Musical instrumentsPobieranie 17.01 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar17.01 Kb.
MUSICAL INSTRUMENTS

a triangle - trójkąt

a violin - skrzypce

a guitar - gitara

a saxophone - saksofon

a trumpet - trąbka

a drum - bęben

a piano - pianino

a tambourine - tamburyn

a harp - harfa

a recorder – flet prostyI am the Music Man Song

I am the Music Man


And I come from down your way
And I can play

What can you play?

I can play the piano, piano, piano
Pia – pia - piano.

I am the Music Man


And I come from down your way
And I can play

What can you play?

I can play the saxophone, saxophone, saxophone
I can play the saxophone,
Saxo, saxo, saxophone….

I  am the Music Man


And I come from down your way
And I can play

What can you play?

I can play the big bass drum, big bass drum, big bass drum
I can play the big bass drum,We All Have Good Manners

Don’t slurp! – Nie siorb!

Don’t snatch toys! – Nie wyrywaj zabawek!

Don’t pick your nose! – Nie dłub w nosie

Draw only on your writing paper! – Pisz tylko na swojej kartce papieru!

Don’t pull someone’s hair! – Nie ciągnij za włosy!

Be kind and talk to your friends! – Bądź miły i rozmawiaj z przyjaciółmi!

Don’t laugh at someone’s drawings! – Nie śmiej sie z czyichś rysunków!Spring is here Song

Spring is here.


Spring is here.
How do you think I know?
I just saw a bluebird.
That is how I know.
Spring is here.
Spring is here.
How do you think we know?
We just saw a bluebird that is how we know.
Do the bird walk and strut your thing.
Do the bird walk and flap your wings.
Do the bird walk do anything and look around for another sign of spring.

Sing verses changing underlined words to bee, ladybug, butterfly, frog (use jump instead of walk)

What’s The Time?


a pocket watch – zegarek kieszonkowy

a watch – zegarek na rękę

a cuckoo clock – zegar z kukułką

a sundial – zegar słoneczny

a digital clock – zegar cyfrowy

an alarm clock - budzik

sand clock - klepsydra

Hickory Dickory Dock Song

♫ Hickory dickory dock.
The mouse went up the clock.
The clock struck one.
The mouse went down.
Hickory dickory dock.
Tick tock. Tick tock. Tick tock. Tick tock.

A snake.
Hickory dickory dock.
The snake went up the clock.
The clock struck two.
The snake went down.
Hickory dickory dock.
Tick tock. Tick tock. Tick tock. Tick tock.

A squirrel.
Hickory dickory dock.
The squirrel went up the clock.
The clock struck three.
The squirrel went down.
Hickory dickory dock.
Tick tock. Tick tock. Tick tock. Tick tock.

A monkey.
Hickory dickory dock.
The monkey went up the clock.
The clock struck five.
The monkey went down.
Hickory dickory dock.
Tick tock. Tick tock. Tick tock. Tick tock.

An elephant?! Oh no!
Hickory dickory dock
The elephant went up the clock.
Oh no! [Fall down.]
Hickory dickory dock. ♫


THE OPPOSITES

pretty – ugly (ładny – brzydki)

heavy – light (ciężki – lekki)

new – old (nowy – stary)

full – empty (pełny – pusty)

fat – slim (gruby – chudy)

good – bad (dobry – zły)

loud – quiet (głośny – cichy)

big – small (duży – mały)

fast – slow (szybki – wolny)

open – shut /closed (otwrty – zamknięty)

cold – hot (zimny – gorący)

tall –short (wysoki)

long – short (długi – krótki)©snauka.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna
Komunikat prasowy
przedmiotu zamówienia
najkorzystniejszej oferty
Informacja prasowa
wyborze najkorzystniejszej
warunków zamówienia
istotnych warunków
sprawie powołania
Regulamin konkursu
udzielenie zamówienia
przetargu nieograniczonego
zamówienia publicznego
Nazwa przedmiotu
Specyfikacja istotnych
modułu kształcenia
Rozporządzenie komisji
studia stacjonarne
wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Szkolny zestaw
Ochrony rodowiska
ramach projektu
prasowy posiedzenie
trybie przetargu
obwodowych komisji
zagospodarowania przestrzennego
komisji wyborczych
komisji wyborczej
Program konferencji
Wymagania edukacyjne
Lista kandydatów
szkoły podstawowej
która odbyła
Województwa ląskiego
Decyzja komisji
przedmiotu modułu
poszczególne oceny
Sylabus przedmiotu
szkół podstawowych
semestr letni
Postanowienia ogólne
przedsi biorców
produktu leczniczego
Karta przedmiotu
Scenariusz lekcji
Lista uczestników
Program nauczania
Projekt współfinansowany
Informacje ogólne
biblioteka wojewódzka
semestr zimowy