Strona główna

Naczelnik Warszawa, 23 września 2011 r. Związku Harcerstwa Polskiego


Pobieranie 39.32 Kb.
Data18.06.2016
Rozmiar39.32 Kb.
Naczelnik Warszawa, 23 września 2011 r.

Związku Harcerstwa Polskiego

Rozkaz L. 10/2011
Druhny i Druhowie!


Jubileusz 100-lecia Harcerstwa był wyjątkowym świętem dla wszystkich harcerek
i harcerzy. Związane z nim uroczystości, wydarzenia przybliżyły społeczeństwu nasze dziedzictwo i tradycje, pozwoliły poznać harcerski styl życia i nasze wartości, pokazały, że harcerstwo to ważny ruch wychowawczy.


Był to również czas refleksji na temat naszych doświadczeń, osiągnięć, tradycji oraz perspektyw pracy ruchu harcerskiego w XXI wieku. Był to okres intensywnej pracy nad koncepcją nowej strategii rozwoju Związku.
Stoimy u progu zmian, które wprowadzi grudniowy Zjazd Nadzwyczajny ZHP. Dlatego w rozpoczynającym się roku harcerskim największym wyzwaniem będzie odpowiednie przygotowanie się do ich realizacji. Pamiętajmy, że tylko od nas zależy czy w kolejne stulecie wkroczymy jako silna i nowoczesna organizacja. Zamiany wymagają odwagi, ale to dzięki nim świat idzie do przodu.
W nowym roku harcerskiej pracy, życzę Wam przede wszystkim wytrwałości i siły
w pokonywaniu wyzwań, w dążeniu do wyznaczonych celów. Aby harcerstwo przynosiło Wam radość i satysfakcję. Życzę Wam wielu ciekawych inicjatyw
oraz niezapomnianych przeżyć na harcerskiej drodze.

2. Chorągwie

2.1. Zmiany w jednostkach ZHP

2.1.1. Chorągiew Wielkopolska

Komenda Chorągwi Wielkopolskiej ZHP Uchwałą nr 1/VIII/2011 z dnia
24 sierpnia 2011 r. utworzyła Hufiec ZHP Września z siedzibą we Wrześni i wyznaczyła obszar jego działania: Września, Kołaczkowo, Pyzdry.

Komendant Chorągwi Wielkopolskiej rozkazem L. 9/2011 z dnia 31 sierpnia 2011r. powołał na pełnomocnika ds. Hufca Września phm. Karolinę OKUNIEWSKĄ.


3. Główna Kwatera ZHP

3.1. Zwolnienia

3.1.1. Zwalniam z funkcji szefa Biura Głównej Kwatery ZHP phm. Aleksandrę JONIEC-KUR – GK ZHP

Serdecznie dziękuję Druhnie Oli za aktywność w pełnieniu służby. Życzę satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym.
3.2. Mianowania

3.2.1. Mianuję na funkcję szefa Biura Głównej Kwatery ZHP pwd. Justynę SIKORSKĄ - GK ZHP.

3.2.2. Mianuję na funkcję zastępcy koordynatora JOTI pwd. Wojciecha PŁOSKONKĘ – Chorągiew Stołeczna.
3.2.3. Mianuję na funkcję instruktora Wydziału Zagranicznego phm. Macieja GRUNTA – Chorągiew Zachodniopomorska.
3.2.4. Mianuję na funkcję instruktorki Wydziału Harcerskiego:

- phm. Alicję OLESIEJUK – Chorągiew Stołeczna

- phm. Martynę MĄDZIELEWSKĄ – Chorągiew Kujawsko–Pomorska.
3.2.5. Mianuję na funkcję instruktorki Zespołu Wychowania Duchowego i Religijnego phm. Teresę ZAWADZKĄ – Chorągiew Stołeczna.
3.2.6. Mianuję na funkcję instruktora Wydziału Starszoharcerskiego phm. Adama PIETRZAKA – Chorągiew Mazowiecka
3.2.7. Mianuję na funkcję instruktorki Wydziału Zuchowego phm. Magdalenę WIKTORSKĄ–CHOJCAN – Chorągiew Dolnośląska
3.3. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów

3.3.1. Rozwiązuję komendę XIII Ogólnopolskich Zawodów ZHP w Ratownictwie,


w składzie:

- pwd. Marek BRZOSTOWICZ - komendant - Chorągiew Krakowska


- phm. Kamila RUDYK - zastępca komendanta - Chorągiew Krakowska
- phm. Magdalena WĄSIK - szef biura - Chorągiew Krakowska
- pwd. Marcin JANIK - szef zespołu promocji i informacji - Chorągiew Krakowska
- phm. Agata BRYK - sędzia główny zawodów- Chorągiew Krakowska
- phm. Tomasz SIKORA - członek komendy - Chorągiew Dolnośląska.
3.3.2. Odwołuję komendę kursu instruktorskiego HSR, który odbył się
w dniach 29 lipca-14 sierpnia 2011 r. w bazie Leśna Huta w Czarnej Wodzie
k. Starogardu Gdańskiego, w składzie:
- phm. Robert LATACZ - komendant kursu – Chorągiew Śląska
- phm. Maciej RUTKOWSKI - szef szkolenia - Chorągiew Ziemi Lubuskiej
- phm. Martyna TOCHOWICZ - członkini - Chorągiew Stołeczna
- phm. Magdalena BOCIAN-JODEL – członkini - Chorągiew Zachodniopomorska
- hm. Przemysław JODEL - członek - Chorągiew Zachodniopomorska
- phm. Anna MAZURCZAK - członkini - Chorągiew Wielkopolska

Serdecznie dziękuję Druhnom i Druhom za pełnienie służby


7. Zaliczanie służby instruktorskiej

7.1. Zgodnie z Regulaminem zaliczania służby instruktorskiej – zaliczam służbę instruktorską za rok 2010/2011 następującym druhnom i druhom:


- phm. Grażynie BARTCZAK

- hm. Rafałowi BEDNARCZYKOWI

- hm. Lucjanowi BRUDZYŃSKIEMU

- hm. Krzysztofowi BUDZIŃSKIEMU

- hm. Andrzejowi BORODZIKOWI

- hm. Marii BRZOZIE

- hm. Dorocie CAŁCE

- hm. Pawłowi CHMIELEWSKIEMU

- hm. Ewie GĄSIOROWSKIEJ

- hm. Halinie JANKOWSKIEJ

- phm. Aleksandrze JONIEC-KUR

- pwd. Justynie SIKORSKIEJ

- hm. Monice JURECKIEJ

- hm. Jackowi KAFLOWSKIEMU

- phm. Mirosławowi KARCZMARCZYK

- ks. phm. Ronaldowi KASOWSKIEMU

- phm. Damian KONOPKA

- hm. Bogusławowi KOWALEWSKIEMU

- hm. Jolancie KRECZMAŃSKIEJ

- hm. Emilii KULCZYK-PRUS

- pwd. Marcie LIPSKIEJ

- hm. Jolancie ŁABIE

- hm. Jadwidze MARCINIAK

- pwd. Jackowi MAZURCZAKOWI

- hm. Przemysławowi MARCHLEWICZOWI

- hm. Beacie MATYJASZCZYK

- phm. Michałowi MICHALSKIEMU

- hm. Wandzie MENDE

- pwd. Magdalenie NOSZCZYK

- hm. Agnieszce POSPISZYL

- phm. Annie RADZIEJOWSKIEJ-HILCHEN

- hm. Indze RUSIN

- pwd. Tadeuszowi SIEMASZKO

- hm. Władysławowi SETNIEWSKIEMU

- pwd. Marcie SKUPNIEWICZ

- ks. hm. Janowi STROJNEMU

- hm. Alicji TARKOWSKIEJ

- hm. Stanisławowi TEICHERTOWI

- hm. Katarzynie TRACZYK

- phm. Stanisławowi TRACZYKOWI

- ks. phm. Janowi UJMIE

- hm. Gerardowi ŻÓRAWIKOWI

- pwd. Justynie WILK

- hm. Grzegorzowi WOŹNIAKOWI


komendantkom i komendantom chorągwi ZHP:

- hm. Lucynie ANDRYSIAK

- hm. Michałowi BAGIŃSKIEMU

- hm. Andrzejowi BAJKOWSKIEMU

- hm. Dariuszowi BIŃCZAKOWI

- hm. Elżbiecie CHUDZIK

- hm. Władysławie DOMAGALE

- hm. Ewie GRABARCZYK

- hm. Pawłowi GRABCE

- hm. Dorocie JEŻOWSKIEJ-OLSZEWSKIEJ

- hm. Leszkowi KORNOSZOWI

- hm. Waldemarowi KOWALCZYKOWI

- hm. Andrzejowi LICHOCIE

- hm. Marianowi ŁACIE

- hm. Arturowi OŚKO

- hm. Hannie PIOTROWSKIEJ

- hm. Marcinowi WOLSKIEMU

- hm. Jarosławowi RURZE

- hm. Irenie BRYLE

- hm. Barbarze MATUSZEWSKIEJ

- hm. Bogdanowi MIERZEJEWSKIEMU

- hm. Andrzejowi ŻUGAJOWI


11. Odznaczenia, pochwały i wyróżnienia

11.1. Odznaczenia harcerskie

Podaję do wiadomości decyzje Przewodniczącego ZHP z dnia 30 sierpnia 2011 r. i


1 września 2011 r. w sprawie odznaczenia Złotym, Srebrnym i Brązowym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”.
11.1.1. Złoty Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Krakowska ZHP

hm. Fabian KRUK hm. Beata SMOROŃ


Chorągiew Łódzka ZHP

hm. Bogdan SMOLAREK hm. Roman WOJTCZAK

hm. Zbigniew STANIUCHA hm. Krzysztof WOŹNIAK
Chorągiew Podkarpacka ZHP

hm. Lidia ZIELONKA hm. Zbigniew ZIELONKA


Chorągiew Śląska ZHP

hm. Władysław BIENIEK hm. Jan KRUCZEK

hm. Alicja CEGIELSKA hm. Ryszard PTAK

hm. Wacław CHUDZIKIEWICZ hm. Sławomir RADOSZ

hm. Anna DYMEK hm. Janusz SZLENK

hm. Dorota GAL



Chorągiew Wielkopolska ZHP

hm. Barbara BALCEROWIAK hm. Ewa MAREK-SKIBA

hm. Alina ŁAPAJ

Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP

hm. Teresa BRONISZEWSKA


Główna Kwatera ZHP

hm. Grzegorz STUDZIŻBA


11.1.2. Srebrny Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Krakowska ZHP

hm. Dorota WOLANIN


Chorągiew Stołeczna ZHP

hm. Michał LANDOWSKI hm. Krzysztof ŻUŁAWNIK


Chorągiew Śląska ZHP

hm. Joanna BUZDEREWICZ hm. Alfred PAJĄK

hm. Józef GAWŁOWSKI hm. Jacek PALKA

hm. Janusz KRUPNIK hm. Czesław POPEK

hm. Witold KUC
Chorągiew Wielkopolska ZHP

hm. Beata ANTCZAK hm. Wiesław GROBELNY

hm. Agnieszka GIERŁOWSKA hm. Krzysztof MANISTA
Główna Kwatera ZHP

Andrzej DRAPELLA hm. Jan SAUER

Ryszard GRZENKOWSKI hm. ROMAN STREUBEL

hm. Jan LUDWIG Jan ZBIERAJEWSKI

hm. Waldemar MIECZKOWSKI
11.1.3. Brązowy Krzyż „Za Zasługi dla ZHP” otrzymują:
Chorągiew Białostocka ZHP

phm. Ewa ARCIUSZKIEWICZ phm. Anna SOROKIN

phm. Agnieszka KOŚKO hm. Alicja SZYSZKIEWICZ

hm. Sylwia LENKIEWICZ


Chorągiew Krakowska ZHP

phm. Monika KIERCZYŃSKA phm. Jacek KUMAŃSKI

phm. Wacław KUBOWICZ phm. Justyna STACHURSKA

phm. Magdalena KUCABA phm. Monika SZCZUREK

phm. Gabriela KUCHARSKA phm. Karolina WOŁOSZYN

phm. Katarzyna KUCIŃSKA


Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP

hm. Elżbieta WIŚNIEWSKA-FRANCKIEWICZ


Chorągiew Łódzka ZHP

phm. Ryszard DUDZIŃSKI hm. Aleksandra WODZYŃSKA

phm. Paweł MĘKWIŃSKI phm. Anna ZATOŃ
Chorągiew Mazowiecka ZHP

phm. Ewa CZOPEK phm. Beata MURAS


Chorągiew Podkarpacka ZHP

phm. Elżbieta GAŁĄZKA phm. Ryszard STOJOWSKI

phm. Anna STAWARZ phm. Danuta TUTAK

phm. Jadwiga STOJOWSKA


Chorągiew Śląska ZHP

phm. Tomasz CHRZAN phm. Anna OGÓREK

phm. Magdalena GÓRNA hm. Michał RZEPKA

phm. Olga KOSTRZEWIŃSKA phm. Alina SOLICH

phm. Maria KOTKIEWICZ phm. Mateusz SOLICH

phm. Adam MARCISZ phm. Justyna WITAS

phm. Elżbieta MICHALAK phm. Tomasz ZAWADA

phm. Ewelina MICHOŃ


Chorągiew Wielkopolska ZHP

phm. Paweł GIERŁOWSKI phm. Marta MRÓZ

phm. Marika HOFFMANN phm. Krzysztof TYSZER

phm. Krystian JABŁKOWSKI phm. Gabriela WERBIŃSKA

phm. Mateusz KRAKOWIAK phm. Krzysztof ZIĘTEK
Serdecznie gratuluję Druhnom i Druhom i życzę wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, osobistym i w dalszej służbie instruktorskiej.
11.2. Honorowa Odznaka Przyjaciół Harcerstwa

11.2.1. Złotą Honorową Odznakę Przyjaciół Harcerstwa otrzymują:

Na wniosek komendantki Chorągwi Podkarpackiej:

- Związek Sybiraków – Koło Terenowe w Dębicy

- Włodzimierz Jaźwiński – Dyrektor Zespołu Szkół w Gumniskach

- Wiesław Pyrsak – Dyrektor Zespołu Szkół w Zawadzie

- Roman Rogowski - Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Dębicy.
Na wniosek komendanta Chorągwi Kieleckiej:

- Janusz Woźniak – emerytowany działacz społeczny

- Lidia Perczak - pracownik socjalny Niepublicznego Ośrodka Zdrowia "Rodzina" w Ostrowcu Świętokrzyskim

- Barbara Cudzik - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim


11.3. Pochwały

11.3.1. Serdecznie dziękuję i udzielam pochwały Komendzie Chorągwi Śląskiej za służbę podczas uroczystego apelu pod Wieżą Spadochronową w Parku Kościuszki w Katowicach.


11.3.2. Serdecznie dziękuję i udzielam pochwały Druhnom i Druhom ze Szczepu „Bór”, Hufiec Gdańsk-Śródmieście, Chorągiew Gdańska za służbę w dniu 25 sierpnia 2011 r. podczas uroczystości związanych z inauguracją „Roku z pasją”.
12. Odznaki Kadry Kształcącej

12.3. Przedłużenie ważności Odznaki Kadry Kształcącej

12.3.1. Przyznaję Odznakę Kadry Kształcącej w stopniu złotym i nadaję numer odznaki ZOKK/357/2011 hm. Lucjanowi BRUDZYŃSKIEMU – Chorągiew Gdańska.


12.3.2. Przedłużam do dnia 15 września 2014 r. uprawnienia wynikające z posiadania Odznaki Kadry Kształcącej w stopniu złotym hm. Dariuszowi SUPŁOWI– Chorągiew Łódzka i zmieniam numer odznaki na ZOKK 1/2011.

13. Inne

13.1. Przyznaję Odznaki Kadry Programowej w stopniu złotym i nadaję numery odznak:

- hm. Jakubowi CICHOCKIEMU ZOKP/9/2011 – Chorągiew Zachodniopomorska

- hm. Grzegorzowi CAŁCE ZOKP/10/2011 – Chorągiew Stołeczna


13.2. Przyznaję Odznaki Kadry Programowej w stopniu srebrnym i nadaję numery odznak:

- phm. Adamowi PIETRZAKOWI SOKP/10/2011 – Chorągiew Mazowiecka

- phm. Ewie CZARKOWSKIEJ SOKP/11/2011 – Chorągiew Stołeczna

- phm. Marcinowi MARYL SOKP/12/2011 – Chorągiew Stołeczna.




Czuwaj!
hm. Małgorzata Sinica


©snauka.pl 2016
wyślij wiadomość