Strona główna

Naczelna izba aptekarska


Pobieranie 7.07 Kb.
Data20.06.2016
Rozmiar7.07 Kb.

NACZELNA IZBA APTEKARSKA

Polish Pharmaceutical Chamber

00-238 Warszawa, ul. Długa 16, tel. (022) 635-92-85, tel./fax 887-50-32

http://www.nia.org.pl e-mail: nia@nia.org.plStanowisko

Naczelnej Rady Aptekarskiej z 30 marca 2005 roku

w sprawie nieuczciwej konkurencji.

W związku z licznymi informacjami o negatywnych zjawiskach towarzyszących działalności aptek w Polsce, Naczelna Rada Aptekarska oświadcza, że:


- dochody przedsiębiorców pochodzące ze sprzedaży leków powinny być uzyskiwane z zakupu lub ze sprzedaży asortymentu i usług po cenie, której wartość nie może rażąco przekraczać rzeczywistej wartości rynkowej leków i usług,
- czynem nieuczciwej konkurencji jest bezpłatne lub po zaniżonej cenie rozdawanie towaru w celu wyeliminowania z rynku innych przedsiębiorców,
- czynem nieuczciwej konkurencji jest taka sprzedaż towaru i usług, która jest połączona z przyznaniem wszystkim lub niektórym nabywcom nieodpłatnej premii w postaci towarów lub usług odmiennych od stanowiących przedmiot sprzedaży,
- czynem nieuczciwej konkurencji jest świadoma reklama leków wydawanych z apteki na podstawie recepty lekarskiej oraz wszelkie czynności związane z zachęcaniem pacjenta do ich zwiększonego zakupu,
- nie jest właściwym postępowanie mające na celu zmuszanie osób trzecich do bojkotu innych przedsiębiorców,
- uważa się za niewłaściwe, uczestnictwo przedsiębiorców prowadzących apteki w tzw. programach lojalnościowych, łamiących zasady uczciwej konkurencji.
Mając powyższe na uwadze, Naczelna Rada Aptekarska przypomina i zaleca członkom samorządu zawodowego aptekarzy, bezwzględne przestrzeganie zasad dotyczących konkurencji na rynku dystrybucji leków oraz zasad spisanych w Kodeksie Etyki Aptekarza.

W uzasadnionych wypadkach aptekarz będzie zobowiązany do złożenia stosownych wyjaśnień przed Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej i Sądem Aptekarskim.dr farm. Jerzy Łazowski mgr farm. Andrzej Wróbel
Sekretarz NRA Prezes NRA


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość