Strona główna

Mikołaj Kopernik polski matematyk i astronom


Pobieranie 38.61 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar38.61 Kb.
Mikołaj Kopernik

polski matematyk i astronom

Nasza szkoła już od kilku lat uczestniczy w programie e-Twinning. Program ten polega na współpracy szkół z różnych krajów, opracowaniu określonych zagadnień i przygotowaniu projektu na wybrany temat. Współpraca ta opiera się na prowadzeniu kontaktów mailowych pomiędzy uczniami szkół. Korespondencja odbywa się w języku angielskim. Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Katarzyna Pychyńska.

W listopadzie 2011r podsumowane zostały działania ostatnio realizowanego projektu. Naszym partnerem była szkoła z Turcji - MEV Ozel Guzelbahce Okullari Lisesi - w pobliżu dużego miasta Izmir (zachodnia część kraju).

Pierwszy raz do pracy w projekcie zaproszona została grupa matematyczna. W jej skład wchodzili uczniowie klasy III G: Adam Bryła, Adrian Jeż i Piotr Komorowski. Opiekę nad zespołem sprawowała p. Agnieszka Stolarska. Tematem opracowywanym przez stronę polską był; „Mikołaj Kopernik polski matematyk i astronom”, natomiast młodzież z Turcji zajęła się przedstawieniem postaci Talesa.

Oto w skrócie prezentacja pracy uczniów naszej szkoły:Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu przy ulicy świętej Anny. Był czwartym dzieckiem Mikołaja i Barbary z Watzenrodów. Pierwsze nauki otrzymał przypuszczalnie w szkole parafialnej przy kościele św. Jana w Toruniu. Uczono tam czytania, pisania, rachunków oraz śpiewu kościelnego. W tej szkole nauczył się łaciny, podstaw matematyki i astronomii. W 1483 roku zmarł ojciec Mikołaja. Wówczas to starsza siostra Barbara wstąpiła do klasztoru w Chełmnie młodsza - Katarzyna wyszła za mąż, a obaj chłopcy - Andrzej i Mikołaj przeszli pod opiekę Łukasza Watzenrodego - biskupa warmińskiego, który był bratem matki.

Jesienią 1491 roku 18 letni Mikołaj wraz z bratem Andrzejem rozpoczął studia na wydziale sztuk wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego, wpisując się do metryki jako Nicolaus Nicolai de Thuronia. Studia ukończył bez uzyskania tytułu magister artium w 1495. W tym też roku został kanonikiem warmińskim, funkcji tej jednak jeszcze wtedy nie objął wobec oporu kapituły warmińskiej.

Jesienią 1496 roku bracia Kopernikowie udali się do dalekiej Bolonii, posiadającej słynny wówczas na całą Europę uniwersytet. Mikołaj zgodnie z zaleceniem wuja Łukasza zapisał się na studia prawnicze chociaż nie bardzo go one pociągały. Swoje zainteresowania zwracał ku astronomii. W Bolonii zaprzyjaźnił się z włoskim astronomem Domeniko Maria Novaro, z którym wiele czasu spędzał na obserwacjach nieba, między innymi obserwowali w dniu 9 marca 1497 roku zaćmienie gwiazdy Aldebaran (Oko Byka) przez Księżyc. Zjawisko to stało się pierwszym dowodem podważającym księżycową teorię Ptolemeusza. Kopernik prowadził żmudne obserwacje tzw. Ósmej sfery, czyli sklepienia nieba z gwiazdami. Szczególnie przyglądał się gwieździe zwanej Kłosem Panny i po wielu nocnych obserwacjach udowodnił nieruchomość gwiazd stałych, czyli niezmienność dorocznego obiegu Ziemi w odniesieniu do gwiazd stałych. Ustalił długość roku słonecznego z dokładnością do ułamków sekundy.

W roku 1500 Kopernik udał się do Rzymu, gdzie odbył praktykę prawa kościelnego przy kurii watykańskiej. Wtedy też miało miejsce pierwsze publiczne wystąpienie z wykładem w sławnym uniwersytecie rzymskim.

W 1501 roku Kopernik wyjechał do Padwy a następnie w 1503 roku do Ferrary, gdzie złożył egzamin doktorski z prawa kanonicznego i otrzymał tytuł doktora praw.

Pod koniec roku 1503 udał się w drogę powrotną do kraju.

Kopernik został w 1507 roku osobistym sekretarzem i lekarzem swojego wuja biskupa warmińskiego Łukasza Watzenrode. Odtąd rezydował i mieszkał na zamku w Lidzbarku Warmińskim. Brał udział prawie we wszystkich czynnościach dyplomatycznych i administracyjnych biskupa.

W roku 1510 przeniósł się do Fromborka. W 1514 kupił na własność basztę północno-zachodnią w obrębie wewnętrznych murów warowni fromborskiej. Było to miejsce dogodne do obserwacji astronomicznych, a na jej zapleczu zbudował płytę obserwacyjną (pavimentum) i sporządził wzorowane na starożytnych instrumenty astronomiczne (kwadrant, triquetrum i sferę armilarną).Ekonomiczne prace Kopernika

Mikołaj Kopernik pisał rozprawy ekonomiczne i udzielał rad królowi polskiemu w sprawach związanych z obiegiem pieniężnym. Na zjeździe stanów Prus Królewskich w Grudziądzu (rozpoczętym 17 marca 1522 roku), wygłosił publicznie traktat o monetach.Mikołaj Kopernik jako astronom

Mikołaj Kopernik bardzo dokładnie wyliczył czas pełnego obiegu wokół Słońca na 365 dni, 6 godzin i 10 minut. W porównaniu do dzisiejszych obliczeń pomylił się zaledwie o minutę. Udało mu się również ustalić wzory na obliczanie czasu nastania zaćmienia Słońca oraz Księżyca.

Kopernik jest twórcą systemu heliocentrycznego zakładającego, że:


  • środkiem Wszechświata jest Słońce

  • wokół niego krążą planety, które poruszają się ruchem jednostajnym po obwodzie koła, wszystkie w tym samym kierunku

  • jest wśród nich Ziemia z Księżycem i obiega Słońce raz w ciągu roku, oraz obraca się jednocześnie wokół własnej osi raz w ciągu doby, występuje też powolny ruch osi ziemskiej po powierzchni stożka

Najważniejsze dzieło Mikołaja Kopernika – „O obrotach sfer niebieskich" wydrukowane zostało w 1543r. Składa się z sześciu ksiąg: pierwsza z nich dotyczy urządzenia Układu Słonecznego, druga zawiera uporządkowany katalog gwiazd, trzecia zajmuje się precesją, czwarta ruchem Księżyca, a piąta i szósta ruchami planet.Mikołaj Kopernik jako matematyk

Celem rozważań Kopernika nie była matematyka sama w sobie, lecz jej zastosowania.

U Kopernika po raz pierwszy w historii matematyki spotykamy obliczoną tablicę secansów czyli wartości funkcji trygonometrycznych kąta α postaci 1/cosα.

Kopernik - matematyk napisał tylko jedną pracę czysto matematyczną - "Trygonometrię", ale rozważania dotyczące innych dziedzin matematyki - geometrii, algebry zamieścił w swych głównych pracach astronomicznych.

Kopernik jest autorem twierdzenia: Jeśli wewnątrz dużego okręgu toczy się bez poślizgu okrąg o promieniu dwa razy mniejszym, to dowolny, lecz ustalony punkt małego okręgu porusza się po średnicy dużego.

Mikołaj Kopernik był prawdziwym człowiekiem renesansu, człowiekiem szukającym odpowiedzi, nie poddającym się bezmyślnie obowiązującym prawom i „prawdom” pseudonaukowców. Był wielkim człowiekiem. Zmarł 24 maja 1543 roku .Pamiątki po Mikołaju Koperniku
- Drewniane instrumenty astronomiczne - kwadrant słoneczny oraz Astrolobium

- Tablica astronomiczna, która służyła do wyznaczania równonocy wiosennej.

- Dom Mikołaja Kopernika w Toruniu przy ul. Mikołaja Kopernika 15

- Pomniki Mikołaja Kopernika znajdują się w większości miast

Imieniem Mikołaja Kopernika nazwano także liczne szkoły, ulice, przedszkola, muzea, place oraz niedawno otwarte Centrum Nauki Kopernik, w którym znajduje się centrum nauki fizyki i astronomii.
Kopernik na monetach i banknotach

Mikołaj Kopernik w filatelistyceCiekawostki

Imię Kopernika noszą:
  • jeden z najokazalszych kraterów (107 km średnicy) na widocznej stronie Księżyca,
  • duży krater (292 km średnicy) na Marsie,  • planetoida 1322 Coppernicus,
  • satelita amerykański OAO-3Copernicus


Twarz Mikołaja Kopernika w wieku 70 lat (na podstawie badań odnalezionej w 2005 roku czaszki naukowca)
Mikołaj Kopernik to bez wątpienia jeden z największych astronomów w historii, nie tylko Polski, ale i całego świata. Zmienił on całkowicie światopogląd ludzkości na sprawy świata. Kopernik to prawdziwy geniusz, człowiek odważny, który nie bał się wygłaszać niepopularnych w owym czasie teorii, to człowiek, który wstrzymał Słońce, a wprawił w ruch Ziemię.

Autograf Kopernika

Grupa matematyczna programu e -Twinning pod opieką A. Stolarskiej

©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość