Strona główna

Morska energetyka wiatrowa – perspektywy współpracy polsko-niemieckiej” Sopot, 12 września 2012r. Konferencja organizowana przy wsparciu merytorycznym Morskiego Centrum Ekoenergii I Ekosytemu morceko


Pobieranie 25.8 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar25.8 Kb.


Morska energetyka wiatrowa – perspektywy współpracy

polsko-niemieckiej”

Sopot, 12 września 2012r.
Konferencja organizowana przy wsparciu merytorycznym Morskiego Centrum Ekoenergii i Ekosytemu MORCEKO.

09:30 - 10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
10:00 - 10:30 OTWARCIE

Adam R. Wojewodka, Członek Zarządu AHK Polska

Annette Klein, Konsul Generalna Niemiec w Gdańsku

Andrzej Królikowski, Dyrektor, Urząd Morski w Gdyni

Ryszard Świlski, Vice-Marszałek Województwa Pomorskiego
10:30 - 11:30 SESJA I - Możliwości rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim

Planowanie, budowa i eksploatacja morskich farm wiatrowych w Niemczech – doświadczenia praktyczne i procedury administracyjne, Marius Backhaus, Niemiecka Federalna Morska Agencja Hydrograficzna

Lokalizacyjne uwarunkowania rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce,
Juliusz Gajewski, Instytut Morski w Gdańsku

Perspektywy rozwoju morskich farm wiatrowych na niemieckich wodach Morza Północnego i Bałtyckiego, Marius Backhaus, Niemiecka Fundacja Morskiej Energetyki Wiatrowej

Stan i perspektywy rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce,
Mariusz Witoński, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej

11:30 - 11:45 DYSKUSJA
11:45 - 12:15 PRZERWA KAWOWA
12:15 – 13:30 SESJA II - Perspektywy współpracy polskich i niemieckich przedsiębiorstw
Współpraca Stoczni Gryfia z polsko-niemieckim konsorcjum KSO w projekcie budowy fabryki fundamentów morskich elektrowni wiatrowych, Jacek Szafrański,

Stocznia Remontowa GryfiaBudowa fabryki fundamentów morskich elektrowni wiatrowych w Szczecinie,
Piotr Suss, Bilfinger & Berger

Germanischer Lloyd - partner w rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej,
Janusz Zawiślak, Dagmara Żygowska, Germanischer Lloyd Polen

Parki wiatrowe na niemieckich wodach Bałtyku. Doradztwo ekologiczne w procedurach zezwoleniowych, Andreas Schmidt, Institut für Angewandte Ökosystemforschung,
GICON Firmengruppe

Analiza atrakcyjności województwa Pomorskiego dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, Anna Kamińska, Invest in Pomerania
13.30 - 13:45 DYSKUSJA
13:45 - 14:45 LUNCH
14.45 – 15:45 SESJA III - Możliwości współpracy przedsiębiorstw z sektorem R&D

Działalność naukowo-przemysłowa Morskiego Centrum Ekoenergii i Ekosystemu,

Piotr Doerffer, IMP PAN, Koordynator MORCEKOInicjatywa badawcza Research at Alpha Ventus – Bernhard Lange, Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System Technology

Mechanizmy finansowania międzynarodowej współpracy w zakresie badań i rozwoju - Andrzej Sławiński, Kierownik CENERG Centrum Integracji Badań Energetycznych

Współpraca GSG Towers z sektorem badawczo-rozwojowym na rzecz rozwiązań dla morskiej energetyki wiatrowej, Ryszard Pyszko, GSG Towers
15:45 – 16:00 DYSKUSJA
16:00 – 16.30 DEBATA PODSUMOWUJĄCA I DYSKUSJA,,Offshore – Windenergie – Perspektiven für die deutsch-polnische Zusammenarbeit´´

Sopot, 12. September 2012
Die Konferenz wird mit der fachlichen Unterstützung des Maritimen Zentrums für Ökoenergie und Ökosystem MORCEKO organisiert.

09:30 - 10:00 ANMELDUNG DER TEILNEHMER
10:00 - 10:30 ERÖFFNUNG

Adam R. Wojewodka, Vorstandsmitglied der AHK Polen

Annette Klein, Generalkonsulin der BRD in Danzig

Andrzej Królikowski, Direktor, Seeamt in Gdynia

Ryszard Świlski , Vize-Marschall der Wojewodschaft Pommern

10:30 - 11:30 TEIL I - Entwicklungsperspektiven für Offshore-Windparks im Ostseeraum
Planung, Bau und Betrieb der Offshore Windparks in Deutschland, Marius Backhaus,

Bundesamt für Seeschifffahrt und HydrographieStandortbedingungen für die Entwicklung der Offshore-Windenergie in Polen,

Juliusz Gajewski, Seeinstitut in DanzigEntwicklungsperspektiven für die Offshore Windparks auf den deutschen Gebieten des Nord- und Ostsee, Marius Backhaus , Deutsche Stiftung für Offshore-Windenergie

Aktueller Stand und Entwicklungsperspektiven für die Offshore Windenergie in Polen, Mariusz Witoński, Polnische Gesellschaft für die Offshoreentwicklung (PTMEW)

11.30 - 11.45 DISKUSSION
11.45 - 12.15 KAFFEEPAUSE
12.15 – 13.30 TEIL II - Potentiale für die Kooperation deutscher und polnischer Unternehmen im Offshorebereich
Zusammenarbeit der Stocznia Gryfia mit dem deutsch-polnischem Konsortium KSO

im Rahmen eines Projekts zur Errichtung eines Werkes für Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen, Jacek Szafrański, Stocznia Remontowa Gryfia

Neubau einer Produktionsstätte für Offshorefundamente in Stettin, Piotr Suss,

Bilfinger & BergerGermanischer Lloyd – Partner bei der Entwicklung der Offshore-Windenergie,
Janusz Zawiślak, Dagmara Żygowska ,Germanischer Lloyd Polen

Offshore Windparks in der Ostsee - Ökologische Begleitung von Genehmigungsverfahren, Andreas Schmidt, Insitut für Angewandte Ökosystemforschung, GICON Firmengruppe

Analyse der Attraktivität der Wojewodschaft Pommern für die Offshore-Windenergie, Anna Kamińska, Invest in Pomerania

13.30 – 13:45 DISKUSSION
13:45 - 14:45 MITTAGSIMBISS
14.45 – 15:45 TEIL III - Perspektiven für die Zusammenarbeit von Unternehmen mit dem Forschungs- und Entwicklungssektor im Offshorebereich

Forschungs- und Wirtschaftstätigkeit des Zentrums der Ökoenergie und des Ökosytems MORCEKO, Piotr Doerffer, IMP PAN, Koordinator MORCEKO

Forschungsinitiative Research at Alpha Ventus, Bernhard Lange, Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik

Finanzierungsmechanismen in der internationalen Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung, Andrzej Sławiński, Kierownik CENERG Centrum Integracji Badań Energetycznych

Zusammenarbeit des GSG Towers mit dem Forschungs- und Entwicklungssektor. Entwicklung von Lösungen für die Offshore-Windenergie, Ryszard Pyszko, GSG Towers

15.45 – 16:00 DISKUSSION
16:00 - 16:30 ZUSAMMENFASSENDE DEBATTE UND DISKUSSION


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość