Mistrzostwa polish quarter horse association 2010 18 19 września 2010, Roleski Ranch Stare Żukowice, Polska Rodzaj zawodówPobieranie 30.33 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar30.33 Kb.
MISTRZOSTWA

POLISH QUARTER HORSE ASSOCIATION 2010
18 - 19 września 2010, Roleski Ranch

Stare Żukowice, Polska
Rodzaj zawodów: Oficjalne zawody aprobowane przez American Quarter Horse Association (AQHA Approved Show), jeden sędzia (Single Judged).
Miejsce: Roleski Ranch, Stare Żukowice 1A, 33-151

Nowa Jastrząbka, Polska, www.roleskiranch.com


Termin: 18 - 19 września 2010 r.
Organizator: Polish Quarter Horse Association (PLQHA)

i Roleski Ranch.


Sędzia: Rick Meredith (Pilot Point, Teksas, USA).
Show Management:

Mariusz Siwiec – Show Manager

tel. kom. +48 601 450 913

e-mail: mariusz.siwiec@plqha.com

Maria Kanda - Show Secretary

tel. kom. +48 663 781 606


e-mail: vipress@wp.pl

Wojciech Adamczyk – Ring Steward

tel. kom. +48 605 433 428

e-mail: wojciech.adamczyk@plqha.com


Biuro zawodów: Czynne 17 – 19 września w godz. 8.00-20.00 na terenie Roleski Arena.
Regulamin zawodów: Zawody rozgrywane są zgodnie

z aktualnymi przepisami zawartymi w AQHA Handbook of Rules & Regulations dostępnymi na stronie internetowej www.aqha.com.


Warunki techniczne: Hala 60 x 30 m z podłożem piaszczystym (reiningowym). Kryta rozprężalnia

40 x 50 m z podłożem piaszczystym.


Termin i sposób nadsyłania zgłoszeń: Formularze zgłoszeniowe wraz z kserokopiami kompletu dokumentów należy nadsyłać do 10 września 2010 r. Zgłoszenia otrzymane przez organizatora po terminie podlegają dodatkowej opłacie w wysokości 100 zł od formularza, przy czym zarząd zawodów zachowuje prawo do odmowy startu.
Wymagany komplet dokumentów to:

- wypełniony formularz zgłoszeniowy,

- kserokopia AQHA Certificate of Registration konia,

- kserokopia Karty Członkowskiej AQHA (AQHA Membership Card) zawodnika aktualnej w dniu startu w zawodach, a w przypadku startu w klasach Amateur i Youth odpowiednio – aktualnej AQHA Amateur Membership Card i AQHYA Membership Card,

Uwaga! Członkostwo AQHA można wykupić na miejscu w biurze zawodów.

Dokumenty należy przesyłać przesłać na e-mail: mariusz.siwiec@plqha.com, fax (22) 521 20 20 lub adres pocztowy: Polish Quarter Horse Association,

ul. Zadumana 11 / 53, 02-206 Warszawa.
Opłaty startowe i biurowe:

Klasy Open sportowe 100 zł/start

Klasy Open halter 50 zł/start

Klasy Amatorskie (Amateur) 50 zł/start

Klasy Młodzieżowe (Youth) 50 zł/start

Klasy dla Niepełnosprawnych 50 zł/start

Opłata biurowa z boksem 300 zł/formularz

Opłata biurowa 100 zł/formularz

Zgłoszenie po terminie (10.09) 150 zł/formularz
Uwaga! Wynajęcie boksu jest obligatoryjne dla wszystkich koni. Cena boksu jest wliczona w opłatę biurową. W przypadku jeśli dany koń figuruje na więcej niż jednym formularzu zgłoszeniowym należy wnieść tylko jedną opłatę biurową z boksem, a w pozostałych przypadkach opłatę bez boksu.
Opłaty startowe i biurowe należy wnosić na konto bankowe - Polish Quarter Horse Association

ING Bank Śląski S.A. O/W-wa

nr 15105010381000002327357261

SWIFT (BIC): INGBPLW
W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach opłata biurowa nie podlega zwrotowi.
Boksy: Koszt boksu jest wliczony w opłatę biurową. Boksy są dostępne przez cały czas trwania zawodów (od 17 września do 20 września rano). Boksy nie są wyposażone w żłoby i poidła. W cenie pierwsze ścielenie słomą i dostęp do wody. Możliwość zakupu siana na miejscu za opłatą.
Nagrody: Ręcznie wykonane klamry z USA dla zwycięzców wszystkich konkurencji sportowych. Figury koni dla zwycięzców konkurencji halter. Ozdobne plakiety dla trzech najlepszych zawodników/koni w każdej konkurencji. Floo z numerem miejsce dla sześciu najlepszych koni w każdej konkurencji. Przewidziano nagrody pieniężne i rzeczowe.
Oferta zawodów:
OPEN CLASSES (klasy otwarte)

Konkurencje halter

1031 AQHA Yearling Stallions Open

1032 AQHA 2-Year-Old Stallions Open

1033 AQHA 3-Year-Old Stallions Open

1034 AQHA Aged Stallions Open

1054 AQHA Yearling Mares Open

1055 AQHA 2-Years-Old Mares Open

1056 AQHA 3-Year-Old Mares Open

1057 AQHA Aged Mares Open

1074 AQHA Yearling Geldings Open

1075 AQHA 2-Years-Old Geldings Open

1076 AQHA 3-Year-Old Geldings Open

1077 AQHA Aged Geldings Open

1730 AQHA Performance Halter Stallions Open

1750 AQHA Performance Halter Mares Open

1770 AQHA Performance Halter Geldings Open

Konkurencje sportowe

1341 AQHA Reining Junior Open

1342 AQHA Reining Senior Open

1380 AQHA Trail All Ages Open

1420 AQHA Western Pleasure All Ages Open

1440 AQHA Hunter Under Saddle All Ages Open


EQUESTRIAN WITH DISABILITIES CLASSES
(klasy dla jeźdźców niepełnosprawnych)
6401 AQHA Walk & Jog Horsemanship
AMATEUR CLASSES (klasy amatorskie)

Konkurencje halter

2036 AQHA 2-Year Old & Under Stallions Amateur

2037 AQHA 3-Year Old & Over Stallions Amateur

2051 AQHA 2-Year Old & Under Mares Amateur

2052 AQHA 3-Year Old & Over Mares Amateur

2071 AQHA 2-Year Old & Under Geldings Amateur

2072 AQHA 3-Year Old & Over Geldings Amateur

2730 AQHA Performance Halter Stallions Amateur

2750 AQHA Performance Halter Mares Amateur

2770 AQHA Performance Halter Geldings AmateurKonkurencje sportowe

2120 AQHA Showmanship At Halter All Ages Amateur

2340 AQHA Reining All Ages Amateur

2380 AQHA Trail All Ages Amateur

2400 AQHA Western Horsemanship All Ages Amateur

2420 AQHA Western Pleasure All Ages Amateur

2440 AQHA Hunter Under Saddle All Ages Amateur

2520 AQHA Hunt Seat Equitation All Ages Amateur


YOUTH CLASSES (klasy młodzieżowe)

Konkurencje halter

4051 AQHA 2-Year Old & Under Mares Youth

4052 AQHA 3-Year Old & Over Mares Youth

4071 AQHA 2-Year Old & Under Geldings Youth

4072 AQHA 3-Year Old & Over Geldings Youth

4750 AQHA Performance Halter Mares Youth

4770 AQHA Performance Halter Geldings Youth

Konkurencje sportowe

4120 AQHA Showmanship At Halter All Ages Youth

4340 AQHA Reining All Ages Youth

4400 AQHA Western Horsemanship All Ages Youth

4420 AQHA Western Pleasure All Ages Youth
Wyżywienie: Uczestnicy zawodów zapewniają sobie wyżywienie we własnym zakresie. Na terenie zawodów będą odpłatne punkty gastronomiczne.
Zakwaterowanie: Organizator nie zapewnia noclegów dla uczestników zawodów. Rezerwacje i opłaty za noclegi należy organizować samodzielnie. Poniżej przedstawiamy listę wybranych obiektów.

Hotel Tarnovia***, Tarnów, tel. +48 630 03 50 www.hotel.tarnovia.pl

Hotel Cristal Park***, Tarnów, tel. +48 (14) 633 12 25 www.cristalpark.pl

Hotel Bristol****, Tarnów, tel. +48 (14) 621 22 79 www.hotelbristol.com.pl

Willa Krzyska***, Tarnów, tel. +48 (14) 620 11 34 www.willakrzyska.pl

Zajazd pod Dębem, Tarnów, tel. +48 (14) 626 96 20 www.zajazd.poddebem.tarnow.pl


Wymogi weterynaryjne: Konie przybywające na teren zawodów powinny być wolne od wszelkich chorób.

W momencie przybycia na zawody należy przedstawić w biurze zawodów paszport konia wraz z wpisem

o wymaganych szczepieniach. Niedopełnienie niniejszych wymagań może skutkować niedopuszczeniem konia do zawodów i usunięciem

z terenu ośrodka.


Właściciel konia lub zawodnik są zobligowani do wyrażenia zgody na przeprowadzenie ewentualnych testów antydopingowych, zgodnych z przepisami AQHA. Koszt badań w uzasadnionych przypadkach pokrywa właściciel konia.
Pozostałe informacje: Zawodnicy, właściciele koni oraz inne osoby przebywające na terenie ośrodka muszą przestrzegać zalecenia organizatora, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa.
Właściciel konia i zawodnik nie mogą rościć żadnych praw do organizatora w przypadku kontuzji konia, wypadku zawodnika, wypadków losowych lub kradzieży. Organizator sugeruje wykupienie polisy ubezpieczeniowej.
Parking dla samochodów i przyczep do transportu koni jest bezpłatny. Miejsce postoju wyznacza organizator.

Na terenie ośrodka nie ma możliwości nocowania w namiotach. Nocowanie w przyczepach i pojazdach kampingowych jest możliwe tylko za zgodą organizatora. W takich przypadkach prosimy o kontakt bezpośrednio z przedstawicielem właściciela ośrodka pod nr tel. kom. +48 602 753 148.


Organizator nie zapewnia miejsca na przechowywanie wyposażenia i sprzętu jeździeckiego.
Przesyłając formularz zgłoszeniowy na zawody zgłaszający się zawodnik oraz właściciel konia potwierdzają i oświadczają, że zapoznali się z niniejszymi warunkami rozgrywania zawodów

i zgadzają się z jego zapisami. Jednocześnie zgłaszający się akceptują postanowienia aktualnego AQHA Handbook of Rules & Regulations.


Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym dokumencie, a także w programie zawodów zgodnie z przepisami AQHA.
Kontakt: We wszystkich sprawach dotyczących zgłoszeń, niezbędnych dokumentów, itp. należy kontaktować się z Show Managerem, Panem Mariuszem Siwcem, tel. kom. +48 601 450 913, fax +48 521 20 20, e-mail: mariusz.siwiec@plqha.com.
Dodatkowe informacje o zawodach można znaleźć na stronie internetowej www.quarter-horse.pl oraz na stronie www.plqha.com.
Uwaga! Niniejszy dokument jest równocześnie regulaminem zawodów, o którym mowa w formularzu zgłoszeniowym.
©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy