Strona główna

Mobbing zestawienie bibliograficzne w wyborze za 2004-2010 wydawnictwa zwarte baranowska katarzyna : Przemoc w miejscu pracy // W: Socjologiczne I psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak


Pobieranie 93.5 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar93.5 Kb.
Biblioteka Pedagogiczna poz. 136

w Piotrkowie Trybunalskim

Multimedialne Centrum Informacji i Promocji

oprac. Sylwia KubickaMOBBING

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za 2004-2010

WYDAWNICTWA ZWARTE
BARANOWSKA Katarzyna : Przemoc w miejscu pracy // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, 2007. – S. 101-111

Sygn. 96158
DĄBROWSKA-KACZOREK Małgorzata, BANASIK Przemysław : Jak wygrać z mobbingiem?. – Gdańsk : Scientific Publishing Group, 2004

Sygn. 93524

Sygn. 29034 – Filia w Bełchatowie

Sygn. 39509 – Filia w Tomaszowie Maz.
DOJWA Katarzyna : Mobbing jako forma przemocy. Społeczne tło występowania zjawiska w Polsce // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, 2007. – S. 83-100

Sygn. 96158

Dotyczy mobbingu w miejscu pracy.
GĄSIOR Krzysztof : Wychowawca wobec zagrożeń związanych z przemocą rówieśniczą – rozpoznawanie i zapobieganie // W: Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania indywidualne, rodzinne i szkolne / red. Irena Pufal-Struzik. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007. – S. 69-85

Sygn. 97425

Dotyczy mobbingu w szkole.
GEBAUER Karl : Mobbing w szkole. – Warszawa : Instytut Wydawniczy „Pax”, 2007

Sygn. 30028 – Filia w Bełchatowie

Sygn. 34612 – Filia w Radomsku
GEORG Jutta : Dlaczego jesteście tacy okrutni? : mobbing w szkole. – Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, 2008

Sygn. 97289

Sygn. 29982 – Filia w Bełchatowie

Sygn. 34829 – Filia w Radomsku
GODLEWSKA-WERNER Dorota : Mobbing jako współczesny problem w miejscu pracy // W: Od poczucia podmiotowości do bycia ofiarą : problemy współczesności – co psychologia może o nich powiedzieć? / red. Emilia Martynowicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – S. 231-260

Sygn. 94364
GRZESIUK Lidia : Mobbing w miejscu pracy – czynniki ryzyka i konsekwencje // W: Zdrowie i choroba : problemy teorii, diagnozy i praktyki / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Lidia Cierpiałkowska. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. – S. 227-273

Sygn. 97019

HOŁYST Brunon : Psychologia kryminalistyczna. – Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2004. – S. 423-443: Przestępczość i patologia w miejscu pracy – mobbing i molestowanie seksualneSygn. 91143 W
HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. – Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007. – S. 124-134: Socjologiczne uwarunkowania wybranych rodzajów przestępstw

Sygn. 96641 W

Dotyczy m.in. mobbingu w pracy.
HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. – Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007. – S. 494-514: Społeczno – kulturowe, organizacyjne i prawne aspekty mobbingu

Sygn. 96641 W

Dotyczy mobbingu w pracy.
HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 1. – Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007. – S. 760-787: Uwarunkowania zachowań patologicznych i przestępczych wobec pracowników w miejscu pracy

Sygn. 96641 W
HOŁYST Brunon : Socjologia kryminalistyczna. T. 2. – Warszawa : Wydawnictwo LexisNexis, 2007. – S. 80-97: Społeczne uwarunkowania zjawiska przemocy w szkole z perspektywy profilaktyki

Sygn. 96642 W

Dotyczy mobbingu w szkole.
KACZOROWSKI Henryk : Mobbing. Niektóre aspekty socjologiczne // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, 2007. – S. 69-82

Sygn. 96158
KARASIEWICZ Karol, BATA Anna, LAWENDOWSKI Rafał : Dlaczego kobietom trudniej jest odnieść sukces zawodowy? Utajone stereotypy i uprzedzenia wobec kobiet w pracy // W: Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne / red. Aneta Chybicka, Maria Kaźmierczak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – S. 245-267

Sygn. 94472

Dotyczy mobbingu wobec kobiet w miejscu pracy.
KARNEY Janina : Psychopedagogika pracy : wybrane zagadnienia z psychologii i pedagogiki pracy. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2007. – S. 396-413: Zjawiska patologiczne we współczesnym przedsiębiorstwie

Sygn. 95255

Dotyczy m.in. mobbingu w miejscu pracy.
KOŁODZIEJCZYK Andrzej : Przeciwdziałanie agresji i przemocy wśród uczniów // W: Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / red. Barbara Wojnarowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 518-548

Sygn. 95690 W, 97160

Dotyczy mobbingu w szkole.
KOZAK Stanisław : Patologie w środowisku pracy : zapobieganie i leczenie. – Warszawa : Wydawnictwo „Difin”, 2009. – S. 170-203: Mobbing jako patologia w środowisku pracy

Sygn. 97362 W
LITZKE Sven Max, SCHUH Horst : Stres, mobbing i wypalenie zawodowe. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007

Sygn. 95910Sygn. 29870, 29903 – Filia w Bełchatowie

Sygn. 28755 – Filia w Opocznie

Sygn. 40348 – Filia w Tomaszowie Maz.
MARCINIAK Jarosław : Przeciwdziałanie mobbingowi w miejscu pracy : poradnik dla pracodawcy. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008

Sygn. 30386 – Filia w Bełchatowie
MIEDZIK Monika : Mobbing – charakterystyka zjawiska na podstawie badań własnych // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / red. nauk. Mieczysław Plopa. – Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej, 2009. – S. 195-208

Sygn. 97867 W

Dotyczy mobbingu w miejscu pracy.
MODRZEJEWSKA Daria : Nauczyciel wobec zjawiska przemocy psychicznej w klasie szkolnej // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, 2007. – S. 159-164

Sygn. 96158
OJRZYŃSKA Bożena Katarzyna : Mobbing wśród nauczycieli przyczyną przemocy wśród młodzieży : wnioski z obserwacji życia w szkole // W: Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2004. – S. 109-115
Sygn. 93349

Sygn. 29535 – Filia w Bełchatowie

Sygn. 34056 – Filia w Radomsku
OLWEUS Dan : Mobbing : fala przemocy w szkole : jak ją powstrzymać?. – Wyd. 2. – Warszawa : Jacek Santorski & CO, 2007

Sygn. 95654, 95271

Sygn. 29759 – Filia w Bełchatowie

Sygn. 40665 – Filia w Tomaszowie Maz.
POSPISZYL Irena : Patologie społeczne. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – S. 277-314: Wykluczenie społeczne

Sygn. 96617, 96618 W

Dotyczy m.in. przejawów, uwarunkowań oraz skutków mobbingu, a także mobbingu w szkole.
RODE Danuta : Mobbing jako zjawisko negatywności wpływu społecznego – charakterystyka i zakres zjawiska // W: Psychologia współczesna : oczekiwania i

rzeczywistość / red. Maria Ledzińska, Leszek Wrona. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. – S. 54-62Sygn. 93882 W

Dotyczy mobbingu w miejscu pracy.
RODE Danuta : Podkultura uczniowska („kocenie”) – formy i zakres występowania zjawiska // W: Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / red. Bogumiła Kosek-Nita. – Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. – S. 92-102

Sygn. 96593

Dotyczy mobbingu w szkole.
SKUZIŃSKA Anna : Jakość społecznego środowiska pracy w instytucjach administracji publicznej // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 3 / red. nauk. Mieczysław Plopa. – Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej, 2009. – S. 163-177

Sygn. 97867 W

Dotyczy mobbingu wśród pracowników administracji publicznej.
SKUZIŃSKA Anna, PLOPA Mieczysław : Mobbing w miejscu pracy : zagrożenia dla jednostki i wyzwanie dla społeczności = Mobbing in the Workplace : A threat to the Individual and a Challenge to Society // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 2 / red. nauk. Mieczysław Plopa. – Elbląg : Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej, 2009. – S. 331-347

Sygn. 95674 W
SZECÓWKA Adam : Determinanty mobbingu uczniowskiego i jego rola w marginalizacji młodzieży // W: Uwarunkowania i wzory marginalizacji społecznej współczesnej młodzieży : materiały z setnej rocznicy urodzin i dwudziestej piątej rocznicy śmierci prof.

Jana Konopnickiego / red. Władysław Kubik, Bronisław Urban. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2005. – S. 381-394Sygn. 94434 W
ŚWIDERSKI Krzysztof : Przemoc jako problem XXI wieku – analiza socjologiczna // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / red. Joanna Wawrzyniak. – Łódź : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, 2007. – S. 47-56

Sygn. 96158

Dotyczy mobbingu w miejscu pracy oraz szkole.
WALANCIK-RYBA Karolina : Mobbing jako zjawisko patologii w polskim ustawodawstwie prawnym // W: Aktualne przejawy patologii i dewiacji społecznej : wybrane konteksty / red. nauk. Marek Walancik. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit”, 2009. – S. 134-143

Sygn. 98293
WARECKI Wojciech, WARECKI Marek : Słowo o mobbingu czyli Jak sobie radzić z dręczycielem. – Kraków : Wydawnictwo „Poltext”, 2005

Sygn. 94694

Artykuły z czasopism:
BACHMAN Marcin : Mobbing nie jest jednorazowym działaniem, tylko uporczywym nękaniem pracownika // Gazeta Prawna. - 2008, nr 32, dod. Tygodnik Prawa Pracy, s. A3
BARANOWSKA Agnieszka : Uwaga mobbing! // Polityka. - 2004, nr 3, s. 20-22

Początek formularza


BAWOŁ Joanna : Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas // Wychowanie na Co Dzień. - 2009, nr 7/8, dod. "Wkładka Metodyczna", s. V-VII

Dotyczy mobbingu w szkole.
BRYTEK Anna : Fenomen mobbingu : czyli przemoc psychiczna w środowisku pracy // Niebieska Linia. – 2004, nr 4, s. 25-27
CHORAB Monika : Dręczyciel i ofiara – dwie strony świata przemocy // Opieka Wychowanie Terapia. – 2009, [nr] 1/2, s. [5]-7

Dotyczy mobbingu uczniowskiego.
CHORAB Monika : Kiedy w klasie szkolnej pojawia się mobbing uczniowski // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 11, s. 40-42
FIEDORCZUK Justyna : „Witamy w Akademii Helltona” czyli o mobbingu w szkole // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 11, s. 14-16
GRZYWA-BILKIEWICZ Agnieszka : Mobbing i bullying jako formy agresywnych zachowań uczniów // Nowa Szkoła. – 2005, nr 6, s. 49-51
KAWECKI Michał Józef : Agresja i przemoc - co w zamian? Ku kulturze dialogu // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 9, s. 22-23 2007
KĄDZIELA Katarzyna : Męski urok pracodawcy // Niebieska Linia. – 2008, nr 5, s. 9-11

Dotyczy mobbingu wobec kobiet ze strony pracodawców.
KŁOS Anna : Interwencja w sytuacjach kryzysowych // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 57-75
KOCEMBA Iwona : Ci, którzy dręczą innych // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 132-139

Dotyczy mobbingu w szkole.
KOCHELAK Julia : Mobbing – terror psychiczny w szkole // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 1, s. 12-16
KOŁACZEK Bożena : Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu // Polityka Społeczna. – 2009, nr 5/6, s. 2-6

Dotyczy mobbingu w stosunku do kobiet na rynku pracy.
KONARSKA Iwona : Skalpelem w doktora // Wprost. – 2006, nr 15, s. 92-[93]

Dotyczy mobbingu wobec pielęgniarek i lekarzy w polskich placówkach służby zdrowia.
KONARSKA Teresa : Odmienne traktowanie // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 1, dod. s. I-II

Mobbing wobec pracowników zatrudnionych na czas określony.
KONARSKA Teresa : Odszkodowanie za krzywdę // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 3, dod. s. III-IV

Dotyczy mobbingu w miejscu pracy.
KONARSKA Teresa : Prawo do równego traktowania. Cz. 2 // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 41, dod. s. II-IV

Jest to część 2 artykułu: „Odszkodowanie za krzywdę”.
KORZECKI Tomasz : Przeciwdziałanie agresji // Remedium. - 2007, nr 7, s. 22-23

Początek formularza


KRAWCZONEK Magdalena : Zjawisko mobbingu // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 1, s. 18-19

Dotyczy mobbingu w szkole.
KRUSZKO Krzysztof : Agresja w szkole - obraz sprawcy i ofiary // Problemy Narkomanii. -2008, nr 1, s. 13-21
KUJAWSKA Iza : Praca bez godności // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 1, s. 7
KUŹMIŃSKA Krystyna : Porady prawne // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 5, s. 17-19

Dotyczy m.in. mobbingu w pracy.
KWIATKOWSKI Piotr, SZECÓWKA Adam : Mobbing w kontekście doświadczenia przemocy w klasie szkolnej (nowe narzędzie diagnostyczne) // Szkoła Specjalna. – 2005, nr 5, s. 331-345
LINOWSKA Elżbieta : Mobber kreowany // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 44, s. 9

Dotyczy stosowania mobbingu w relacjach pracowniczych w oświacie.
MAZUROWSKA Renata : Lepszym źle // Charaktery. – 2006, nr 10, s. 28-30

Dotyczy mobbingu w pracy w stosunku do zdolnych, inteligentnych, pracowitych kobiet.
MIEDZIK Monika : Mobbing – charakterystyka zjawiska w Polsce // Polityka Społeczna. – 2008, nr 3, s. 31-34
MOBBING – co trzeba wiedzieć // Głos Nauczycielski. – 2009, nr 12, dod. s. 2-4

Dotyczy mobbingu w miejscu pracy.
NOWAK Lidia : Asertywność w bibliotece : mobbing // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, [nr] 7/8, s. 43-46
OCHRYMIUK Małgorzata : Mobbing w pracy // Euroekspert. – 2007, nr 2/3, s. 56-57
OLSZEWSKA Agnieszka : Prawne aspekty mobbingu w miejscu pracy // Niebieska Linia. – 2008, nr 5, s. 18-22
PIEKARSKA Anna : Mobbing – niebezpieczna bomba w szkole // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 69-80
PODGÓRSKA Joanna : Koszty szczypania i sapania // Polityka. – 2005, nr 2, s. 32-34

Dotyczy mobbingu w pracy, tj. molestowania seksualnego w miejscu pracy.
PORAJ Grażyna : Szkoła chora na agresję // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 87-100
POSTOŁA Aleksandra : Kobieta kobiecie wilkiem // Wprost. – 2009, nr 22, s. 56-57

Dotyczy mobbingu wśród kobiet.
PRUSKO Ludmiła : Mobbing niszczy osobowość // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 5, s. 61-64

Dotyczy mobbingu w szkole.
PRZYBYSZ-ZARĘBA Małgorzata : Mobbing w szkole // Niebieska Linia. – 2008, nr 1, s. 18-21
PYTLAKOWSKI Piotr : Policyjna fala // Polityka. - 2010, nr 3, s. 22-23
RECHNIO-KOŁODZIEJ Beata : Przemoc w szkole - jak pomóc agresorom i ofiarom? // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 8-9
SIKORA Dorota : Nauczyciel wobec problemu mobbingu wśród uczniów. Komunikat z badań // Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 3-4, s. 5-9

Początek formularza


SKROBISZ Joanna : Pracownik idzie do sądu // Głos Nauczycielski. – 2008, nr 49, dod. s. 3-4

Konflikt między pracownikiem a pracodawcą.
SKRZYŃSKI Dariusz : Mobbing w szkole. Cz. I // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 3, s. 10
USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy // Dziennik Ustaw. – 2008, nr 223, poz. 1460

Przepisy dotyczące mobbingu w miejscu pracy.
WASILEWSKA Katarzyna : Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 62-64
ZAWADZKI Patryk : "Fala" w szkole - istota zjawiska i jego uwarunkowania w świetle wyników badań // Wychowanie na Co Dzień. - 2005, nr 9, s. 8-13
ZIELIŃSKA-SROKA Aneta : Nauczyciele i mobbing // Niebieska Linia. – 2006, nr 5, s. 13-15
ZIEMSKA Marta : Szkoła z mobbingiem // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 22, s. 10

WYDAWNICTWA ZWARTE INNYCH BIBLIOTEK ORAZ ARTYKUŁY Z CZASOPISM

DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE CZYTELNIKA

W RAMACH USŁUGI WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH


Wydawnictwa zwarte:
BECHOWSKA- GEBHARDT Agata : Mobbing : patologia zarządzania personelem. - Warszawa : Wydawnictwo "Difin", 2004
CHAKOWSKI Maciej : Mobbing : aspekty prawne : Bydgoszcz; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Branta, 2005
CHOMCZYŃSKI Piotr : Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej : proces stawania się ofiarą. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008
JĘDREJEK Grzegorz : Mobbing : środki ochrony prawnej. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007
KMIECIK- BARAN Krystyna : Mobbing - zagrożenie współczesnego miejsca pracy. - Gdańsk : Pomorski Instytut Demokratyczny, 2004
KRATZ Hans-Jürgen : Mobbing : rozpoznawanie, reagowanie, zapobieganie. - Gliwice : Wydawnictwo "Helion", 2007
LANKAMER Agata : Mobbing w szkolnictwie. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2005
OLAK Antoni : Mobbing & stres - zjawisko czy rzeczywistość naszych czasów. – Rzeszów : Wydawnictwo Max-Druk Drukarnia Medyczna Aneta i Grzegorz Siewiorek, Monika Micek-Wilk, 2008
ZAMORSKA Jolanta : Mobbing : zamach na godność pracy. - Wrocław; Dzierżoniów : Studio Edytor, 2007
ZYCH Małgorzata : Mobbing w polskim prawie pracy. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2007

Artykuły z czasopism:
BAGIŃSKI Jan, DUDEK Danuta : Zarządzanie firmą a społeczne odczucie jakości // Problemy Jakości. – 2005, [nr] 12, s. 9-14

Dotyczy m.in. niewłaściwych stosunków międzyludzkich w polskich firmach.
BECHOWSKA-GEBHARDT Agata, STALEWSKI Tadeusz : Mobbing // Cogitatus. – 2006, nr 3, s. 47-55
CHAKOWSKI Maciej : Mobbing – efekt patologii w miejscu pracy // Służba Pracownicza. – 2006, nr 11, dod. s. II-XI
CIECHOMSKA Monika : Konflikty i przemoc - jak im zaradzić? // Gazeta Szkolna. - 2008, nr 15-16, s. 22, 26
FRĄCZEK Monika : Dyskryminacja w miejscu pracy : przepisy polskie // Służba Pracownicza. – 2006, nr 11, dod. s. X-XIII
GAJDA Joanna : Uczniowskiej fali można przeciwdziałać // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 22, s. 14
GŁADOCH Monika : Mobbing a praca pod kierownictwem pracodawcy // Praca i Zabezpieczenie Społeczne. - 2006, nr 4, s. 18-23
GODLEWSKA-WERNER Dorota : Mobbing w polskich przedsiębiorstwach // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2006, [nr] 1, s. [43]-56
GOŁĘBIEWSKA Aneta : Mobbing w zakładach pracy – wybrane aspekty // Pedagogika Pracy. – 2006, [nr] 49, s. 140-145
GOŁĘBIEWSKA Aneta, PODOSKA-FILIPOWICZ Elżbieta : Mobbing w miejscu pracy // Pedagogika Pracy. – 2005, [nr] 47, s. 90-98
GONERA Katarzyna : Nieporozumienia z mobbingiem // Służba Pracownicza. – 2009, nr 9, s. 13-16
GONERA Katarzyna : Ważne wyroki w sprawach o mobbing // Służba Pracownicza. – 2007, nr 9, s. 7-12
GONERA Katarzyna : Z orzecznictwa Sądu Najwyższego : w sprawach o dyskryminację // Służba Pracownicza. – 2006, [nr] 11, dod. s. XIV-XX

Dotyczy mobbingu w pracy.
HOŁYST Brunon : Społeczno – kulturowe aspekty mobbingu // Problemy Alkoholizmu. – 2005, nr 4/5, s. 11-15
HUBER Andreas : Praca z udręką // Forum. – 2008, nr 41, s. 28-30

Dotyczy mobbingu w pracy.
IWANEK Michał : Mobbing - nowe niebezpieczne zjawisko w organizacjach // Acta Universitatis Wratislaviensis. Socjologia. – 2007, nr 40, s. 169-178
JĘDREJEK Grzegorz : Mobbing a inne zjawiska patologiczne w miejscu pracy // Summarium. – 2004, R. 33, s. 115-130
KAPŁON Bogusław : Mobbing - jak pracodawca może przeciwdziałać temu zjawisku? // Harvard Business Review Polska. - 2006, nr 5, s. 18-20,22
KLIMKIEWICZ Elżbieta : Mobbing w miejscu pracy // Wspólne Tematy. – 2008, nr 7/8, s. 80-89
KOZELA Robert : Mobbing // Atest. - 2006, nr 8, s. 42-43
KRUK Anna : Mobbing a zarządzanie kapitałem ludzkim // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, z. 5, s. 43-50
KRUK Anna : Mobbing instytucjonalny w organizacjach XXI wieku // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. – 2006, z. 2, s. 77-84
LISOWSKI Adam : Mobbing – pojęcie, przykłady i obowiązki pracodawcy oraz skutki braku przeciwdziałania zjawisku w miejscu pracy // Pracownik Socjalny. – 2009, nr 12, s. 4-7
ŁUSZCZKA Małgorzata : Mobbing wśród uczniów // Ergo. - 2005, nr 2, s. 3-6
MANZONE Gianni : Mobbing i bossing a nowa kultura przedsiębiorczości // Społeczeństwo. - 2005, nr 3, s. 485-498
MAREK Andrzej : Mobbing : fakty i wyobrażenia. [Cz.] 1-2 // Służba Pracownicza. – 2009, nr 7, s. 21-25; nr 8, s. 16-24
MIEDZIK Monika : Człowiek – praca – mobbing // Pedagogika Pracy. – 2007, nr 51, s. 107-113
MIKOŁAJ Krzysztof : Mobbing w środowisku pracy - wybrane zagadnienia // Zeszyty Naukowe Katedry Nauk Ekonomicznych / Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu. - 2005, nr 1/2, s. 36-43
MOBBING w miejscu pracy, wyznaczniki i konsekwencje / Lidia Grzesiuk [i in.] // Myśl Ekonomiczna i Prawna. - 2005, [nr] 2, s. 155-179
NĘCEK Robert : Mobbing jako przemoc biurowa a godność pracownika w strukturach pracy // Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie. – 2007, nr 12, s. 147-157
NIJAKI Ireneusz : Mobbing - patologia zakładu pracy // Rocznik Lubuski. – 2007, T. 33, cz. 1, s. 301-316
ODPOWIEDZIALNOŚĆ dyscyplinarna a mobbing / oprac. Elżbieta Szwoch // Przegląd Oświatowy. – 2005, nr 14, dod. s. 10-11

Dotyczy mobbingu w szkole.
PLECHAN-KRĘCICKA Aldona : Zero tolerancji dla przemocy w pracy : Ramowe Porozumienie dotyczące Prześladowania i Przemocy w Pracy // Przegląd Oświatowy. – 2008, nr 19, s. 7-8
RELIGA Edmund : Mobbing, czyli przemoc psychiczna w miejscu pracy jako problem społeczny // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Socjologia. – 2005, Z. 2, s. 187-198
ROMER Maria Teresa : Mobbing i jego konsekwencje // Prawo Pracy. - 2005, nr 12, s.

3-6
SARWIŃSKA Monika : Okropny mobbing, cały urojony // Gazeta Szkolna : aktualności. – 2005, nr 10, s. 10-11Dotyczy mobbingu w szkole.
SKUZIŃSKA Anna : Istota mobbingu – problemy związane z definiowaniem zjawiska przemocy psychicznej w miejscu pracy // Nowiny Psychologiczne. – 2007, nr 4, s. [47]-63
SZELIGA Anna : Mobbing w zarządzaniu organizacją – analiza dokumentacji sądowej // Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. – 2006, [nr] 1, s. 85-93
ŚWIĘTOCHOWSKA Urszula : Mobbing - zjawisko patologiczne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku // Cywilizacja i Polityka. – 2006, nr 4, s. 66-72
TARAPATA Jolanta : Mobbing zagrożeniem współczesnego miejsca pracy // Nowoczesne Systemy Zarządzania. – 2006, nr 1, s. 105-117
WARSZEWSKA-MAKUCH Magdalena : Mobbing w pracy - przyczyny i konsekwencje // Bezpieczeństwo Pracy. - 2005, nr 3, s. 5-7
WEBER Joanna, SZEMPLIŃSKA Elżbieta : Dyskryminacja w miejscu pracy : standardy europejskie // Służba Pracownicza. – 2006, nr 11, dod. s. I-IX
WOJCIECHOWSKA Renata : Mobbing jako blokada rozwoju organizacji // Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. - 2008, Nr 1, t. 2, s. 663-670
ZDYBEL Roman : Mobbing w stosunkach pracy (służby) - próba definicji : wybrane zagadnienia prawne // Przegląd Policyjny. - 2007, nr 1, s. 79-93
ZMACZYŃSKA-WITEK Barbara : Przemoc w szkole - czy łatwo ją zobaczyć? // Modelowe Nauczanie. - 2005, nr 9, s. 4-12
ZYBERT Elżbieta Barbara : problemy mobbingu w zawodowym życiu bibliotekarzy i ich organizacyjnej działalności // Przegląd Biblioteczny. – 2006, z. 1, s. [27]-49

Zobacz także zestawienia:
Mobbing – 1/05

Przemoc i agresja wśród dzieci i młodzieży – 13/02; 101/06

Przemoc wobec nauczycieli – 66/07

Początek formularza

Dół formularza

Dół formularza

Początek formularza
Dół formularza

Początek formularza


Dół formularza

Dół formularza

Początek formularza
Dół formularza

Początek formularza


Dół formularza

Początek formularza


Dół formularza

Początek formularza


Dół formularza

Początek formularza


Dół formularza

Dół formularza

Początek formularza
Dół formularza

Początek formularza


Dół formularza

Początek formularza


Dół formularza

Dół formularza

Początek formularza
Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Dół formularza

Początek formularza
Dół formularza

Dół formularza

Początek formularza
Dół formularza

Początek formularza


Dół formularza

Dół formularza


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość