Strona główna

Modyfikacja polimeróW


Pobieranie 27.69 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar27.69 Kb.
Karta zgłoszenia uczestnictwa

w XX KONFERENCJI NAUKOWEJ

MODYFIKACJA POLIMERÓW


1.Imię i nazwisko, tytuł i stopień

....................................................................

3. Miejsce zatrudnienia

....................................................................

....................................................................

4. Adres do korespondencji

........................................................................................................................................

tel (fax) ............................................................ e-mail ..............................................................

5. Zgłaszam swój udział w Konferencji:

referat  plakat  bez wystąpienia 

Tytuł:..................................................................................................................................................................................................................

6. Zamawiam pokój:

1-osobowy 

2-osobowy 

Podpis

Komitet Organizacyjny

Przewodnicząca:

dr inż. Wanda MeissnerSekretarz:

dr inż. Grażyna KędzioraCzłonkowie:

mgr inż. Elżbieta Getner

mgr inż. Monika Tomczak

mgr inż. Sebastian Zawalski

mgr inż. Sonia Zielińska
Zgłoszenia prosimy przysyłać do 20.04.2011 r.

pocztą na adres sekretarza lub przewodniczącegoOpłata konferencyjna do 17.06.2011:

  • 1350 zł (doktoranci 1100 zł), pok. 1-osob.

  • 1150 zł (doktoranci 900 zł), pok. 2-osob.

  • opłata po terminie jest o 100 zł wyższa

Opłata konferencyjna obejmuje: zakwaterowanie, wyżywienie, materiały oraz imprezy towarzyszące

Szczegółowe informacje na temat przekazywania opłat podane zostaną w komunikacie nr 2.Termin nadsyłania prac 17.06.2011 r.

Adres do formatowania tekstu (4 strony):www.oficyna.pwr.wroc.pl, w zakładce – Informacje dla autorów, Instrukcja – przygotowanie artykułów w języku polskim/angielskim

Adres do korespondencji oraz informacja:

Grażyna Kędziora lub Ryszard Steller

Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław

z dopiskiem „Modyfikacja Polimerów”

e-mail: ryszard.steller@pwr.wroc.pl

tel. 071-320-33-21

e-mail: grazyna.kedziora@pwr.wroc.pl

tel. 071-320-26-60Politechnika Wrocławska

Wydział Chemiczny

Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów


XX KONFERENCJA NAUKOWA

MODYFIKACJA

POLIMERÓWWrocław

12 - 14 września 2011r.
Komunikat 1

Patronat Honorowy

Rektor Politechniki Wrocławskiej

prof. dr hab. inż. Tadeusz WIĘCKOWSKIDziekan Wydziału Chemicznego PWr

prof. dr hab. inż. Andrzej MATYNIAZarząd Oddziału Wrocławskiego SITPChem

Komitet Naukowy

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Ryszard STELLERWiceprzewodniczący:

prof. dr hab. inż. Stanisław Kucharski

prof. dr hab. inż. Jacek Pigłowski

Członkowie:

prof. dr hab. inż. Ewa ANDRZEJEWSKA

prof. dr hab. inż. Zbigniew CZECH

prof. dr hab. Andrzej DWORAK

prof. dr hab. inż. Zbigniew FLORJAŃCZYK

prof. dr hab. inż. Henryk GALINA

prof. dr hab. inż. Andrzej GAŁĘSKI

prof. dr hab. Barbara GAWDZIK

dr hab. inż. Józef HAPONIUK, prof. nadzw.

dr hab. inż. Jarosław JANICKI, prof. nadzw.

dr hab. inż. Regina JEZIÓRSKA, prof. nadzw.

prof. dr hab. Maria NOWAKOWSKA

prof. dr hab. inż. Jan PIELICHOWSKI

prof. dr hab. inż. Krzysztof PIELICHOWSKI

dr hab. inż. Stanisław RABIEJ, prof. nadzw

prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec

prof. dr hab. inż. Władysław RZYMSKI

prof. dr hab. inż. Ryszard T. SIKORSKI

prof. dr hab. inż. Tomasz STERZYŃSKI

prof. dr hab. inż. Ludomir ŚLUSARSKI

mgr inż. Barbara WITOWSKA-MOCEK- sekr.

prof. dr hab. inż. Marian ZABORSKI

prof. dr hab. inż. Janusz ZIELIŃSKI

prof. dr hab. inż. Marian ŻENKIEWICZ

prof. dr hab. inż. Danuta ŻUCHOWSKA

XX Konferencja Naukowa

MODYFIKACJA POLIMERÓW


koncentrować się będzie na następującej tematyce :

  • Modyfikacja chemiczna i reaktywne przetwarzanie polimerów

  • Modyfikacja fizyczna i kompozyty/ nanokompozyty polimerowe

  • Fotooptyczne oraz ciepło- i elektro- przewodzące układy polimerowe

  • Recykling i tworzywa polimerowe z surowców odnawialnych/wtórnych

  • Nowe zastosowania oraz metody badań i właściwości polimerów

Program konferencji będzie obejmować:

referaty plenarne i sekcyjne, sesję plakatową oraz sesję dyskusyjną.
Prace zaakceptowane przez Komitet Naukowy zostaną wydane po recenzji w formie Pracy zbiorowej "Modyfikacja Polimerów"
Miejsce konferencji:

Hotel DIAMENT

ul. Muchoborska 10

54-424 Wrocław,

tel. 071-7-350-350www.hotelediament.pl

prof. dr hab. inż. Ryszard Steller

Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów

Wydział Chemiczny

Politechnika Wrocławska


Wybrzeże Wyspiańskiego 27

50 370 WROCŁAW


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość