Strona główna

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie


Pobieranie 17.27 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar17.27 Kb.


Miejski Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie

ul. Św.Jacka Odrowąża 1, 71-420 Szczecin –

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

tel. 91 42-45-199, fax. 91 42-32-312

e-mail: zudp@modgik.szczecin.pl

WNIOSEK

O PRZEPROWADZENIE NARADY KOORDYNACYJNEJ

W SPRAWIE SYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH

SIECI UZBROJENIA TERENU

( UWAGA – WNIOSEK PROSZĘ ZACHOWAĆ DO WGLĄDU I ODBIORU !!! )
Zleceniodawca: Inwestor:   

(wypełnić w przypadku, gdy jest inny niż Inwestor)   

DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU

.............................................................................. …..........................................................................          (imię, nazwisko lub nazwa firmy) (imię, nazwisko lub nazwa firmy) …………………………………………..

..……...................................................….………. ......................................................................................

..……...................................................….………. ...................................................................................... NUMER WNIOSKU

………………………………………………….. ………………………………………………………..

..……...................................................….………. ...................................................................................... MODGiK.ZUDP.345.……….20…...

..……...................................................….………. ......................................................................................

(dokładny adres) (dokładny adres)
NIP: ......................................................... NIP: ...............................................................
tel. kontaktowy: …………………………… tel. kontaktowy: .…………..……………………

adres e-mail: ………………………….…… adres e-mail: .……………..……………………


PRZEDMIOT NARADY KOORDYNACYJNEJ: ……......................................................................................................................................................

….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


LOKALIZACJA INWESTYCJI: ……………….........................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................


INWESTYCJA OPARTA JEST NA MIEJSCOWYM PLANIE / DECYZJI* …...............................................................................................................

* - niepotrzebne skreślić (należy podać nr decyzji i/lub nazwę planu)

PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW ODBYWA SIĘ W DNIACH:PONIEDZIAŁEK, WTOREK, CZWARTEK, PIĄTEK W GODZ. 800- 1500
ŚRODA – BIURO JEST ZAMKNIĘTE – NARADA KOORDYNACYJNA

Informacja telefoniczna (oprócz środy) udzielana jest pod nr tel. (91) 42 45 199

e-mail: zudp@modgik.szczecin.pl
UWAGA !!!

Wersja elektroniczna ( *.dxf ) projektu powinna być zapisana w wersji AutoCad max.do 2009r.

Wykaz współrzędnych geodezyjnych punktów charakterystycznych powinien być zapisany w formacie (*.txt) według wzoru

(„Nrpkt współrzędnaX współrzędnaY” – poszczególne elementy rozdzielone znakiem spacji, separatorem części ułamkowych jest kropka).
................................................................................................

( czytelny podpis wnioskodawcy )


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość