Strona główna

Międzynarodowa Konferencja Naukowa n t. Gastronomia jako regionalny produkt turystyczny. Organizator


Pobieranie 54.91 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar54.91 Kb.
W dniach 28 - 30 kwietnia 2008 r. w Hotelu Mościcki Resort & Spa w Spale odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa n.t. Gastronomia jako regionalny produkt turystyczny.

  

Organizator:

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza  
  

Współorganizatorzy:     Polska Organizacja Turystyczna           

Instytut Turystyki 

 
Patronat:

Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki (zobacz)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki (zobacz)

Marszałek Województwa Łódzkiego Włodzimierz Fisiak


  

Komitet Honorowy:

Katarzyna Sobierajska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki


Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Jan Korsak – Prezes Polskiej Izby Turystyki, Krajowa Rada Organizacji Turystycznych, Hotelarskich i Gastronomicznych
Kazimierz Kowalski – Prezes Fundacji Polish Prestige Hotels
Ryszard Beret – Prezydent Stowarzyszenia Polskich Barmanów
Andrzej Saja – Sekretarz Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
Andrzej Krzyworzeka – Prezes Polskiego Stowarzyszenie Hotelarstwa i Turystyki

         Współudział:Fundacja Polish Prestige Hotels
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego
Polska Izba Turystyki
Krajowa Rada Organizacji Turystycznych, Hotelarskich i Gastronomicznych
Polskie Stowarzyszenie Hotelarstwa i Turystyki
Stowarzyszenie Polskich Barmanów

     


 

Patronat medialny: 

          

  


                 

 

 

  

 

Sponsorzy:  

                    

 

                              

                

 

     


Tematem konferencji były, m.in.:

 • ocena rozwoju gastronomii dla potrzeb rynku usług turystycznych, 

 • polska kuchnia jako produkt markowy polskiej turystyki, 

 • tradycje i nowoczesność w polskiej kuchni i gastronomii,

 • jakość i poziom usług w gastronomii turystycznej,

 • produkty lokalne i regionalne jako atrakcja turystyczna,

 • tradycyjne napoje, nalewki i trunki jako produkty lokalne i regionalne. 

 

W imprezie uczestniczyło ponad 130 osób z całego kraju i z zagranicy.

W programie przewidziano m.in.:


 • degustacje dań i wyrobów regionalnych i lokalnych,

 • wystawę i kiermasz książki kucharskiej i gastronomicznej, połączony z możliwością spotkania z autorami,

 • wycieczkę autokarową – Spała, Konewka, Inowłódz.

        

AGENDA i PROGRAM MERYTORYCZNY: 

Do pobrania (w formacie PDF)

 

KOMUNIKAT KONFERENCYJNY:Do pobrania (w formacie PDF) 

 

 

Komitet Naukowy :

prof. dr hab. Andrzej Pisula                              -  Przewodniczący Komitetu


                                                                                  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. Władysław W.Gaworecki           -  Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa

                                                                                  w Gdańsku


prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk                         -  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska -  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk                       -  Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła

                                                                                  Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza


dr prof. WSTiR Krzysztof Łopaciński               -  Dyrektor Instytutu Turystyki
prof. dr hab. Krzysztof Przecławski                  -  Rektor Wyższej Szkoły Hotelarstwa,

                                                                                  Gastronomii i Turystyki


prof. dr hab. Andrzej Rapacz                            -  Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
prof. dr hab. Aleksander Ronikier                   -  Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji 
                                                                                  im. Mieczysława Orłowicza
prof. dr hab. Józef Sala                                     -   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Franciszek Świderski                 -  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
prof. dr hab. Stanisław Wodejko                     -  Szkoła Główna Handlowa

 

   Komitet Organizacyjny:

dr Michał Słoniewski           -  Przewodniczący, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej

                                                   w Spale 

dr Mirosław Słowiński         - Wiceprzewodniczący

mgr Waldemar Błaszczuk  -  Sekretarz
mgr Zbigniew Glapa           -  Kanclerz Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza
mgr Anna Zalewska            -  Kierownik Biura Organizacyjnego

 
 Wnioski z obrad Zespołów Problemowych:

 

Zespół nr I


GASTRONOMIA – PRODUKT MARKOWY POLSKIEJ TURYSTYKI.         
1.Baza gastronomiczna w obiektach noclegowych w Polsce.
2.Gastronomia a obsługa ruchu turystycznego.
3.Rodzaje turystyki kulinarnej i perspektywy jej rozwoju.

 

Zespół nr II


TRADYCJE I HISTORIA KUCHNI POLSKIEJ
1.Tradycje i zwyczaje kulinarne świąteczne i okazjonalne kuchni polskiej.
2.Napitki, trunki, ciasta i desery kuchni staropolskiej.
3.Tradycja i nowoczesność w gastronomii /kuchni/ współczesnej.
 
Zespół nr III
JAKOŚĆ I POZIOM USŁUG W GASTRONOMII TURYSTYCZNEJ W POLSCE
1.Polska gościnności i kultura towarzyska dawniej i dziś.
2.Kształcenie kadr dla gastronomii i hotelarstwa w Polsce.
3.Jakość i poziom usług jako warunek konkurencyjności polskiej gastronomii.
 
Zespół nr IV
PRODUKTY REGIONALNE I LOKALNE, ICH MIEJSCE NA RYNKU ŻYWNOŚCIOWYM W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ.
1.Procedury i stan certyfikacji produktów lokalnych i regionalnych.
2.Kuchnie regionalne i lokalne jako atrakcja turystyczna na przykładach wojewódzkich.
3.Ruch na rzecz utrwalania tradycji i dorobku kuchni polskiej.

     


 

Zapraszamy do GALERII ZDJĘĆ z konferencji

  
 Streszczenia zgłoszonych referatów i komunikatów: 1. Czy kuchnia polska może być atrakcją turystyczną dla turysty zagranicznego - Anglika?
  mgr inż. Kevin Aiston - najpopularniejszy Anglik w Polsce, aktor, nauczyciel języka angielskiego, strażak, autor podręcznika kulinarnego

 2. Kuchnia regionalna jako produkt turystyczny.
  dr Żaneta Balcerzak - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

 3. Gościnność w gastronomii jako ważny element jakości i poziomu usług.
  mgr Waldemar Błaszczuk - Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie

 4. Działania Muzeum Historii Polski w zakresie wspierania badań i popularyzacji dziejów kulinarnej kultury dawnej Rzeczypospolitej; inicjatywa zorganizowania konferencji o dziejach kultury kulinarnej w Polsce od początków powstania państwa polskiego.
  dr Konrad Bobiatyński - Muzeum Historii Polski w Warszawie

 5. Tradycje i nowe trendy w polskiej gastronomii.dr inż. Ewa Czarniecka-Skubina – Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki w Warszawie

 6. Żywność regionalna i tradycje kulinarne w strategii rozwoju produktów turystycznych Kaszub.
  mgr Agnieszka Dąbrowska, dr inż. Romuald Zabrocki - Akademia Morska w Gdyni

 7. Kapusta promocyjnym orężem gminy (na przykładzie Charsznicy w województwie małopolskim). dr Krzysztof Gajdka - Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

 8. Co pito przy staropolskim stole?
  prof. dr hab. Andrzej Garlicki - Uniwersytet Warszawski

 9. Gastronomia hotelowa - procedury obsługi gościa i ich wpływ na jakość usług.mgr inż. Bożena Granecka-Wrzosek - Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie

 10. Promocja kuchni regionalnej na przykładzie województwa lubelskiego.
  prof. dr hab. Józef Grochowicz, dr inż. Ewa Czarniecka-Skubina – Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie

 11. Analiza rozwiązań higieniczno – technologicznych kuchni hotelowej na przykładzie wybranej sieci hoteli.
  dr inż. Wiesława Grzesińska - Szkoła Wyższa Gospodarstwa Wiejskiego

 12. Kulturowe uwarunkowania sporządzania potraw regionalnych Warmii i Mazur.
  mgr inż. Jadwiga Gutkowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 13. Kuchnia turysty w widłach Wisły i Pilicy w dobie rozbiorowej (1795 - 1918).
  dr Cezary Jastrzębski - Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach

 14. Traditional Lithuanian products, its labeling.
  dr Ina Jasutiene, dr Milda Kersiene – Uniwersytet Technologiczny w Kownie, Litwa

 15. Tradycje polowań i kuchni myśliwskiej w Spale.
  mgr Andrzej Kobalczyk- Skansen Rzeki Pilicy
  dr Michał Słoniewski – Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie

 16. Jakość zdrowotna produktów tradycyjnych i lokalnych w świetle obowiązującego prawa żywnościowego.
  prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn-Krajewska - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 17. Strategiczny alians hotelu z restauracją na przykładzie hotelu „Europejskiego” w Krakowie.
  dr Maria Koniusz - Uniwersytet Jagielloński

 18. Pieczywo w tradycji polskiej.
  dr inż. Renata Korzeniowska-Ginter – Akademia Morska w Gdyni

 19. Turystyka kulinarna jako element turystyki kulturowej.    
  prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie, Uniwersytet Warszawski

 20. Produkty tradycyjne oraz kuchnia regionalna ważnym produktem turystycznym Lubelszczyzny.
  mgr Andrzej Kozłowski - Zakład Leczniczy Uzdrowisko Nałęczów

 21. Tradycja i nowoczesność w gastronomii gdańskiej.
  doc. dr Henryk J. Lewandowski - Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

 22. Baza gastronomiczna w Polsce i perspektywy jej rozwoju.
  dr prof. WSTiR Krzysztof Łopaciński - Instytut Turystyki

 23. Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza jako uczelnia kształcąca kadry dla gastronomii i hotelarstwamgr Andrzej Łuczak - Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie

 24. Związki turystyki kulinarnej z kreowaniem marki obszaru.
  dr Janusz Majewski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

 25. Dziedzictwo Kulinarne żelaznym kapitałem promocyjnym Śląska. Festiwal Kuchni Śląskiej oraz Śląska Kapituła Smaku - filarami utrwalania tradycji i dorobku kuchni śląskiej.
  mgr inż. Aleksandra Malczyk – Urząd Gminy Ornontowice
  mgr Agnieszka Sikorska – Śląska Organizacja Turystyczna

 26. Żywność funkcjonalna w gastronomii.
  mgr Leszek Moszczyński - Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. Mieczysława Orłowicza w Warszawie

 27. Dziedzictwo kulinarne jako element tworzący jakość produktu turystycznego.
  dr Agata Niemczyk - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 28. Tradycje kulinarne gospodarstw agroturystycznych regionu warmińsko-mazurskiego.
  dr inż. Dorota Nowak, dr inż. Ewa Czarniecka-Skubina – Wyższa Szkoła Hotelarstwa Gastronomii i Turystyki w Warszawie

 29. Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego jako element rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim.
  mgr Dominik Orłowski, mgr inż. Magdalena Woźniczko - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

 30. Gastronomia folklorystyczna i jej wykorzystanie w turystyce.
  mgr Dominik Orłowski, mgr inż. Magdalena Woźniczko - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

 31. Kulinarne specjały Częstochowskiego w aspekcie turystycznym.
  dr Barbara Pabian, prof. nadzw. dr hab. Wiesław Gworys - Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

 32. Gastronomia regionalna elementem wzbogacającym ofertę turystyczną Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa.
  prof. dr hab. Andrzej Rapacz - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

 33. Sektor żywności naturalnej, lokalnej i tradycyjnej jako ważny segment gospodarki narodowej.
  dr Grzegorz Russak – Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
  lek. wet. Igor Marek Hutnikiewicz - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego

 34. Usługi gastronomiczne jako czynnik podnoszenia konkurencyjności regionalnego produktu turystycznego.
  prof. dr hab. Józef Sala - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 35. Rozpoznawalność marki wyrobów regionalnych i tradycyjnych a ich nabywalność (na przykładzie przysmaków z Małopolski wpisanych na polską Listę Produktów Tradycyjnych).
  dr Renata Seweryn – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 36. Polska kuchnia - polską marką
  mgr Janusz Stańczyk - Sudety IT - Status, Fundacja Promocji Polskiej Żywności

 37. Gastronomia jako produkt turystyczny
  dr Andrzej Stasiak – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi

 38. Tradycyjne i oryginalne potrawy Podlasia elementem kształtowania tożsamości regionu dla rozwoju turystyki.dr Adam Edward Szczepanowski - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

 39. Polska Wódka elementem wzbogacającym polską kuchnię.
  mgr Andrzej Szumowski – Polish Vodka Association

 40. Polskie święcone - zwyczaje, potrawy i ich symbolika.
  mgr Hanna Szymanderska - pisarka, dziennikarka, autorka wielu książek o tematyce kulinarnej

 41. Nowoczesne metody zachowania jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego potraw w czasie przechowywania.
  prof. dr hab. Franciszek Świderski, dr hab. Bożena Waszkiewicz-Robak - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 42. Wino z Doliny Wisłoki jako produkt regionalny Podkarpacia.
  mgr Joanna Urbaniak - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

 43. Kuchnia Kaszubska w aspekcie produktu regionalnego.
  dr Marzena Wanagos, dr inż. Romuald Zabrocki - Akademia Morska w Gdyni

 44. Jakość i poziom usług podstawą wzrostu konkurencyjności polskiej gastronomii i hotelarstwa - kierunki i sposoby poprawy jakości w oparciu o doświadczenia hotelu „SPA Malinowy Zdrój” w Solcu Zdroju.
  mgr Robert Węglarz - Hotel Malinowy Zdrój

 45. Kuchnia regionalna Lubelszczyzny.
  dr Zygmunt Wilczek, prof. WSS-P, dr hab. Rafał Nadulski, prof. WSS-P - Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie

 46. Produkty lokalne różnorodność regionalne jako atrakcja turystyczna na przykładzie województwa pomorskiego.
  doc. mgr Stanisław Wilgocki – Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

 47. Kuchnia myśliwska i jej wpływ na rozwój turystyki łowieckiej na wybranym przykładzie.
  mgr inż. Magdalena Woźniczko, mgr Dominik Orłowski - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

 48. Kulinarna różnorodność Polski jako atrakcja turystyczna.
  mgr inż. Magdalena Woźniczko, mgr Dominik Orłowski - Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

 

Sekretariat Konferencji:

Wyższa Szkoła Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie


ul. Marymoncka 34, skrzynka 21, 01-813 Warszawa
tel./fax 022 8345714, tel. 022 3531005
e-mail: konferencja@wstir.edu.pl

        


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość