Strona główna

Metrologia elektryczna Laboratorium


Pobieranie 25.58 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar25.58 Kb.

Metrologia elektryczna - Laboratorium


(jeśli nie ma tutaj Twojego pytania - dopisz je)
 

 

ćw 1: Pomiary wielkości elektrycznych multimetrami cyfrowymi

1. Woltomierz cyfrowy prądu przemiennego (schemat + opis)// gr.3 Eugeniusz Misiuk

2. wyznaczanie rezystancji wewnętrznej multimetru

3. schemat multimetru i zasada działania

4. błędy multimetrów

5.Schemat blokowy woltomierza cyfrowego napięcia przeminnego i wszystko  o nim // gr.3 Eugeniusz Misiuk

6. Zaprojektować układ do wyznaczania rezystancji wewnętrznej woltomierza cyfrowego i amperomierza cyfrowego //gr8

7. Pomiar pojemności woltomierzem cyfrowym (schemat układu, zasada działania) //gr8

8.funkcje jakie wykonuje multimetr cyfrowy.//gr4

 

 

 ćw 2: Przetworniki pomiarowe wielkości elektrycznych

 

1.pisać częstościomierz, schematy + wykres  // gr.3 Eugeniusz Misiuk


2. przetworniki aktywne
3. przetworniki termoelektryczne
4. częstościomierz
5. przetworniki poniżej zakresu 1V.

6. Zaprojektować układ do pomiaru napięcia znamionowego 200V ~ dla układu miernika magnetoelektrycznego o I = 1mA Rwew= 10 om Ile wynosi błąd temperaturowy i od czego pochodzi?// gr8

7. Zaprojektować układ do pomiaru wartości szczytowej napięcia, budowa i zasada działania //gr8

8. przetworniki wartosci szczytowych, schemat i opisać ich błendy //gr4ćw 3: Zastosowania oscyloskopu w technice pomiarowej

 

1.Opisać oscyloskop 2 kanałowy - schematy  //gr.3 Eugeniusz Misiuk


2.Przebiegi impulsowe

3.Pomiar przesunięcia fazy

4.Przebiegi jednokrotne

5. Własności pomiarowe oscyloskopu cyfrowego + schemat blokowy //gr.4 (Winek, Siedlecki)

6. budowa oscyloskopu analogowego//gr8

7. przetwarzanie A/C zasada działania//gr8

8. metody pomiaru parametrów przebiegu za pomocą oscyloskopu (3 metody - "policzenie" kratek na wyświetlaczu i mnożenie przez wzm., to samo za pomocą kursorów, skorzystanie z funkcji oscyloskopu)

9. pomiar parametrów elementów. ćw 4: Analiza widmowa sygnałów

1. widmo -sygnału prostokątnego (obwiednia widma to sin(x)/x wiec co jakiś czas schodzi do zera - nie ma tego w instrukcji)


2. widmo sygnału trójkątnego
3. na oscyloskopie widnieje prążek o długości 15dBV, obliczyć jego wartość w woltach( prawdopodobnie należy podać również amplitudę sygnału)
4. Błędy i niedoskonałości w analizie widmowej sygnału (wydaje mi sie ze chodziło  aliasing, przecieki itp. - ale zawsze mogę sie mylić)

5. Co to jest zawartość harmonicznych sygnału odkształconego (str. 15-16) // gr.3 Eugeniusz Misiuk

6. Czym różni się widmo prostokątne od trójkątnego //  gr.3 Eugeniusz Misiuk

7. Na czym polega analiza czasowa i częstotliwościowa i ich różnice //gr8

8. Obliczyć U wyjściowe gdy znane jest U wejściowe i współczynniki tłumienia U we = 1V A = 20dB ; 40dB ; 60dB //gr8
9. Schemat blokowy analizatora, omówić budowe analizatora i zastosowanie filtrow w analizatorze //gr.4 (Winek, Siedlecki)

ćw 5: Pomiary rezystancji przy prądzie stałym

1. Pomiary rezystancji nieliniowej

2. Błędy w mostkach

3. Schemat i opis mostka (Thompsona albo Wheatstone'a...nie wiem dokładnie)

4. Narysuj mostek Thompsona, napisz jak obliczamy błąd nieczułości i oszacuj błąd tego błędu

5. Utrudnienia przy wykorzystaniu metody woltomierza i amperomierza

6. Mostek Wheatstone’a – schemat, warunek równowagi, od czego zależy dokładność pomiaru, od czego zależy czułość i czym zakres pomiaru jest ograniczony//gr8

7. Mostek Wheatstone'a, warunek równowagi, od czego zależy czułóść w kolejności ważności

ćw 6: Pomiary parametrów elementów RLC przy prądzie zmiennym

1. Błędy przy badaniu parametrów impedancji obwodu RLC -wpisał się Andzin

2. Wypisać metody techniczne

3. Metoda trzech woltomierzy.

 

4. Narysować schematy C i L, opisz wzorami + opis mostków // gr.3 Eugeniusz Misiuk5.  Zastosowanie, metoda podstawiania do pomiarów pojemnosci i indukcyjnosci

6. Odpowiedniość układów L C

7. Sposób pomiaru pojemności C metodą 3 woltomierzy. Od czego zależą błędy.

 

ćw 7: Wirtualne przyrządy pomiarowe

1. Co robimy w ćwiczeniu :)

2. Zasady budowy wirtualnych przyrządów pomiarowych.

 

3. Błędy wirtualnych przyrządów pomiarowych4. Napisać sposób działania i budowę generatora lnego // gr.3 Eugeniusz Misiuk

 

5. Roznice miedzy przyrzadami wirtualnymi a niewirtualnymi //gr.6 Andzin

6.Zasady realizacji przyrzadow wirtualnych

7. Schemat blokowy budowy miernika wirtualnego, czym różni się miernik wirtualny od rzeczywistego?, metoda różniczki substancjalnej w projektowaniu // gr8


 

ćw 8: Sprawdzanie mierników analogowych i cyfrowych,0

1. Zdefiniować klasę woltomierza mając dane: 75 działek, każda ma 10 podziałek i klasa woltomierza do 0.5 ??? // gr.3 Eugeniusz Misiuk

2. Pytanie pomocnicze było jak sprawdzamy woltomierz // gr.3 Eugeniusz Misiuk

3. Narysować schematy pomiarowe do sprawdzania amperomierza i opisać jak się to wykonuje.

4. Narysować schematy układów badanych w ćwiczeniu //gr4

5. Definicje: błąd bezwzględny, względny, klasa miernika, zależność między klasą, a błędem. Wzór na błąd dla zakresów dodatkowych // gr8


6. Zaprojektować układ pomiarowy do sprawdzania amperomierza elektromagnetycznego 0-10A 0-100A. Klasy 0.5 (sic!)

7. Podać normy (tzn. ich opisy) mówiące o sprawdzaniu mierników. //gr.2

8. warunki znamionowe mierniki wzorcowe jakie muszą spełniać kryteria //gr8
9. Sprawdzanie woltomierza mierzacego napiecie zmienne.

 

 ćw 9: Pomiary mocy w obwodach 3-fazowych

1. Pomiar mocy czynnej w układzie 3 przewodowym ?? // gr.3 Eugeniusz Misiuk

2. Narysować i opisać układ do pomiaru mocy czynnej i biernej w układzie 4 przewodowym gwiazda-trójkąt (nie ma błędu w poleceniu :) ) // gr.1. pyt z  5.III.07

3. Pomiar mocy biernej dla ukl.Arona 3-faz,3-przewodowe.Udowodnic jest to rownowazne z ukl. z 3 watomierzami.

4. Pomiar mocy biernej w układzie trójfazowym czteroprzewodowym,  czyli to samo co pytanie drugie //gr.4
5. układ Arona, symetryczne obciążenie, wyprowadz wzór P=P1+P2, wykres wektorowy

6.Schemat pomiaru mocy biernej 3 watomierzami i udowodnic na wykresach


. Wszystko fajnie, że układ Arona, ale jazda polega na tym, że ma to być dla odbiornika NIESYMETRYCZNEGO!!! (więc wykres wektorowy by wypadoło ogarnąć, czego podobnie jak pełnego wyprowadzenia dla tego układu w książce od tobów nie ma)


 

 

ćw 10: Liczniki energii elektrycznej

 

1. Narysować układ pomiarowy i opisać go.2. Co możemy regulować w liczniku?

3. Narysować układ i opisać...wyprowadzić stałą licznika ..schemat l. indukcyjnego //gr8rcocs


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość