Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie ul. Niepodległości 44Pobieranie 20.97 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar20.97 Kb.

Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie

ul. Niepodległości 44

10-045 Olsztyn

tel. 089-532-62-88, 089-532-62-76; fax. 089-527-28-13

e-mail: zamowienia@szpital.olsztyn.pl


Olsztyn, 2.07.2012 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU

Dot. postępowania w sprawie zamówienia publicznego na dostawę mankietów oraz czujników do pulsoksymetru dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w OlsztynieNr DZZ-383-55/12
W postępowaniu wpłynęły 3 ważne oferty zgodnie z poniższym wykazem:
Część: 1

Lp.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto


1

3

Sorimex sp. z o.o. sp. k.

ul. Równinna 25, 87-100 Toruń8 640,00 zł

2

4

AKSIS Hurtownia Sprzetu Medycznego

Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna

ul. Uczniowska 33, 80-530 Gdańsk


5 184,00 zł


Część: 2

Lp.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto


1

2

Trident Med s.c.

ul. Nowy Świat 60/13, 00-357 Warszawa5 875,20 zł

2

3

Sorimex sp. z o.o. sp. k.

ul. Równinna 25, 87-100 Toruń4 665,60 zł

3

4

AKSIS Hurtownia Sprzetu Medycznego

Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna

ul. Uczniowska 33, 80-530 Gdańsk


4 320,00 zł


Część: 3

Lp.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto


1

2

Trident Med s.c.

ul. Nowy Świat 60/13, 00-357 Warszawa1 728,00 zł

2

3

Sorimex sp. z o.o. sp. k.

ul. Równinna 25, 87-100 Toruń1 166,40 zł

3

4

AKSIS Hurtownia Sprzetu Medycznego

Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna

ul. Uczniowska 33, 80-530 Gdańsk


1 080,00 zł

Zamawiający informuje, iż oferta nr 1 złożona przez UNIPART Michał Grabowski, 03-185 Warszawa, ul. Myśliborska 18/9 została odrzucona ponieważ wykonawca nie zastosował się do zmodyfikowanego opisu przedmiotu zamówienia, przez co złożył ofertę niezgodną ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia nie zapewniającą porównywalności wszystkich złożonych ofert

.

Jednocześnie Zamawiający unieważnia postępowanie z uwagi na to iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę 8 000 zł brutto, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.W imieniu Zamawiającego

Z-ca Dyrektora

ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

/-/


Jacek Zachariasz
: zalaczniki
zalaczniki -> „Poprawa jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi I niepełnosprawnymi intelektualnie – Filia zolirm w Owińskach”
zalaczniki -> Chojnów: Utrzymanie terenów zielonych znajdujących się na terenie miasta Chojnowa od dnia 01. 04. 2011 r do dnia 30. 11. 2011 r. Numer ogłoszenia: 23596 2011; data zamieszczenia: 16. 02. 2011
zalaczniki -> Konkurs ekologiczny dla najmłodszych
zalaczniki -> Międzynarodowej studenckiej konferencji naukowej „Wzajemne wzbogacenie literatur słowiańskich: doświadczenia analizy naukowej”
zalaczniki -> Uchwała Nr 204/603/06 Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 20 listopada 2006 r w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Rozbudowę Powiatowego Centrum Ratownictwa Medycznego”
zalaczniki -> Konkurs matematyczny
zalaczniki -> Konkurs polonistyczny gimnazjum motyw przewodni
zalaczniki -> Konkurs matematyczny gimnazjum
zalaczniki -> Projekt pn.: „Klub Przedszkolaka” realizowany przez Gminę Susz, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX rozwój wykształcenia kompetencji w
zalaczniki -> Lista osób upoważnionych przez Bank do korzystania z Portalu srg
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy