Strona główna

MIĘdzynarodowa XI konferencja naukowo-techniczna uszczelnienia I technika uszczelniania maszyn I urządzeń


Pobieranie 44.04 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar44.04 Kb.
_

________________________________________________________________________
SIMP Sekcja Uszczelnień i Techniki Uszczelniania

Wydział Mechaniczno-Energetyczny

Politechniki Wrocławskiej

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP

Redakcja „Hydraulika i Pneumatyka”

Stowarzyszenie Polska Armatura Przemysłowa

_________________________________________________________________________
MIĘDZYNARODOWA XI KONFERENCJA

NAUKOWO-TECHNICZNA
USZCZELNIENIA I TECHNIKA USZCZELNIANIA MASZYN I URZĄDZEŃ

Wrocław–Kudowa Zdrój, 23 - 25 maja 2007

________________________________________________
Komitet organizacyjny

Przewodniczący – Jerzy Matuszczyk, Sekretarz Naukowy –

Marek Gawliński, Członkowie – Katarzyna Gemsa, Izabela Tarasewicz, Zdzisław Sysak, Krzysztof Podkomorzy

Komitet honorowy

inż. M. Adamczak  Trelleborg Sealing Solutions, T. Badura  ANGA,

J. Bytner – SEMA, prof. M. Chorowski – Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, dr B. Klimkiewicz – WIKOM,

dr J. Nosowicz – Burgmann, Niemcy, dr W. Okularczyk – TEST,

mgr J. Piotrowski – GAMBIT, mgr inż. K. Wądrzyk - Stowarzyszenie Polska Armatura Przemysłowa, mgr inż. M. Wilk – POLONIT ,

Komitet naukowy

prof. B. Antoszewski – Politechnika Świętokrzyska, prof. Cz. Kundera – Politechnika Świętokrzyska, prof. V. A. Marcinkowski – Państwowy Uniwersytet w Sumach, Ukraina, prof. W. Wieleba –

Politechnika Wrocławska

_____________________________________________________Program konferencji


22 maja (wtorek) – KURSY

13001600 Dobór i eksploatacja uszczelnień złączykołnierzowych i zaworów

prowadzący prof. Alexander Riedl (Niemcy)


16001640 Obiad dla uczestników kursów - hotel St.George
16402010 Analiza uszkodzeń uszczelnień oraz ich wpływu

na pracę urządzenia i bezpieczeństwo

prowadzący prof. Marek Gawliński


Od 1500 Zakwaterowanie uczestników konferencji
19002130 Kolacja w miejscu zakwaterowania


23 maja (środa)
900 Otwarcie konferencji
Jerzy Matuszczyk – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. Maciej Chorowski – Dziekan Wydziału Mechaniczno  Energetycznego Politechniki Wrocławskiej910 Sesja I Uszczelnienia czołowe

przewodniczący: Marek GawlińskiUszczelnienia czołowe i łożyska wzdłużne z steksturowa-

nymi powierzchniami J. Nosowicz, J. Otschik,

R.Schicktanz, A. Schrüfer, (Niemcy)


Model teoretyczny oraz program komputerowy wspoma-

gający projektowanie czołowych uszczelnień bezstyko-

wych S. Błasiak,Cz. Kundera
Teoretyczne i doświadczalne aspekty przecieku

w uszczelnieniu czołowym w warunkach wymuszonych

drgań osiowych E. Czachórska, Z. Szydło
Teksturowanie powierzchni roboczych uszczelnień

czołowych B. Antoszewski, P. Sęk
Analiza czynników powodujących niezdatność funkcjonalną

uszczelnień czołowych metodą FTA A. Langner
1050 Przerwa na kawę

1120 Sesja II Uszczelnienia pracujące w ruchu postępowo-zwrotnym

przewodniczący Michał AdamczakOkreślenie siły oderwania w uszczelnieniach siłowników

pneumatycznych R. Dindorf, P. Łaski, J. Takosoglu
Numeryczne modelowanie uszczelnień tłoczysk siłowników

hydraulicznych R. Salant, B. Yang (USA)
Pomiar wycieku z dławnicy zaworu metodą podciśnieniową

J. Rogula


Opory tarcia wybranych polimerów termoplastycznych

współpracujących ze stalą w ruchu posuwisto-zwrotnym

W. Wieleba, P. Kowalewski


1240 Otwarcie ekspozycji producentów uszczelnień
1300 Obiad  hotel St. George

1415 Sesja III Uszczelnienia bezstykowe

przewodniczący Wojciech WielebaSzczelność i moc tarcia zintegregowanego hybrydowego

uszczelnienia labiryntowego M. Gawliński, J. Blachura,

K. Gajowniczek, G. Romanik, R. Schwandtke*) *)Niemcy


Określenie stochastycznych charakterystyk natężenia

przepływu przez uszczelnienie pierścieniowe

Y. Tarasevich, (Ukraina)


Analityczne i empiryczne badania pól ciśnień w szczelinie

uszczelniającej wzdłużne, A. Korczak, G. Peczkis
Badania wpływu podstawowych parametrów konstrukcyj-

nych na pracę promieniowego uszczelnienia ślizgowego

Cz. Dymarski


1535 Przerwa na kawę
1600 Sesja IV Uszczelnienia i materiały

przewodniczący Ryszard DindorfZastosowanie materiałów z pamięcią kształtów w technice

uszczelniania Wł. Ochojski

Zagadnienia wytwarzania i eksploatacji tulei ochronnych

uszczelnień olejowych maszyn wirnikowych

B. Antoszewski, W. Tarelnik, M. Dovrzik,

A. Bieolus (Ukraina)
Zastosowanie w przemyśle pierścieni PUWO® w obudowie

metalowej P. Cucjew, P. Kałdonek
1740 Odjazd autobusów do hoteli Amalia i Gwarek
1840 Odjazd autobusów spod hoteli Amalia i Gwarek

na koncert w hotelu St. George


1900 Koncert. Wykonawcy: kwartet smyczkowy, pianista.
2000 Uroczysta kolacja St. George Hotel


24 maja (czwartek)
900 Sesja V Uszczelnienia czołowe

przewodniczący Czesław Kundera

Badanie gazowych impulsowych uszczelnień czołowych

J. Z. Gaft (Rosja), V. A. Marcinkovsky, A. V. Zagorulko

(Ukraina), B. M. Gromyko (Rosja)Zwiększenie niezawodności maszyn przepływowych przez

wprowadzenie bezstykowych uszczelnień gazowych

I. Goldswain (Wielka Brytania)


Numeryczna analiza pracy dławnicy z uszczelnieniem

czołowym współpracującej z pierścieniem

oczyszczającym M. Gawliński, J. Skrzypacz, Z. Sysak
1000 Przerwa na kawę
1030 Sesja VI Uszczelnienia ruchu obrotowego

przewodniczący Zdzisław SysakUszczelnienie obrotowego rozdzielacza hydraulicznego

J. Sifczyk, W. Okularczyk


Uszczelnienie typu ATLMP® wałków walcarki R. Ceppi

(Włochy), W. Okularczyk


Zastosowanie uszczelnień z cieczą magnetyczną

w zakładach kogeneracyjnych A.V. Radionov (Ukraina)
1130 Prezentacja producentów uszczelnień
1300 Obiad  hotel St. George
1430 Odjazd autobusów do hoteli Amalia i Gwarek
1645 Odjazd autobusów spod hoteli Amalia, Gwarek

i St. George do skansenu


1700 Program rekreacyjny w skansenie, Pstrążna
2130 Odjazd autobusów do hoteli Amalia, Gwarek

i St. George25 maja (piątek)
900 Sesja VII Uszczelnienia spoczynkowe

przewodniczący Marcin WilkEUROPARTNER® - Ekspercki program wspomagający

projektowanie połączeń kołnierzowych J. Zajączek
Novaphit SSTC – materiał na uszczelnienia spoczynkowe

J. Kapuściński


Wpływ wymiarów przekroju uszczelki wielokrawędziowej

na jej niezawodność R. Sieczkowski, J. Stadnicki,
1000 Przerwa na kawę
1030 Dyskusja okrągłego stołu: Czy uszczelnienia

rzeczywiście są niezawodne w warunkach pracy?

moderator: Michał Adamczak


1230 Zamknięcie konferencji
1300 Obiad


Miejsce i czas konferencji
Miejscem obrad będzie hotel Saint George w Kudowie Zdroju, ul. Kościuszki 180 (6 minut jazdy samochodem

z Parku Zdrojowego). Sekretariat będzie czynny 22 maja

od 12002000 oraz od 800 w środę 23 maja.

Eksponaty na wystawę producentów uszczelnień powinny być dowiezione do hotelu St. George we wtorek 22 maja.Otwarcie konferencji o godzinie 900 w sali konferencyjnej hotelu St. George.
Materiały konferencyjne
Referaty zakwalifikowane na konferencję zostały opubliko-wane w języku polskim (ze streszczeniem w języku angiel-skim) lub angielskim. Uczestnicy konferencji otrzymają ponadto płyty z tekstem wszystkich referatów. Przewidziane jest symultaniczne tłumaczenie referatów z języka angiel-skiego na polski i z języka polskiego na angielski.


Spotkania towarzyskie
Koncert kwartetu smyczkowego i pianisty Pana Mariusza Adamczaka odbędzie się w środę, 23 maja, o godz. 1900

w hotelu St. George. Uroczysta kolacja odbędzie się

w środę, o godz. 2000 w hotelu St. George.

Program rekreacyjny rozpocznie się w czwartek 24 maja

o godz. 1630 w skansenie w Pstrążnej, wiejskiej dzielnicy Kudowy Zdrój.


Dowóz uczestników
Uczestnicy konferencji zakwaterowani w hotelach Gwarek

i Amalia, będą dowożeni autobusami na obrady do hotelu St. George. Rozkład jazdy dostępny będzie w recepcjach hoteli oraz sekretariacie konferencji.
Adresy hoteli
Hotel Uzdrowiskowy St. George

ul. Kościuszki 180

57-350 Kudowa Zdrój

tel.: 074 866 71 00, 074 866 72 00


Hotel Amalia

ul. Zdrojowa 35

57-350 Kudowa Zdrój

tel.: 074 866 17 51


Hotel Gwarek

ul. Słowackiego 1057-350 Kudowa Zdrój

tel.: 074 866 18 90


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość