Strona główna

‘mississippi burning’ by alan parker to spread the news rozprzestrzeniać wiadomości


Pobieranie 24.77 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar24.77 Kb.
‘MISSISSIPPI BURNING’ by ALAN PARKER
to spread the news – rozprzestrzeniać wiadomości

to lynch – linczować

pimples – pryszcze

I was with Meredith at Old Miss. – Studiowałem z Meredith na Old Miss.

a get-up – dziwaczny strój

Edgar Hoover - były szef FBI

my deputy – mój zastępca

I’m in charge of this case. – Prowadzę tę sprawę.

It's a publicity stunt cooked up by that Martin Luther King fella. – To propagandówka urządzona przez tego kolesia MLK.

civil rights – prawa obywatelskie

The civil rights boys came to propose setting up a voter registration clinic. – Aktywiści wyszli z propozycją założenia placówki, w której dokonywać będzie można rejestracji wyborców.

You give a man a vote but he can't use it. – Daje się człowiekowi prawo do głosowania, z którego nie może on skorzystać.

sneakers – trampki

Did it ever occur to you that…? – Czy nie przyszło ci nigdy do głowy, że…?

His friends kidded him that they saw Monroe ploughin' with his new mule. – Jego przyjaciele robili sobie jaja wmawiając mu, że widzieli Monroe’a orzącego swoim nowym mułem.

hatred – nienawiśc

Who's the big shot? – Kim jest ten ważniak?

pointy hats – szpiczaste nakrycia głowy

(car) plates – tablice rejestracyjne

mayor – burmistrz

riot – bunt, zamieszki

community – społeczność

to have an appointment – być umówionym na spotkanie/wizytę

a wig – peruka

a cue ball - kula bilardowa; tutaj: łeb, jajo, czaszka

to stir up commotion – spowodować zamieszanie/wrzawę/ zamieszki

a diner – (US) restauracja

a barber – fryzjer męski

to investigate – prowadzić dochodzenie

It's the only time when a black man can wave a stick at a white man and not start a riot. – To wyjątkowa okazja, że czarny macha kijem na białego i nie dochodzi do zamieszek.

We’ll handle this. – Zajmiemy się tym. Poradzimy sobie z tym.

a swamp – bagno

amidst the violence – pośród przemocy

a hoax – głupi kawał

nobody knows their whereabouts – nikt nie zna ich miejsca pobytu

Sorry about interruptin' your meeting. – Przepraszam, że przerywam spotkanie…

odd – strange

wicked – podły

to hinge on – to depend on – zależeć od

to dot all the i's and cross all the t's – wdawać się w szczegóły; postawić kropkę nad i

she got fed up with… – miała dość…

carnivorous – mięsożerny

herbivorous - roślinożerny

That pretty colour's the bait. Insects just home in there and wham, they're dead. – Ten ładny kolor jest przynętą. Insekty wchodzą do środka, ciach i są martwe.

You make any more trouble by flappin' them boot-lips off to them federal men... – Nie będziesz sprawiać więcej kłopotów i kłapać językiem przed federalnymi.

...we'll sure as hell put you in the ground, boy, and that's without a pine box! – …trafisz do piachu i to bez sosnowej trumny!

a bunch of lowlife white – grupa białych z marginesu, ze światka przestępczego

trash drinkin' too much cheap alcohol – hołota pijąca za dużo taniego alkoholu

to bow /bał/ - kłaniać się

distorted views – przekłamane poglądy

a change of scenery – zmiana scenerii

commie – komuch

to wring a cat’s neck – skręcić kotu kark

queer – pedzio; dziwny

a mash barrel – beczka na zacier

fingerprints – odciski palców

to grit one’s teeth – zacisnąć zęby

stiff – sztywny

to convict – zbieg

to fade away – zacierać się, odchodzić w zapomnienie


Ask them if they want to help save this country from the onslaught of integration. You know the system: They want to throw white children and coloured children into the melting pot of integration out of which will come a conglomerated, mulatto, mongrel class of people! Both races will be destroyed in such a movement. I, for one, under God will die before I'll yield one inch to that kind of a movement in America.

Zapytaj ich czy chcą uratować ten kraj nieszczęść integracji. Wiecie jak działa system: chcą wrzucić białe i kolorowe dzieci w tygiel integracji, z którego wyłoni się konglomerat w postaci zmulaciałej, skundlonej rasy ludzkiej. W ten sposób obie rasy ulegną w zagładzie. Przeto raczej poświęcę życie w imię Pana niż cofnę się choćby o cal pod naciskiem takich ruchów/postaw.’


intimidation – upokorzenie

we’re not thugs – nie jesteśmy rzezimieszkami

a burden – brzemię

pecans – pekany (orzeszki)

to press charges against – pociągnąć kogoś do odpowiedzialności

a pattern – wzór, model (postępowania)

to commit suicide – popełnić samobójstwo

to release – uwolnić

to indict – to accuse

the Grand Cyclops – wysoko sytuowani członkowie KKK

Now, just a minute. I resent your public pursuit of my sheriff's department. – Nie podoba mi się, że za pieniądze podatników prowadzisz pościg za moim biurem szeryfa.

You have made every effort to implicate them in these disappearances. – Starasz się jak możesz, żeby wplątać ich w te zniknięcia.

Your slimy innuendoes are not evidence that they were connected with any crime. – Twoje obleśne/oślizłe insynuacje nie stanowią dowodu, że mają oni coś do wspólnego z jakąkolwiek zbrodnią.

We're trying to get to the truth. We're frustrated too. – a good line

Any jackass can point a finger, but that ain't evidence. – Każdy dupek może cię oskarżyć, ale to jeszcze nie jest żaden dowód.

Us old cotton-choppers are still stupid enough to believe in democracy. – My starzy farmerzy bawełny…

chopper – siekiera; helicopter; kutas

- We know our rights under the law!

- You know somethin', all right.

I'd bet a cotton-choppin' dollar on that. – Postawiłbym na to ?????? dolca.

You're gettin' so far up my nose... – Wkurzasz mnie.

You’d better back off. – Daj sobie lepiej spokój.

The defendants will rise. – Proszę oskarżonych o powstanie.

In this country a man's home is his castle.

That is one of the principles by which this community survives. – To jedna z zasad, dzięki którym ta społeczność może przetrwać.

You men have done violence to that principle. – Pogwałciliście tę zasadę.

to some extent – do pewnego stopnia

to murmur – szemrać, mruczeć

to plead not guilty – nie przyznawać się do winy

the sentence was suspended – wyrok został zawieszony

neighing – rżenie konia

Don’t fret. – Uspokój się.

Their cause has been crippled. – Ich sprawa (idea, to o co walczą) została osłabiona.

an earthen dam – wał ziemny

a handkerchief – chusteczka

to retch – mieć odruch wymiotny

an undisclosed grave – nieujawniony/anonimowy grób

you don’t have the guts/authority – nie masz jaj/władzy

a ballsy little bastard – skórkowaniec z ikrą

to allow – pozwolić

an inalienable law – niezbywalne prawo

bloodshed – rozlew krwi

a shack – chałupa, buda

They sliced off his scrotum. – Odcięli mu mosznę.

You know who pulled the trigger. – Wiesz kto pociągnął za spust (kto za tym stoi).

I don't suppose you're interested in words like "coercion" or "hearsay" or "duress". – Nie sądzę, że interesują cię słowa takie jak “przymus”, “pogłoska” czy “przymus”.

These hayseeds will never prosecute. – Ci prostacy/Te buraki nigdy nie wniosą sprawy.

- Don't put me on your perch, Mr Ward! – Nie mierz mnie swoją miarą, mister!

- Don't drag me into your gutter! – Nie wciągaj mnie w swoje bagno / swój rynsztok!

These people crawled out of a sewer, Mr Ward. – Ci ludzie wypełźli z rynsztoka, mister.

to bark up the wrong tree – mylić się

if you go on the record – jeśli zaczniesz protokołowaćacquitted – uniewinniony

a pitfall – problem, niebezpieczeństwo


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość