Strona główna

Na warmii I mazurach


Pobieranie 1.06 Mb.
Strona1/20
Data18.06.2016
Rozmiar1.06 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

ul. Głowackiego 28 , 10-448 OLSZTYN  089/522 79 00, fax. 522 79 01, e-mail: olwu@praca.gov.plZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE

NA WARMII I MAZURACH

W UKŁADZIE POWIATÓW

W 2006 ROKU

- SYNTEZA-OLSZTYN STYCZEŃ 2007
Przedruk w całości lub w części oraz wykorzystanie danych statystycznych

w druku dozwolone jest wyłącznie z podaniem źródła.

Opracował:

dr Alfred Czesla

Socjolog


Wojewódzki Urząd Pracy

ul. Głowackiego 28

10 – 448 Olsztyn

tel. 089/5227936

fax. 089/5227901

SPIS TREŚCI

WSTĘP 4
ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE - MAPA WOJEWÓDZKA 9
POWIATOWE MAPY ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 11

ZAKOŃCZENIE 35

WSTĘP
Proces rozwoju w gospodarce powoduje nieustanną fluktuację na rynku pracy. Poszukiwane i wprowadzane są nowe technologie w przemyśle, pojawiają się nowe branże potrzebujące wysoko wykwalifikowanych pracowników. Odnalezienie i dopasowanie do stanowiska pracy specjalisty o wysokich kwalifikacjach zawodowych czy wykluczenie z rynku pewnych grup zawodów to sytuacje, z którymi coraz częściej borykają się pracodawcy.
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( art. 8, ust. 1 pkt 3 i art. 9, ust. 1 pkt 9) opracowanie analiz rynku pracy, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań samorządu województwa oraz samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy.

Najistotniejszym elementem charakterystyki popytu na pracę jest struktura zawodowa zgłoszonych ofert. Dla pełniejszego określenia sytuacji na warmińsko – mazurskim rynku pracy konieczne jest odniesienie tej struktury do struktury zawodowej bezrobotnych. Stopień zależności tych dwóch struktur pozwala stwierdzić na ile zjawisko bezrobocia w naszym regionie ma charakter strukturalny wynikający z niedopasowania kwalifikacji zawodowych bezrobotnych do potrzeb zgłoszonych przez pracodawców.


Niedopasowanie popytu i podaży do potrzeb rynku pracy powoduje powstawanie zawodów, na które jest większe lub mniejsze zapotrzebowanie ze strony pracodawców tj:

- zawodów „nadwyżkowych”, w których liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz poszukujących pracy jest wyższa niż zgłaszane zapotrzebowanie prze pracodawców w postaci proponowanych miejsc/ofert pracy,

- zawodów „zrównoważonych”, w których liczba ofert pracy pokrywa się z liczbą bezrobotnych, wykazują one równowagę na rynku pracy,

- zawodów „deficytowych”, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy nie zaspakaja potrzeb pracodawców, tzn. występuje przewaga ofert pracy nad możliwością zatrudnienia pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami.

W 2006 roku w powiatowych urzędach pracy zarejestrowanych było 52 237 ofert pracy, tj. o 6 987 (15,4%) więcej niż w poprzednim czasookresie. Jednak tylko w czternastu powiatach nastąpił procentowy przyrost ofert pracy. Największy w:

> Węgorzewie – wzrost o 101,7%;

> Pisz – wzrost o 52,2%;

> Braniewo – wzrost o 45,4%;

> Olsztyn Ziemski – wzrost o 39,2%;

> Elbląg Ziemski – wzrost o 34,3%;

> Elbląg Grodzki – wzrost o 31,5%.

W tym samym czasookresie w siedmiu powiatach nastąpił spadek liczby ofert pracy. Największy w

> Mrągowie - mniej o16,1%;

> Nowe Miasto Lubawskie – mniej o 10,2%;

> Ostróda – mniej o 10,0%;

> Gołdapi – mniej o 7,2%;

> Olecku - mniej o 5,5%;

> Iława – mniej o 5,2%.

Z analizy uzyskanych danych wynika, iż wzrasta liczba ofert subsydiowanych z środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego O ile w 2005 roku ofert tych było 24 365 (53,8%) to w roku 2006 stanowiły one 25 773 (49,3%) – wzrost, w liczbach bezwzględnych, o 1 408. W strukturze procentowej odnotowano, o 4,5%, spadek udziału ofert subsydiowanych. Aż w trzynastu powiatach udział ofert subsydiowanych wynosił ponad połowę ich ogółu.

Największy udział subsydiowanych ofert pracy miał miejsce w takich powiatach jak:

> Szczytno - 77,4% wszystkich zgłoszonych;

> Nowe Miasto Lubawskie - 74,7%;

> Pisz – 73,8%;

> Lidzbark Warmiński – 73,2%;

> Elbląg Ziemski - 71,1%;

> Olecko -66,5% ogółu.

Najmniejszy odsetek subsydiowanych ofert pracy był w powiatach:

> Olsztyn Grodzki - 21,4% wszystkich zgłoszonych;.

> Iława - 36,1%;

> Elbląg Grodzki – 40,4%.Z bilansu bezrobotnych wynika, iż w 2006 roku aż 78 836 osób podjęło pracę, tj. o 3 028 osób (4,1%) więcej niż w 2005 roku. W tym 52 237 osób, tj. ponad dwie trzecie (66,3%) dokonało tego za pośrednictwem urzędów pracy, Zatem ponad jedna trzecia (33,7%), tj. 26 599 bezrobotnych znalazła pracę z własnej inicjatywy, bądź uzyskała pomoc od innych podmiotów i partnerów rynku pracy.
Z analizy rankingu zakładów pracy wynika, iż największe firmy to również najwięksi pracodawcy. Setka największych przedsiębiorstw na Warmii i Mazurach zatrudniała w 2006 roku łącznie 38 672 osoby, tj. 12,9% ogółu pracujących w regionie. Mazurskie Meble w Olsztynie, Michalin Polska w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Indykpol w Olsztynie, Zakłady Mięsne Morliny w Ostródzie, Mazur Comfort w Olsztynie, Alstom Power (ZAMECH) w Elblągu Zakład Elektroniki Motoryzacyjnej w Ełku, Zakłady Przemysłu Odzieżowego Warmia w Kętrzynie, Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Zakłady Mięsne w Ełku, Philips Lighting w Kętrzynie i Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie to podmioty skupiające najwięcej pracowników.

NAJWIĘKSI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH - STAN NA 31 XII 2006 ROKU


Pozycja

Nazwa zakładu pracy

Miejscowość

Zatrudnienie

1

GRUPA MAZURSKIE MEBLE

Olsztyn

4 047

2

MICHELIN POLSKA Sp. z o.o.

Olsztyn

3 741

3

UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI

Olsztyn

2 997

4

GRUPA KAPITAŁOWA INDYKPOL SA

Olsztyn

1 955

5

MORLINY GRUPA ANIMEX Sp. z o.o.

Ostróda

1 355

6

MAZUR COMFORT Sp. Z o.o.

Olsztyn

1 347

7

ALSTOM POWER (ZAMECH) Sp. z o. o.

Elbląg

1 312

8

ZAKŁADY MIĘSNE „MAZURY” Sp. z o.o.

Ełk

1 310

9

ZAKŁADY PRZEMYSŁU ODZIEŻOWEGO WARMIA

Kętrzyn

1 132

10

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY

Elbląg

1 115

11

ZAKŁAD ELEKTRONIKI MOTORYZACYJNEJ ZEM

Ełk

918

12

PHILIPS LIGHTING POLAND S.A.

Kętrzyn

912

13

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

Olsztyn

828

14

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA POLIKLINIKA

Olsztyn

722

15

FABRYKA SKLEJKA S.A.

Pisz

773

16

SZYNAKA MEBLE Sp. z o.o.

Lubawa

733

17

ZAKŁADY DROBIARSKIE EKODRÓB S.A.

Iława

677

18

PSS SPOŁEM OLSZTYN

Olsztyn

668

19

SPRINT Sp. z o.o.

Olsztyn

642

20

SAFILIN POLSKA Sp. z o.o.

Miłakowo

619

21

MEBELPLAST S.A.

Olsztyn

610

22

MIEJSKI SZPITAL ZESPOLONY

Olsztyn

565

23

PRO MEDICA Sp. z o.o.

Ełk

542

24

FS FAVORIT FURNITURE Sp. z o.o.

Szczytno

537

25

URZĄD MIASTA OLSZTYN

Olsztyn

527

26

PORTA KMI POLAND Sp. z o.o.

Ełk

517

27

POL-MOT WARFAMA

Dobre Miasto

497

28

OSTRÓDA JACHT Sp. z o.o.

Ostróda

473

29

MARDI Sp. z o.o.

Biskupiec

462

30

WARMIŃSKO - MAZURSKI URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Olsztyn

399

31

WARMIŃSKO- MAZURSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

Olsztyn

397

32

NETBUD Sp. z o.o.

Olsztyn

396

33

ES-SYSTEM WILKASY Sp. z o.o.

Wilkasy

392

34

110 SZPITAL WOJSKOWY w ELBLĄGU

Elbląg

380

35

ELEKTROCIEPŁOWNNIA ELBLĄG Sp. z o. o.

Elbląg

363

36

HANYANG Sp. z o.o.

Elbląg

354

37

POLMLEK Sp. z o.o.

Lidzbark Warm.

340

38

MPEC OLSZTYN Sp. z o.o.

Olsztyn

328

39

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO HOLDING Sp.

Olsztyn

326

40

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH BUDOWNICTWA

Olsztyn

314

41

MAZUR – LOOK INTERNATIONAL Sp. z o. o.

Bartoszyce

305

42

PKS OLSZTYN

Olsztyn

270

43

ZAKŁAD PRODUKCJI DRZEWNEJ IMPORT-EXPORT

Józef i Henryk Kaczkan Sp. J.

Kiekuty

256

44

EKOMELBUD S.A.

Mrągowo

252

45

PKS MRĄGOWO

Mrągowo

241

46

ZAKŁADY MIĘSNE KROKUS Sp. J.

Krokowo

231

47

PSS SPOŁEM ELBLĄG

Elbląg

231

48

MPEC ELBLĄG Sp. z o.o.

Elbląg

226

49

WARMIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE ROMBUD

Olsztyn

225

50

PKS KĘTRZYN

Kętrzyn

220
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość