Strona główna

Motywy historyczne w dziele filmowy G. Lucasa Cele główne lekcji


Pobieranie 14.24 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar14.24 Kb.

Motywy historyczne w dziele filmowy G. Lucasa

1.Cele główne lekcji:


 • Pokazanie, w jaki sposób różne motywy historyczne można wykorzystywać przy tworzeniu całkowicie zmyślonych opowieści.

 • Zwrócenie uwagi na atrakcyjność poszczególnych motywów historycznych.

 • Wyczulenie na obecność motywów historycznych w sytuacjach pozornie z historią niezwiązanych.

2.Cele szczegółowe, czyli po lekcji uczeń powinien:


 • Rozumieć pojęcia: imperator, imperium, samuraj, senat, zakon, totalitaryzm, motywy historyczne.

 • Umieć porównać niektóre postaci czy zdarzenia filmowe z faktami historycznymi.

 • Potrafić samodzielnie odnajdywać motywy historyczne w fikcyjnych opowieściach.

3.Metody


 • Burza mózgów.

 • Praca z materiałem filmowym.

 • Pogadanka na temat.

4.Środki dydaktyczne


 • Fragmenty filmów: „Gwiezdne Wojny: Nowa Nadzieja”, „Gwiezdne wojny: Mroczne widmo” i „Gwiezdne wojny: Zemsta Sithów”.

5.Przebieg lekcji

Pytanie do uczniów: Co to takiego jest motyw historyczny? Wyjaśnienie uczniom pojęcia.

Burza mózgów: jakie są filmy czy dzieła literackie, w których historia jest tłem do opowiedzenia jakiejś fikcyjnej opowieści. Wśród szeregu wymienionych dzieł warto jest wspomnieć Szekspira i jego najbardziej znane historyczne utwory. Na jego przykładzie pokazać, jak bardzo konkretne fakty czy postacie historyczne uwypuklają ogólnie znane prawdy życiowe, głównie dotyczące w tym wypadku miłości i władzy.

Pogadanka na temat filmu „Gwiezdne wojny”. Przypomnienie, że  • cała historia powstawała ponad 20 lat,

  • najpierw powstały trzy ostatnie części, a dopiero rok temu pojawiła się w kinach część trzecia,

  • jest to najbardziej znana i dochodowa produkcja filmowa w historii kina,

  • treść opiera się na klasycznym już konflikcie walki dobra ze złem, w której zło, mimo początkowych sukcesów, w wyniku braku umiarkowania ponosi porażkę,

  • cała opowieść jest osadzona w całkowicie wymyślonym świecie science-fiction, w którym każde państwo to oddzielna planeta, każda z nich ma jednak cechy poszczególnych typów krajobrazu naszego globu (planeta-pustynia, planeta-dżungla, planeta-miasto).


   1. Lekcja właściwa


Atrakcyjność historii Lucasa polega na tym, że wymieszał całkowicie fikcyjny świat z najbardziej charakterystycznymi motywami z historii różnych cywilizacji. Dokonał tego w sposób niemal przypadkowy, tak, że trudno jest czasami stwierdzić, czy dany pomysł świadomie czerpał z konkretnego wydarzenia historycznego, czy tylko niechcący się z nim kojarzy. Niemniej jest parę motywów, które bezpośrednio czerpią z historii, a jednocześnie stanowią najbardziej charakterystyczne cechy filmu.
Senat i imperator (fragment filmu „Mroczne widmo”, w którym pokazane są obrady senatu, najlepiej ze środka filmu)

Cały wszechświat stworzony przez Lukasa nazwany jest republiką i rządzony jest początkowo przez Senat. Zasiadają w nim przedstawiciele planet całego układu. W pewnym momencie jeden z senatorów zaczyna stopniowo przejmować władzę nad innymi. W końcu postanawia całkowicie objąć władzę nad wszechświatem, ogłasza siebie imperatorem a swoje państwo imperium. Na tym kończy się pierwsza trylogia (nagrana jako druga). Cały ten zamach stanu,jak i przemiana republiki rządzonej przez zgromadzenie w imperium rządzone przez jedną osobę, kojarzy się przede wszystkim ze starożytnym Rzymem i jego przemianą z Republiki Rzymskiej w Imperium Rzymskie. Samo nazewnictwo: senat, republika, imperator, imperium kojarzą się z tamtym miejscem i czasem.

Przy tej okazji warto przypomnieć, w jaki sposób powstało Cesarstwo Rzymskie, pokazać jego zasięg i wyjaśnić powyższe pojęcia.


Imperium oraz Lord Vader (fragment filmu „Nowa nadzieja”, w którym jest rada głównodowodzących w imperium – początek filmu)

„Gwiezdne wojny: Nowa nadzieja” to film, który powstał najwcześniej w całej serii. Jest to epizod czwarty całej opowieści. Poza oczywistymi ułomnościami technicznymi (produkowano go pod koniec lat siedemdziesiątych) zwraca też uwagę trochę inny obraz imperium. Jego przedstawiciele nie kojarzą się ze starożytnym Rzymem. Bardziej przypominają służbę bezpieczeństwa któregoś z ówczesnych reżimów komunistycznych. Wyjątkiem jest dowódca całej rady, prawa ręka imperatora, Lord Vader. Jest to bez wątpienia najważniejsza postać w całej opowieści, spójnik wszystkich epizodów, bohater i antybohater zarazem. Początkowo jako Anakin Skywalker jest symbolem dobra i waleczności. W trzecim epizodzie przeobraża się w Vadera, symbol zła i okrucieństwa. Jego wygląd przypomina bardziej mundury gestapo. Całość więc kojarzy się bardziej ogólnie z totalitaryzmami XX wieku, w którym władza opiera się na przemocy i pogwałceniu praw swoich obywateli.

Przy oglądaniu sceny narady warto zwrócić uwagę, że imperium przypomina kolosa na glinianych nogach. Z zewnątrz potężne w środku zaczyna się rozpadać na kawałki. W tym miejscu należy przypomnieć, że film powstał w okresie zimnej wojny, kiedy to USA i ZSRR silnie rywalizowały ze sobą. W związku z tym oba państwa wykorzystywały każdą sposobność, by oczernić swojego rywala, a propaganda była wszędzie, również w „Gwiezdnych wojnach”.


Rycerze Jedi (fragment „Nowej nadziei”, w którym mistrz Joda szkoli Luka Skywalkera)

Rycerze Jedi to najbardziej charakterystyczne, rozpoznawalne i najciekawsze postacie w całej opowieści. Tworzą zakon. Każdy jego członek jest specjalnie szkolony i stanowi wzór bohaterstwa i postawy obywatelskiej. Rycerze Jedi dzielą się na uczniów i mistrzów. Każdy mistrz ma swojego ucznia, który potem sam staje się mistrzem. Celem ich istnienia i działalności jest czuwanie nad pokojem we wszechświecie.

Jedi do doskonała mieszanka mnicha z klasztoru Szao Lin z samurajem. Podstawą ich szkolenia jest umiejętność panowania nad swoimi emocjami. Są to bardzo uduchowieni wojownicy, którzy siłą swoich myśli i emocji potrafią dużo zdziałać. Sam wygląd, ubiór kojarzyć się mogą z zakonami chrześcijańskimi. Jednak ich umiejętności i sposób szkolenia wywodzą się zdecydowanie bardziej z Dalekiego Wschodu.

Podstawową bronią jedi jest jednak miecz. Mimo, że w filmie jest on laserowy, to jego wygląd kojarzy się z bronią japońskich samurajów. Stosunek jedi do miecza, system szkolenia i sposób posługiwania się nim mają wiele wspólnego z drogą miecza samurajów. I w jednym i w drugim przypadku jest to broń najdoskonalsza, tworzona specjalnie dla jej właściciela, niosąca postrach wśród wrogów.

Warto przy tej okazji opowiedzieć trochę uczniom o roli wojownika w kulturze Dalekiego Wschodu.


   1. Podsumowanie


W tym miejscu warto jest spytać się uczniów, którzy oglądali film, czy sami nie odnaleźli jeszcze jakichś innych motywów historycznych. Powinni wskazać na igrzyska starożytnego Rzymu (walki gladiatorów), czy na bitwę z czwartego epizodu, która podobno świadomie była wzorowana na bitwach lotniczych drugiej wojny światowej (w tym na Bitwie o Anglię).

Należy zwrócić uwagę, jak często historia dociera do nas najmniej oczekiwanymi ścieżkami, jak dużo jest w niej elementów, które i dzisiaj mogą być atrakcyjne i posłużyć jako fundament do stworzenia całkowicie fikcyjnej, fascynującej opowieści.


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość