu i w nagłych przypadkach. Kwalifikacji przypadku do pomocy doraźnej dokonuje lekarz dyżurny.

Abonament nie obejmuje leczenia: ortodontycznego, protetycznego, periodontologicznego oraz implantów.

Usługa dotyczy przypadków zdiagnozowania najcięższych chorób. Pacjent może się zwrócić o drugą opinię medyczną do najlepszych na świecie lekarzy specjalizujących się w danej dziedzinie i uzyskać ją bez konieczności opuszczania Polski – opinia zostaje wydana na podstawie dokumentacji medycznej. Pacjent otrzymuje oryginał opinii wraz z tłumaczeniem na język polski.

Druga opinia medyczna zawiera także propozycję procesu leczenia oraz wskazanie trzech najlepszych specjalistów na świecie mogących proces ten przeprowadzić.

Usługa ta obejmuje również pomoc przy umawianiu wizyt u tych lekarzy, załatwieniu spraw związanych z terapią (organizacja przyjęcia do szpitala, wizyty, zakwaterowanie w hotelu, transport i obsługa Pacjenta), monitoring opieki medycznej, nadzór nad jakością opieki medycznej, obsługę płatności oraz negocjowanie korzystnych rabatów na usługi zdrowotne.

Drugą opinię medyczną można uzyskać, gdy zostaną stwierdzone przypadki medyczne uznawane za stan zdrowia krytyczny, chroniczny, zwyrodnieniowy, w szczególności: • głuchota,

 • AIDS,

 • choroba Parkinsona,

 • poważne poparzenia,

 • udar,

 • śpiączka,

 • paraliż,

 • choroba Alzheimera,

 • ślepota,

 • nowotwór,

 • choroby serca,

 • stwardnienie rozsiane,

 • niewydolność nerek,

 • utrata mowy,

 • transplantacja organów,

 • choroby neuronu ruchowego.


 1. Opis przedmiotu zamówienia dotyczy wszystkich lokalizacji Zleceniodawcy.

 2. Identyfikacja pacjenta następuje na podstawie dowodu osobistego.

 3. 24-godzinny dostęp do rezerwacji terminów wizyt i badań.

 4. 24-godzinny dostęp do informacji medycznej.

 5. Dostęp do wszystkich placówek medycznych Zleceniobiorcy (własnych
  i współpracujących), których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej Zleceniobiorcy.

 6. Ogólnopolska sieć partnerów medycznych.

 7. Najbliższa rodzina pracownika to partner/mąż i dzieci do 25 r. ż. Pod pojęciem „partner” rozumie się osobę będącą w związku z pracownikiem bez względu na płeć
  i stopień formalizacji związku.

 8. Bezgotówkowa obsługa pacjenta.

 9. W każdej placówce medycznej, którą zapewnia Wykonawca musi być świadczony pełen zakres usług medycznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia znajdującym się
  w załączniku nr 8 do SIWZ. Wyjątek mogą stanowić: medycyna pracy, opieka stomatologiczna, badania radiologiczne, badania endoskopowe, rehabilitacja oraz konsultacje specjalistyczne z zastrzeżeniem, że w każdej oferowanej przez Wykonawcę placówce musi być dostępna opieka lekarza internisty i/lub lekarza medycyny rodzinnej oraz pediatry, a także musi być dostępny gabinet zabiegowy i punkt pobrań. Wyłączone usługi medyczne Wykonawca musi świadczyć w wybranych placówkach własnych lub współpracujących znajdujących się na terenie danej lokalizacji Zamawiającego.

 10. W przypadku, gdy niemożliwa jest konsultacja lekarska w centrach medycznych Zleceniobiorcy, z racji ich braku w danym rejonie, Zleceniobiorca deklaruje możliwość skorzystania z konsultacji w dowolnej placówce świadczącej usługi medyczne niebędącej placówką Zleceniobiorcy ani placówką współpracującą.

W takiej sytuacji Zleceniobiorca zwróci koszty wykonanej usługi medycznej na podstawie dostarczonego rachunku, do wysokości średniej ceny rynkowej za wykonaną usługę medyczną.

 1. Tabelaryczny zakres opieki medycznej w ramach poszczególnych pakietów medycznych :
ZAKRES OPIEKI MEDYCZNEJ W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PAKIETÓW MEDYCZNYCHMEDYCYNA PRACY

PAKIET I

PAKIET II

Ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań

٧

٧

٧

24h ogólnopolska rezerwacja terminów wizyt i badań

٧

٧

٧

Dostęp do wszystkich placówek macierzystych Zleceniobiorcy na terenie Polski

٧

٧

٧

Ogólnopolska sieć partnerów medycznych Zleceniobiorcy

٧

٧

٧

Imienna karta pacjenta

٧

٧

٧

24h telefoniczna informacja medyczna

٧

٧

٧

Medycyna pracy (dotyczy pracownika)

٧

٧

٧

Min. …..% rabat na pozostałe usługi medyczne świadczone przez Zleceniobiorcę

٧

٧

٧

Szczepienia przeciwko grypie, anatoksyna p/tężcowa
٧

٧

Podstawowe konsultacje specjalistyczne
٧

٧

Podstawowe badania diagnostyczne
٧

٧

Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne
٧

٧

Rozszerzone konsultacje specjalistyczne
٧

٧

Rozszerzone badania diagnostyczne
٧

٧

Kompleksowe konsultacje specjalistyczne
٧

٧

Konsultacje Psychologa (w tym Seksuologa i Androloga) i Psychiatry
٧

٧

Konsultacje Profesorskie ze skierowaniem
٧

٧

Kompleksowe badania diagnostyczne
٧

٧

Testy alergiczne
٧

٧

Prowadzenie ciąży
٧

٧

Bezpłatne środki kontrastowe do badań CT, NMR
٧

٧

Transport medyczny
٧

٧

Pozakonsultacyjne zabiegi ambulatoryjne٧

Rehabilitacja٧

Wizyty domowe٧

Druga opinia medyczna٧

Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia٧

Przegląd stomatologiczny raz w roku
٧

٧

Profilaktyka stomatologiczna50%

RTG stomatologiczne/pantomogram50%

Stomatologia50%©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość