Strona główna

Miejskiej komisji wyborczej w niemodlinie


Pobieranie 54.8 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar54.8 Kb.
UCHWAŁA Nr 16/14

MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W NIEMODLINIE

z dnia 23 października 2014r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 182 §1 pkt 2 i §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)1 oraz §9 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych
i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, Miejska Komisja Wyborcza w Niemodlinie uchwala, co następuje:
§ 1.

 1. Powołuje się Obwodowe Komisję Wyborcze od nr 1 do nr 15
  do wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych
  na dzień 16 listopada 2014r.

 2. Imienny wykaz składów komisji, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.

Wykonanie uchwały, w tym podanie składów komisji do publicznej wiadomości i umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z §15 uchwały PKW z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw


i rad dzielnic m st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast, powierza się Burmistrzowi Niemodlina.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


/-/ Miejska Komisja Wyborcza w Niemodlinie

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 16/14 Miejskiej Komisji

Wyborczej w Niemodlinie

z dnia 23 października 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Niemodlinie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34a


 1. Danuta Teresa Iszczenko, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd Lokalny

 1. Dagmara Magdalena Sarna, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Jerzy Olszewski, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KWW Krzysztof Bunia

 1. Jarosław Przemysław Nizioł, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem

 1. Maria Stachów, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Inicjatywa-Rozwój-Współpraca

 1. Jolanta Kazimiera Stano, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Gospodarne Opolskie

 1. Bożena Anna Skrzypa, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Niemodlin to Twoja i Moja Przyszłość

 1. Łukasz Środa, osoba wskazana przez BurmistrzaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Niemodlinie

Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Szkolna 5 w Niemodlinie


 1. Katarzyna Dera, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd Lokalny

 1. Jarosław Waldemar Farasiewicz, zam. Piotrowa,

zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Krystyna Krząstek, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem

 1. Agata Małgorzata Kuras-Sosnowska, zam. Grodziec,

zgłoszona przez KWW Inicjatywa-Rozwój-Współpraca

 1. Ewa Mróz, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW B. Walków Wspólnie+Razem=Normalność

 1. Jolanta Maria Sawicka, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd

 1. Barbara Karolina Szklarska, zam. Michałówek,

zgłoszona przez KWW Gospodarne Opolskie

 1. Anna Zdzisława Kiołtyka, zam. Grodziec Drugi,

zgłoszona przez KWW Niemodlin to Twoja i Moja Przyszłość

 1. Mariola Olszewska, osoba wskazana przez Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Niemodlinie

Publiczne Przedszkole Nr 1 „Bajka” ul. Kilińskiego 31 w Niemodlinie


 1. Ryszard Furman, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

 1. Danuta Juzefczyk, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd Lokalny

 1. Jerzy Stanisław Biskup, zam. Radoszowice,

zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Maria Krząstek, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem

 1. Magdalena Zofia Ilów, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd

 1. Agnieszka Małgorzata Rutowicz, zam. Radoszowice,

zgłoszona przez KWW Gospodarne Opolskie

 1. Lucyna Maria Lasota, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Niemodlin to Twoja i Moja Przyszłość

 1. Ewa Stefania Sikorska, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Walas Jacek

 1. Teresa Pawlik, osoba wskazana przez Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4

Ośrodek Kultury ul. Mikołaja Reja 1 w Niemodlinie


 1. Barbara Dudarz, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd Lokalny

 1. Iwona Gabriela Lipczyńska, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Nowa Lewica Opolska

 1. Stanisława Pochwat, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Inicjatywa-Rozwój-Współpraca

 1. Nina Chowis, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Waleriana Kalińskiego

 1. Urszula Aldona Wasilewska, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW B. Walków Wspólnie+Razem=Normalność

 1. Magdalena Kazimiera Bernacka, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd

 1. Grażyna Maria Konwisarz, zam. Rutki,

zgłoszona przez KWW Niemodlin to Twoja i Moja Przyszłość

 1. Weronika Łucja Kubów, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Walas Jacek

 1. Iwona Węgrowska, osoba wskazana przez Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5

Szkoła Podstawowa Nr1 ul. Reymonta 9 Niemodlin


 1. Arkadiusz Aleksander Głąb, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

 1. Marcin Skóbel, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KWW Nasz Samorząd Lokalny

 1. Małgorzata Krzesińska, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Jan Wolański, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KWW B. Walków Wspólnie+Razem=Normalność

 1. Karolina Donajska, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd

 1. Grzegorz Jerzy Budz, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KWW Gospodarne Opolskie

 1. Karolina Anna Kliś, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Walas Jacek

 1. Joanna Maria Kotwica, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 1. Gabriela Kotlińska, osoba wskazana przez Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6

Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Reymonta 11 Niemodlin


 1. Kornelia Kieloch, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

 1. Magdalena Elżbieta Choroszy, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Daria Agata Witkowska, zam. Molestowice,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd

 1. Monika Franciszków, zam. Gracze,

zgłoszona przez KWW Gospodarne Opolskie

 1. Renata Małgorzata Kubów, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Walas Jacek

 1. Anna Rynkiewicz, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 1. Agnieszka Bartków, osoba wskazana przez Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7

Szkoła Podstawowa Nr1 ul. Reymonta 9 Niemodlin


 1. Maciej Kazimierz Misztal, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

 1. Piotr Krzysztof Maziarz, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KWW Nasz Samorząd Lokalny

 1. Joanna Janik-Komar, zam. Lipno,

zgłoszona przez KWW Inicjatywa-Rozwój-Współpraca

 1. Jan Siomka, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KWW B. Walków Wspólnie+Razem=Normalność

 1. Izabella Joanna Witkowska, zam. Molestowice,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd

 1. Paulina Katarzyna Stano, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Gospodarne Opolskie

 1. Barbara Zofia Kraska, zam. Gościejowice,

zgłoszona przez KWW Niemodlin to Twoja i Moja Przyszłość

 1. Marta Kołodyńska, osoba wskazana przez BurmistrzaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 8

Zespół Szkół ul. Opolska 34 Niemodlin


 1. Janina Maria Wajda, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem

 1. Grażyna Maria Janiak, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Inicjatywa-Rozwój-Współpraca

 1. Katarzyna Agata Kieloch, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW B. Walków Wspólnie+Razem=Normalność

 1. Sylwia Anna Supłat, zam. Gracze,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd

 1. Magdalena Gosztyła, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Gospodarne Opolskie

 1. Barbara Teresa Lepszy, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Niemodlin to Twoja i Moja Przyszłość

 1. Katarzyna Anna Hoheisel, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Nowa Lewica Opolska

 1. Iwona Walaszczyk, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 1. Wojciech Turowski, osoba wskazana przez BurmistrzaObwodowa Komisja Wyborcza Nr 9Remiza OSP ul. Nyska 80 Grabin

 1. Grzegorz Roman Karoń, zam. Grabin,

zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

 1. Piotr Andrzej Ćwięka, zam. Grabin,

zgłoszony przez KWW Nasz Samorząd Lokalny

 1. Grzegorz Adam Koncewicz, zam. Grabin,

zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Irena Wójcik, zam. Grabin,

zgłoszona przez KWW Inicjatywa-Rozwój-Współpraca

 1. Barbara Ojdana, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd

 1. Piotr Albin Butrym, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KWW Gospodarne Opolskie

 1. Adriana Maryla Hrycaj, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Niemodlin to Twoja i Moja Przyszłość

 1. Paweł Jan Handzlik, zam. Gracze,

zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 1. Zofia Sujkowska, osoba wskazana przez Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10

Szkoła Podstawowa Rogi 10a 1. Paulina Płatkowska, zam. Rogi,

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

 1. Andrzej Gonsior, zam. Tłustoręby,

zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Stanisława Błasiak, zam. Rogi,

zgłoszona przez KWW Inicjatywa-Rozwój-Współpraca

 1. Danuta Maria Macała, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW B. Walków Wspólnie+Razem=Normalność

 1. Irena Bielecka, zam. Gracze,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd

 1. Cecylia Helena Czuła, zam. Gracze,

zgłoszona przez KWW Gospodarne Opolskie

 1. Kamila Agnieszka Gurazdowska, zam. Tarnica,

zgłoszona przez KWW Niemodlin to Twoja i Moja Przyszłość

 1. Anna Maria Krajewska, zam. Gracze,

zgłoszona przez KWW Walas Jacek

 1. Jerzy Leskowicz, osoba wskazana przez Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11

Publiczne Gimnazjum ul. Niemodlińska 21 Gracze


 1. Krzysztof Płatkowski, zam. Rogi,

zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

 1. Maria Wachowska, zam. Magnuszowice,

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Jarosław Stanisław Kopij, zam. Tłustoręby,

zgłoszony przez KKW SLD Lewica Razem

 1. Piotr Ryszard Rozlazły, zam. Sady,

zgłoszony przez KWW B. Walków Wspólnie+Razem=Normalność

 1. Jacek Józef Ilów, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KWW Nasz Samorząd

 1. Zofia Haręza, zam. Gracze,

zgłoszona przez KWW Gospodarne Opolskie

 1. Grażyna Janina Czerwińska-Drosdziok, zam. Gracze,

zgłoszona przez KWW Niemodlin to Twoja i Moja Przyszłość

 1. Antonina Klimowicz, zam. Gracze,

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 1. Agnieszka Kramczyńska, osoba wskazana przez Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12

Szkoła Podstawowa ul. Niemodlińska 21 Gracze


 1. Ewelina Dżaluk, zam. Gracze,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd Lokalny

 1. Grażyna Anna Sarnicka, zam. Magnuszowice,

zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Krzysztof Lachowski, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KWW Inicjatywa-Rozwój-Współpraca

 1. Roman Jan Osipiuk, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KWW B. Walków Wspólnie+Razem=Normalność

 1. Aleksandra Dominika Ilów, zam. Gracze,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd

 1. Ewa Wilk, zam. Magnuszowice,

zgłoszona przez KWW Gospodarne Opolskie

 1. Maria Kociubinska, zam. Gracze,

zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 1. Barbara Mojzyk, osoba wskazana przez Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13


Świetlica wiejska Rzędziwojowice 29a


 1. Angelika Izabela Józwa, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

 1. Mieczysław Roszczypała, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KWW Nasz Samorząd Lokalny

 1. Bernarda Jagiełło, zam. Szydłowiec Śl.,

zgłoszona przez KWW Inicjatywa-Rozwój-Współpraca

 1. Sylwia Aneta Spólnicka, zam. Rzędziwojowice,

zgłoszona przez KWW B. Walków Wspólnie+Razem=Normalność

 1. Anna Magdalena Białecka, zam. Radoszowice,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd

 1. Teresa Rutowicz, zam. Radoszowice,

zgłoszona przez KWW Gospodarne Opolskie

 1. Przemysław Radosław Kasprzyszyn, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KWW Niemodlin to Twoja i Moja Przyszłość

 1. Jacek Stanisław Jabłoński, zam. Gracze,

zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

 1. Katarzyna Błaszczyk, osoba wskazana przez Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14

Świetlica wiejska Grodziec 13a


 1. Krystyna Pasierbek, zam. Michałówek,

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

 1. Angelika Kieloch, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd Lokalny

 1. Dorota Małgorzata Kotyza, zam. Grodziec Drugi,

zgłoszona przez KWW Inicjatywa-Rozwój-Współpraca

 1. Tadeusz Piotr Mróz, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KWW B. Walków Wspólnie+Razem=Normalność

 1. Iwona Trzmielewska, zam. Mała Góra,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd

 1. Anna Piksa, zam. Gracze,

zgłoszona przez KWW Gospodarne Opolskie

 1. Magdalena Agnieszka Litwinowicz, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Niemodlin to Twoja i Moja Przyszłość

 1. Michał Henryk Kubów, zam. Grodziec Drugi,

zgłoszony przez KWW Walas Jacek

 1. Sandra Herman, osoba wskazana przez Burmistrza

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15Świetlica RSP Wydrowice 7

 1. Magdalena Agnieszka Malejki, zam. Wydrowice,

zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

 1. Łukasz Martynowicz, zam. Lipno,

zgłoszony przez KWW Nasz Samorząd Lokalny

 1. Stefan Drabik, zam. Niemodlin,

zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

 1. Natalia Aleksandra Szymańska, zam. Wydrowice,

zgłoszona przez KKW SLD Lewica Razem

 1. Jakub Węgrowski, zam. Wydrowice,

zgłoszony przez KWW Inicjatywa-Rozwój-Współpraca

 1. Anna Janina Dressler, zam. Lipno,

zgłoszona przez KWW Nasz Samorząd

 1. Grażyna Bąk, zam. Radoszowice,

zgłoszona przez KWW Gospodarne Opolskie

 1. Helena Teresa Mizera, zam. Niemodlin,

zgłoszona przez KWW Niemodlin to Twoja i Moja Przyszłość

 1. Agnieszka Mainka, osoba wskazana przez Burmistrza1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2011r. Nr 26 poz. 134, Nr 94 poz. 550, Nr 102 poz. 588, Nr 134 poz. 777, Nr 147 poz. 881, Nr 149 poz. 889, Nr 171 poz. 1016, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. poz. 849,951 i 1529, z 2014r. poz. 179, 180 i 1072.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość