Strona główna

Ministerstwo obrony narodowej


Pobieranie 8.29 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar8.29 Kb.
MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

DEPARTAMENT BUDŻETOWY


Nr 818/ 08 z 19.03.2008r.
PRZEWODNICZĄCY

KONWENTU DZIEKANÓW

KORPUSU OFICERÓW ZAWODOWYCH WP

Pan płk Anatol TICHONIUK

00-909 Warszawa
dot.: opodatkowania dodatku rozłąkowego;


Szanowny Panie Pułkowniku,

W nawiązaniu do pisma Nr 183/08 z dnia 7 marca 2008 roku dotyczącego możliwości zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych kwot wypłacanych z tytułu należnego dodatku za rozłąkę, przysługującego na podstawie §3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 maja 2004 roku w sprawie należności żołnierzy zawodowych za przeniesienia i podróże służbowe (Dz. U. Nr 140, poz. 1487 ze zm.), informuję stosownie do § 22 Załącznika do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270 ze zm.), co następuje:

Zwolnienia przedmiotowe od podatku dochodowego od osób fizycznych zostały enumeratywnie ujęte w art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 21 ust. l pkt 18 wolny od podatku dochodowego jest dodatek za rozłąkę wypłacany pracownikom czasowo przeniesionym – do wysokości diet za czas podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej w tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy pod pojęciem „pracownika” rozumie się osobę pozostającą w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy. W opinii Departamentu Budżetowego zwolnienie powinno zatem obejmować również dodatek za rozłąkę otrzymywany przez żołnierzy.Niezależnie od powyższego, podatnik zgodnie z art. 14b ustawy – Ordynacja podatkowa, zawsze może zwrócić się do właściwych organów skarbowych z pisemnym wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa materialnego w swojej sprawie na podstawie zaistniałego stanu faktycznego.
Z poważaniem

DYREKTOR
/Podpis nieczytelny/

gen. bryg. Andrzej FAŁKOWSKI
©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość