Strona główna

Mn lakier ze sztucznych żywic Art. Nr. 168 Pl ­ Informacja Techniczna Opis


Pobieranie 20.08 Kb.
Data17.06.2016
Rozmiar20.08 Kb.
Lithofin MN

lakier ze sztucznych żywic

Art.-Nr. 168 - PL ­

Informacja Techniczna


Opis

Specjalny produkt z programu LITHOFIN dla marmuru, kamienia naturalnego i obrabianego betonu (MN). Zawiera wysokiej jakości akrylany, rozpuszczone

w rozpuszczalnikach organicznych. Gotowy do użycia.
Właściwości

Tworzy błyszczącą błonkę powierzchniową, która zamyka pory. Dzięki temu woda i brud nie mogą wniknąć w głąb podłoża, co ułatwia pielęgnację. Przepuszczalność pary wodnej zmniejsza się w minimalnym stopniu. Znacznie uwydatnia się struktura koloru, powstaje efekt mokrej powierzchni.

Nie zwiększa się również jej śliskość. Powstała warstwa ochronna podwyższa ogólną odporność podłoża na zużycie, nie żółknie i jest warunkowo odporna na warunki atmosferyczne.

Dane techniczne

Gęstość: ok. 0,89 g/cm2. Rozpuszczalność w wodzie: nie rozpuszcza się.

Wygląd: bezbarwny, klarowny. Zapach: aromatyczny, benzyno-podobny.

Temperatura zapłonu: 25˚C (c. C.).


Zakres zastosowania

Do tworzenia powłok połyskowych na powierzchniach od surowego aż po szlifowany kamień naturalny i beton o obrabianej powierzchni. Dla ułatwienia pielęgnacji i poprawienia wyglądu podłoża. We wnętrzach stosowany jest z powodzeniem zamiast woskowych fluatów (rozpuszczalnych w wodzie fluorokrzemianów).

Do wszystkich porowatych i chłonnych podłóg z marmuru, granitu, płytek z Solnhofen, łupków, itp. oraz do obrabianego betonu (np. Terazzo, beton płukany, itp.).
Podłoże

Obrabiana powierzchnia musi być chłonna, sucha

i czysta. Zabiegu nie można wykonywać na powierzchniach niechłonących, polerowanych, lub bardzo gładko szlifowanych. W razie wątpliwości wypróbować w mało widocznym miejscu.
Wskazówka

Trzeba się upewnić, iż do obrobionej już powierzchni nie może wniknąć wilgoć ani też z obrobionego podłoża wilgoć nie przedostanie się na zewnątrz. Przedostawanie się wilgoci prowadzi mianowicie

do zabarwienia się warstwy połyskowej na biało.
Trwałość

We wnętrzach przy właściwej pielęgnacji efekt utrzymuje się przez wiele lat. Na zewnątrz trwałość zależy od rodzaju kamienia i warunków atmosferycznych i wynosi ok. 1 roku. Nową warstwę nanosi się z chwilą osłabnięcia efektu.


Obróbka

Rozprowadzać równomiernie czystym wałkiem, specjalną szczotką do lakierów ze sztucznych żywic lub płaskim pędzlem. Przy podłożu silnie chłonącym można

w razie potrzeby zabieg powtórzyć.

Ważne: Chronić przed kontaktem z produktem szkło, powierzchnie polerowane, drewniane, lakierowane, tworzywa sztuczne i inne powierzchnie wrażliwe na rozpuszczalniki. Temperatura obróbki wynosi od 5˚C

do 25˚C, w żadnym razie nie obrabiać w palącym słońcu. Sprzęt roboczy czyścić rozcieńczalnikiem.Czas schnięcia: ok. 40 minut w temperaturze 20˚C.
Wydajność

Ok. 10 m2/l dla szorstkiego łupanego wapienia,

ok. 12 m2/l dla piłowanego granitu,

ok. 20 m2/l dla szlifowanego betonu o obrabianej powierzchni.


Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu (poniżej 25˚C) zachowuje trwałość przez ok. 5 lat.


Bezpieczeństwo

W czasie obróbki i po jej zakończeniu dokładnie wietrzyć pomieszczenia robocze. Po wyschnięciu nieszkodliwy dla zdrowia. Przechowywać z dala od dzieci.

Oznaczenie: zgodnie z rozporządzeniem o materiałach niebezpiecznych względnie z wytycznymi WE (Wspólnoty Europejskiej) 88/379: łatwo palny (VbF Ali). Lekko trujący. GGVE/S, ADR/RID: kl.3 punkt 31c (nie dotyczy kartonów z opakowaniami 1- i 5-litrowymi).

Substancje składowe wg zaleceń WE: węglowodory alifatyczne i aromatyczne, akrylany, ksylen. Szwajcaria: KT (klasa trucizn) 4. Nr BAGT: 76 255.


Ochrona środowiska

Nie zawiera chlorowanych węglowodorów i benzolu.

Nie odprowadzać do ścieków. Opakowania są

z nieszkodliwej dla środowiska blachy białej i nadają się do recyrkulacji. Opakowania suche i puste można usuwać w systemie zbierania surowców wtórnych. Płynne resztki produktu to odpady specjalne.


Formy dostawy

Butelka 1-litrowa z zakrętką zabezpieczającą przed dziećmi (10 sztuk w kartonie).

Kanister 5-litrowy (2 sztuki w kartonie). Pojedynczy kanister 10-litrowy.
Te informacje należy traktować jedynie jako niewiążącą poradę. Użycie produktów należy dostosować do miejscowych warunków i do rodzaju obrabianego podłoża. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę wypróbować produkt w mało widocznym miejscu (PL7.99f7.96).
Dystrybucja: JURA Group Polska - PL-32-087 Zielonki,

ul. Atrakcyjna 34

Tel: 601 50 44 50 - Fax: 012 358 29 68

e-mail: juma-polen@kr.home.plProducent: LITHOFIN AG - Postfach 1134 - D-73236 Wendlingen

Tel: (0 70 24) 94 03-0 – Fax: (0 70 24) 9403-40e-mail: info@lithofin.de - http://www.lithofin.de


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość