Strona główna

Multimedialny pakiet edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych Jak wygląda scenariusz filmowy? Czy producent I reżyser filmu pełnią równorzędne role w powstawaniu filmu? Dlaczego filmowe adaptacje lektur nie są wierne pierwowzorom literackim?


Pobieranie 9.34 Kb.
Data19.06.2016
Rozmiar9.34 Kb.
Multimedialny pakiet edukacyjny dla szkół ponadgimnazjalnych

Jak wygląda scenariusz filmowy? Czy producent i reżyser filmu pełnią równorzędne role w powstawaniu filmu? Dlaczego filmowe adaptacje lektur nie są wierne pierwowzorom literackim? Pomóż poznać swoim uczniom odpowiedzi na te pytania. Jak? Zamów bezpłatny pakiet DVD „Czy wierzysz w to, co widzisz?” przygotowany przez Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

Czy wierzysz w to, co widzisz?

To pytanie mogłoby stanowić wstęp do każdej lekcji zawartej


w przygotowanym wydawnictwie. Projekt jest odpowiedzią na wymagania, jakie młodym ludziom stawia współczesna kultura. O tym, że media są dla uczniów podstawowym źródłem wiedzy, kształtują ich gusta, poglądy
i emocje, nie trzeba już dziś nikogo przekonywać. Zadaniem edukacji audiowizualnej, prowadzonej częściowo w ramach języka polskiego, wiedzy
o kulturze czy historii jest jak najlepsze przygotowanie uczniów do asertywnego i świadomego odbioru tego rodzaju komunikatów. Pakiet DVD, na który składają się scenariusze lekcji, prezentacje multimedialne i fragmenty filmów, pomoże nauczycielom łatwo wprowadzić młodych odbiorców
w złożony świat otaczających nas komunikatów.

Spis treści

Pakiet DVD podzielony jest na osiem bloków tematycznych. Wśród opracowanych zagadnień są m.in.: trzy etapy powstawania filmu, język filmu, film dokumentalny i przekazy audiowizualne jako doświadczenie rzeczywistości. Każdy z bloków składa się z jednej lub kilku propozycji lekcyjnych. To jednak nauczyciel sam decyduje o ilości i kolejności realizowanych bloków, bowiem każdy stanowi oddzielną całość. Materiały zawarte w wydawnictwie mogą być wykorzystywane podczas lekcji języka polskiego, wiedzy o kulturze, wiedzy o społeczeństwie, historii oraz spotkań szkolnych kół filmowych. Każdy opracowany temat to: szczegółowy scenariusz lekcji z propozycją metod i form pracy, konkretne materiały dydaktyczne gotowe do powielenia oraz prezentacja multimedialna


i fragmenty filmów.

Jak zamówić pakiet?

Pakiety mogą zamawiać nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych i bibliotekarze z całej Polski, którzy chcą wzbogacić multimedialne zasoby, prowadzonych przez siebie placówek. Każda instytucja może zamówić jeden pakiet. Zgłoszenie należy przesłać do Stowarzyszenia NOWE HORYZONTY za pomocą internetowego formularza umieszczonego na stronie www.nhef.pl


w zakładce: Pakiet DVD. Ilość pakietów jest ograniczona. O tym, gdzie trafią pakiety DVD, decyduje kolejność zgłoszeń. Materiały udostępniane są bezpłatnie, odbiorcy muszą pokryć jedynie koszt przesyłki.

Projekt wydawnictwa „Czy wierzysz w to, co widzisz?” został zrealizowany


z udziałem środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Link do formularza: https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dFAzby1hX0NxWmJsQzhJMy14bEJ0Snc6MQ 

***

Stowarzyszenie NOWE HORYZONTY prowadzi największy w Polsce program edukacji audiowizualnej Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, w którym bierze udział ponad 42 000 uczniów i 2 000 nauczycieli z 22 miast w całej Polsce. Ponadto Stowarzyszenie organizuje dwa festiwale filmowe we Wrocławiu – American Film Festival i Międzynarodowy Festiwal Filmowy ERA NOWE HORYZONTY.Więcej o projektach edukacyjnych Stowarzyszenia NOWE HORYZONTY na stronie: www.nhef.pl

Dodatkowych informacji udziela:Daria Wackerman, daria@nowehoryzonty.pl, 516 764 478

Karolina Śmigiel, karolina@nowehoryzonty.pl, 22/ 530 66 53


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość